Forsøg på dialog med Allan Halberg om hans påstande om at være IRATA certificeret, 2007 og IRATA svar:

I 2007 stiftede vi BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access, dvs. for personer og firmaer, der var organiseret i og fulgte certifieringskravene fra en organisation med offentliggjorte certificeringskrav.
Du kan se en oversigt over en væsentlig del af disse her.

I den forbindelse inviterede vi alle interessenter, der påberåbte sig at være uddannede og certificerede, jvf. ovenstående.
Mange, herunder Allan Halberg, takkede ja til at deltage.

Da foreningens grundlag skulle være et samarbejde for certificerede firmaer og personer på tværs af forskellige rope access organisationer, undersøgte vi selvfølgelig certificeringsstatus for de tilmeldte.
Her viste det sig desværre, at Allan Halberg end ikke var certificeret på det laveste niveau hos IRATA, på trods af, at han markedsføte sig med sådanne påstande.

Dette medførte i 2007 en længere dialog med Allan Halberg.
Som det fremgår, så afsluttede Allan Halberg med at erkande, at vi havde ret og på den baggrund ville rette sine "...efter bedste evne".

Imidlertid er vi desværre gennem de næstfølgende år løbende blevet gjort opmærksomme på, at Allan Halberg i stedet blot udvidede den falske markedsføring og hans påstande om at være IRATA certificeret mv.
Som det fremgår, så har det vist sig, at Allan Halberg desværre gennem de næstfølgende 12 år har fortsat og udvidet hans systematiske forsøg på at benytte IRATA som legitimation for hans sikkerhedsniveau og erfaring og dermed som vildledning af kunder og myndigheder mv. på trods af, at IRATA gennem disse år har måttet meddele, at Allan Halbergs firma ikke er IRATA Member Company og Allan Halberg selv end ikke er IRATA certificeret.

Som det imidlertid fremgår af løbende korrespondance gennem 12 år med den britiske organisation for erhvervsklatring/rope access, IRATA,
var Allan Halberg tilsyneladende ikke IRATA certificeret i 2007.
Tilsvarende så er/var Allan Halberg heller ikke i 2018 IRATA certificeret i erhervsklatring på noget niveau !

Som det samtdiigt også fremgår af nedenstående IRATA dokumenter, så er det ikke imidlertid tilladt at påberåbe sig at følge hverken...:
IRATA Requirements,
IRATA International Guidelines
eller
IRATA ICOP
uden at have en gyldig IRATA-certificering, hvilket Allan Halberg tilsyneladende ikke har !

Dette har bl.a. medført, at IRATAs Legal Department har henvendt sig til Allan Halberg bl.a. vedr. hans massive benyttelse af referencer til IRATA samt IRATA logoer på hans webside.
Alligevel har Allan Halberg systematisk fortsat med at markedsføre sig med falske referencer til IRATA, gentagne falske påstande om, at hans firma og han selv skulle være godkendt/certificeret af IRATA samt påstande om at følge diverse IRATA standarder, herunder IRATA Requirements, IRATA ICOP og IRATA International Guidelines.

Nedenfor kan du se BARAs invitation samt den efterølgende korrespondance fra 2007 med Allan Halberg om hans falske påstande:


Der er kke tilladt at påberåbe sig at følge IRATA Requirements, IRATA Guidelines eller IRATA ICOP uden at have gyldig IRATA-certificering !
-
Sendt: 15. september 2007 01:20
Til: Recipient List Suppressed:
Emne: Invitation til møde om dannelse af brancheforening for rope-access...

Hermed inviteres du til møde vedr. stiftelsen af en brancheforening for rope access.


Invitationen er både bilagt som tekst nedenfor og som pdf-fil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkaldelse til
møde om stiftelse af en brancheforening for rope access, den 4. oktober.


Du inviteres hermed til at deltage i det indledende møde om stiftelse af en brancheforening for rope-access med henblik på afklaring af behov for og ønsker til en sådan forening.

Som du måske har hørt, har det gennem et stykke tid været diskuteret, at tiden nu er moden til at stifte en egentlig brancheforening for rope access.
Tanken er at holde et indledende møde for at diskutere muligheder i og ønsker til en sådan.
Der er altså endnu ikke tale om en stiftende generalforsamling.
På den baggfrund er vi nu en del personer og firmaer mv., der med henblik på ovennævnte inviterer dig...

Torsdag, den 4, oktober kl. 19.00
i
Bjæverskov Selskabslokaler
Ringstedvej 546
4632 Bjæverskov
Danmark

Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst.
2. Referent.
3. Præsentation af deltagerne.
4. Krav til optagelse
5. Mulige opgaver for en brancheorganisation, f.eks., at:
a. - gøre omverdenen opmærksom på fordelene ved at benytte rope access
b. - gøre omverdenen opmærksom på, at der findes autorisationer og på, hvad disse indbærer
c. - medvirke til at øge sikkerheden på området
d. - implementere og behandle hændelsesrapporter for rope-access
e. - gennemgå AT-vejledning for rope access
e. - skabe og vedligeholde en gode kontakter til og med myndighederne
f. - skabe kontakter mellem medlemmerne
g - skabe nye samarbejdsmuligheder
6. Arbejdsopgaver inden en stiftende generalforsamling.
7. Mødetid og -sted for en evt. stiftende generalforsamling.
8. Forslag.
9. Afslutning.
- Ved mødet vil der blive budt på vand, kaffe og kage.

