ADVARSEL ! - Allan Halberg !


I professionel erhvervsklatring (rope access) uddannes arbejderne gennem egentlige uddannelser med professionelle, uafhængige certificeringer for at sikre, at arbejdet udføres efter de højeste sikkerhedsstandarder.
Dette er også et krav, jvf. den nye AT-vejledning for Arbejde i højden (rope access), hvor det bl.a. fremgår, at: "Arbejde i højden må kun udføres af personer, som er særligt udpeget af arbejdsgiveren til at udføre dette arbejde, og som har modtaget fornøden oplæring i brug af udstyret og i højderedning samt instruktion i at udføre det konkrete arbejde. Det er en forudsætning for, at de ansatte kan arbejde forsvarligt fra reb, at oplæriongen også indebærer træning i brug af udstyret. Oplæring og træning kan fx ske på de kurser i arbejde fra reb og i højderedning, der afholdes - bl.a. i AMU regi - af internationalt anerkendte rope access-organisationer."

Se oversigten over internationale rope access organisationer med offentligt tilgængelige certificeringskrav.

Som det fremgår, har disse rope access organisationer flere forskellige uddannelsesniveauer med tilhørende skriftlige og praktiske eksaminer (certificeringer), der bl.a. afspejler kandidatens viden, kunnen, erfaringer samt evner til at kunne arbejde professionelt og sikkert i og med reb, herunder bl.a. til at kunne gennemføre en række forskellige redninger i reb.
Fælles for dem alle er, at det højeste niveau for en rebtekniker er Supervisor og, at organisationernes standarder foreskriver, at der altid skal være mindst en Supervisor med gyldig certificering til stede ved alt rope access arbejde.
Fælles er også, at disse rope access organisationer derudover også uddanner og certificerer særlige Assessorer eller Evaluatorer, der -udover selv at være Supervisorere i den påglende organisation, også skal gennemføre alle certificeringer indenfor den givne organisation, jvf. certificeringskravene, og på den måde sikre et fælles højt fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau af certiceringerne inden for den enkelte organisation.

Det er derfor yderst kritisk, hvis nogen påberåber sig at følge standarderne fra en af disse organisationer eller måske tilmed påberåber sig at være certificeret af en af disse organisationer uden, at dette er sandt.
Udover at snyde disse organisationer ved at misbruge deres navn og kreditibilitet, så snyder pågældende dermed også både myndigheder og kunder, ligesom han risikerer at sætte andres liv og førlighed i fare.

Dette har desværre vist sig at være tilfældet med Allan Halberg.
Allan Halberg har systematisk gennem mere end 12 år påberåbt sig at følge en række af IRATAs standarder samt at være certificeret af IRATA (en uddannelses- og certificeringsorganisation for professionel erhvervsklatring/rope access). ligesom han bl.a. påberåber sig at være"...landets mest veluddannede professionelle arbejdsklatrer." .
Allan Halberg har tilmed beskyldt disse organisationers Assessors og Evaluators for at være korrupte, samtidigt med, at han har påberåbt sig at være certificeret på det højeste niveau (Supervisor) i IRATA. Han har ydermere påberåbt sig at kunne fungere som Supervisor i både FISAT, SPRAT og IRATA, selv om han end ikke har en rope access certificering på det laveste niveau i nogen rope access organisation, og selv om IRATA gentagne gange har fastslået, at de end ikke vil kendes ved ham.

Virkeligheden gennem alle disse 12 år har således været, at Allan Halberg systematisk har løjet om sin baggrund og sin tilknytning til IRATA.
For 12 år siden søgte Allan Halberg optagelse i BARA men blev allerede den gang afsløret og lovede på den baggrund at rette sin falske markedsføring.
Det skete imidlertid ikke. Tværtimod har han fortsat og tilmed intensiveret denne i de efterfølgende 12 år.

På den baggrund har vi i BARA nu valgt at offentliggøre denne advarsel imod Allan Halberg sammen med dokumentationen for Allan Halbergs systematiske snyd og falske markedsføring gennem alle disse år.

