Referater / protokoll:

Bestyrelse / Styrelse
Generalforsamling / Årsstämma:Bestyrelsesreferater:


2024:
Bestyrelsesmøde, 5. marts, 2024.

2023:
Bestyrelsesmøde, 20. oktober, 2023.

Bestyrelsesmøde, 23. august, 2023.

Bestyrelsesmøde, 20. juni, 2023.

Bestyrelsesmøde, 2. maj, 2023.

Bestyrelsesmøde, 31. januar og 22. marts, 2023.

2022:
Bestyrelsesmøde, 8. juni, 2022.

Bestyrelsesmøde, 17. februar, 2022.

2021:
Bestyrelsesmøde, 26. august og 15. september, 2021.

2020:
Bestyrelsesmøde, 6. oktober, 2020.
Bestyrelsesmøde, 3. marts, 2020.

2019:
Bestyrelsesmøde, 6. november, 2019.
Bestyrelsesmøde, 10. september, 2019.
Bestyrelsesmøde, 26. marts, 2019.

2018:
Bestyrelsesmøde, 25. september, 2018.
Bestyrelsesmøde, 4. maj, 2018.
Bestyrelsesmøde, 22. marts, 2018.

2017:
Bestyrelsesmøde, 24. oktober, 2017.
Bestyrelsesmøde, 22. august, 2017.
Bestyrelsesmøde, 7. februar, 2017.

2016:
Bestyrelsesmøde, 28. november, 2016.
BBestyrelsesmøde, 3. november, 2016.
Bestyrelsesmøde, 1. september, 2016.
Bestyrelsesmøde, 23. august, 2016.
Bestyrelsesmøde, 10. maj, 2016.
Møde med ArbejdsTilsynet, 27. april, 2016.
Bestyrelsesmøde, 10. april, 2016.
Bestyrelsesmøde, 2. februar, 2016.

2015:
Bestyrelsesmøde, 28. september, 2015.
Bestyrelsesmøde, 6. maj, 2015.
Styrelsesmöte, 6. maj, 2015.

Bestyrelsesmøde, 3. marts, 2015.
Protokoll, styrelsesmöte, 3. mars, 2015.

2014:
Bestyrelsesmøde, 12. november, 2014.
Protokoll, styrelsesmöte, 12. november, 2014.

Bestyrelsesmøde, 23. september, 2014.
Protokoll, styrelsesmöte, 23. september, 2014.

Bestyrelsesmøde, den 3. juni, 2014
.
Protokoll, styrelsesmöte, den 3. juni, 2014.

Bestyrelsesmøde, den 4. marts, 2014
.
Protokoll, den 4. mars 2014.

2013
Bestyrelsesmøde, den 13. november, 2013.
Styrelsesmöte, den 13. november, 2013.

Bestyrelsesmøde, den 12. juni, 2013.

Bestyrelsesmøde, den 28. maj, 2013.
Minutes, the 28th of may, 2013.
Protokoll, den 28. maj, 2013.

2012 :
Bestyrelsesmøde, den 15. november, 2012.
Bestyrelsesmøde, den 11. juni, 2012.
Bestyrelsesmøde, den 8. maj, 2012
.
Bestyrelsesmøde, den 26. april, 2012.

2011:
Bestyrelsesmøde, den 10. november, 2011.
Bestyrelsesmøde, den 30. september, 2011.
Bestyrelsesmøde, den 11. marts, 2011.

2010:
Bestyrelsesmøde, den 5. oktober, 2010.
Bestyrelsesmøde, den 5. januar, 2010.

2009:
Bestyrelsesmøde, den 7. december, 2009.
Bestyrelsesmøde, den 25. august.
Bestyrelsesmøde, den 22. april.
Bestyrelsesmøde, den 29. januar.

2008:
Bestyrelsesmøde, den 6. november, 2008.

Bestyrelsesmøde, den 17. september.
Bestyrelsesmøde, den 10. juni.
Bestyrelsesmøde, den 22. april.


Referat fra:
Åbent BESTYRELSESMØDE, 5. marts, 2024, hvor alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende:
Stephan, Kim, Chr, Danny, Nikolaj

1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Forslag og dagsorden.
Ingen.

4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
Vi er nu bl.a. i dialog med en ingeniørorganisation, der er positiv overfor afholdelse af infomøder hos dem.
Vi regner med, at de første møder kan afholdes indenfor kort tid.

5. Det svenske Arbetsmiljöverks (AMV) krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af højdearbejdere samt påbud om altid at benytte helkropssele og falddæmpende udstyr ved arbejde i højden.
12. maj, 2023 afholdt BARA møde herom med Arbetsmiljöverket.
Se referat, resultater og aftaler efter mødet med AMV, 12. maj.

Da Arbetsmiljöverket i februar, 2024, imidlertid fortsat ikke hverken havde svaret eller udleveret den begærede dokumentation, sendte vi en klage til AMV over den ”ansvarlige” leder for ”afdelingen for regler”, Torben Vincentsen (TV).
Selv om vi fortsat ikke har fået svar på klagen, så har AMV nu meddelt os, at TV ikke længere er leder for afdelingen for regler og, at det nu i stedet er Munasar Said Musa, der er leder.
På den baggrund har BARA derfor sendt endnu en rykker til Arbetsmiljöverket for den begærede dokumentation og svar på vores spørgsmål og klage.

