Allan Halberg siger, at man skal "...igennem det såkaldte IRATA-kursus..." for "...at blive erhvervsklatrer...".
Det lader blot ikke til at gælde for Allan Halberg selv !

Af nedenstående interview med Allan Halberg i Ekstra Bladet citeres Allan Halberg bl.a. for at sige, at:
"For at blive erhvervsklatrer skal man igennem det såkaldte IRATA-kursus, og det var i lang tid kun muligt for danske håndværkere at tage i England."

Endvidere citeres han for at sige, at...:
"Rope-Acess.dk begyndte selv at udbyde kurser i 2008."

Artiklen indeholder derudover en beskrivelse af IRATA, der bl.a. fastslårt, at, "Man inddeler IRATA i tre niveauer alt efter arbejdsopgaver, og der ligger 1000 arbejdstimer mellem hvert niveau."

Som det imidlertid fremgår af løbende korrespondance med den britiske organisation for erhvervsklatring/rope access, IRATA,
så er/var Allan Halberg heller ikke i 2018 IRATA certificeret i erhervsklatring på noget niveau
!
Som det endvidere fremgår har Allan Halberg tilsyneladende ikke været certificeret siden i hvert fald, 2007 !

Som det samtidigt fremgår af nedenstående IRATA dokumenter, så er det ikke tilladt at påberåbe sig at følge hverken...:
IRATA Requirements,
IRATA International Guidelines
eller
IRATA ICOP
uden at have en gyldig IRATA-certificering, hvilket Allan Halberg tilsyneladende ikke har !

Det ligner derfor et bevidst forsøg på at snyde både tidligere og kommen kunder, når Allan Halberg gennem mindst 12 år har forsøgt at give indtryk af at være IRATA certificeret og på den baggrund være i stand til at uddanne nye erhvervsklatrere med udgangspunkt i diverse IRATA standarder, når virkeligheden er, Allan Halberg selv end ikke er IRATA certificeret på det allerlaveste niveau.

 


Der er kke tilladt at påberåbe sig at følge IRATA Requirements eller IRATA ICOP uden at have gyldig IRATA-certificering !
Interview med Allan Halberg, Ekstra Bladet, 2018.:

BARA, 25. august, 2019.