Dan din egen mening.
Er Allan Halberg "...landets mest veluddannede professionelle arbejdsklatrer." , eller er han blot en svindler, der efter mere end 12 år fortsætter med at forsøge at vildlede bl.a. medier, myndigheder og kunder med løgne og falske påstande om hans tilknytning til IRATA samt om hans certificeringsstatus samme sted?
Nedenfor får du mulighed for selv at vurdere på et oplyst grundlag:


Nogle af Allan Halbergs mange udsagn og påstande fra 2007 til 2019:

Nogle af Allan Halbergs påstande, 2007:

"Certificeret ved...IRATA"

"Vore inspektører, som ud over IRATA level 1,2 og 3 certificering og godkendelse..."

 

Nogle af Allan Halbergs påstande, 2015:

"Rope Access DK'a rebarbejdere har gennemgået kursus ved branche- og kursusorganisationen www.irata.org før de kommer i aktiv tjeneste. I aktiv tjeneste bliver de supervisoeret af en eller flere ældre klatrere, som har væsentligt mere erfaring i forskellige redninger og opgavetyper."

"Rope Access.dk var det første firma i Danmark, der udfører arbejde efter IRATAs guidelines...
"
Nogle af Allan Halbergs påstande, 2015:

"En godkendt DRAFO Tilsynsførende skal være fuldt opdatteret med og følge Irata International Code og Practice (ICOP), og General Requiements til alle tider." ...
Allan Halberg, DRAFO Projektleder.

"...DRAFO kursus, ..., er en håndværkercertificering, som læner sig op ad IRATAS Guidelines..."

Nogle af Allan Halbergs påstande, 2018:

"Rope Access dk var det første arbejdsklatringsfirma i Danmark og det første firma, der introducerede og implementerede Iratas guidelines..."

"...læner sig op ad Irata Guidelines..."

"Firmaets indehaver har 13.000 timer som klatrer, Supervisor og Rope Access Manager."

"Kurset er en tro kopi af Irata level 1 kursus..."
Nogle flere af påstandene om Allan Halberg, 2018:

"Han (Allan Hallberg)er nok landets mest veluddannede professionelle arbejdsklatrer." !!!

"Der bliver skabt et rigtigt godt uddannelsessystem omkring faget i England, som Allan Halberg også har gennemført alle niveauer af."

"Uddannelsen, erfaringen og forarbejdet giver tryghed og sikkerhed. siger Allan ..."


"For at blive erhvervsklatrer skal man igennem det såkaldte IRATA-kursus..."

Først i 2008 begyndte man at holde kurser i rebsikring ..., og Allan Halberg fra Rope-Access.dk begyndte selv at holde kurser i 2009."

Lige netop sikkerhed er dog ikke noget, der får Allan Halberg fra Rope-Access.dk til at ryste på hånden."
Nogle af Allan Halbergs påstande, 2018:

"Vi sætter altid en erfaren supervisor på opgaven..."

"Vi påtager os naturligvis et meget stort ansvar, mår vi underviser og oplærer håndværkerne i klatreteknikkerne, pointerer Allan Halberg."

"Sikerheden er alfa og omega."

"Læs mere om krav og uddannelsesmuligheder på irata.org og besøg RopeAccess.dk før øvrige info om kurser."

"Allan Halberg er selv klatrer og certificeret i England."

Siden 2007 og frem til denne offentliggørelse i 2019 er vi løbende blevet gjort opmærksomme på, at hundeadfærdsterapeut Allan Halberg Hansen / ropeaccess.dk vedholdende og systematisk har forsøgt at legitimere sig selv, hans virksomhed og sikkerheden i denne ved på mange måder at lægge op til og hævde, at han skulle være IRATA certificeret og, at han følger både IRATAs requirements og IRATAs International Code Of Practice (ICOP) samt IRATA International Guidelines.