Der er nu gået mere end 2 år siden vores første henvendelser med anmodning om dokumentation uden, at AMV har udleveret denne eller svaret på vores spørgsmål i den anledning.
BARAs bestyrelse står derfor enstemmigt bag ved beslutningen om den linje, der er anlagt overfor AMV i denne rykker og klage.

6. Oplæg, gennemgang og præsentation af dokumenter om driften af TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse) -møderne og -recertificeringern efter BARAs overtagelse af disse.
Der var enighed om, at det er glædeligt og spændende, at BARA nu skal håndterede TVG-ordningen.


Følgende blev vedtaget om BARAs TVG-møder;
- Gyldighedsperioden af TVG-certificeringen og -godkendelsen er 1 år.
- BARA afholder TVG-møder mindst én gang om året.
- BARA tilbyder -om nødvendigt- endvidere at arrangere mindst én årlig TVG-re-certificering i tilfælde af, at nogen evt. ikke består TVG-certificeringen og -godkendelsen.
- TVG-møderne afholdes af 1 eksaminator og en censor, der begge udpeges af BARA og skal være Supervisors i ét af de tre systemer; SPRAT, PRAT® eller IRATA.
- Det følgende års TVG- eksaminator og -censor aftales ved årets TVG-møde.

- Ved godkendt resultat, udsteder BARA pdf-certifikat, hvoraf det fremgår, at BARA godkender den pågældende til rope access arbejde i både Sverige og Danmark.
- BARA vil også tilbyde certifikat på plastickort.
- BARA forpligter sig til at registrere godkendelsesresultater og -status for de deltagende i TVG-ordningen.
- Selv om man evt. ikke består TVG-certificeringen, mister man ikke en evt. gyldig certificering i de øvrige rope access certificeringessystemer.
- Deltagere forpligter sig til på forhånd at sende kopi af deres gyldige rope access certificering til BARA.

Pris for deltagelse i TVG-møde kr. 1.000,-.
Tilmelding på forhånd.

Økonomi:
- BARA betaler leje for trænings- og eksamensfaciliteter til TVG-mødet.
Eksaminator og censor på selve TVG-mødet deltager og fungerer på lige fod med øvrige deltagere uden særlig honorering.

- Pris for evt. recertificering aftales og honoreres efter omstændighederne.

BARAs første TVG-møde afholdes, 5. april, 2024.
TVG-eksamintor v. 1. TVG-møde: Chr.
TVG-censor v. 1. TVG-møde: Stefan.


Efterfølgende afholder BARA...
Åben Rope access workshop, 5. april, 2024, kl. 13.00, Scan-Rope i Hasslarp:
Workshoppen er åben for interesserede i branchen, men tilmelding er nødvendig
.

Program:
- Gennemgang af relevante ulykker og hændelser.
- Test af backup-værktøjer i redningskonfiguration
- Måling af belastning ved fald
- Syre på reb og karabiner

Undervejs byder BARA på lidt at spise og drikke.

Efterfølgende inviterer BARA alle til Kullanäs, hvor vi grillen bliver tændt og vi overgår til dionysisk livsudfoldelse.
Lørdag vil der også være mulighed for at klatre på Kulen.

9. Forberedelse af første BARA TVG-møde og certifieringsgodkendelse, fredag 5. april, 2024.

10. Evt.
Intet.

11. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag, 18. juni 15.30 i Nybro.

Derefter gik vi over til Generalforsamligen. Se referat.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen.


Referat fra:
BARA, Åbent BESTYRELSESMØDE.
- Onsdag, den 20. oktober, 2023, kl. 17.00. Telefonmøde.

Tilstededeværende: Kim, Chr, Stephan

1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Planlægning af første TVG-møde.
Efter BARAs overtagelse af PRAT®-TVG-ordningen, blev diverse TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse)-papirer blev fremlagt og diskuteret.
Derudover diskuterede vi, hvordan ordningen konktret skal administreres.
Endelig diskuterede vi, hvordan det første TVG-møde konkret skal afvikles.

I den forbindelse var der enighed om, at vi behøver mere tid til at forberede både papirer og processer for TVG-ordningen og for det første TVG-møde, som vi besluttede at flytte til fredag 5. april, 2024.

På den baggrund besluttede vi at arbejde videre med færdiggørelse af pairerne til næste BARA-bestyrelsesmøde og generalforsamling, der blev fastsat til tirsdag 27. februar i Hasslarp, kl. 17.00.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen.


Referat fra:
BARA, Åbent BESTYRELSESMØDE.
- Onsdag, den 23. august, 2023, kl. 17.00 i Hasslarp.

Åbent BESTYRELSESMØDE, hvor alle medlemmer -som altid- er velkomne.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende: Kim, Chr, Stephan, Thomas, Peder.

1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Forslag: Ingen nye forslag.

