Kommunikation med Allan Halberg omkring offentiggørelse af advarslen:

Selv om Allan Halberg utallige steder siden 2007 og frem til i dag har påberåbt og fortsat påberåber sig at være IRATA certificeret og at følge nedenstående IRATA-dokumenter,
så lader Allan Halberg imidlertid ikke til overhovedet at have været IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau, siden i hvert fald 2007 !

Som det fremgår af diverse IRATA-dokumenter, så er det ikke tilladt at påberåbe sig at være IRATA certificeret eller at følge hverken:
IRATA Requirements,
IRATA International Guidelines
eller
IRATA ICOP
uden at have en gyldig IRATA-certificering !

Efter mindst 12 års ihærdige påstande om det modsatte, erkendte Allan Halberg i 2019, at han fortsat slet ikke er IRATA certificeret!
Samtidigt fortsætter Allan Halberg selv her i september, 2019 med at hævde, at han kan fungere som Rope Access Supervisor for både FISAT, IRATA og SPRAT certificeret rope access personale, selv om dette strider lodret imod kravene i alle de nævnte organisationer inkl. IRATA, som Allan Halberg eller flittigt henviser og refererer til i sine forsøg på at legitimere hans virke.

På den baggrund har vi nu offentliggjort nærværende advarsel imod Allan Halberg.
I forbindelse med offentliggørelsen af advarslen har vi selvfølgelig også givet Allan Halberg mulighed for at reagere på denne.

Nedenfor kan du se...:
- a. BARAs henvendelse til Allan Halberg, 17. september, 2019.
- b. Allan Halbergs svar, 18. september, 2019.
- c. BARAs reaktion på Allan Halbergs "svar2, 25. september, 2019.
- d. Allan Halbergs reaktion til BARA og et antal rope access firmer, 27. september, 2019, hvor han bl.a. hævder at kunne være Supervisor for både FISAT, SPRAT og IRATA -certificeret personale..
- e. Allan Halbergs erkendelse af ikke at være rope access certificeret, 2. oktober, 2019.
- f. Svar fra BARAs formand, 4. oktober, 2019.
- g. Halbergs reaktion, 6. oktober, 2019.
- h. Svar fra BARAs bestyrelse, 9. oktober, 2019.
- i. Allan Halbergs reaktion, 9. oktober, 2019, hvori han bl.a. mener, at:
"Penge skal vi have, når vi er så gode. Og jeg er god, ikke meget bedre end jed, men jeg er lidt bedre lige nu."
- j. Allan Halbergs forespørgsel mail, 9. oktober, 2019..
- k. BARAs svar, 10. oktober, 2019.
- l. Allan Halbergs spørgsmål om, hvem der har autoriseret BARAs medlemmer, 10. oktober, 2019.
- m. BARAs svar, 11. oktober, 2019. med henvisning til bl.a. Evaluators og Assessors fra internationalt anerkendte rope access systemer.
- n Allan Halbegr påstande om, at der er løgn, at der findes Evaluators og Assessors i internationalt anerkendt rope access certificeringssystemer, herunder IRATA, 13. oktober, 2019.
- o. Allan Halbergs gentagne påstand om, at der er løgn, at der findes Evaluators og Assessors i internationalt anerkendt rope access certificeringssystemer, herunder IRATA, 13. oktober, 2019.
- p. BARAs svar om Allan Halbergs manglende kendskab til Evaluators og Assessors, 16. oktober, 2019.
- q. BARAs supplrende svar om Allan Halbergs manglende kendskab til Evaluators og Assessors, 16. oktober, 2019.
- r. Allan Halbergs påstande om, at f.eks. PRAT og SPRAT er korrupte og, at man kan købe sig til Supervisor og "Assessor" "titler" i PRAT og SPRAT, 17. oktober, 2019.
- s. Svar fra BARAs formand med krav om at dokumentere påstandene samt svare på den fremlagte dokumentation om Allan Halbergs løbne om at være certificeret til rope access arbejde, 20. oktober, 2019.
- t. Allan Halbergs reaktion, 20. oktober, 2019. Allan svarer igen ikke på de stillede spørgsmål.
Allan Halberg hævder i stedet, at han er en "IRATA relateret virksomhed, på trods af den fremlagte dokumentation og på trods af, at IRATA end iike vil kendes ved Allan Halberg"
- u. Spøegsmål til Allan Halbergs om hans præcise definition af: En "IRATA relateret virksomhed", 23. oktober, 2019.
- v. Allan Halberg er i tivil om, hvem der spøger..., 7. november, 2019.
- w. BARAs svar og gentagelse af spørgsmålet om, hvordan Allan Halberg kan være en "IRATA relateret virksomhed?, 7. november, 2019
- x. Allan Halbergs "svar" herunder Allan Halbergs "definition" af begrebet "IRATA relateret virksomhed".
- y. IRATAs reaktioner på ovennævnte påstande.


a.
Fra: BARA <info@bara.dk>
Sendt: 17. september 2019 17:30
Til: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
Emne: Offentliggørelse af oplysninger om Allan Halberg. Mulighed for at kommentere, inden vi offentliggør advarsel...

17. september, 2019.


Hej igen, Allan.


I forlængelse af vore forespørgsler om "DRAFO" sidste år (nedenfor) fik vi desværre ikke dit svar.
Vi har derfor nu færdig- samt offentliggjort vores oversigt over rope access uddannelser og -certificeringer inkl.noget af den information, som vi har om "DRAFO".
Du kan se bl.a. se informationen på:
http://www.bara.dk/drafo

Derudover, så har vi, som du ved, allerede for en del år tilbage forsøgt at føre dialog med dig om modsætningerne mellem dine mange og gentagne forsøg på at markedsføre dig med påstande om at følge diverse IRATA standarder for rope access arbejde på den ene side og dit firmas og dine egne manglende IRATA certificeringer til at arbejde professionelt med rope access på den anden side.

Den gang i 2007 erkendte du og lovede at rette dine fejl.
Det skete imidletid ikke.
Tværtimod.
Gennem nu mere end 12 år, har vi desværre måttet konstatere, at du har fortsat dine mange forsøg på at skabe legitimitet om sikkerheden for dine og dit firmas rope access "tjenester", bl.a. gennem falske påstande om og misbrug af IRATAs navn og certificeringsstandarder.

Dermed har du systematisk og vedholdende forsøgt at vildlede bl.a.
myndigheder, forsikringsselskaber og ikke mindst kunder omkring sikkerheden ved dine rope access "tjenester" gennem mindst 12 år.

På den baggrund har vi nu besluttet at offentliggøre oplysninger og doumentation om dig og dine påstande.
Disse er derfor nu lagt ud på:
http://www.bara.dk/halberg

Hvis du har nogle kommentarer, er du velkommen til at sende disse på denne emailadresse indenfor 7 dage fra dato (senest 24. september).
Derefter vil vi opgradere oplysningerne til en egentlig advarsel.

I tilfælde af, at vi har modtaget dine kommentarer inden for den angivne frist, vil disse selvfølgelig også blive bragt i forbindelse med advarslen, inden vi går ud til offentlighed, kunder og medier mv.
med advarslen.

God dag.


Bestyrelsen
BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access - SIkker industri- og erhvervsklatring
www.bara.dk
info@bara.dk


b.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Offentliggørelse af oplysninger om Allan Halberg. Mu
"lighed for at kommentere, inden vi offentliggør advarsel"...
Date: Wed, 18 Sep 2019 05:56:08 +0000


Halløj Bara Mennesker

Jeg kan godt forstå at jeg er en torn i øjet på jer. I har simpelthen for lidt at lave, siden I har tid til at sidde og lave denne slags opsøgende arbejde.

Jeg har kontakt med Irata, som rettelig har interessen i at se om jeg ødelægger deres gode navn eller sætter dem i miskredit. Der er alt afklaret. Jeg har ikke problemer med Irata-firmaer her hjemme, og hvis jeg havde, så ville jeg rette op på det øjeblikkeligt.

Mit firma benytter Irata personale, vi kører opgaver efter Iratas guidelines, og vi kører opgaver, som ikke er efter Irata. Det må vi godt. Vi arbejder efter arbejdstilsynets regler, ligesom jer.

Vi har kunder der siger at de vil have irata personale, og så får de det. Men ellers kan de få et Sprat eller Fisat hold, hvis de ønsker det. Der er jeg ikke på nogen måde bundet.