Umiddelbart forestiller vi os, at foreningen skal organisere både udbydere af rope access uddannelser og udbydere af rope access tjenester, men meget står altså åbent, og vi er meget modtagelige for forslag og ideer, både til emner og deltagere.
Ovenstående er altså blot et udkast, hvor der selvfølgelig også er plads til dine meninger, forslag og dagsordenspunkter.

Vi håber, at mødet kan skabe afklaring mht. interessen for at stifte en brancheforening og, at mødet munder ud i en beslutning vedrørende stiftelsen af en sådan brancheforening.
Derudover håber vi, at mødet kan være med til at skabe kontakter mellem folk i branchen.
Endelig håber vi meget, at du også har lyst til at indgå i dette arbejde.

Du bedes på forhånd tilkendegive, vha.. mail eller telefon til nedenstående, om du kan / vil være med til mødet.

Hvis du kender andre aktører på området, som du tror kunne være interesserede, er du velkommen til at kontakte disse for at høre, om de også kunne være interesserede i at være med og derefter give besked, hvis det er tilfældet, så de også kan få en invitation.
Vi ser frem til at høre fra dig.
På forhånd tak
Venlig hilsen

Christian


From: "Allan Halberg Hansen" <allan@halbergservice.dk>
Subject: SV: Invitation til møde om dannelse af brancheforening for rope-access...
Date: Wed, 19 Sep 2007 15:39:29 +0200


Hej Christian

Det lyder spændende. Jeg kommer.

Venlig Hilsen
Allan Halberg
Managing Director
Phone +45 4059 2025
Phone +45 48 146 146
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
E-mail: <mailto:Allan@Halbergservice.dk>Allan@Halbergservice.dk
Mail: Rope Access DK
Graesmarken 26, DK ­ 3450 Alleroed, EU


From: "Allan Halberg Hansen" <allan@halbergservice.dk>
Subject: VS: Invitation til møde om dannelse af brancheforening for rope-access...
Date: Tue, 2 Oct 2007 17:12:04 +0200

Vi prøver lige igen

Hej Christian

Jeg synes det er en god ide, som du har taget initiativ til. Brancheforeningen kan være en buffer og sparringspartner i mange forskellige situationer.

Desværre har der forinden været en del rygtesvirren om Irata dit og Prat dat samt en del kedelige rygter. Det er også kommet mig for øre, at der er foretaget kontroller af certificeringer af Irata baserede firmaers indehavere. Samtidig har der været foretaget en del kontrol opkald til vores telefon for at lokke eller fremprovokere negative udtalelser om Prat undervisning under påskud af ønske om at høre nærmere om Prat versus Irata.

Der har været negative udtalelser efter mødeafholdelse ved Siemens.

Sammenholdt med tidligere erfaringer fra bl.a. nettet ”de grønne sider”, hvor diverse sportsklatrefirmaer er blevet hængt ud i forbindelse med dårlig sikkerhed, må jeg desværre sige at jeg ikke på nuværende tidspunkt har ønske om at indgå i et samarbejde eller som medlem af en brancheforening.

Det er ikke hensigtsmæssigt for nogen at vi taler så dårligt om hinanden, og som tingene er lige nu, må det være Arbejdstilsynet som tager sig firmaer, som ikke har styr på sikkerheden. Det kan selvfølgelig være via en anmeldelse, men det er en anden sag. Hvis vi går rundt og leger Klatrepolititet kan det skade vores fag allerede inden det er kommet i gang.

Dine forslag til AT-vejledning ligger noget fra Iratas guidelines, og der vil være noget benarbejde forbundet med at lave reglerne, så de kan tilpasses både Prat og Irata baseret klatring.

Derfor mener jeg ikke at der er grundlag nok til at stifte en brancheforening med den sammensætning. Derfor kommer jeg ikke til mødet alligevel som ellers anmeldt.

Til sidst vil jeg sige, at vi skal prøve at holde en positiv tone både firmaer imellem og over for kunder og potentielle kunder. Jeg håber også du er interesseret i dette, og at du giver indtryk af en neutral holdning over for dine kursister.

Venlig Hilsen
Allan Halberg
Managing Director
Phone +45 4059 2025
Phone +45 48 146 146
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
E-mail: <mailto:Allan@Halbergservice.dk>Allan@Halbergservice.dk
Mail: Rope Access DK
Graesmarken 26, DK ­ 3450 Alleroed, EU


4th of oct., 2007, 14:04.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: VS: Afbud til mødeHej Christian og andre

I forlængelse af de afsendte mails fra SRA og Comaco, vil jeg lige ud over afbud til mødet knytte bemærkninger, da der tydeligvis er en del rygtesvirren omkring mit firma og mine kvalifikationer.

Undertegnede er certificeret level 1 Irata, marts 2004. denne certificering er ikke reasseset p.t. Rope Access DK har level 3 supervisorer ved større opgaver hvor dette er påkrævet.

Alle andre opgaver superviseres af en erfaren level 1 eller 2 klatrer, eller undertegnede. Vores firma er en af Danmarks ældste "rigtige" rope access firmaer med arbejde til 2-4 faste medarbejdere om måneden, og op til 10 ved større opgaver. Vi har referencer fra bl.a. Dong, NCC, MT Højgaard, Pihl og Søn, KPMC, og rådgivende ingienørfirmaer samt arkitektfirmaer og rengøringsselskaber, herunder Anders Andersen, Iss og Profilservice.  Vi har udført sikkert arbejde siden 1999 og har fulgt Irata guidelines siden 2003, og selvfølgelig arbejdstilsynets bekendtgørelse om rapelling.