4. Medlemsstatus: Vi har fået yderligere et par ny medlemmer, som vi siger både tak og velkommen til.

5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
Der blev berettet om yderligere erfaringer, der gjorde det endnu mere påtrængende, at vi snart kommer i dialog med både ingeniører og entreprenører, så de i højere grad forstår både begrænsninger og muligheder i brugen af rope access.

6. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Vi afventer fortsat DAVAIs forslag.

7. Sagen om Arbetsmiljöverkets (AMV) krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af højdearbejdere samt påbud om altid at benytte helkropssele og falddæmpende udstyr ved arbejde i højden.
Efter vores møde med AMV, 12. maj då, har vi 8. august fået et foreløbigt svar fra Arbetsmiljöverket.
Af svaret fremgår det, at de er positive til vores forslag om en ændring.
Dog behøver de mere tid, både til at undersøge de juridiske implikationer og til at sikre, at en evt. ændring opfylder alle krav.
Vi glæder os og håber, at de svenske arbejdsmiljømyndigheder snart kommer til fornuft, så personer, der arbejder i højden i Sverige, ikke skal tvinges til løbende at gennemgå både medicinsk kontrol og arbejdsprøvning (uden nogen evidensbaseret positiv effekt) for at kunne arbejde i højden.

8. Oplæg om TVG (Træning, Vedligeholdelse og - Godkendelse)s -møderne efter BARAs overtagelse af disse.
Præsentation af TVG-ordningen samt overdragelse og gennemgang af div. TVG-dokumenter.

Kort præsentation af TVG-ordningen.
TVG-ordningen og TVG-møderne blev især udbredt, da vindmøllebranchen adapterede PRAT®-uddannelsen og -certificeringen og indbærer bl.a., at videregivelse af erfaringer fra hændelser og tæt-på-ulykker bliver en aktiv del af re-certificeringen.
TVG-ordningen indbærer også, at man ved at deltage i det årlige TVG-møde kan vedlige- og opretholde gyldigheden af sin rope access certificering til brug i både Danmark og Sverige, jvf. alle myndighedskrav i disse lande.

BARAs overtagelse af rettighederne til brug af TVG-ordningen med tilhørende dokumenter, betyder derfor bl.a., at BARA fremover kan tilbyde sine medlemmer løbende at forny gyldigheden af deres rope access certificering til brug i fuld overensstemmelse med alle myndighedskrav i både Sverige og Danmark.

Efter præsentationen diskuterede vi BARAs fremtidige håndtering af TVG-ordningen samt vilkårene for og den praktiske håndtering af TVG-møderne og recertificeringsordningen.
Der skal bl.a. udarbejdes;
- beskrivelse af TVG-ordningen og
- generel procedure for, hvordan BARA vil administrere TVG-ordningen
- specifik procedure for, hvordan TVG-møderne og TVG-recertifieringerne foregå og afvikles.

Vi går i gang med dette arbejde, som vi påregner at kunne have færdiggjort i år, så BARAs tilbud om og implementering af TVG-ordningen skulle kunne træde med virkning fra 1. januar, 2024.

Sammenfattende er det en meget spændende nyskabelse, som vi glæder os til at effektuere og, som afgørende vil lette hverdagen for BARAs rope access certificerede medlemmer.

9. Evt.

10. Næste bestyrelsesmøde.
- Fredag 20. oktober, 16.00, Hasslarp.
Første TVG-møde, 26. oktober.

Eller måske tidligere, hvis mødet i Hasslarp også skal være det første BARA TVG-møde...?


Referat fra:
BARA, Åbent BESTYRELSESMØDE.
- Tirsdag, den 20. juni, 2023, kl. 14.00 i Nybro.

Kim, Stephan, Thomas havde tilmeldt sig.
Desværre kunne Steohan og Thomas alligevel ikke være der pga. arbejde.
På den baggrund besluttede vi kun at behandle det mest akutte tema, nemlig pkt. 8, om drift af TVG-møderne og at udsætte de øvrige temaer til næste BARA-bestyrelesmøde, som det besluttet at afholde, torsdag den 24. august, kl. 16.00.

Tilstededeværende: Kim og Christian.

Dagsorden:

1. Referent: Christian

2. Ordstyrer: ...

3. Forslag og dagsorden.
- Udsat.

4. Medlemsstatus. 
- Udsat.

5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
- Udsat.

6. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
- Udsat.

7. Sagen om Arbetsmiljöverkets (AMV) krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af højdearbejdere samt påbud om altid at benytte helkropssele og falddæmpende udstyr ved arbejde i højden.
Referat fra mødet med AMV, 12. maj.
Vi afventer nu deres svar og den lovede dokumentation.