I skal ikke være den altoverskyggende politimandstjeneste. I har ikke den rigtige filosofi, idet I har en meget negativ indstilling til Irata baserede firmaer.

Når I nu har den borende journalistik, men samtidig er Sprat medlemsfirma, så skal I jo være fuldstændig klar til at modtage billeder, tekst og kritik den anden vej. Jeg har nogle kedelige billeder fra blandt andet Århus og København, Industriens Hus, som vil blive offentliggjort hvis I ønsker at starte en krig. Jeg tror jeg har mindre at tabe end I har.

Alle her I DK ved at jeg altid har kørt som en uafhængig leverandør, og altid med sikkerhed. Derfor har mit firma ikke haft nogen skader på mennesker eller ting, sågar sygedage som følge af en skade eller overanstrengelse siden 2002.

Jeg kan godt forstå at det var mega irriterende for jer at opleve mig som byder til en opgave på Herlev Sygehus her for et par uger siden. Det må virkelig være øv. Tanken om at jeg skulle nappe en opgave fra jer er næsten ubærlig. Men bare rolig, jeg har afstået til fordel andre firmaer, som jeg synes fortjener det.

Det er tydeligt at I nu afsikrer geværerne fordi vi sås der på Herlev. Frygt! Det må vi ikke ha i denne branche, ej heller frygt for at kolleger kommer og napper en opgave. Jeg er super glad for det samarbejde jeg har med alle Irata baserede firmaer i DK, idet de har en fantastisk Gentleman attitude. Og hvis der skal kritiseres, så kommer det på en pæn og høflig måde.

Men jeres umulige hovski snovski opførsel, sammen med jeres ophøjede sektleder Christian, det kan vi ikke bruge i branchen. Jeg synes I skulle bruge energi på at holde styr på sikkerheden i egne rækker. Der er en del fejl hos jeres medlemsfirmaer, og det er ok, men så skal I ikke kaste med sten. De kommer lige tilbage til jeres hus.

Jeg synes allerede i dag at I skal offentliggøre jeres hårde arbejde, inden jeg selv gør det. Der skal være åbenhed i branchen, og jeg synes den nye generation klatrere i DK skal vide hvem jeg er og hvem I er. Så kan de danne deres indtryk og vælge relation, når de skal finde nyt arbejde. Jeg har, og har altid haft de bedste folk til at arbejde for mig, og det er jeg stolt af. De sørger også for at holde mig skarp, når jeg falder af på den. Er jo ved at blive gammel i gårde, og det er I jo også. Så vi skal holde os skarpe, men ikke sidde og lege politifolk når vi ikke er det.

Jeg har lige haft besøg af Arbejdstilsynet på en opgave, og det gik fantastisk, selv om de mente at opgaven var for langvarig til at være klatreopgaver. Den diskussion skulle vi heller samarbejde om, fordi de vil begrænse dette fag, og der skal vi være klar til at tage slagsmålet, forhåbentlig sammen, og ikke imod hinanden. Som Bara desværre altid har gjort. Ikke kun mig, men også Scandinavian Rope Access var før i tiden i jeres søgelys. Altså generelt firmaer der kunne være en trussel eller irriterende for jer.

Nå, det bliver en lang sludder for en sladder, prøv at forestille jer mig og christian skrive 20 sider frem og tilbage hver gang, med mudderkastning her og der og alle vegne. Det har vi prøvet, det er spild af tid. Husk at vi alle kan tage et kamera og køre ud på en plads hvor der er konkurrenter, og finde en eller anden fejl. Det er da mega nemt. Inden for jeres system og Irata skal der altid være en level 3 på stedet. Der er der jo ikke. Det ved vi! Men jeg gider da ikke bruge min sparsomme tid på at finde fejlene. Kun hvis jeg var en type der har ondt i røven over andre.

Sidst! Hold styr på jeres egen organisation, og så lad Irata om at holde styr på deres, og mig. Jeg bøjer mig til en hver tid i støvet hvis Irata kommer med et påbud. Eller AT. Men I har sågar opsagt samarbejdet med AT, skrev I for nogle år siden på jeres side. Dvs. I har opsagt samarbejdet med Politiet inden for arbejde, og har forsøgt at overtage deres arbejde. Det ligner jo en form for militærjunta der vil overtage magten. Det kan I jo ikke, og det er helt misforstået. Så har I da ikke forstået noget som helst. De er ikke venner med nogen. De kan komme med et påbud over for jer den ene dag, og mig den anden.


Regards
Allan Halberg
www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450


c.
25th of september, 2019.
Subject: Re: SV: Offentliggørelse af oplysninger om Allan Halberg.
From: info@bara.dk
To: allan@ropeaccess.dk


Hej Allan.

Tak for svar.
Vi noterer, at du er med på, at vi nu offentliggør advarslen
Som lovet så offentliggør vi i den forbindelse selvfølgelig også dine kommentarer hertil samt nedenstående reaktion herpå.

A.
Vi hæfter os ved, at du i dit "svar" forsøger at lade som om, at vores reaktion skulle dreje sig brødnid eller om at tage opgaver fra hinanden.
Som du vil kunne sætte dig ind, så drejer vores advarsel -efter nu mere end 12 år- sig imidlertid alene om at afsløre fusk og snyd med falske påstande om certificeringsstatus og om at følge diverse IRATA standarder, så både myndigheder og kunder på den måde får mulighed for at forholde sig til og reagere på dine vedholdende løgne/falske påstande på et sandfærdigt og oplyst grundlag.


B.
Vi hæfter os også ved, at du nu igen hævder, at du følger IRATA guidelines !

Som det imidlertid fremgår af IRATA guidelines og, som vi allerede har dokumenteret for dig flere gange, så fremgår det imidlertid bl.a. af dette dokument, at ...

1.
- "The person responsible for the work site should only allow rope access methods to be carried out by persons who are experienced operatives, trained and assessed to IRATA standards."
- Ifølge IRATA har du imidlertid tilsyneladende ikke været og er fortsat efter 12 år ikke IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau (level 1) !
Du kan derfor selvføligelig heller ikke påberåbe dig at følge IRATA guidelines !

2.
- "Because of the potential hazards assciated with this work, it is essential that people are properly trained in the use of the methods of access that they will use.
IRATA has developed a formal training scheme and grading structure where workers are grouped into three grades, depending upon their experience and level of assessment.
These are
level 1: technician,
level 2, lead technician (more experienced worker) and
level 3: supervisor,
as defined in the IRATA publication General Requierements for certification of personel engaged in rope access methods."

- Ifølge IRATA har du imidlertid tilsynelande ikke været og er fortsat efter 12 år end ikke IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau (level 1) !
Du kan derfor selvfølgelig heller ikke påberåbe dig at følge IRATA guidelines !

3.
- "The basic requirements for the three levels are as follows:
Level 1:
a technician who is able to perform a limited range of rope access tasks under the supervision of a level 3 supervisor.
Level 2:
a lead technician who is capable of rigging working ropes, undertaking rescues and performing other rope access tasks under the supervisorin of a level 3 supervisor.
Level 3:
a technician/supervisor who is capable of complete responsibilty for work projects; is able to demonstrate the skills and knowledge required of level 1 and 2; is conversant with relevant work techniques and legislation; has a comprehensive knowledge of advanced rescue techniques; holds a current first aid qulification and has knowledge of the IRATA certification schemes."

- Ifølge IRATA har du imidlertid tilsynelande ikke været og er fortsat efter 12 årikke IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau (level 1) !
Du kan derfor ikke påberåbe dig at følge IRATA guidelines !

Som du vil kunne sætte dig ind i, så skriver IRATA altså meget klart i IRATA guidelines, som du igen påberåber dig at følge, at man iflg. deres guidelines skal have en gyldig IRATA Supervisor-(level 3) certificering for, at kunne påberåbe sig at være supervisor eller for at påtage sig supervisor-opgaver.
- Ifølge IRATA har du imidlertid tilsyneladende ikke været og er fortsat efter 12 år ikke IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau (level 1) !
Du kan derfor ikke påberåbe dig at følge IRATA guidelines !


