Dagsorden / agenda:
Dagsorden for...:
BARA, bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 26. august, 2021, kl. 16.00.
Hasslarp.Dagsorden:

Med baggrund i situationen omkring Covid/Corona har vi måttet flytte det ellers planlagte møde, den 4. marts i Sverige, så der nu i stedet bliver afholdt kombineret bestyrelsesmøde og generalforsamling, torsdag den 26. august.

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:

1. Referent:
2. Ordstyrer:
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus:
5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromødet mv.
6. Offentliggørelsen af fakta om og advarsel imod Allan Halberg.
Pressemeddelser og kontakt til medier og branche mv.
7. BARAs sager som rådgiver og konsulent i sager om bl.a. ulige konkurrence og sikkerhedsforhold på rope access arbejdspladser...
8. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
9. Ansøgning om fondsmidler
10. Evt.
11. Næste bestyrelsesmøde.


Kl. 17.00.
GENERALFORSAMLING. Se indkaldelse til og dagsorden for generalforsamling.

Vel mødt.

Bestyrelsen, BARA.