Fra Allan Halbergs websider frem til 2019: Fra Allan Halbergs websider efter 2019:

Desværre har Allan Halbergs påstande igen og igen vist sig at være uden hold i virkeligheden.
Da Allan Halberg imidlertid lader til at fortsætte med at forsøge at vildlede bl.a. myndigheder og kunder om dette, og da vi tidligere har kontaktet Allan Halberg om dette uden resultat, har vi nedenfor valgt at dokumentere Allan Halbergs påstande og usandheder, sat overfor virkeligheden:

2007.
23. september, 2015.
16. april, 2018.
4. april & 12. september, 2019.

Se Allan Halbergs påstande fra 2007 om hans IRATA-certificering og se
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halbergs påstande fra 2015 om hans IRATA-certificering
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halbergs påstande fra 2018 om hans IRATA-certificering
Se IRATAs svar herpå
.

Se Allan Halbergs påstande fra 2019 om hans IRATA-certificering


Forsøg på dialog med Allan Halberg om falske påstande om at være IRATA certificeret, 2007:

Se, hvordan Allan Halberg allerede i 2007
- erkendte, at han i strid med IRATAs regler benyttede IRATA level I og level II personale som "supervisors" for access arbejde.
- erkendte, han selv fungerer som supervisor på rope access opgaver, selv om IRATA samtidigt fastslår, at Allan Halberg slet ikke er IRATA certificeret overhovedet.
- lovede at rette op på de falske påstande om at være IRATA -certificeret afsløret
samt
Se IRATAs reaktion på Allan Halbergs påstande om at være IRATA certificeret.

Halbergs udsagn til Forenede, 2018:

Se Allan Halbergs påstande fra 2018 om at være... "landets mest veluddannede professionelle arbejdsklatrer" og om at være certificeret på det højeste niveau.
Se IRATAs svar herpå.

Bygge- og anlægsavisen, 2018:

Se Allan Halbergs påstande i hans annonce om, at
"Vi sætter altid en erfaren Supervsior på opgaven."
Allan Halberg "...er selv klatrer og certificeret i England..." og om, at
"Sikkerheden er alfa og omega."
Se hvordan IRATA afslører, at påstandene er uden fundament i virkeligheden.

Ekstra Bladet, 2018:

Se, hvordan Halberg overfor Ekstra Bladet forklarer, hvordan man "skal ... igennem det såkaldte IRATA-kursus"..."For at blive erhvervsklatrer..."
Se IRATAs svar på, om Allan Halberg selv er IRATA certificeret.

DRAFO, 2015 - 2019:

Se Allan Halbergs påstande om "Drafo og tilknytning til IRATA fra
2015, 2017, 2018 og 2019
.

Allan Halbergs Facebook indlæg fra november 2016.

Se Allan Halbergs forsøg på at give gode råd til "...unge og håbefulde elementer...", tilsyneladende ud fra den opfattelse, at han skulle være "...højest i sikkerheds-hierarkiet..." og en "...role model...".

IRATA-dokumentation:

Læs bl.a:
- IRATA ICOP (Internation Code of Practice) - for rope access work.
- IRATA International Guidelines - for rope access work.
- IRATA General Requirements - for rope access certificeringer.

Læs også, hvordan Allan Halberg afslører, at han fortsat i 2019 end ikke ved, hvad en Asessor er, selv om begrebet Assessor er centralt for IRATAs certificeringssystem og bl.a. nævnes mere end 170 gange alene i ovenstående IRATA dokumenter.

Alligevel hævder Allan Halberg adskillige gange at følge bl.a.;
IRATA Guidelines. Se f.eks:
- Allan Halbergs påstande, 2007.
- Allan Halbergs webside, 2015.
- Allan Halbergs reklamemateriale for en såkaldt DRAFO-uddannelse, 2015.
- Allan Halbergs webside, 2018.
- Allan Halbergs webside, 2019.
samt IRATA ICOP og IRATA General Requirements.
Se f.eks:
- Allan Halbergs påstande, 2015.