C.
Derudover hæfter vi os ved, at du også skriver, at du "...arbejder efter arbejdstilsynets regler..."
Her ser det imidlertid ud til, at du bekvemt vælger at ignorere AT-vejledningens afsnit 3 om oplæring og instruktion af ansatte, hvoraf det bl.a. fremgår, at...:
"Arbejde i højden fra reb må kun udføres af personer, som ...har modtaget fornøden oplæring i brug af udstyre og i højderedning..."
samt, at...:
"Oplæring og træning af de ansatte kan fx ske på de kurser i arbejde fra reb og i højderedning, der afholdes - bl.a. i AMU-regi - international anderkendte rope access-organisationer."

- Ifølge IRATA har du imidlertid tilsyneladende ikke været og er fortsat efter 12 år end ikke IRATA certificeret, selv på det allerlaveste niveau (level 1) !
Du kan derfor IKKE påberåbe dig at følge IRATA guidelines, og du kan således næppe heller dokumentere, at du har modtaget den nødvendige oplæring og træning til at arbejde sikkert i reb, jvf ArbejdsTilsynets krav i AT vejledningen for Arbejde i højden i reb !.


D.
Det er da god underholdning men samtidigt desværre også både tragisk og meget sigende, at du ikke mener, at det er et problem, at du igennem mindst 12 år har forsøgt og fortsat forsøger at vildlede myndigheder og kunder m.fl. med et falskt indtryk af, at du skulle være IRATA certificeret på det "højeste niveau", som du udtrykker det, og, at du følger IRATA guidelines, IRATA ICOP og IRATA Requirements, når du gennem den samme periode end ikke har været IRATA certificeret på det allerlaveste niveau!

Der er jo ikke tale om en enkelt "smutter"
Fra minimum 2007 og frem til i dag, her i 2019, har du således vedholdende og systematisk forsøgt at vildlede samt snyde og bedrage andre omkring dette.
Så sent som i 2018 er du citeret for, at forsøge at bilde folk ind, at du...:
- har "gennemført alle niveauer af..." "...et rigtigt godt udddannelsessystem omkring faget i England".
- er "...landets mest veluddannede ogprofessionelle arbejdsklatrer."
Dette selv om IRATA samme år klart tilkendegiver, at du slet ikke er registreret hos dem som IRATA tekniker “ !

Den del af branchen, der har styr på sin uddannelses- og certificeringsbaggrund, kan selvfølgelig ikke være tjent med, at de risikerer, at blive associeret med dig og din adfærd.

Vi finder derfor, at det er på tide, at dit snyderi og dine mange forsøg på at lyve og vildlede om især din tilknytning til IRATA som rope access certificeringssystem, nu bliver synligjort og afsløret, så andre på den måde får en reel mulighed for at skelne mellem reelt certificerede rope accesss -firmaer og -enkeltpersoner på den ene side og så firmaer/enkeltpersoner, der blot forsøger at at skabe falsk autencitet om deres virksomhed med "lånte fjer" og falske påstande om deres certificeringsstatus på den anden side.

Dit systematiske misbrug af anerkendte rope access systemer indebærer bl.a. alvorlig risiko for at påføre rope access branchen et dårligt omdømme.


E.
Derudover riskerer du jo også at sætte andres liv og førlighed i fare, når du bevidst og systematisk forsøger at snyde andre og at legitimere sikkerheden i dit arbejde med falske påstande om være IRATA certificeret og om at følge bl.a. IRATAs Guidelines.


Vi anbefaler derfor, at du allersnarest sørger for at blive certificeret af en internationalt anerkendt rope access-organisation, hvis du vil arbejde i højden fra reb, jvf. bl.a. den nye AT-vejledning på området.


Indtil vi ser dokumentation herfor, så fremlægger vi hermed vores:
Advarsel imod Allan Halberg
samt hans firma,
www.ropeaccess.dk

Advarslen kan bl.a findes på:
www.bara.dk/halbergadvarsel

Da du ikke lader til at hverken forstå eller ville reagere på problemerne og tværtimod fortsætter, så vil vi derudover nu også tage kontakt til relevante firmaer og medier for at gøre opmærksom på advarslen.


Venlig hilsen

Bestyrelsen
BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access - SIkker industri- og erhvervsklatring
www.bara.dk
info@bara.dk

d.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: "Allan Kristiansen (ak@rt9.dk)" <ak@rt9.dk>, "Jacob Vestervang
(jv@rebteknikeren.dk)" <jv@rebteknikeren.dk>, "Jesper Ras
(ejector2003@yahoo.dk)" <ejector2003@yahoo.dk>, Michael Hoi
<mhclimbing@gmail.com>, "mg@skywork.dk" <mg@skywork.dk>, "Industrial
Climbing Solutions" <info@industrialclimbingsolutions.com>
CC: "info@bara.dk" <info@bara.dk>
Subject: VS: Sar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel o
m Allan Halberg
Date: Fri, 27 Sep 2019 06:24:39 +0000


Hej Irata virksomheder

Der kører nu endnu engang en sag med BARA/Almer/Filtuti.

De kan mærke åndedraget fra Irata virksomhederne i nakken, og Herlev var et godt eksempel.

Jeg er jo en uafhængig leverandør, der både
bruger Irata, Sprat, Fisat og mange andre typer klatrere. Oftest superviseret af en Irata klatrer eller mig.

Vi kan altid diskutere sikkerhed. Vi skal ikke skære for mange hjørner, men alle jer kender mig. I har arbejdet hos mig, og har selv nu en virksomhed med success.

De mennesker der, er ude på en ting, og det er at skabe negative bølger i en god branche. Deres uerfarne folk kan ryge til jorden såvel som vi.

Jeg videresender korrespondancer mellem mig og BARA så I hele tiden kan følge med. Ønsker I ikke at få disse mails, så lad mig det vide. Så tager jeg jer af.

Men de mennesker, eller det menneske, er kun ude på en ting. Og det er at lave ballade. Og han stopper ikke ved mig. Så støt gerne op.

Det er muligt at en journalistelev vil kontakte jer på et tidspunkt, og spørge om Christians fortid som instruktør, med baggrund i at han ikke havde specielt meget erfaring før han startede rope access kurser. Formentlig 100 timer, hvor han nok har arbejdet alene de fleste. Jeg håber at hvis I har et 1, 2, 3 håndsrygte, så fortæl om det. Anonymt eller ikke. Det er vigtigt at få et tydeligt billede, og her er rygter gode, ligesom Bara. De har også hørt rygter om mig, og det bruger de. Det går begge veje, vi ved jo godt at et rygte aldrig kan bruges i en retssal, men så langt kommer det forhåbentlig ikke.

SPRAT vil blive orienteret af mig om alt det her, og jeg vil gøre mit til at Christian mister sin licens. Altså hvis der er sikkerhedsgrunde, men ud over det, vil jeg bare sætte ham i miskredit som meget som muligt. Han skal lukkes ned en gang for alle. Jeg håber at I ikke bare kigger den anden vej, men tager aktiv stilling. Eller i det mindste har et vidneudsagn som jeg kan bruge i en anledning. Jeg sørger for fortroligheden, hvis det ønskes. Men også meget gerne åbne udsagn med navns nævnelse, hvis det ikke skræmmer jer.

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

e.
Et af vore medlemmer, Peter V., skrev 1- oktober, 2019 til Allan Halberg på eget initiativ for at forsøge at forklare ham, at der ikke var tale om en personlig hetz men, at det tværtimod var en enig medlemsskare, der stod bag offentliggørelsen af advarslen.

2. oktober modtog Peter "svar" fra Allan Halberg.
Dele af svaret bringes her nedenfor bl.a., fordi Allan Halberg deri selv erkender slet ikke at være certificeret:

"....Jeg har også stor success,
på trods af at jeg ikke selv er certificeret. Kun hvor kunden ønsker det specifikt, sætter jeg mine level 3ere på. Helt lovligt, og uden nogen fare for nogen.

Men der er da også nogle kunder jeg aldrig kan få, og det er da fint. De vælger et Sprat eller Irata medlemsfirma.

Flere af de gamle folk der havde en level 3er, lader dem gå ud, fordi de er så lidt på pladserne, og mest på kontoret. Det giver ikke mening at vedligeholde en level 3 for de mennesker..."


f.
4th of october, 2019.
Subject: Re: SV: Offentliggørelse af oplysninger om Allan Halberg.
From: info@bara.dk
To: allan@ropeaccess.dk
cc: "Allan Kristiansen (ak@rt9.dk)" <ak@rt9.dk>, "Jacob Vestervang (jv@rebteknikeren.dk)" <jv@rebteknikeren.dk>, "Jesper Ras (ejector2003@yahoo.dk)" <ejector2003@yahoo.dk>, Michael Hoi <mhclimbing@gmail.com>, "mg@skywork.dk" <mg@skywork.dk>, "Industrial Climbing Solutions" <info@industrialclimbingsolutions.com>


Hej Allan.


