Dagsorden / agenda:


Dagsorden for...:
BARA, bestyrelsesmøde.
Tirsdag, den 18. juni, 2024, kl. 15.30, Nybro.


Dagsorden:

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende:

1. Referent:
2. Ordstyrer:
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus.
5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
6. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
7. Opdatering efter vores rykker for svar og dokumentation vedr. Arbetsmiljöverkets (AMV) krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af højdearbejdere samt påbud om altid at benytte helkropssele og falddæmpende udstyr ved arbejde i højden.
8. Erfaringer med det første TVG-møde.
Præsentation og overdragelse af div. TVG-dokumenter.
Vilkår og praktisk håndtering håndtering.
9. Evt.
10. Næste bestyrelsesmøde.

Vel mødt.

Bestyrelsen, BARA.