8. Drift af TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse)-møderne.
Som det fremgår fra sidste generalforsamlig og bestyrelsesmøde, har BARA overtaget rettighederne til og driften af TVG-møderne.
Dermed har BARA også fået mulighed for at tilbyde BARAs medlemmer, at de kan vedligeholde gyldigheden af deres rope access certificering gennem deltagelse i årlige TVG-møder.
Vi besluttede at sikre adgang til faciliteter for afholdelse af både dette og fremtidige TVG-møder ved, at BARA lejer sig ind i ScanRope og Scan-Climbs fælles rope access træningsfacilitet med en afgift på kr. 500,-/måned for perioden fra 1. juli, 2023 - 30. juni, 2024.
Vi besluttede desuden at afholde det første TVG-møde, torsdag-fredag, den 26.-27. oktober i BARAs nye træningsfacilitet.
Vi diskuterede endvidere vilkår for og praktisk implementering af TVG-møderne samt de dertil hørende dokumenter.
For at sikre maksimal indflydelse og input fra medlemmerne blev debatten herom udskudt til næste åbne bestyrelsesmøde.

9. Evt.
- En god snak om, de mange nye opgaver, der i disse år opstår for rope access.

10. Næste bestyrelsesmøde.
- 24. august, 16.00, Nybro.

Vel mødt.
Bestyrelsen, BARA.

Referat fra:
BARA, bestyrelsesmøde, tirsdag, den 2. maj, 2023, kl. 14.00 hos formanden.

Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.

Kim var vært ved et mindre traktement. Tak til Kim.

Tilstededeværende: Kim, Christian, Stephan, Nikolaj, Kristian S. Danni A, Peder


1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Kim

3. Medlemsstatus.
Thomas har meddelt, at han også ønsker at blive medlem.
Vi sender tilmeldningsinformation til ham.
Generelt er foreningen inde i en positiv udvikling, hvor endnu flere med forskellige rope access certificeringer er repræsenterede og melder sig ind.

4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv., Ingeniørforeningen/IDA.
Efter eksempler på ekstrem ukendskab hos store rådgivende ingeniørfirmaer til bl.a. indhold af certificeringskrav og standarder for samt muligheder og begrænsninger i brugen af rope access, blev det besluttet, at vi nu fokuserer særligt på konkrete rådgivende ingeniørfirmaer og på ingenuiøruddanneler med fokus på bygninger og konstruktioner.

5. Status og konklusion på vores analyse af samt redegørelse for brug af el- og benzindrevne rebscootere.
Vi har lavet en redegørelse for, hvilke regler og krav, der gælder for arbejde fra og med såkaldte rebscootere.
Vores konklusion var, at arbejde fra og med er rebscootere er omfattet af AT-vejledningen for arbejde i højden:
http://bara.dk/dok/Rebscootere.pdf
I 2022 sendte vi redegørelsen til Arbejdstilsynet dels for at høre, om Arbejdstilsynet er enige og dels med en opfordring til i givet fald, at lade redegørelsen indgå som bilag/tillæg til den eksisterende AT-vejledning.

- 22 Feb 2022 svarede ArbetdsTilsynet som kommentar til vores redegørelse om rebscootere, bl.a., at:
"Arbejdstilsynet er enig i, at reglerne for arbejde i højden i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og den dertil hørende AT-vejledning om arbejde i højden fra reb også omfatter anvendelse af en rebscooter monteret på arbejdsrebet. Der vil stadig være krav om sikkerhedsreb, som angivet i reglerne og i AT-vejledningen.
https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-hoejden-reb-2-4-3/
"

Arbejdtstilsynet gjorde samtidigt opmærksom på, at "...brug af rebscooter kan udgøre en særlig risiko ved arbejde i reb, som skal være inddraget i risikovurdering og det skal under alle omstændigheder sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt jf. arbejdsmiljølovgivningen. I nævner både elektriske og benzindrevne rebscootere. Jeg vil her nævne, at der muligvis kan være særlige arbejdsmiljøproblemstillinger ved de benzindrevne bl.a. i forhold til, at de beskæftigede ikke må udsættes for udstødningsgassen."

- 7. marts, 2022 uddybede Arbejdtilsynet yderligere og bekræftede igen, at:
"Fabrikanten angiver også, at den kun må anvendes med et sikkerhedsreb. Og det gælder jo også efter reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og er forklaret i AT-vejledning om arbejde i højden fra reb. Så ja
Arbejdstilsynet er enig med BARA, der skal anvendes sikkerhedsreb."


- 9. marts, 2022 præciserede Arbejdstilsynet yderligere:
"Rebscooteren skal anvendes under hensyn til fabrikanten angivelser jf. § 9 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningens krav.
Link til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler:
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/anvendelse-tekniske-hjaelpemidler-1109-sam/

Og som vi allerede har skrevet sammen om, betyder det at rebscooteren skal anvendes sammen med arbejdsrebet og den beskæftigede skal være sikret med sikringsreb."


Sammenfatning og konklusion:
ArbejdsTilsynet er enige med os i og har samtidigt klart fastslået, at brugen af rebscootere er omfattet reglerne i AT-vejledningen for Arbejde i højden i reb (Rope Access).
Brugen af rebscooterekræver kræver derfor bl.a...;
- Særlig uddannelse og træning, jvf. certificeringskravene til rope access uddannelser og
- At der både benyttes arbejdsreb og sikkerhedsreb !


6. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Vi afventer fortsat DAVAIs udspil på dette område.