Tak for yderligere lange mails.

Det er da forståeligt, at det ikke er sjovt at blive afsløret.

Jeg hæfter mig imidlertid ved og glæder mig over, at du ikke har nogle indvendinger imod eller bemærkninger til det faktuelle indhold i advarslen og offentliggørelsen på:
http://www.bara.dk/halberg

Til gengæld kan jeg fuldstændigt afvise dit forsøg på at give indtryk af, at det skulle dreje sig om en slags personlig forfølgelse.

Som du bl.a. vil kunne se af vore referater gennem mange år, har dine gentagne, systematiske forsøg på at vildlede myndigheder og kunder mv. med løgne, falske påstande og falsk markedsføring om, at du skulle kunne fungere som rope access supvervisor for certificeret rope access personale, at du skulle være IRATA certificeret, om, at du skulle følge diverse IRATA standarder og om, at du i det hele taget skulle have noget tilhørsforhold til IRATA, været oppe til både bestyrelsesmøder og generalforsamlinger gennem snart mange år.

Efter 12 års forgæves forsøg på at få dig til at tage ansvar og bringe overensstemmelse mellem din markedsføring og virkeligheden, er det således en flok meget enige medlemmer og en enig bestyrelse, der nu står bag offentliggørelsen af advarslen samt afsløringen af dine løgne.

Desværre bestyrker du i din seneste mail kun vigtigheden og nødvendigheden af advarslen.
Selv om du aldrig har været godkendt som sådan i noget anerkendt rope access system, så hævder du således igen, at du skulle kunne fungere som Supervisor for f.eks. FISAT, IRATA og SPRAT -certificeret rope access personale !

Det må undre, at du bruger så meget energi på at forsøge at smykke dig med lånte fjer og falske påstande, når du i stedet blot kunne tage et begynderkursus hos f.eks. IRATA.
På den måde ville du jo kunne komme i gang og måske efter nogle år og tilstrækkeligt mange dokumenterede og loggede rope access arbejdstimer, underskrevet af en Supervisor, opnå en level II og måske tilmed -med tiden- også kunne gennemføre en level III, Supervisor uddannelse og -certificering.
På den måde ville du jo på sigt måske også kunne få nogen til at verificere dine mange påstande.
Med din sikkerhedsindstilling samt store viden og erfaring, burde det vel ikke være noget problem....

Indtil da ser vi os dog desværre nødsagede til at fastholde offentliggørelsen af advarslen, ligesom vi nu vil kontakte myndigheder og medier mv. om denne.

Mvh.
Formand for BARA

Kim Filthuth

BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
www.bara.dk
info@bara.dk

cc:
De parter, som du har valgt at indarbejde i din korrespondance med os om advarslen.

g.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
CC: joba@semcomaritime.com, ak@rt9.dk, jv@rebteknikeren.dk, mg@skywork.dk, jg@skywork.dk, info@industrialclimbingsolutions.com, frandsen.per@gmail.com, nilasd@gmail.com, ejector2003@yahoo.dk, comaco@comaco.dk
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Sun, 6 Oct 2019 20:04:01 +0000


Hej Kim og Christian

I må da således være klar til at der vil blive offentliggjort noget i samme retning tilbage, skulle jeres trusler blive gjort til virkelighed. Og det er alvorligt nok nu med at lægge ting på jeres side.

Som bekendt er det noget møg at kaste sten når man bor i et glashus.

Og som nævnt tror jeg det til sidst vil gå mere ud over jeres forening, når de grimme ting vælter ind ad døren. Vi har jo noget på hinanden.

Men igen må jeg også pointere at det ikke hører under jeres bord, hvad jeg måtte have af reklame. Der skal være ulovlighed i det, for at det kan kritiseres. Og I bevæger jer ud på helt tynd is.

Jeg synes jeres lille forening skal tage sig af BARA relaterede virksomheder, og ikke fokusere på IRATA virksomheder. Det er ikke jeres bord. I har grædt salte tårer over at AT ikke lyttede til jer, og så meget at I opsagde samarbejdet med dem pga. inkompetence i 2016. I lider af storhedsvanvid, eller det er jo netop manglende selvværd som giver storhedsvanvid. En magtliderlighed, fordi man simpelthen ikke føler at nogen synes man er god nok. Og derfor må gøre opmærksom på sig selv hele tiden, og kontrollere alt.

Interessant at du er nu med på holdet igen Kim, efter at Christian har ført pennen i noget tid. Ja, det gør ondt når man måske skal miste en stor kunde, jeg forstår dig.

Tilbage til stolthedstingen, som sætter en stor streg under det galehus I forsøger at bygge.

Pga. stolthedsbøvl, har I lagt en masse negativt sludder ud om en person der nævnte noget om hans samarbejde med AT. Tænk, at fordi man føler sig ramt over at en anden ”stjæler” den credit man skulle have haft, så bliver vedkommende svinet til på nettet, i en forholdsvis grov grad. Puha, det er helt galt. Men jeg synes det er fint at I gør det, forstået på den måde at det dag for dag står endnu mere tydeligt at I ikke har nogen grænse for chikanerier.

Jeg forstår da godt at det tisse ærgerligt I har forsøgt at påvirke AT i 12 år, med forslag til Vejledning,…. Og så blive vraget. Og så kommer en anden og siger at han har lavet det som I sku ha credit for. Nårrrhh,, har jeg lyst til at sige.

Det er godt nok forsmået. Tænk at lægge ting på nettet, kun pga. det. Hold da op! Hvad bliver det næste og hvem bliver den næste. Når nyhedsmedierne, eller hvem I har tænkt jer at kontakte, og så ringer til mig for at høre mit svar, så skal jeg da så gerne deltage i det, ikke med fornøjelse, men fordi det er så langt ude det I har gang i. Det skal stoppes, og noget at det betragter jeg næsten som stalking.

Når man sidder midt om natten og finder gamle reklametekster frem, hvor der cirkles med rødt omkring sætninger hvori der bla indgår ordet ”sikkerhed”. Det er jo en gal mand, der tror at det på nogen måde har relevans i nogen som helst sag. Det er unødvendigt og spild af egen tid. Det er næsten uhyggeligt, og selv Facebook er der cirklet omkring sætninger fordi jeg skrev godt gået om en person der havde været med at hjælpe AT med den nye vejledning. Nåårrhhh,…! Det er synd for jer, men prøv at høre her. Vi er mænd! Vi sidder da ikke bag en computer og græder, og generer hinanden i et væk, fordi vi har problemer der hjemme.

Bliv nu for fanden voksne, og smid Christian på porten. Han er evil stuff. Og snart også dig Kim. Jeg havde ikke forventet at du fører pennen i samme simultane strøg som Christian, men du har måske været mere med ind over gennem årene. Tit så underskriver I jo bare ”bestyrelsen I BARA”. Træd ned fra den post og se at komme i gang med nye opgaver, eller hold fast på Herlev Sygehus. Det er en god opgave og du fortjener den tænker jeg. Klip dog den navlestreng til Christian. I er jo de onde tvillinger efterhånden.

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

h.
9th of october, 2019.
Subject: Re: SV: Offentliggørelse af oplysninger om Allan Halberg.
From: info@bara.dk
To: allan@ropeaccess.dk
cc: joba@semcomaritime.com, ak@rt9.dk, jv@rebteknikeren.dk, mg@skywork.dk, jg@skywork.dk, info@industrialclimbingsolutions.com, frandsen.per@gmail.com, nilasd@gmail.com, ejector2003@yahoo.dk, comaco@comaco.dk, mhclimbing@gmail.com


Hej.