Vi har et godt samarbejde med SRA, Comaco og Rope Access Sweden og generelt andre Irata baseret firmaer i Europa, herunder Litauen, Holland og England.

Derfor synes jeg ikke det er passende at der sættes urigtige rygter i omløb om mine personlige kvalifikationer eller firmaet Rope Access Dk´s troværdighed.

Vi har forhåbentlig alle et ønske om at gøre tingene bedst muligt, men nogen vil gerne være klatrepoliti og laver undersøgelser, kontrollerer andre firmaers certificeringer, (hvilket sådan set er ok, men ikke i den størrelsesorden), kritiserer andre firmaers conduct offentligt og på hjemmesider, ligger i langvarige mail-debatter om sikkerhed m.m.

I øvrigt vil jeg gerne vide hvor jeg skal ringe hen og kontrollere certificering for Prat kursus steder og firmaer?

Der er en balance med alt, og vi skal hjælpe hinanden med Safe Conduct. Skal vi ikke lade Arbejdstilsynet om at være politi, og så være deres rådgivere og sparringspartnere. Arbejdstilsynet skal i øvrigt være velkomment på alle vores arbejdssteder.

Iratas udbredelse i Skandinavien er stadig på et udviklingsplan, men har godt fat alle steder pga. den sikre måde at arbejde og redde på. Jeg skal ikke gøre mig klog på Prats og Sprats måde at arbejde og redde på.

Der er ved at komme en dårlig stemning i vores fag, inden det er kommet rigtig i gang. Det er ikke godt for nogen.

Venlig Hilsen

Allan Halberg
Managing Director
Phone +45 4059 2025
Phone +45 48 146 146
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
E-mail: <mailto:Allan@Halbergservice.dk>Allan@Halbergservice.dk
Mail: Rope Access DK
Graesmarken 26, DK - 3450 Alleroed, EU


Sendt: 4. oktober 2007 15:28
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: VS: Afbud til m-de

Kære Allan -og alle andre.

Jeg oplever nu ikke specielt nogen dårlig stemning i branchen.

Tværtimod oplever jeg netop i disse år en markant stigende respekt for hinanden blandt alle, som jeg træffer med tilstrækkelig autorisation, kvalifikationer og erfaringer.

Mere end 17 års fuldtids professionel virksomhed med klatring har imidlertid klart vist, at der er en række folk, alment i klatrebranchen, der er direkte farlige, og som bl.a. er villige til at lyve om deres baggrund, tilsyneladende for at skaffe kunder.

Dette er tilsyneladende et særligt dansk problem, hvor almindelige mennesker ikke har ret mange chancer for at gennemskue virkeligheden blandt de mange, ofte forvirrende påstande.

Særligt lader brugen af formuleringer, der ikke kan undgå at være vildledende på den almindelige kunde til at være populær.

Netop derfor kan det være en god ide at sætte sig ind i forholdene.

Således modtog én af mine kunder i foråret reklamateriale fra dig, hvori du bl.a. skrev, at Rope Access Denmark har flere "...inspektører med IRATA level 1, 2 og 3", hvilket naturligt adstedkom en forespørgsel hos IRATA, der gav følgende svar:

---------------------------------
<mailto:info@irata.org>info@irata.org
Subject: Irata Certified.
Date: Thu, 31 May 2007 10:01:01 +0100
Thread-Topic: Irata Certified.

Allan HallbergS?S?Not an irata technician or member company.

Hope this is helpful.

Regards
Nikola.
(irata office)
---------------------------------

At du i din mail nu igen skriver, at en del af dine opgaver superviseres af IRATA level I eller II lyder måske netop troværdigt i en ukyndigs øren, men det er samtidigt i strid med IRATAs retningslinjer, ligesom det er i strid med hele ideen bag IRATA, nemlig, at man først kan supervisere, når man er supervisor, altså IRATA, level III.

Endnu tydeligere bliver det efter min mening, når du nu derudover skriver, at opgaverne også ofte overvåges af dig selv, der jo altså end ikke har en gyldig IRATA-certificering overhovedet.

Jeg finder, at den slags optræden er misbrug af IRATAs navn og derfor skadelig, både for kunderne og for branchen som sådan, da den ikke kan undgå at skabe mistillid.

Jeg må igen slå fast, at jeg ikke sætter urigtige rygter i omløb, ligesom jeg slet ikke sætter rygter i omløb overhovedet om folk, jeg ikke kender , som jeg også forklarede dig sidst.

Jeg nøjes med at forholde mig til dokumenterede kendsgerninger.

Brancheforeningen er, som nævnt, netop ikke tænkt at støtte nogen bestemt autorisation, og det er derfor også tanken at støtte op om folk og firmaer, der følger IRATAs krav til rope-access-arbejde.

Både for at forbedre den stemning, du opfatter som dårlig, for at skabe kontakter og for at medvirke til skabe troværdighed om rope-access-branchen, håber jeg derfor fortsat, at også du vil være med til at påvirke arbejdet i den nye brancheforening.

Du skal fortsat være meget velkommen.

Venlig hilsen

Christian5th of oct., 2007, 06:53.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: SV: VS: Afbud til møde


Christian

Du besvarede jo ikke mit sp-rgsmÂl. Hvor kan jeg ringe hen og kontrollere dig?