7. Det svenske Arbetsmiljöverket (AMV) stillede forrige år gennem en AFS (ArbetsFöreSkrift), som svarer til en AT-vejledning, krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af professionelle klatrere.
Derudover udstedte AMV i år (2023) også forbud imod at udføre professionel træklatring uden at benytte både helkropssele og falddæmpende udstyr... !!!

Medicinsk kontrol og arbejdsprøvning er primært egnet til præventivt at opfange personer med potentielle lunge- og hjerteproblemer.
Professionelle, certificerede klatrere, der dagligt arbejder med klatring, er imidlertid ikke i en risikogruppe, der er egnet til at opfanges på den måde.

Gennem mere end 15 måneder og mere end 13 skriftlige opfordringer hertil har vi derfor (forgæves) forsøgt at få AMV til at udlevere den begærede evidens og dokumentation for behov og potentiel effekt af at kræve medicinsk kontrol og arbejdsprøvning samt brug af helkropsseler og falddæmpende systemer ved professionel træklatring.

Selv om den ansvarlige shef for området, Torben Vincentsen, allerede i marts, 2022 meddelte, at han overtog sagsbehandlingen og snart ville svare er han fortsat ikke vendt tilbage med den dokumentation, som vi har bedt om.
Til sidst måttet vi derfor klage over Torben Vincentsen.

Dette har netop ført til, at BARA efter mere end et års gentagne forsøg på dialog, anmodninger om aktindsigt og indklagelse af den ansvarlige hos AMV nu er blevet inviteret til et netmøde med AMV, 12. maj, 2023.

Derudover erkender Arbetsmiljöverket nu i en email, 5. maj, 2023, at de ikke kender til eller har nogen dokumentation eller evidens for hverken behov eller effekt af kravet om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning, ligesom de i samme email erkender, at de heller ikke har hverken dokumentation eller evidens for effekt eller sikkerhed ved at kræve at professionelle træklatrere kun må benytte helkropsseler og skal benytte falddæmpende systemer.

Vi må derfor konkludere, at kravene til professionelle klatrere med en gyldig professionel certificering om både medicinsk kontrol og arbejdsprøvning og forbuddet imod at udføre professionel træklatring uden brug helkropsseler med falddæmpende system savner enhver antydning af videnskabelig evidens og samtidigt kan være direkte livsfarligt at følge.

AMVs forbud imod at udføre professionel træklatring uden at anvende både helkropssele og falddæmpende udstyr strider både med erfaringer, viden og videnskabelig evidens, og vil være direkte livsfarligt, hvis det forsøges implementeret.

BARA er derfor uforstående overfor AMVs forbud må tage afstand fra dette.
På den baggrund må vi i BARA desværre også aktivt fraråde alle træklatrere at følge AMVs forbud, og vi bakker op om den advarsel imod Arbetsmiljöverket, som er lagt ud på:
http://www.naturakademi.com/amvvarning

I BARA bakker vi op om kritikken og afvisningen af AMVs unøvendige og bureaukratiske krav til professionelle klatrere, som dels vil belaste sundhedssystemet, herunder særligt arbejdsmedicinerne, unødvendigt og dels risikerer at sætte professionelle træklatreres liv og førlighed i fare.

Vi ser på den baggrund frem til mødet med AMV, som vi håber kan være med til at få AMV til at fjerne eller revidere AFS'en.

8. Forslag om, at BARA køber rettighederne til for TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse)-møderne.

TVG-møderne indebærer bl.a., at lærerige hændelser og ny viden videreformidles.

Endvidere indebærer de, at certificerede rope access supervisore vil kunne opretholde deres certificering til bruge i Danmark og Sverige ved deltagelse i de årlige TVG-møder.

Dermed er der nu endnu en væsentlig grund til og fordel ved at være medlem af BARA.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Endvidere blev det aftalt, at en eventuel revision af regler, krav og vilkår for TVG-møderne samt den praktiske drift af disse diskuteres på næste BARA bestyrelsesmøde.

9. Evt. Intet.

10. Næste bestyrelsesmøde:
- Fredag, den 12. maj i Hasslarp, hvor vi også har møde med det svenske Arbetsmiljöverket om AFS og regler for arbejde i højden.

Næste ordinære bestyrelsesmøde:
- Tirsdag 20. juni, kl. 14.00, hvor vi bl.a. gennemgår resultatet af mødet med Arbetsmiljöverket og diskuterer ændringer og opdateringer af TVG-ordningen.
Se referat.

Vel mødt.
Bestyrelsen, BARA


Referat:

BARAs bestyrelsesmøde (og generalforsamling), onsdag, den 31. januar, 2023, kl. 16.00. Nybro med fortsættelse, 22. marts, 2023.

Åbent BESTYRELSESMØDE for alle medlemmer.
BARA er vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:
Kim, Christian, Stephan, Peter.

1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Kim

3. Forslag og dagsorden: Forslag om evt. overtagelse af TVG-ordningen. Se senere.

4. Medlemsstatus. Interessen for at blive medlem er stigende, og vi kan også glæde os over, at vi har medlemmer med certificeringer fra næste alle kendte og relevante rope access certificerings-systemer.