Endnu en gang forsøger du at aflede opmærksomheden fra afsløringen af dine løgne om din tilknytning til IRATA:
http://www.bara.dk/halberg

- Eksempelvis forsøger du at skabe en modsætning mellem IRATA og BARA ved at skrive, at du ikke synes, at BARA skal "...fokusere på IRATA virksomheder."
Som du imidlertid vil kunne se, både i vore vedtægter, i oversigten over medlemsfirmaer og på;
http://www.bara.dk/certificeringer
så anerkender, støtter og samarbejder vi med firmaer, der følger IRATAs standarder og benytter IRATA certificeret personale, ligesom vi har en del sådanne medlemsfirmaer i BARA.
Vores offentliggørelse afslører imidlertid, at du IKKE er tilknyttet IRATA, og den fokuserer således heller ikke på IRATA firmaer.

- Tilsvarende forsøger du at give indtryk af, at der skulle være en modsætning mellem BARA og ArbejdsTilsynet.
Enhver kan imidlertid sætte sig ind i processen, der i tæt samarbejde med BARA førte frem til AT-vejledningen, f.eks. på:
http://www.bara.dk/atvejl

Måske er du selv begyndt at tro på, at du skulle have en særligt guddommelig status, der bl.a. skulle sætte dig i stand til at kunne fungere som rope access Supervisor for IRATA personale, på trods af, at du ikke er og aldrig har været IRATA certificeret som sådan, og på trods af, at IRATA end ikke vil kendes ved dig.

Vi beklager meget, at du efter 12 år fortsat ikke tør tage ansvar.
På den måde risikerer du at sætte andre menneskers liv og førlighed på spil.
Mennesker, som du via din markedsføring har vildledt til at tro, at du følger IRATA standarder og til at tro, at IRATA skulle have godkendt, at du skulle kunne påtage dig ansvaret for deres sikkerhed i reb.

I stedet for at tage ansvar, så skriver du, at vi nu må se at blive voksne.
Hvis du med det mener, at vi skulle undlade at gøre opmærksom på dine usandheder om din tilknytning til IRATA og de uhyggelige konsekvenser, som dette kan få, så foretrækker vi, at fremstå barnlige - i dine øjne.


Den samlede bestyrelsen, BARA

cc:
De parter, som du har valgt at indarbejde i din korrespondance med os om advarslen.

BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
www.bara.dk
info@bara.dk

i.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Wed, 9 Oct 2019 17:56:09 +0000


Jamen altså samlede BARA

Så tager vi da en tur mere i manegen. I skal da ha noget at lave, og det er tydeligvis ikke arbejde. Og derfor kan jeg godt forstå at I bliver sure. Men det er og bliver jeres problem, at der ikke kommer mere arbejde i biksen.

I lever, takket være den ophøjede Sektleder Chrisitian i en drømmeverden om at I er kommet her på jorden for at udrydde brodne kar. Det er en illusion.

Jeg synes I skulle passe egen geschæft, (puha jeg har sagt det mange gange før), og ikke være så navlepillende og beskuende. Alle rope access firmaer vil blive mistænkeliggjort, hvis I har det eneste fokus, at genere firmaer fra andre relationer, som har taget æren for jeres hårde arbejde over for AT, til angiveligt firmaer som mit, der skulle føre kunder bag lyset med forkert reklame.

I tager fejl. Et Irata firma, som et Sprat firma, kan udbyde kurser og arbejde, som ikke følger standarden. Det kan vi jo se fra Christian Almers tjenester, som er både Sprat og Prat. Irata medlemsfirmaer i England udbyder redningskurser, som ikke følger Irata. Andre firmaer, som i Polen udfører arbejde efter OTLD, den polske standard, selv om de er Irata medlemsfirma.

Hvor mange gange skal I have det at vide før det siver ind. Jeg kan udbyde Irata arbejde fordi jeg har Irata personale, og udfører arbejdet i forhold til ICOP. Vi følger IRATA 100 % hvis kunden ønsker det, og ellers sætter vi generelt barren højere end AT s regler, når vi arbejder for almindelige kunder. Irata er glad for at vi benytter deres personale, og Sprat er glad for at vi benytter deres personale. Men lille forsmåede Christian kan ikke forstå at han ødelægger sin egen forretning ved at gøre det her. Den er lille nok i forvejen. Jeg gider da i fremtiden ikke at have noget med Sprat klatrere at gøre, med mindre jeg er helt sikker på de ikke følger sekten slavisk.

Christian burde, hvis han havde en lille bitte bitte lille bitte lille smule fornuft, være glad for at nogen bruger hans klatrere og hans system. Det giver kunder i hans biks. Men nej, han er klodens beskytter imod onde klatreudbydere, som vil misbruge organisationers gode navn og rope access gode navn som sikker adgang. De skal ned med nakken, så kloden henstår ren og uden falske klatrere.

Han er dog forfærdelig godt på vej til at ødelægge Sprats navn i Skandinavien. Et navn han selv har skabt, bevares, men for filen. Det kunne have været stort, og meget større end Irata i DK. Hans forslag til Vejledning være det endegyldige, hvis han havde taklet det korrekt og med den rigtige situationsfornemmelse. Så kunne Irata firmaerne her, stå med lang næse og se sig overhalet af nogen der gjorde det rigtigt og stort. Men sådan skulle det ikke gå, og jeg ved ikke om det er godt eller dårligt.

Christian den stakkel, skyder sig selv i skoene fordi han ikke tænker stort nok. Jo, stort nok i forhold til at hold andre nede og svine dem til, men ikke stort nok til at tjene penge. Derfor sidder han om natten og brygger sine ting, som I andre så kan skrive under på. I har da vel for feflan ikke tid til de her fabler og historier. Jeg gør det fordi jeg synes det er sjovt at skrive lange irriterende tekster, men også fordi jeg synes det utrolig idiotisk af jer at følge et fjols af den karakter. Kan I ikke se det…. Han har generet alle inden for klatring siden 1990erne. Jeg er kun en i den lange række af personer, som han kan li at genere.

Jeg er et helt almindeligt menneske, som tjener mine penge på rope access, og han kunne også være kanon. Vi kunne have haft det fedeste samarbejde. Alle inden for Irata firmaerne her, ved at jeg på et eller andet tidspunkt har givet dem en kunde, spurgt om vi skulle samarbejde, eller at jeg har arbejdet for dem eller omvendt. Eller spurgt om vi skulle have en forening eller branche. Det jeg ville kalde et godt menneske, hvis jeg skulle sige det selv. Men Christian kan få alle til at henstå som farlig, usikker, og i tilgift et dårligt og lønagtigt menneske. Undtagen ham selv sagde monsteret. Han svarer aldrig på kritik, det er hans kendetegn.

Jeg har svaret på kritik, og i dette tilfælde er kritikken helt fejlskudt, og usand. Jeg nægter at bruge ordet løgnagtig, det er for negativt et ord.

Jeg gentager; jeg kan udbyde irata arbejde fordi jeg har irata klatrere, og Christian kan udbyde Irata arbejde, hvis han har Irata klatrere. Hvis hans kunde så finder ud af at hans klatrere har arbejdet for hårdt, så kan kunden sige, hov, det står i ICOP at de ikke må arbejde så længe eller når der er så meget vind. Så kigger han i ICOP, og siger til sine medarbejdere at de skal arbejde lidt kortere tid, eller gå ned når vinden er over bla. Bla, fordi det står i ICOP. Og længere er den ikke.

Lad være med at køre helt op i limningen omkring hvad andre firmaer gør med deres reklame. Glem det, kom videre, få nogle kunder. Christian, hvis du virkelig mangler nogle kunder i biksen, så kan jeg altså give dig nogen. Det er altså sjovere end at sidde og genere mennesker du aldrig har mødt.
Penge skal vi have, når vi er så gode. Og jeg er god, ikke meget bedre end jer, men jeg er lidt bedre lige nu. Derimod, hvis I vågner op af døsen, og kommer ud på den anden side, så skal I være velkomne.

Irata relaterede firmaer hader ikke, det tror jeg godt jeg kan sige på de andres vegne. De er lidt passive, og har travlt med at tjene penge, men de er for kloge til at hade nogen. Det ligger i den opdragelse fra det engelske gentlemen system Irata er, og jeg tror ikke at Sprat i andre lande er så negative. Men igen, det er få personer, der ødelægger det for andre. Og der er en rød lampe ud for Skandinavien på Sprats store atlas i deres kontor. De har et vildfarende missil her, men ved ikke lige hvem der skulle overtage. Måske Frank Vilstrup, han er go synes jeg. Og professionel. Lad ham gøre det her, han har om nogen været betegnende for den her branche i alle årene, og har kompetencen og certificeringerne. Jeg stemmer på Frank over for Sprat, når jeg senere vil sende min udlægning til dem om de forrykte ting der foregår her. Når de ser BARA hjemmesiden, så vender de øjne og kigger ned.

I øvrigt, så mødte jeg lige Kim Bork i dag, (tidligere ansat ved AT), og han rystede lidt på hovedet af jer. Det samme har Kenneth Guldager tidligere gjort eller, det var mere at han rullede med øjnene sån lidt opgivende, Anders Svendsen ligeså, men de må jo ikke tages til indtægt for den slags. De er jo lidt trætte af den konstante bombardering de har være udsat for, for at Christian kunne få sine sikkert ganske fine forslag igennem. Men altså, det er måden, den intimiderende og evigt pressende måde.  Og nu ved jeg godt at I øjeblikkeligt kontakter dem for at høre om det er rigtigt, så jeg kan blive straffet for at usandt at skrive de vendte øjne, og rystede på hovedet. Så jeg kan komme forsiden af BT med usande og injurierende udtalelser.

OMG hvor er jeg træt af jer, men også mig selv, og jeg hader mig selv for at sidde og skrive så mange bogstaver, men den anden del af mig elsker det.

Nå, det går jo ikke. Stop jeres elendigheder og Kim, jeg ved godt at du fik enormt ondt i maven af at se de Irata firmaer på toppen af Herlev. Du satte din evigt gøende hund i gang. Der genstartede du balladen. Og ballade skal du få.

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

j.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: 'BARA' <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Wed, 9 Oct 2019 19:19:06 +0000


Halløj Bara

Jeg prøver virkelig at se tingene fra jeres vinkel.

Men jeg må vide mere.

Er alle de firmaer der står som medlemmer på jeres side, er de Sprat Medlemsfirmaer? Og er de det, så alt arbejde udføres under ledelse af en level 3 supervisor?

Eller arbejder de efter Sprats guidelines, men uden at være medlemsfirma?

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

k.
Date: 10th of october, 12:36
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg


God dag.


Som det fremgår af vores webside og som vi allerede har forklaret dig flere gange, så følger vore medlemsfirmaer certificeringsstandarderne for mindst et anerkendt rope access system med offentligt tilgængelige certificeringskrav, herunder bl.a. SPRAT; PRAT og IRATA.

Du finder den opdaterede liste over SPRAT medlemsfirmaer på SPRATs webside.

Vi forstår ikke, hvad du mener med "Sprats guidelines".

Venligst

Bestyrelsen
BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
SIkker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk
l.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>, Jan Christensen <comaco@comaco.dk>
CC: "joba@semcomaritime.com" <joba@semcomaritime.com>, "ak@rt9.dk"
<ak@rt9.dk>, "jv@rebteknikeren.dk" <jv@rebteknikeren.dk>, "mg@skywork.dk"
<mg@skywork.dk>, "jg@skywork.dk" <jg@skywork.dk>,
"info@industrialclimbingsolutions.com"
<info@industrialclimbingsolutions.com>, "frandsen.per@gmail.com"
<frandsen.per@gmail.com>, "mhclimbing@gmail.com" <mhclimbing@gmail.com>
Subject: SV: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Thu, 10 Oct 2019 18:52:01 +0000


BARA Altså

Hvem har Autoriseret jer?


Christian Almer. ?

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

m.
Date: 11th of october, 2019, 11:51
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>, BARA <info@bara.dk>, Jan Christensen <comaco@comaco.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Cc: joba@semcomaritime.com, ak@rt9.dk, jv@rebteknikeren.dk, mg@skywork.dk, jg@skywork.dk, info@industrialclimbingsolutions.com, frandsen.per@gmail.com, mhclimbing@gmail.com


Hej.


Som du burde kunne sætte dig ind i, så er medlemmerne af BARA, som Brancheforening for Autoriseret Rope Access, certificerede af Evaluators og Assessors, der er godkendt som sådan af en af de organisationer, der fremgår af oversigten over professionelle rope access organisationer med offentlggjorte certificeringskrav.
Dermed er vore medlemmer autoriserede til at klatre professionelt i reb af mindst en af disse organisationer.

Selv om du i allerede i 2007 forsøgte at melde dig ind i BARA, så var og er din manglende rope access uddannelse og certificering jo netop også en klar årsag til, at du ikke kunne og fortsat ikke kan blive medlem af BARA.

Bestyrelsen
BARA.
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
SIkker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

n.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>, Jan Christensen <comaco@comaco.dk>
CC: "joba@semcomaritime.com" <joba@semcomaritime.com>, "ak@rt9.dk"
<ak@rt9.dk>, "jv@rebteknikeren.dk" <jv@rebteknikeren.dk>, "mg@skywork.dk"
<mg@skywork.dk>, "jg@skywork.dk" <jg@skywork.dk>,
"info@industrialclimbingsolutions.com"
<info@industrialclimbingsolutions.com>, "frandsen.per@gmail.com"
<frandsen.per@gmail.com>, "mhclimbing@gmail.com" <mhclimbing@gmail.com>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel
om Allan Halberg
Date: Sun, 13 Oct 2019 09:00:49 +0000


Hej Christian

Nu kommer jeg lige ned på dit niveau et øjeblik.

Hvad fanden er det for noget crap med "Evaluators og Assessors"? "der er godkendt som sådan af en af de organisationer, der fremgår af oversigten over professionelle rope access organisationer med offentlggjorte certificeringskrav".

Du er da for langt ude. Hvordan har du bildt dine medlemmer ind at det er er noget der er godkendt af nogen. Hvem? AT?

Det er løgn og latin. Du fylder folk med løgn og påstår at andre lyver.

Devisen; "Tyv tror hver mand stjæler".

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

Se BARAs svar.

o.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>, Jan Christensen <comaco@comaco.dk>
CC: "joba@semcomaritime.com" <joba@semcomaritime.com>, "ak@rt9.dk"
<ak@rt9.dk>, "jv@rebteknikeren.dk" <jv@rebteknikeren.dk>, "mg@skywork.dk"
<mg@skywork.dk>, "jg@skywork.dk" <jg@skywork.dk>,
"info@industrialclimbingsolutions.com"
<info@industrialclimbingsolutions.com>, "frandsen.per@gmail.com"
<frandsen.per@gmail.com>, "mhclimbing@gmail.com" <mhclimbing@gmail.com>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel
om Allan Halberg
Date: Sun, 13 Oct 2019 12:45:32 +0000


Igen Løgn og Latin

Jeg har aldrig forsøgt at melde mig ind i BARA. Det er ved Gud den største løgn af alle. Du er da helt bims, og stop dog snart, så du ikke kommer endnu længere ud i løgne.

Løgn er dit varemærke.

Puha, det er svært at skrive så negative ord, men jeg har lært det af dig. Men Christian, stop nu.
De løgne og påstande du kommer med, altså "Assessors and Evaluators". OMG! "Dermed er vore medlemmer certificerede til at klatre bla bla bla, i mindst en af bla bla bla."

"en af de organisationer, der fremgår af bla bla bla. Offentliggjorte certificeringskrav,.... bla bla!"


Det er simpelthen for sjovt. Jeg håber dine medlemmer kan se hvad filen det er for noget. BARA er en hat og briller forening lige nu, men det kan stadig reddes. Hvis de smider dig på porten. Så kan de redde ansigt.

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450


p.
Date: 16th of october, 2019, 11:58
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Cc: joba@semcomaritime.com, ak@rt9.dk, jv@rebteknikeren.dk, mg@skywork.dk, jg@skywork.dk, info@industrialclimbingsolutions.com, frandsen.per@gmail.com, mhclimbing@gmail.com, comaco@comaco.dk


Hej .

Du spurgte, hvem der havde godkendt os, og vi svarede, at det havde Evaluators og Assessors, uddannet og godkendt af de rope access organisationer, hvis certificeringskrav, som de skal godkende og certificere efter.

Du reagerede ved at beskylde os for at lyve og skrev bl.a.:
"Hvad fanden er det for noget crap med "Evaluators og Assessors"? "der er godkendt som sådan af en af de organisationer, der fremgår af oversigten over professionelle rope access organisationer med offentliggjorte certificeringskrav.
Du er da for langt ude. Hvordan har du bildt dine medlemmer ind at det er er noget der er godkendt af nogen. Hvem? AT?
Det er løgn og latin. Du fylder folk med løgn og påstår at andre lyver.
"

Det må undre og bekymre, at du end ikke ved, at man kun kan blive godkendt i f.eks. SPRAT og IRATA af en Assessor eller Evaluator, uddannet og godkendt af en af disse organisationer.