Venlig Hilsen

Allan Halberg

Managing Director
Phone +45 4059 2025
Phone +45 48 146 146
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
E-mail: <mailto:Allan@Halbergservice.dk>Allan@Halbergservice.dk
Mail: ††††††††††††† Rope Access DK
Graesmarken 26, DK ñ 3450 Alleroed, EU


Sendt: 5. oktober 2007 10:52
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: VS: Afbud til møde


Hej Allan.

Indledningsvis er det tilsyneladende nødvendigt at slå fast, at jeg intetsteds refererer til IRATA!

Mht. øvrige autorisationer, så offentliggør f.eks. SPRAT -i lighed med IRATA- ikke lister over deres over autoriserede rope-access-arbejdere.

Som med IRATA, kan du imidlertid selvføgelig kotakte SPRATs hovedkontor og kontrollere deres rope access technicians inkl. undertegnede.

Mht. ubesvarede spørgsmål, så har du imidlertid fortsat ikke besvaret spørgsmålene om,

- hvorfor du på den ene side, både i det nævnte, skriftlige materiale, på din hjemmeside og nu også i mails refererer til IRATA, når virkeligheden er, at du ikke selv har en IRATA-autorisation og ikke følger kravene i f.eks. deres general requirements?

Tilsvarende har du heller ikke svaret på, hvad formålet er med på den ene side at give indtryk af, at du følger IRATAs requirements og med, at du på den anden side undlader at gøre dette i praksis?

For at gøre det enkelt, så summerer jeg lige spørgsmålene:
1.
////////////////////////////
Citat fra IRATAs, "General requirements", altså IRATAs almene krav:
---------------------------------
"LEVEL 1
ROPE ACCESS TECHNICIAN
Capable of performing a range of activities under the supervision of a level 3.

Responsible for own personal rope access equipment."
---------------------------------
Som der står, så kan en level I (efter fire dages træning) arbejde under supervision af en level III supervisor.
Derudover kan han tage ansvar for sin egen rope-access udrustning!
Han kan altså IKKE fungere som supervisor.

- Hvordan kan det på det grundlag være, at du løbende refererer til IRATA?

- Hvordan kan det være, at du skriver, at du kan supervisere rope-access-arbejde, når du end ikke er IRATA-godkendt på level I?
////////////////////////////

2.
////////////////////////////

I IRATAs "Procedures for IRATA registration" for level I-technisians, som har ladet deres autorisation løbe ud, kan man endvidere læse:
---------------------------------
"Technician should not carry out rope access work with an expired certificate."
---------------------------------
IRATA, level Is med udløben autorisation burde altså, ifølge IRATA, ikke udføre rope access arbejde!

- Hvordan hænger din manglende IRATA-certificering sammen med, at du i markedsføringssammenhænge henviser så meget til IRATA og deres krav?

- Mener du selv, at du opfylder IRATAs krav?
////////////////////////////

3.
////////////////////////////
På din hjemmeside skriver du, at
---------------------------------
"ROPE ACCESS DENMARK´S opgaver bliver udført eller superviseret af en Irata godkendt klatrer"
---------------------------------
I din mail skriver du imidlertid, at
---------------------------------
"...opgaver superviseres af en erfaren level 1 eller 2 klatrer, eller undertegnede"

---------------------------------
Da du jo slet ikke er IRATA-godkendt, kan det konkluderes, at du påtager dig opgaver, som, ilfg. IRATA, kræver, at du er IRATA, level III certificeret.

- Hvordan hænger det sammen, at du på den ene side, overfor kunder mv. refererer til IRATA og på den anden side mener, at du kan supervisere rope access arbejde uden at benytte en level III supervisor, sådan som IRATA kræver det?

- Hvorfor mener du, at du selv er kvalificeret til at fungere som supervisor, når du end ikke er IRATA-godkendt?
////////////////////////////

Jeg tror, at du kan indse, at det umiddelbart kan forekomme skadeligt for branchen, dels, hvis man vildleder kunden mht. sikkerheden og dels, hvis man misbruger certifikations-systemer, herunder IRATA, til at skabe legitimitet om sit arbejde.

På det grundlag håber jeg derfor, at du kan se fornuften i at svare på de stillede spørgsmål.
Tilsvarende håber jeg fortsat, at du vil tage del i arbejdet med den kommende brancheforening, da det utvuvlsomt vil kunne gavne alle seriøse operatører.

Jeg ser frem til at høre fra dig.
Venlig hilsen

Christian


5th of oct., 2007, 14:48.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: SV: VS: Afbud til møde


Christian

Puha. Sikken en smøre. Du bruger virkelig noget energi på det her. Jeg må lige gentage fra tidligere sendt mail.

Undertegnede er certificeret level 1 Irata, marts 2004. denne certificering er ikke reasseset p.t. Rope Access DK har level 3 supervisorer ved større opgaver hvor dette er påkrævet.

Alle andre opgaver superviseres af en erfaren level 1 eller 2 klatrer, eller undertegnede. Vores firma er en af Danmarks ældste "rigtige" rope access firmaer med arbejde til 2-4 faste medarbejdere om måneden, og op til 10 ved større opgaver. Vi har referencer fra bl.a. Dong, NCC, MT Højgaard, Pihl og Søn, KPMC, og rådgivende ingienørfirmaer samt arkitektfirmaer og rengøringsselskaber, herunder Anders Andersen, Iss og Profilservice.  Vi har udført sikkert arbejde siden 1999 og har fulgt Irata guidelines siden 2003, og selvfølgelig arbejdstilsynets bekendtgørelse om rapelling.