5. Arbejdstilsynet (AT) har udført tilsyn hos det firma, som påstod, at de dagligt testede faldsikringsudstyr ved at udsætte personalet for fald i systemet.
BARA mener, at personale, der arbejder i højden med faldsikringsudrustning er omfattet af AT-vejledningen for arbejde i højden.
Udover, at vi ikke mener, at faldsikringsudstyr generelt er uegnet til daglige fald, så er vi også af den opfattelse, at ansatte ikke systematisk og bevidst bør udsættes for daglige fald.
AT har nu også givet firmaet påbud om at lave kollektive sikkerhedsforanstaltninger for personalet i stedet.

6. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromøde mv, Ingeniørforeningen / IDA og konsulentfirmaer mv.
En nylig sag, hvor et konsulentfirma har rådgivet om brug af rope access og redirect og i den forbindelse har rådgivet, så det var umuligt at gennemføre redninger og sådan, at kravene i AT-vejledningen for arbejde i højden ikke kunne opfyldes, viser, at der desværrre fortsat er et stort behov for mere information om muligheder og begrænsninger i brugen af rope access.
På den baggrund kom vi videre med den detaljerede planlægning af disse møder.

7. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
Vi orienterede om vores arbejde i den forbindelse.

8. Status på og orientering om vores redegørelse for brug af rebscootere i rope access.

9. Status og resultater i sagerne om det svenske Arbetsmiljöverket (AMV).
AMV kræver nu både medicinsk kontrol og arbejdsprøvning for arbejde i højden.
Vi har rettet henvendelse til AMV med anmodning om det videnskabelige grundlag for disse krav.
I første omgang reagerede AMV særdeles positivt og har bl.a. foreslået et møde.
Derudover har Arbejdsmiljöverket for nylig også udstedt påbud til to firmaer om at anvende både faldsikring og helkropssele i forbindelse med træklatrearbejde i højden.
Begge de berørte firmaer har overklaget påbuddet, da de mener, at det er usagligt.
Da vi er af samme opfattelse og desuden mener, at påbuddet direkte kan udgøre en risiko, har vi rettet yderligere henvendelse til AMV og igen bedt om det videnskabelige grundlag for påbåddet.
Derudover har også de grønne arbejdsgivere gået ind i sagen og skrevet adskillige artikler om sagen.

10. Forslag til og diskussion om, at BARA evt. kunne overtage rettigheder til samt ansvar for og drift af TVG-ordningen for certificerede rope access supervisore.
Der var diskussion om fordele og ulemper og om en evt. praktisk håndtering heraf.
Generelt var der interesse for at gå videre med forslaget.
Vi vil derfor fremsætte formelt forslag herom til næste bestyrelsesmøde.

11. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Vi afventer fortsat Davais forslag hertil.

12. Evt.

13. Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. maj, 2023, kl. 14.00 hos formanden. Se dagsorden.

Efter mødet afholdt vi generalforsamling. Se referatet.

Referat:

BARAs bestyrelsesmøde (og generalforsamling), onsdag, den 8. juni, 2022, kl. 12.00. Nybro.

Åbent BESTYRELSESMØDE, hvor alle medlemmer er velkomne.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Til stede og repæsenterede: Kim, Christian A, Stefan, Peter, Peder, Christian S.

1. Referent: Christian.
2. Ordstyrer: Kim.
3. Forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus. Vi kan med glæde notere en større repræsentation af medlemmer med IRATA certificering i BARA.
5. Arbejdstilsynet (AT) har meddelt TV2, at AT ikke mener, at arbejde i højden samt test af faldsikringsudstyr ved at udsætte det for daglige fald, er omfattet af AT-vejledningen for arbejde i højden..
- Hvad er der kommet ud af det og, hvordan bør vi reagere på det?
Vi havde en længere diskussion og besluttede bl.a. at afvente med vores reaktion til næste besgtyrelsesmøde.
6 og 7. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, og Bromøde mv.
Vi har stadig materialer klar og er i positiv dialog med ingeniørforeningen herom.
8. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
Der er fortsat enighed om, at BARA også fremover stiller sig til rådighed i sådanne sager.
9. Status på vores redegørelse for brug af rebscootere i rope access.
Vi har lavet en redegørelse herom og sendt til AT.
Vi diskuterede mulighederne for også at få indført rebscootere i AT-vejledningen for arbejde i højden i reb og besluttede at arbejde videre herfor.
10. Sagen om det nylig krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning for arbejde i højden i Sverige.
Da Sverige er det eneste land i EU, der har indført dette krav, har vi taget kontakt til og haft en længere dialog, både skriftligt og på telefon, med Arbetsmiljöverket (AMV).
På forespørgsel har AMV bl.a. oplyst BARA, at AMV ikke kender til ulykker blandt professionelle klatrere, som kunne være undgået, hvis de berørte forinden havde været igennem medicinsk kontrol og arbejdsprøvning.
Baggrunden for og målet med at indføre kravet om løbende, medicinske kontroller og arbejdsprøvning overfor professionelle, certificerede klatrere kan derfor undre.
På den baggrund har vi også kontaktet og haft dialog med adskillige svenske træklatreorganisationer samt med den svenske brancheorganisation for rebarbejde.
Det ser imidlertid ud til, at svenske profesionelle klatrere er villige til at acceptere Arbejdsmiljöverkets nye krav jævnlig arbejdsprøvning af professionelle klatrere.
Selv om AMV overfor BARA har meddelt, at de (bl.a. pga. manglende evidens for effekten i målgruppen) var positive overfor et møde med BARA om en eventuel revidering af kravene, og selv om vi i BARA også har svenske medlemmer, må vi i BARA prioritere vore ressourcer.
Da de svenske organisation for professionelle klatrere imidlertid ikke lader til at være interesserede i at få ændret kravene om periodiske arbejdsprøvninger og medicinsk kontrol, vælger vi i BARA derfor at afstå at føre denne kamp på vegne af vores svenske koplleger.
11. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Vi afventer stadig svar fra Dawai.
12. Evt.
13. Næste bestyrelsesmøde. 30. januar, 2023, kl. 12.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen, BARA

Referat fra:
BARAs åbne BESTYRELSESMØDE, torsdag, 17. februar, 2022, Nybro.Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:
Kim Filthuth, Christian Svendsen, Stephan Rouvillain, Christian Almar.

1. Referent: Christian A.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Forslag og dagsorden. Gennemgået og vedtaget.

4. Medlemsstatus. Vi har fået endnu flere medlemmer, hvilket er rigtigt glædeligt.
Vores økonomi er derfor også god.

5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Bromødet, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og fyraftensmøder mv.

Dagens hovedtema var planlægningen af det kommende møde med IDA.
Vi aftalte at medbringe et passende antal af vore brochurer.
Endvidere får Stephan produceret sweatshirts med BARA logo, som vi både kan have på ved den lejlighed og ved tilsvarende arrangementer fremover.
Vi aftalte at indlede oplægget med en kort billedunderbygget præsentation af rope access, hvor vi bl.a. viser et par eksempler på brugen af rope access i både konstruktions- og vedligeholdelsesopgaver.
Derefter fortæller vi om BARA som brancheorganisation for Autoriseret Rope Access samt om forskellige rope access certificeringssystemer samt disse certificeringssystemers opbygning,herunder om kravet om brug af certificerede Supervisors.
Endvidere gennengår vi kort de gældende regler for og krav til at benytte rope access, herunder AT-vejledningen for arbejde i reb.
Derefter gennemgår vi mere detaljeret et par konkrete rope access opgaver for på den måde at komme ind på både juridiske, praktiske og økonomiske overvejelser for at løse opgaverne vha. rope access og viser yderligere billeder fra disse opgaver.
Undervejs vil vi give deltagerne mulighed for at se diverse rope access udstyr, herunder forskellige værktøjer til fastgørelse af reb.
Afslutningsvis vil der være mulighed for spørgsmål og diskussion.

Undervejs i vores planlægning havde vi en telefonsamtale med IDA omkring planlægning af mødet med dem og oplægget til ingeniørerne.

6. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
Vi er øjeblikket involverede i 2 sager, som kort blev gennemgåede, og som vi vil behandle nærmere ved næste ordinære bestyrelsesmøde.

7. Der er dokumenteret flere eksempler på, at rope access firmaer ikke lader til at forstå eller respektere almindelige krav for rope access arbejde i forbindelse med brug af rebscootere.
- Ved sidste møde besluttede vi derfor at undersøge, om der er behov for en revision af AT-vejledningen, så det bliver klart, at brugen af rebscootere også er omfattet af AT vejledningen for arbejde i højden.

8. Vi har nu set nærmere på de gældende regler, herunder AT-vejledningen, og vores konklusion er, at brugen af både benzin- og eldrevne rebscootere på alle måder er omfattet af den eksisterende AT-vejledning og, at der derfor ikke er behov for en revision af denne.
Vi har lavet en redegørelse og sender også denne til Arbejdstilsynet til orientering.

9. Initiativ til og forslag om deling/udleje af dierse rope access udstyr gennem BARA.
Da Davai, der havde fremsat forslaget og meddelt, at de ville komme med et udspil på området, havde meldt afbud til dette møde, blev behandlingen af forslaget udsat.

10. Evt. 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Arbetsmiljöverket i Sverige (AMV) (svarende til Arbejdstilsynet) har revideret og nyudgivet en AFS (ArbetsFöreSkrift (svarende til en AT-vejledning)) for arbejde i højden, der tidligere kun galdt for maste- og stoplearbejde, så den nu også gælder ansatte, der arbejder i situationer med en højdeforskel på mere end 13 meter, herunder altså nu også professionelle træklatrere og rope access arbejdere.

I den seneste version af AFS'en fra 2019 indføres således et krav om, at arbejdsgivere til ovennævnte personale skal sørge for medicinsk kontrol af alle ansatte mindst en gang om året samt arbejdsprøvning med EKG hvert fra hvert år til hvert 5. år, afhængig af arbejderens alder.
Angiveligt indføres kravet for at mindske risikoen for, at arbejdere rammes af hjerte- eller lungeproblemer.

