Dagsorden / agenda:
Dagsorden for
BARA, bestyrelsesmøde.
Tirsdag, den 20. august, 2019, kl. 16.30.
Nybro Kro.

DanskDagsorden/Agenda:

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:

1. Referent.
2. Ordstyrer.
3. Medlemsstatus.
4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder.
5. Problemer med inspektører fra ArbejdsTilsynet, som fortsat ikke kender AT-vejledningen for rope access betydningen af denne.
6. BARAs udgave af AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access:
7. Forsøg på at legitimere firmaer med AT-vejledningen.
8. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
9. Forslag.
10. Evt.
11. Næste møde

For at kunne planlægge bedes du give besked, om du kommer via telefon eller på e-mail.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARASvensk