Kontakt og medlemsskab:

Forespørgsler bedes rettet til:

BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access på
Tlf: 56-94 90 00
eller på:
info@bara.dk

__________________
CVR: 33440413

Medlemskontingent:
A-medlem: DKK. 5.000,- / SEK. 5.500,-.
B-medlem: DKK. 1.000,- / SEK. 1.100,-.
Støtte-medlem: DKK. 500,- / SEK. 550,-.

Foreningens konto:
Sparekassen Sjælland:
9886
0000450042