Allan Halbergs mangeårige og gentagne påstande om
at være IRATA-certificeret og at følge IRATA standarder for erhvervsklatring (rope access).

Siden 2007 og frem til denne offentliggørelse i 2019 er vi løbende blevet gjort opmærksomme på, at hundeadfærdsterapeut Allan Halberg Hansen / ropeaccess.dk vedholdende og systematisk har forsøgt at legitimere sig selv, hans virksomhed og sikkerheden i denne ved på mange måder at lægge op til og hævde, at han skulle være IRATA certificeret og, at han følger både IRATAs requirements og IRATAs International Code Of Practice (ICOP) samt IRATA International Guidelines.

Fra Allan Halbergs websider frem til 2019: Fra Allan Halbergs websider efter 2019:

Desværre har disse påstande vist sig at være uden hold i virkeligheden.
Da Allan Halberg imidlertid lader til at fortsætte med at forsøge at vildlede bl.a. myndigheder og kunder om dette, og da vi tidligere har kontaktet Allan Halberg om dette uden resultat, har vi her valgt at dokumentere Allan Halbergs påstande, sat overfor virkeligheden.

2007.
23. september, 2015.
16. april, 2018.
4. april & 12. september, 2019.

Se Allan Halbergs påstande fra 2007 om hans IRATA-certificering og se
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halberga påstande fra 2015 om hans IRATA-certificering og se
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halbergs påstande fra 2018 om hans IRATA-certificering og se
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halbergs påstande fra 2019 om hans IRATA-certificering


Forsøg på dialog med Allan Halberg om falske påstande om at være IRATA certificeret, 2007:

Se, hvordan Allan Halberg allerede i 2007
- erkendte, at han i strid med IRATAs regler benyttede IRATA level I og level II personale som "supervisors" for access arbejde.
- erkendte, han selv fungerer som supervisor på rope access opgaver, selv om IRATA samtidigt fastslår, at Allan Halberg slet ikke er IRATA certificeret overhovedet.
- lovede at rette op på de falske påstande om at være IRATA -certificeret afsløret
samt
Se IRATAs reaktion på Allan Halbergs påstande om at være IRATA certificeret.

Halbergs udsagn til Forenede, 2018:

Se Allan Halbergs påstande fra 2018 om at være... "landets mest veluddannede professionelle arbejdsklatrer" og om at være certificeret på det højeste niveau.
Se IRATAs svar herpå.

Bygge- og anlægsavisen, 2018:

Se Allan Halbergs påstande i hans annonce om, at
"Vi sætter altid en erfaren Supervsior på opgaven."
Allan Halberg "...er selv klatrer og certificeret i England..." og om, at
"Sikkerheden er alfa og omega."
Se hvordan IRATA afslører, at påstandene er uden fundament i virkeligheden.

Ekstra Bladet, 2018:

Se, hvordan Halberg overfor Ekstra Bladet forklarer, hvordan man "skal ... igennem det såkaldte IRATA-kursus"..."For at blive erhvervsklatrer..."
Se også IRATA svar på, om Allan Halberg selv er IRATA certificeret.

DRAFO, 2015 - 2019:

Se Allan Halbergs påstande om "Drafo og tilknytning til IRATA fra
2015, 2017, 2018 og 2019
.

Allan Halbergs Facebook indlæg fra november 2016.

Se Allan Halbergs forsøg på at give gode råd til "...unge og håbefulde elementer...", tilsyneladende ud fra den opfattelse, at han skulle være "...højest i sikkerheds-hierarkiet..." og en "...role model...".

IRATA-dokumentation:
Vor henvendelse til Allan Halberg om denne offentliggørelse samt hans svar derpå:

I 2007 blev vi gjort opmærksomme på, at Allan Halberg/ropeaccess.dk flere steder reklamerede med og påstod at være certificeret og godkendt til at arbejde med erhvervsklatring/rope access på det højeste niveau (Supervisor) af IRATA, en britisk organisation for certificeret erhvervsklatring/rope access.
Desværre viste påstandene sig at være uden hold i virkeligheden.
Vi henvendte os til IRATA, og hurtigt fik vi det svar tilbage fra IRATA, at Allan Halberg hverken var IRATA -certificeret og, at hans firma heller ikke var IRATA member company !

På trods af, at vi både den gang og flere gange siden har henvendt os til Allan Halberg om de falske og vildledende påstande om sikkerheden for rope access arbejdet i hans firma og på trods af, at han allerede den gang erkendte fejlene og lovede at få dem rettet, er Allan Halberg desværre alligevel fortsat med at fremsætte disse falske påstande helt frem til i dag, 12 år senere !

Både enkeltpersoner og firmaer har gennem årene flere gange siden da har rettet henvendelse til BARA efter at have oplevet sikkerhedsproblemer med Allan Halberg og med hans påstande om at være IRATA certificeret og at følge bl.a. IRATA Requirements og IRATA International Code of Practice samt IRATA International Guidelines. På den baggrund har vi valgt at samle lidt dokumentation på, at disse påstande ikke er sande, og vi vælger på den baggrund at offentliggøre denne, så man på den måde kan tage sine forholdsregler ikke risikerer liv og førlighed i tillid til Allan Halbergs påstande om at være certificeret iflg. IRATA.

I 2018 blev vi kontaktet af yderligere et firma, der følte sig snydt, eftert at have købt en såkaldt rope access uddannelse under navnet DRAFO af Allan Halberg
Da vi aldrig tidligere i BARA havde hørt om denne uddannelse, undersøgte vi det nærmere. Det viste desværre, at det igen var Allan Halberg, der stod bag.
Også denne "uddannelse" havde han forsøgt at legitimere med henvsninger og nære referencer til IRATA og officielle IRATA dokumenter:
Igen kontaktede vi IRATA,. der igen kunne fortælle, at Allan Halberg fortsat ikke var IRATA certificeret...!

Da vi samtidigt i løbet af 2018 og 2019 indledte og gennemførte arbejdet med at producere samt offentliggøre en oversigt over rope access -uddannelser og -certificeringer i Danmark og nabolande, kontaktede vi igen Allan Halberg for nærmere information om denne "uddannelse".
Desværre fik vi ikke noget svar.

Undervejs har vi haft en del kontakter med IRATA, der løbende har kunnet berette, at Allan Halberg fortsat ikke var IRATA certificeret på noget niveau !
Få et overblik over Allan Halbergs mange påstande og over virkeligheden bag disse.

An attemt at legitimizing rope access training and certifications by a person who is not certified himself.

BARA, 25. september, 2019.