Dokumenter og dokumentation fra IRATA:

1. Overblik over IRATA Certificerings-systemet.

Iflg. IRATA standarder, herunder IRATA Requirements, IRATA ICOP og IRATA International Guidelines, så har IRATA tre uddannelses- og certificeringstrin for rope access arbejde,under IRATA, nemlig level 1 og level II (Technicians ) samt level III (Supervisor).
Derudover har IRATA også Assessors, der udover selv at være certificerede som level III (Supervisor) har fået yderligere uddannelse, der sætter dem i stand til at gennemføre IRATA certificeringer (Evaluations), jvf. IRATA standarder herfor.
For at uddanne sig fra et niveau (f.eks. level I til level II) kræves ny uddannelse og ny, udvidet certificering med nye og mere avacerede teknikker samt dokumentation for minimum 1000 loggede arbejdsrimer, underskrevet af en IRATA Supervisor.

Man skal altså bestå mindst en skriftlig og praktisk eksamen for blot at kunne arbejde som IRATA rope access arbejder (level I).
Derudover skal man bestå yderligere to adskilte, både skriftlige og praktiske eksaminer for at kunne arbejde som IRATA Supervisor (level III).
Ydermere skal man vedligeholde sin IRATA-certificering ved at gennemgå ny uddannelse samt recertificering minimum hvert tredje år for at kunne opretholde sin IRATA-certificering og dermed fortsætte med at arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA.

Alle disse certificeringer skal gennemføres af en IRATA godkendt Assessor.

Dette underbygges, understreges og dokumenteres bl.a. i nedenstående officielle IRATA-dokumnter:


2. IRATA International Code Of Pratice (ICOP) for industrial rope access.

Nedenfor kan du se et uddrag af IRATA ICOP, hvoraf det bl.a. klart fremgår, at også IRATAs International Code of Practice (ICOP) fastslår, at
man ikke må påberåbe sig at være IRATA certificeret eller at følge IRATA ICOP uden at være IRATA certiiceret.

Som det fremgår, så er løbende uddannelse og beståede samt gyldige certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.


3. IRATA General Requirements.
Som det klart fremgår, så er løbende uddannelse og beståede certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.

Nedenfor kan du se et uddrag af IRATA General Requirements, hvoraf det bl.a. klart fremgår, at også IRATA General Requirements fastslår, at
man ikke må påberåbe sig at være IRATA certificeret eller at følge IRATA General Requirements uden at være IRATA certiiceret.

Nedenfor kan du se yderligere et uddrag af IRATA General Requirements, hvoraf det bl.a. igen klart fremgår, at også IRATA General Requirements fastslår, at
man ikke må påberåbe sig at være IRATA certificeret eller at følge IRATA General Requirements uden at være IRATA certiiceret.

Som det fremgår, så er løbende uddannelse og beståede samt gyldige certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.4. IRATA International Guidelines.
Som det klart fremgår, så er løbende uddannelse og beståede certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.

Nedenfor kan du se et uddrag af IRATA International Guidelines, hvoraf det bl.a. klart fremgår, at også IRATA International Guidelines fastslår, at
man ikke må påberåbe sig at være IRATA certificeret eller at følge IRATA International Guidelines uden at være IRATA certiiceret.

Som det fremgår, så er løbende uddannelse og beståede samt gyldige certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.5. IRATA Training, Assessment and Certification Scheme.
Som det fremgår, så er løbende uddannelse og beståede certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.

Som det klart fremgår, så er løbende uddannelse og beståede samt gyldige certificeringer/assessments en klar forudsætning for at kunne arbejde med erhvervsklatring i regi af IRATA for slet ikke at tale om at arbejde som IRATA Supervisor.


Som det fremgår, så er det ikke tilladt at påberåbe sig at følge hverken
IRATA Requirements,
IRATA International Guidelines
eller
IRATA ICOP
uden at have en gyldig IRATA-certificering !

IRATA Training Requirements:

Kilde: http://irata.org/page/training-requirements

IRATA International Code Of Pratice (ICOP) for Industrial rope access, side 35:


IRATA General Requirements, side 4:


IRATA General Requirements, side 6:


IRATA International Guidelines, side 5-6
:
Som det fremgår, så er det ikke tilladt at påberåbe sig at følge hverken
IRATA Requirements,
IRATA International Guidelines
eller
IRATA ICOP
uden at have en gyldig IRATA-certificering !

BARA, 25. august, 2019.