Vore henvendelser til Allan Halberg om denne offentliggørelse samt hans reaktioner derpå:

Læs bl.a., hvordan Allan Halberg .selv efter offentliggørelsen af advarslen imod ham i september og og oktober, 2019...
- fortsat hævder, at han kan fungere som Rope Access Supervisor for både FISAT, IRATA og SPRAT certificeret rope access personale.
- erkender, at han slet ikke er certificeret.
. udtrykker vor god han mener, at han er.
- afslører, at han end ikke ved, hvad f.eks. en IRATA Assessor eller en SPRAT Evaluator er.

- beskylder f.eks. PRAT og SPRAT for at være korrupte og sælge"titller" som f.eks. "Assessor" og Supervisor.
- fortsætter med at hævde, han er en "...IRATA relaterat virksomhed...", selv om han hverken er IRATA certificeret eller IRATA member company og selv om IRATA end ikke vil kendes ved ham.


I 2007 blev vi gjort opmærksomme på, at Allan Halberg/ropeaccess.dk flere steder reklamerede med og påstod at være certificeret og godkendt til at arbejde med erhvervsklatring/rope access på det højeste niveau (Supervisor) af IRATA, en britisk organisation for certificeret erhvervsklatring/rope access.
Desværre viste påstandene sig at være uden hold i virkeligheden.
Vi henvendte os til IRATA, og hurtigt fik vi det svar tilbage fra IRATA, at Allan Halberg hverken var IRATA -certificeret og, at hans firma heller ikke var IRATA member company !

På trods af, at vi både den gang og flere gange siden har henvendt os til Allan Halberg om de falske og vildledende påstande om sikkerheden for rope access arbejdet i hans firma og på trods af, at han allerede den gang erkendte fejlene og lovede at få dem rettet, er Allan Halberg desværre alligevel fortsat med at fremsætte disse falske påstande helt frem til i dag, 12 år senere !

Både enkeltpersoner og firmaer har gennem årene flere gange siden da rettet henvendelse til BARA efter at have oplevet sikkerhedsproblemer med Allan Halberg, herunder bl.a. hans påstande om at være IRATA certificeret og at følge bl.a. IRATA Requirements og IRATA International Code of Practice samt IRATA International Guidelines. På den baggrund har vi valgt at samle lidt dokumentation på, at disse påstande ikke er sande, og vi vælger på den baggrund at offentliggøre denne, så man på den måde kan tage sine forholdsregler ikke risikerer liv og førlighed i tillid til Allan Halbergs påstande om at være certificeret iflg. IRATA.

I 2018 blev vi kontaktet af yderligere et firma, der følte sig snydt, eftert at have købt en såkaldt rope access uddannelse under navnet DRAFO
Da vi aldrig tidligere i BARA havde hørt om denne uddannelse, undersøgte vi det nærmere. Det viste desværre, at det igen var Allan Halberg, der stod bag.
Også denne "uddannelse" havde han forsøgt at legitimere med henvisninger og nære referencer til IRATA og officielle IRATA dokumenter:
Igen kontaktede vi IRATA,. der igen kunne fortælle, at Allan Halberg fortsat ikke var IRATA certificeret...!

Da vi samtidigt i løbet af 2018 og 2019 indledte og gennemførte arbejdet med at producere samt offentliggøre en oversigt over rope access -uddannelser og -certificeringer i Danmark og nabolande, kontaktede vi igen Allan Halberg for nærmere information om denne "uddannelse".
Desværre fik vi ikke noget svar.

Undervejs har vi haft en del kontakter med IRATA, der løbende har kunnet berette, at Allan Halberg fortsat ikke var IRATA certificeret på noget niveau !
Få et overblik over Allan Halbergs mange påstande og over virkeligheden bag disse.


Allan Halbergs attempt at legitimizing rope access work and training by false claims of following IRATA standards and of being IRATA certified.

BARA, 20. oktober, 2019.