Dagsorden / agenda:


Dagsorden for...:
BARA, bestyrelsesmøde.
Onsdag, den 23. august, 2023, kl. 16.00 i Nybro.


Dagsorden:

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:

1. Referent:
2. Ordstyrer:
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus.
5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
6. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
7. Sagen om Arbetsmiljöverkets (AMV) krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af højdearbejdere samt påbud om altid at benytte helkropssele og falddæmpende udstyr ved arbejde i højden.
Referat og resultater efter mødet med AMV, 12. maj.
8. Diskussion om driften af TVG-møderne efter BARAs overtagelse af disse.
Præsentation og overdragelse af div. TVG-dokumenter.
Vilkår og praktisk håndtering håndtering.
9. Evt.
10. Næste bestyrelsesmøde.

Vel mødt.

Bestyrelsen, BARA.