Begrebet "Evaluator" nævnes mindst 8 gange i SPRAT Certification Requirements.

Begrebet ”Evaluator” nævnes mindst 43 gange i PRAT® Certification Requirements.

Begrebet "Assessor" nævnes
- adskillige gange i IRATA International Guidelines...
- mindst 150 gange i IRATA General Requirements og
- mindst 20 gange i IRATA ICOP (International Code Of Practice).

Af alle disse dokumenter fremgår det, at det er et KRAV for at afvikle en certificering i et af disse rope access certificeringssystemer, at certificeringen bliver afviklet af en Evaluator eller Assessor, der -udover at være certificeret som level III / Supervisor)- også har gennemført yderligere uddannelse og certicering.

Du har i mindst 12 år påberåbt dig at være IRATA certificeret og at følge IRATA ICOP, Requirements og Guidelines.
Det er afslørende, at du nu indrømmer, at du hverken ved, hvad der står i disse papirer eller, hvad en IRATA Assessor er og, hvilken rolle Assessoren har for at gennemføre IRATA certificeringer samt for at opretholde IRATAs krav og standarder.

At du derudover kalder det ”crap” og tilmed beskylder os for at lyve, når vi forklarer dig f.eks. en IRATA Assessors rolle, afslører og understreger desværre alvorligheden af din uvidenhed om grundlæggende forudsætninger for professionelt og sikkert rope access arbejde.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
SIkker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

q.
Date: 16th of october, 2019, 11:58
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar fra Halberg om... Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Cc: joba@semcomaritime.com, ak@rt9.dk, jv@rebteknikeren.dk, mg@skywork.dk, jg@skywork.dk, info@industrialclimbingsolutions.com, frandsen.per@gmail.com, mhclimbing@gmail.com, comaco@comaco.dk


Hej.

Som dokumenteret i advarslen, så inviterede vi
- den 15. september, 2007, kl. 01:20 til møde om stiftelse af BARA, den 4. oktober, 2007.

Allerede den gang påstod du i din markedsføring, at du var "...certificeret ved ...IRATA"
og, at
- "Vores inspektører, som ud over IRATA level 1,2 og 3 certificering og godkendelse...kan inspicere en mølle fra top til tå."
- På den baggrund blev du også inviteret.

- den 19. september, 2007, 15:39 svarede du: "Det lyder spændende. Jeg kommer.".

På et forberedende møde fremkom der imidlertid protester imod, at du skulle kunne være med i en brancheforening for autoriseret rope access.
Flere mente, at du slet ikke havde nogen rope accesss autorisation og, at du i hvert ikke var IRATA certificeret, som det bl.a. fremgik af en forespørgsel til IRATA, hvor de svarede, at...
"Allan Halberg....Not an irata rtechnician or member company."
For en ordens skyld kontaktede vi igen IRATAs hovedkontor, der endnu en gang bekræftede, at du slet ikke var IRATA certificeret !
- På den baggrund meddelte vi dig, at du ikke ville kunne blive optaget.

- den 2. oktober, 2007 reagerede du ved at skrive, at du så alligevel ikke kom til mødet.

Selv om du påstår, at vi lyver, må vi således fastholde, at det... "var og er din manglende rope access uddannelse og certificering" der var og er "...årsag til, at du ikke kunne og fortsat ikke kan blive medlem af BARA” !


Derudover kalder du igen vores svar om, hvem der har godkendt vore medlemmer, for: ":..løgne og påstande du kommer med, altså "Assessors and Evaluators". OMG!"
Som du kan sætte dig ind i, så har vi allerede svaret på dette.

Vi nøjes derfor med igen at udtrykke vor dybe bekymring over, at du på den ene side igen og igen forsøger at bilde folk ind, at du er IRATA certificeret og følger kravene i diverse IRATA papirer, når du på den anden side end ikke ved, at det fremgår af disse papirer, at det kræver en Assessor for, at du ville kunne blive godkendt.
Det er hverken løgne eller påstande med derimod fakta, som du enten ignorerer eller er ude af stand til at forstå.

Venlig hilsen


Bestyrelsen BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
Sikker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

r.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halb
erg
Date: Thu, 17 Oct 2019 05:08:15 +0000


Halløj Christian

Du skal jo bare skrive at du er certificeret ved Sprat eller Prat som ”autoriseret” assessor.

Jeg stiller kraftigt spørgsmål ved om du var kvalificeret til at blive assessor hos Sprat, med det ret lille antal arbejdstimer du har haft inden du fik den titel.

Jeg underviste i rope access, ca. 10 år efter min start. Kunne nok have gjort det efter 5.

Du har bygget dit eget Prat! Hvem assessede dig til at være træner og assessor her. Du havde jo meget få timer med arbejde inden for det her. Jeg har hørt fra Siemens efter du startede med at undervise deres afdeling i 2005. Det var sjovt at høre hvordan du forsøgte dig med forskellige ting, herunder nævnte de at du havde prøvet noget af, kun dig på møllen. Altså en mand, kun dig. Ingen redningsplan.

Ha! Husk nu den med glashuset mester.

Men altså, Du har fået en assessor titel hos Sprat. Har du købt den eller hvad. Du har jo kun rendt rundt på de klipper, og ud over det siddet ved computeren og generet andre mennesker.

PRAT! Her kan må så købe sig til en supervisor titel. Meget interessant. Farligt synes jeg. Man kan da ikke få supervisorerfaring på 12 uger. OMG siger jeg bare. (populært udtryk).

Christian du elsker det her, indrøm det. Så snart jeg har skrevet til dig, ligger der en ny skrivelse inden for 24 timer. Måske du skulle få en kæreste i stedet for at bruge tid på at genere andre mennesker.

Nå, men jeg tror at hvis vi to lavede en sammenligning, alt i alt, det hele taget i betragtning, så ville du og jeg være nogenlunde lige sikre,… på en arbejdsplads. Eller farlige! Jeg har ingen certificering, og du er kuleskør, og har ingen arbejdserfaring.

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

s.
Date: Sun, 20 Oct 2019 10:56:05 +0200
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg


Goddag.


Som du burde kunne sætte dig ind i, er afsløringen af dine løgne bearbejdet, vedtaget og bekræftet enstemmigt på 2 generalforsamlinger og utallige bestyrelsesmøder.
Det er således en samlet brancheforening, BARA, der står bag.

Alligevel forsøger du igen at undlade at forholde dig hertil ved at anklage enkeltpersoner.
Dertil kommer, at det desværre er tydeligt, at du intet kender til hverken Christians erfaring, uddannelse, baggrund, certificeringer eller privatliv, hvilket vel heller ikke kan undre, da jeg kan forstå, at du end ikke har truffet ham.

BARAs medlemmer er certificerede til at arbejde professionelt med rope access af internationale rope access organisationer, jvf disses certificeringskrav.
Det er du ikke.
Det kunne for så vidt have været din egen sag, men ved gennem mange år systematisk at have løjet om, at du følger IRATA standarder og om, at du skulle være IRATA certificeret, så vedrører det imidlertid pludselig også andre.

Udover, at du snyder IRATA ved at hævde, at de skulle have godkendt dig, så snyder du også myndigheder og kunder ved at lyve om, at IRATA skulle have godkendt, at du kan arbejde sikkert med rope access, mens virkeligheden er, at du overhovedet ikke findes i deres system.

Derudover noterer vi, at du nu også beskylder både PRAT og SPRAT for, at man skulle kunne købe sig til en "Supervisor titel" eller en "assessor titel" hos dem !
Udover, at SPRAT, som du burde kunne have sat dig ind i, end ikke opererer med begrebet "assessor", så må vi bede dig om at dokumentere den anklage.

Du har kort sagt ingen som helst dokumentation for, at du er trænet til og oplært i at arbejde forsvarligt i reb.
Du står derfor helt alene med din opfattelse af, at du er god eller blot egnet hertil.
Dermed opfylder du end ikke AT vejledningens krav.

Vi kan og vil ikke forholde os til udokumenterede anklager, hverken imod enkeltpersoner eller organisationer.
Vi har offentliggjort dine løgne og den deraf følgende advarsel imod dig som brancheforening.
Vi forventer derfor, at eventuelle reaktioner herpå fremsættes til brancheforeningen.

I givet fald må vi bede om svar på:
- Hvorfor har du ikke en rope access uddannelse,
- Hvorfor har du igennem mere end 12 år systematisk løjet om, at du var uddannet indenfor rope access, herunder, at du fulgte IRATAs standarder og, at du var IRATA certificeret?

Andet vil vi ikke forholde os til fra din side.

Hilsen
Formand
Kim Filthuth

- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
Sikker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

t.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Sun, 20 Oct 2019 19:56:36 +0000


Halløj Onde Tvilling Kim

Du er da en tro kopi af Christian.

Jeg har forståelse for at du har følt dig truet af
mig og de andre Irata relaterede virksomheder på det budbesøg i Herlev.
Ikke overraskende kom de smædeforsøg igen, to uger efter det skæbnesvangre møde, efter trods alt en pause på tre år.

I er nogle forfærdelige personer, I to. Og I skal da ha lov at have jeres lille miniforening fortsat. Det er jo en lille forsmået klub, som græd salte tårer da de så at nogen andre havde taget æren for samarbejdet med AT. Sølle er det.

Og hænger vedkommende ud på nettet for at tage æren for at have hjulpet AT. Bunden da nået. Så jeg er beviseligt ikke det enestående eksempel på jeres smålighed. I har opsagt samarbejdet med AT pga deres inkompetence, derefter genoptaget det, og hængt personer til tørre her og der. Skyder fra hoften alle steder, men dog trods alt med mest fokus i min retning. Og det forstår jeg. Jeg kaster nemlig granaten tilbage, og I kaster så granaten tilbage, og så kaster jeg granaten tilbage, og så kaster I,………. Jeg kaster benzin på jeres frådende bål, og inden I elsker I det, så I har et formål. Fedt! Det gør jeg også lidt, men jeg er dog mere travl end jer.

I er sølle mennesker. I har for lidt at lave. Få nogle kærester eller nogle kunder, så er I beskæftiget.

Jeg har forklaret jer detaljerne omkring Irata og mig, så lad dog den stakkels organisation være, i stedet for at ringe dem på dørene hele tiden og spørge om alle level 3ere i DK, virkelig er level 3ere. Pas jer selv for filen da. Få friseret det navleuld, og få lavet en god organisation, som andre kan tage seriøst.

Lige nu er I til grin, og jeg vil sende advarsler ud på nettet omkring Christians formåen til at være assessor, med den ringe arbejdserfaring han har, før han fik sin titel. Jeg tænker fusk med logbøger. Og hans kuleskøre forsøg på at ødelægge branchen med at sige alle er farlige undtagen ham selv og hans Sprat Firmaer.

Christian og du er ved at grave en dyb vold, og måske endda jeres egen grav, ved at køre rundt i cirkler, mens I bider efter egen hale.Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

u.
Date: 23 Oct 2019 10:26:07 +0200
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg

Goddag.

Du skriver:
"...mig og de andre Irata relaterede virksomheder..."

- Hvad mener du helt præcist med, at du er en IRATA relateret virksomhed ?

Bestyrelsen


Bestyrelsen BARA
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
Sikker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

v.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Thu, 7 Nov 2019 06:45:51 +0000


Hvem er du unavngivne person der spørger?

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

w.
Date: 07 Nov 2019 10:32:03 +0200
To: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
From: BARA <info@bara.dk>
Subject: SV: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg

God dag.

Som skrevet er spørgsmålet, som du fortsat ikke har besvaret, stillet af bestyrelsen, hvis medlemmer fremgår af websiden.

Vi spørger dig derfor igen:
- Hvad mener du helt præcist med, at du er en "IRATA relateret virksomhed" ?

Kim Filthuth
Formand
- Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
Sikker industri- og erhvervsklatring
http://www.bara.dk
info@bara.dk

x.
From: Allan Halberg <allan@ropeaccess.dk>
To: BARA <info@bara.dk>
Subject: Re: Svar om Offentliggørelse af Advarsel om Allan Halberg
Date: Thu, 7 Nov 2019 11:19:58 +0000


Kim, den næsten sygelige interesse I to tvillinger for Irata, minder lidt om en besættelse. Altså, Irata og Irata Scandinavia, Irata medlemsfirmaer i DK samt andre Irata relaterede virksomheder, fx Rebteknikeren og Skywork.dk har intet problem med Rope Access.dk. Så jeg synes at det er på tide at jeres lille forening skal interessere jer for jeres egen Sprat eller Prat. Der er nok at tage fat på der. I er ikke betegnende for en brancheforening. Det er jo tydeligt at I er forvirrede. Forsøger at få branchevejledning igennem i 12 år. Det mislykkes, og I vurderer AT som inkompetente. Derefter, “samarbejde” igen fordi det var en fjollefejl, og alligevel kommer AAA og RT9 og overhaler jer inden om. De får credit for samarbejdet, I  græder salte tårer, men erkender ikke nederlag, og så svines der til på jeres hjemmeside. I er simpelthen for morsomme og jeg forstår ikke at jeres medlemsfirmaer gider jer. Jeg håber ikke at de betaler medlemsafgift, for de får kun nogle mudderkastende bestyrelsesmedlemmer, der ikke ved andet end at gøre sig uvenner med kolleger og konkurrenter i hele landet, dog kun lige nu møntet på Irata relaterede firmaer. Iøvrigt;  
Et Irata relateret firma, er et som benytter Irata klatrere, level 1, 2 og 3. Ligesom et Sprat relateret firma, (som ikke er Sprat medlemsfirma). Nogle Sprat firmaer benytter en level 3, når de er til rådighed. Ellers må de nøjes med level 2 eller 1 som supervisor på mindre opgaver. Så der er det helt det samme, Irata og Sprat. Same same!  

Venlig Hilsen/Best Regards
Allan Halberg
<http://www.ropeaccess.dk/>www.Ropeaccess.dk
Phone +45 4059 2025
Sjælsø Alle 7G
DK - 3450

y.
Selv efter 12 års falske påstande og vores afsløringer deraf fortsætter Allan Halberg altså med at hævde, at han er et "IRATA relateret virksomhed".
På den baggrund kontaktede vi endnu en gang IRATA og fik to mailsvar tilbage.
IRATAs svar, 18. november, 2019.
og
IRATAs svar, 22. november, 2019.

Som det fremgår ovenfor har Allan Halberg fået alle muligheder for at reagere på den fremlagte dokumentation og den advarsel, som BARA på den baggrund har fremlagt.
Allan Halberg har imidlertid desværre systematisk nægtet at forholde sig dokumentationen.
Allan Halberg har undervejs dog skriftligt erkendt, at han ikke er certifidceret til at udføre rope access arbejde.
Allan Halberg har samtidigt afsløret, at han end ikke ved, hvad en Evaluator er i f.eks. PRAT eller SPRAT eller, hvad en Assessor er i IRATA.
Allan Halberg har endvidere beskyldt både PRAT og SPRAT for at være korrupte og sælge "titler” som f.eks. Assessor og Supervisor.
Selv efter afsløringen af Allan Halbergs løgne om at følge IRATA standarder og om at være IRATA certificeret, fortsætter Allan Halberg og hævder, at han skulle være et "IRATA relateret firma", selv om IRATA meget klart og gentagne gane har skrevet, at de slet ikke vil kendes ved ham !

"Dialogen" med Allan Halberg har desværre tydeligt vist, at Allan Halberg er ude af stand til at forstå og erkende selv de enkleste sammenhænge indenfor sikkert rope access arbejde.
Samtidigt fortsætter han også efter afsløringen af hans løgne om at følge IRATA standarder og om at være IRATA certificeret med at forsøge at give indtryk af, at han alligevel skulle være en "...IRATA relateret virksomhed...", på trods af, at IRATA end ikke vil kendes ved ham.'

BARA har på den baggrund besluttet at lukke "dialogen" med Allan Halberg.
Derudover må vi med baggrund i dialogen fastholde en kraftig kritik af samt advarsel imod Allan Halberg i forbindelse med enhver form for rope access arbejde.
Endelig vil vi på det grundlag nu gå til myndighederne, offentligeheden og medierne med advarslen imod Allan Halberg.


BARA, 20. oktober, 2019.