Her bør du vide at ind til Irata er fuldt udbygget i DK er der undtagelser her for. Rope Access DK arbejder efter eller følger Irata Guidelines. Dette betyder ikke at alle firmaer kan følge Iratas regler 100 %. Dette er ikke muligt lige nu. Derfor kan man godt arbejde efter Irata Guidelines, men altså ikke følge dem stringent før om et år eller to.

Rope Access DK har en samarbejdspartner som er fuldgyldigt medlem af Irata, og har derfor en ret stor portefølje inden for rope access herunder off-shore. Derfor kan vi med god ret sige at der er en supervisor på alle større opgaver.
På hjemmesiden står "alle opgaver superviseresSù",
Det er klart en fejl fra min side.
Det skal jeg hurtigt ændre til "alle større opgaverSù"
. Du må gerne skrive til mig, hvis ikke den er ændret i snarlig fremtid, så der kan komme styr på det også.

Undertegnede reassesser ultimo 2007 på Rata træningscenter, så kan vi igen skrive "alle opgaver superviseres af en IrataSù"

Det er igen godt set af dig og jeg skal da beklage, at vore kunder på mindre opgaver er blevet misledt i snart 7 måneder.

Allan Halberg
Managing director
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
E-mail: <mailto:Allan@HalbergService.dk>Allan@HalbergService.dk
phone + 45 40 59 20 25
phone + 45 48 146 146
Mail: Halberg Service, Graesmarken 26, DK - 3450 Alleroed, Denmark


Sendt: 6. oktober 2007 04:13
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: SV: VS: Afbud til møde


Hej Allan.

Tak for svar.

Du har da ret i, at det kan koste lidt energi at sætte sig ordentligt ind i tingene.

Formentlig er netop det også én af årsagerne til, at kunder mv. ofte ikke overkommer at undersøge diverse påstandeom f.eks. autorisationer på f.eks. hjemmesider og i brochurer.

Desværre risikerer det at føre til både mistillid til branchen og til unødvendige sikkerhedsproblemer, hvis det viser sig, at påstandene ikke har hold i virkeligheden.

Omvendt er det nu ikke så svært at sætte sig ind i....
Med baggrund i din seneste mail har jeg således dd. endnu en gang haft en dialog med IRATA s hovedkontor, hvor jeg for en ordens skyld talte med både Natalie Zummer og Wendy Cooles.

IRATA gav følgende klare uddybninger, der iøvrigt også stemmer med IRATAs skriftlige requirements og guidelines, som du også i din seneste mail hævder, at du følger:

1. De eneste der må uddanne samt certificere eller re-certificere efter IRATAs standarder, er IRATA-godkendte firmaer (IRATA Trainer Member Companies), som du bl.a. kan finde en liste over ved at klikke øverst til venstre på IRATAs hjemmeside.

Af denne fremgår, at der for nærværende ikke er sådanne firmaer i DK, heller ikke det af dig nævnte RATA træningscenter.

Det nævnte kursussted er iøvrigt tilsyneladende heller ikke "Probationary member", hvilket i givet fald betyder, at der går yderligere mindst ét år, før de kan blive "full member" eller "IRATA Trainer Member Company" og dermed, før de kan afholde IRATA uddannelser, og før du kan få din autorisation hos dem.


Udover den klare besked fra IRATAs hovedkontor, så fremgår nedenstående om generhvervelse af en IRATA, leevel I -autorisation, der er udløbet med mere end 1 dag, at...

"Procedures_for_IRATA_Registratiions and direct entry":
---------------------------------
"Expired Level 1 to be re-assessed to Level 1
Technicians who have allowed their Level 1 certification to expire by 1 day or more should arrange for

refresher training with an IRATA Trainer Member Company. Technician should not carry out rope
access work with an expired certificate.
The training should be sufficient to refresh all previously assessed techniques and theory. Where
changes to the General Requirements have occurred since the previous assessment then additional
time should be allowed to ensure that these topics are trained.
A minimum of 4 days training shall be completed.
1 day full assessment by an independent IRATA Assessor.
A new IRATA Level 1 certificate will be issued with an expiry date 3 years from the date of this
successful assessment."
---------------------------------
Kort sagt, så SKAL kurset være på mindst 4 dages træning med yderligere én dags fuldt assessment og desuden SKAL det afvikles af et fuldt "full member" IRATA Trainer Member Company, ligesom det skal afvikles af godkendte IRATA trainers, som har en godkendelse ud over IRATA, level III, hvilket bl.a. betyder, at der er tilføjet et "T" efter deres IRATA autorisationsnummer.

Ellers er det helt enkelt ikke et IRATA-godkendt kursus, og man vil ikke kunne få indskrevet og godkendt forløbet og dermed heller ikke få sit IRATA, level I-certifikat.

---------------------------------
- a. Det er derfor oplagt at spørge, hvad du mener med, at ...
"Undertegnede reassesser ultimo 2007 på Rata træningscenter"

---------------------------------
- b. Hvordan skal det kunne lade sig gøre?

---------------------------------
Derudover fremgår det, som tidligere nævnt, også, at man ikke bør udføre noget rope-access arbejde overhovedet, hvis ens IRATA-certificering ikke længere er gyldig!

- c. Hvordan kan du på trods af, at du end ikke har en IRATA, level I -autorisation vedblivende og skriftligt blive ved med at hævde,at...

"Rope Access DK arbejder efter eller følger Irata Guidelines." ?


---------------------------------
- d. Hvorfor lægger du overfor kunder på både hjemmeside og i brochurer, så kraftigt op til, at du følger IRATA guidelines, når du erkender, at du har en række opgaver, hvor du har udnævnt dig selv til "supervisor" selv om du end ikke har en level I -certificering?

Det forekommer mig uholdbart, da konsekvensen af at acceptere den praksis vil være, at hvem som helst kan hævde, at de arbejder efter IRATAs guidelines, selv om det er lodret forkert og tilmed uden, at de overhovedet har et IRATA certifikat...!

- e. Synes du selv, at det er hensigtsmæssigt?

- f. Hvad tror du, at det gør ved troværdigheden til branchen?

- g. Hvad tror du, at IRATA siger til det?

2.
Jo, jeg så godt, at du forsøgte at forklare ovennævnte ved at belære mig om, at

"Her bør du vide at ind til Irata er fuldt udbygget i DK er der undtagelser her for."

Med reference til både IRATAs guidelines og ovennævnte samtale med IRATAs hovedkontor, så må jeg imidlertid igen korrigere dig her.

IRATA gør ikke undtagelser, hverken i forhold til, hvilke lande arbejdet foregår i, eller til, hvor meget en aktør måtte mene, at IRATA er udbygget i det enkelte land.

Enten lever man op til IRATAs "General requirements" "IRATA guidelines" eller også gør man ikke!

Det har været dit eget valg ikke at sørge for at blive IRATA, level III supervisor og alligevel forsøge at skabe legitimitet omkring dit arbejde med talrige henvisninger til, at du følger IRATAs guidelines.

Det gør du imidlertid ikke, hvis der ikke er en IRATA, level III supervisor på alle opgaver.

- h. Hvorfor bliver du så alligevel ved med, at påstå, at...
"Rope Access DK arbejder efter eller følger Irata Guidelines." ?

- i. Det bliver vel ikke til sandhed, at du bliver ved med at gentage den påstand?

- j. Var det ikke på tide, at få korrigeret din markedsføring til virkeligheden?

- k. Hvad er dit belæg for påstanden om, at der er undtagelser fra IRATAs regler?

- l. Hvornår mener du, at IRATA skulle være fuldt udbygget i DK?

- m. Er det din egen afgørelse, eller har du nogle objektive kriterier for den påstand?
Før eller siden må du nok erkende, at IRATA ikke gør undtagelser.
Der er tilsyneladende kun dig selv, der laver undtagelser for dig selv.
Således har f.eks. Rope Access Sweden også valgt at have og vedligeholde en IRATA, level III autorisation, selv om der måske er endnu færre IRATA-aktører i Sverige end i Danmark.

- n. Hvorfor gør du ikke også det, når du ellers gør så meget ud af at forklare, at IRATAs guidelines er det rigtige at rette sig efter, og du endvidere bruger IRATAs navn så massivt i din markesføring mv?

3.
Derudover hæfter jeg mig ved, at du forsøger at legitimere din selvudnævnte supervisor status med henvisning til, at der skulle være en forskel på større og mindre opgaver.

Denne skelnen mellem, hvornår det måtte være nødvendigt, at der er en ansvarlig superviser for et stykke rope-access arbejde til stede, ligger i hvert fald meget langt både fra "IRATA requirements" og de "IRATA guidelines", som du selv gentagne gange refererer til.

Ifølge IRATAs requirement, så SKAL der ALTID være en IRATA, level III supervisor til stede.

Noget som IRATAs hovedkontor også gjorde meget klart og utvivlsomt også gerne vil bekræfte for dig, hvis du kontakter dem.

Man kan derfor ikke påstå at følge IRATAs guidelines og requirements uden, at der er en level III til stede !!!!

- o. Hvorfor gør du så det?

Også det af dig nævnte kursussted gør opmærksom på dette på deres hjemmeside:
---------------------------------
"Level 1
...
Kurset er af 1 uges varighed, og eleven vil opnå et minimum af teoretisk og praktisk færdigheder, således at denne vil være i stand til professionelt at arbejde som industriklatre under en IRATA Supervisor."
---------------------------------
- p. Synes du ikke, at det er på tide at ophøre med at legitimere dit arbejde med talrige henvisninger og referencer til IRATA, når du end ikke har en IRATA-certificering på det laveste niveau?

Det forekommer mig at være af afgørende sikkerhedsmæssig betydning, at vi dels har autorisationer og dels følger kravene i disse.

Jeg vil derudover hævde, at det kan være direkte skadeligt for alle, hvis blot en enkelt aktør skaber begrundet mistillid hos kunder og myndigheder om påstande om f.eks. autorisationer.

Jeg mener, at det er væsentligt for en holdbar udvikling af branchen, at alle fremtræder troværdigt.

Jeg håber derfor, at du vil tage dig tid til at svare på de stillede spørgsmål.

På forhånd tak.
Venlig hilsen

Christian


8th of oct., 2007, 08:19.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde

Christian

Hold da op. Det må jeg sige. Jeg er altså en værre forbryder.

Men du har sandelig også vist med al ønskelig tydelighed gennem de sidste mange mails til mig om mine Irata baseret kollegaer, hvem du er. Jeg tror ikke der er specielt mange firmaer, ud over dine egne disciple selvfølgelig, som ønsker at indgå i et samarbejde om en brancheforening. Vi har ikke energi til at sidde så meget ved pc´en og gå i "små klatresko".

Men Christian. Når du nu lægger så mange ord om sikkerhed i omløb her på nettet, til langt ud på natten, og med et særdeles indgående kendskab til Iratas guidelines, hvorfor er du ikke søgt ind ved arbejdstilsynet. Du vil jo være en genial medarbejder, ikke vellidt men genial, måske grænsende til "lidt for meget", men genial.

Du er i hvert tilfælde tæt på perfekt vil jeg sige. Men når man er så god som dig og lægger så høj en standard for dagen, skal man så ikke se lidt i spejlet en gang imellem. Måske er der noget du har glemt, altså her tænkes på hvilke metoder du selv underviser andre i. Har du ikke et kolossalt ansvar. Du skal jo undervise andre mennesker, som ikke har forudsætninger for at vide hvad der er sikkert og ikke sikkert. Hvis jeg var dig, ville jeg lige gå mine egne ting igennem en ekstra gang, før jeg ligger mig ud med andre. Det kan jo være fatalt, hvis en af dine kursister falder ned, efter at have benyttet uautoriserede metoder. Så vil din troværdighed være pist væk for evigt. Bare én fejl og så er det slut.

Tænk hvis nogen havde set nogle graverende fejl, eller bare én fejl, i dit materiale. En alvorlig fejl, som kan betyde tab af menneskeliv. Så er det slut for Prat eller Sprat eller hvilken paraply du nu har fundet.

Tænk over det. Vend det lidt med dig selv når du sidder så længe oppe alligevel. Vi har alle et stort ansvar, men dit er lidt større.

Allan Halberg
Managing director
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
E-mail: <mailto:Allan@HalbergService.dk>Allan@HalbergService.dk
phone + 45 40 59 20 25
phone + 45 48 146 146
Mail: Halberg Service, Graesmarken 26, DK - 3450 Alleroed, Denmark


Sendt: 8. oktober 2007 15:27
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde


Kære Allan.

Når jeg sammenligner med den tid, som du gennem årene må have brugt på at forsøge at give indtryk af, at sikkerheden var i orden overfor kunder mv., med henvisning til, at du følger IRATAs requirements og guidelines mv., vil jeg nu hævde, at jeg ikke har brugt blot en brøkdel af den tid på at gennemskue tomheden i disse påstande.

Når man bruger så meget energi på at forsøge at legitimere sikkerheden i sin forretning med henvisninger til og påstande om at følge en given sikkerhedsstandard og -certificering så kan man måske godt forstå, at det kan være irriterende, når det bliver afsløret, at henvisningerne og påstandene er uden hold i virkeligheden.

Det forekommer mig imidlertid fortsat uholdbart at forsøge at opbygge en virksomhed på falske påstande, på vildledning af kunderne og på håbet om, at kunderne ikke har indsigt i samt overskud og tid til at checke de fremsatte påstande.

Tilsvarende forekommer det mig direkte skadeligt, både for branchen og ikke mindst for sikkerheden.

Jeg håber derfor fortsat, at du nu vil bringe din markedsføring i overensstemmelse med virkeligheden og desuden besvare de sitllede spørgsmål.

Mht. min ansvar som kursusafholder, så sætter jeg selvfølgelig pris på din omtanke.

Imidlertid kan jeg berolige dig med, at jeg af mange forskellige grunde, herunder bl.a. eksterne autorisationer samt mere end 30 års fuldtidsinteresse og 17 års fuldtidsprofessionelt arbejde på området, er overbevist om det høje sikkerhedsniveau på de uddannelser, jeg står for.

Jeg ville imidlertid ikke kunne sove, hvis jeg forsøgte at legitmere mit arbejde med falske påstande....

Jeg ser, som nævnt, fortsat frem til at høre fra dig mht. svar på de fremsatte spørgsmål vedr. din sikkerhedsbaggrund og din markedsføring.

Venlig hilsen
Christian8th of oct., 2007, 18:07.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde

Christian

Brug nu hellere noget på at blive opdateret på din egen sikkerhed, i stedet for hele tiden pege fingre af andre. Du virker utrolig forsmået, og Rope Access DK er vist ikke det eneste firma, der er kommet i din vridemaskine i løbet af de sidste mange år, og ganske uberettiget må jeg sige. Lige nu er du godt og grundigt ved at komme helt uden for indflydelse inden for dansk erhvervsklatring.

Der er mange ubesvarede spørgsmål, men du har jo heller ikke svaret på, hvor din autorisation kommer fra. Var det en fiks ide efter mange år med klippeklatring og træklatring? Er Prat lige pludselig blevet en del af Sprat eller bare Klatrecentret? Det er lidt underligt.

Og igen Bravo, og det mener jeg. Du har en måde med ord. De kan vendes og drejes så det er en retssal værdigt. Det må jeg sige. Hvis jeg ikke havde et liv ved siden af tastaturet og en klippe samt elskede tidsspilde, kunne vi to helt sikkert bruge et par måneder eller år på ordkløveri af værste advokatskuffe.

Jeg er ikke nervøs for mit eget firmas safe conduct, idet jeg som indehaver af nok den første Irata baseret virksomhed i lille DK fra start fulgte/arbejdede efter Iratas regler, hvilket ikke betød at jeg var underlagt systemet fra starten, idet der ikke var nogen level 3 klatrere på dette tidspunkt. Nu er sagen snart anderledes.

Men du skal ikke tage alle reglerne så bogstaveligt, at du skal sidde oppe hele natten og finde 5 fejl. Om forholdsvis kort tid er der også helt styr på Irata guidelines på Sjælland og Fyn, men det betyder ikke at de firmaer, som følger Iratas guidelines og principper er nogle forbandede forbrydere, som intet aner om sikkerhed og tilgangsteknik.

Sådan lyder det desværre i din meget, synes jeg, snævre verden, der kun har til formål at finde fejl ved andre og så udbasunere dem som det værste afskum, og som fuldstændig har tisset deres kunder op og ned af bukserne. Selvfølgelig giver det kunder i din lille biks i stedet, men det er en meget kedelig måde at erhverve sig kunder på, og moralsk forkasteligt.

De forbehold de Irata baserede firmaer havde inden mødet i sidste uge er faktisk blevet bekræftet. Jeg synes i hvert tilfælde du er en paragrafrytter og pedant af værste skuffe, og din realitetssans er helt forsvundet.

Og i øvrigt tror jeg snart at Iratas kontor er træt af dine kontrolopkald. De gider altså ikke blive ved med at spilde tid på flueknepperi. Din kvote er snart brugt op. De kan godt se hvem der er "the bad guy" her. Dummere er de trods alt ikke. Og de er selvfølgelig interesseret i at Irata bliver udbredt i hele Skandinavien, så de må acceptere at tingene ikke kan køre 112 % efter reglerne før der er flere level 3 klatrere. Men det kommer. Du er snart ved at gøre dig uvenner med Irata og dermed hele den etablerede erhvervsklatrerverden. Du vil til sidst kun være Lille Palle alene i verdenen, hvis ikke du snart kommer til bevidsthed.

Min samarbejdspartner og underleverandør er fuldgyldigt medlem af Irata og har 400 ansatte, herunder 80 klatrere, herunder ca. 25 Irata klatrere, herunder ca. 10 level 3 klatrere. Jeg har derfor ikke problemer med at levere sikkert og ansvarligt arbejde. Det har jeg gjort og vil gøre igen, selv om jeg kommer i "den grønne skammekrog".

Det er svært at forstå, og holde af, dine nærmest messende udladninger og hysteriske reciteringer af Irata regler, og det kan du nok også spore i mine tekster til dig. Læg nu snart den stridsøkse.

Allan Halberg
Managing director

<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
E-mail: <mailto:Allan@HalbergService.dk>Allan@HalbergService.dk
phone + 45 40 59 20 25
phone + 45 48 146 146
Mail: Halberg Service, Graesmarken 26, DK - 3450 Alleroed, Denmark


Sendt: 9. oktober 2007 08:19
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde


Kære managing director, Allan Halberg.

Det glæder mig, at du erkender, at der er mange ubesvarede spørgsmål.

Brug derfor nu hellere tiden på at svare på disse spørgsmål (a-p) i stedet for at spekulere på min status på IRATAs hovedkontor, hvor det iøvrigt var mit indtryk, at de var glade for henvendelsen og iøvrigt var indstillede på at lade oplysningerne gå videre med henblik på at gøre noget ved problemet.

Det var tydeligt, at de ikke opfattede det som "flueknepperi", som du så smukt kalder det, at man på den ene side skriftligt vedkender at påtage sig rope-access opgaver -og tilmed supervisor-opgaver- og på den anden side samtidigt gør det på baggrund af en række skriftlige påstande om, man følger IRATAs guidelines mv., selv om man altså end ikke selv har et IRATA-certifikat.

Derudover må jeg understrege, at jeg ikke har anklaget dig for at være en forbandet forbryder, eller afskum, som du kalder det.

Derimod har jeg spurgt dig, hvorfor din markedsføring baserer sig på IRATAs regler, når du så tydeligt ikke selv følger disse, herunder end ikke har en certificering på det laveste niveau i IRATA?

Endvidere har jeg ikke "udbasuneret" (som du kalder det) noget som helst endnu.

Jeg har blot svaret på de mails, du har sendt.

Det er dig selv, der har valgt at sende kopier af dine mails til en række andre folk, og jeg har svært ved at se, hvorfor de så ikke også skulle modtage mine svar.

Din gentagelse af påstandene om, at der skulle kunne findes særlige IRATA-regler for Sjælland og Fyn er næsten til at grine af.

Hvis du vil skabe legitimitet om sikkerheden i dit firma ved at henvise til IRATA, så bør du efter min mening selvfølgelig følge IRATAs regler, herunder bl.a. selv sørge for at være IRATA-certificeret og endvidere sikre, at der er mindst én level III på alle opgaver..

Mht. brancheforeningen, så føler jeg mig sikker på, at denne debat i det mindste vil kunne hjælpe med henblik på spørgsmålene om optagelseskriterier.

Venlig hilsen
Christian


9th of oct., 2007, 07:29.
From: allan@ropeaccess.dk
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde


Christian

Ok. Du har ret i mange ting. Jeg retter mine fejl efter bedste evne. Du fik det sidste ord. Farvel.

Venlig Hilsen
Allan Halberg
Managing Director
Phone +45 4059 2025
Phone +45 48 146 146
<http://www.ropeaccessdenmark.dk/>www.RopeAccessDenmark.dk
<http://www.halbergservice.dk/>www.HalbergService.dk
E-mail: <mailto:Allan@Halbergservice.dk>Allan@Halbergservice.dk
Mail: Rope Access DK
Graesmarken 26, DK - 3450 Alleroed, EU


Sendt: 11. oktober 2007 07:39
Til: Allan Halberg
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: VS: Afbud til møde

Hej Allan.


Tak for det.
Det ser vi så frem til.

Venlig hilsen


ChristianBARA, 25. august, 2019.