Test af Petzl ID.
Med håndtag i åben position:


Test Petzl ID - med håndtag i åben position:.

I forbindelse med PRAT
®-TVG-møde, den 10. november, 2011, testede vi forskelligt rope access udstyr, bl.a. Petzl ID.
Ved testen blev en ID udsat for fald med håndtaget fastholdt i åben position.

Petzl I'DS i åben stilling (håndtag parallelt med reb (lodret)),
udsættes for:
- 80 kg. falder 1,5 meter i 1,5 meter reb *.
- 80 kg. falder 3 meter i 1,5 meter reb *.

Se testen af en åben ID, udsat for fald, både med faldfaktor 1 og med faldfaktor 2.

I ingen af tilfældene gled ID'en på rebet overhovedet.
Måske lidt overraskende viste det sig, at en ID låser, også selv en den ikke er låst.

I nogle rope access standarder, er det påkrævet, at ID'en er låst, hvis/når der ikke er en hånd på bremserebet.
Denne test rejser imidlertid tvivl om gyldigheden af dette krav.

* Anvendt reb: Rope: Edelrid Superstatic, 11 mm.Testing Petzl ID.
With handle in open position:


Testing Petzl ID - with handle in open position.:

In connection with the PRAT
®-TMA (Training, Maintenance and Approval)-meeting on the 10th of november, 2011, we tested some rope access equipment, eg. Petzl ID.

Duriong the test a Petzl ID was subjected to falls with the handle in the open position.

Petzl I’D S in the open position (handle parallel to rope (vertical)),
subjected to:
- 80 kg. falling 1,5 meters in 1,5 meters of rope*.
- 80 kg. falling 3 meters in 1,5 meters of rope*.

Watch the test of an open ID, subjected to falls, both with a fallfactor 1 and with a fallfactor 2.

In neither of the testfalls, did the ID slide on the rope at all.
Maybe a bit surprising, it showed, that an ID works (blocks the rope) even if it is not locked off.

In some rope access standards, it is required, that the ID is locked, if there is no hand on the belay-rope.
However. This test raises doubt to the validity of this requirement.

*Rope used: Edelrid Superstatic, 11 mm.Petsl ID's med håndtag låst i åben position, udsat for et faktor 2 fald.

Watch video.