Personer, der arbejder hængende i reb hver dag, er imidlertid nødvendigvis i særdeles god fysisk form, da de ellers ikke kunne arbejde fuldtidsprofessionelt med klatring.
Derudover er disse personer uddannede, trænede og certificerede til at arbejde professionelt i reb, herunder til at kunne redde hinanden ned inden for kort tid.

Da det således er yderst usandsynligt, at ovennævnte personer skulle være særligt eller mere udsatte for lunge- eller hjerteproblemer end øvrige persongrupper, og da de samtidigt er uddannede, trænede og certificerede til at redde hinanden ned indenfor meget kort tid, forekommer kravet om årlige medicinsk kontroller for professionelle klatrere irrelevant, og det er således eksempelvis heller ikke en del af den danske AT-vejledning for arbejde i højden.

Vi har på den baggrund gennem Akademin för Natur- & Friluftsliv rettet skriftlig henvendelse til AMV og bedt om al relevant dokumentation, der kan klargøre AMVs proces frem til beslutningen om at indføre dette krav for professionelle klatrere.
Endvidere har vi bedt AMV oplyse, hvor mange ulykker, som AMV kender til, hvor pludselige lunge- eller hjerteproblmer angives som årsag og som derfor eventuelt skulle kunne have givet anledning til at inkludere netop professionelle klatrere i den nye AFS.

Denne henvendelse medførte, at vi kort tid efter blev ringet op af AMVs læge, der i en længere samtale bl.a. forklarede, at han gav os medhold i, at det er svært at få øje på de medicinske årsager til den reviderede AFS.
Afslutningsvis lagde han op til et møde for der at diskutere behovet og mulighederne for at få revideret AFS'en.
Dette ønske om et møde bekræftede han senere på email.

Siden har vi fået en del af den begærede information, der bl.a. viser, at AMV har undersøgt behovet for ændringen ved "by proxy" at hyre et konsulentfirma, der har valgt at "løse opgaven" ved at interviewe ialt 12 personer om deres syn på den kommende revision af AFS'en.
Ingen af disse var rope access arbejdere eller repræsenterer rope access firmaer.
Derudover fremgår det af konsulentfirmaets rapport, at de kun har interviewt en enkelt person fra et ikke nærmere angivet arboristfirma og, at denne person tilsyneladende var positiv overfor det nye krav om medicinsk kontrol af konkurrencemæssige årsager.
De stillede spørgsmål er imidlertid ikke gengivet i konsulentbureauets rapport, og vi har derfor bedt AMV om at oplyse konkret, hvilke spørgsmål, som man har stillet til de interviewede.

Det fremgår endvidere af materialet fra AMV, at udkastet til AFS'en er sendt til udtalelse til ialt 56 personer/organisationer.
- Ingen af disse repræsenterer eller er på nogen måde tilknyttet hverken professionel træklatring eller rope access....
Tilsvarende fremgår det af materialet fra AMV, at udkastet til AFS'en er sendt til orientering til ialt 66 andre personer/organisationer.
- Ingen af disse repræsenterer eller er på nogen måde tilknyttet hverken professionel træklatring eller rope access....
Det fremgår, at udkastet til AFS'en er sendt til orientering til Arbejdstilsynet i Danmark, der jo vel at mærke ikke har noget krav om medicinske kontroller i deres tilsvarende AT-vejledning for arbejde i højden.

Vi arbejder nu på snarest at få gennemført det møde, som AMV har lagt op til.
I den forbindelse har vi foreslået også at høre relevante arborist- og træklatre- samt rope access organisationer i Sverige, om de vil være med i arbejdet denne gang, hvilket AMV var postitive overfor, hvorfor vi bl.a. har kontaktet Svensk Trädförening och Svenska Arborist Förbund.
Svensk Trädförening har imidlertid svaret, at de følte sig repræsenterede overfor AMV af "tekniska kommitteen TK403"...
Svensk Arborist Förbund har efter vores kontakt til dem meddelt, at de i udgangspunktet ikke sætter spørgsmål ved sagen men, at de alligevel også vil tage kontakt med AMV.
De har envidere meddelt, at de ønsker at blive orienterede om argumenterne i tilfælde af en revision af AFS'en...!
Da et af vore medlemmer også er medlem i den svenske rebarbejdsorganisation, vil han derudover også kontakte dem for at høre, hvilken indstilling, som de har til det nye krav om periodiske medicinske kontroller af højdearbejdere og, om de evt. vil være i en revision af denne.

11. Næste bestyrelsesmøde.
Onsdag 2. marts, 2022, 12.30 inden og op til mødet med IDA.
Mødested og -tid aftales telefonisk med de tilmeldte bestyrelsesmedlemmer.

Ordinært, åbent bestyrelsesmøde:
Onsdag 8. juni, kl. 12.00, Nybro Kro.

Tak for god ro og orden...
Bestyrelsen, BARA.

Referat fra:
BARAs åbne BESTYRELSESMØDE, 26. august, Hasslarp, Sverige og 15. september, 2021, Nybro.


Med baggrund i hysteriet omkring Covid/Corona flyttede vi det ellers planlagte møde, den 4. marts, så der i stedet blev afholdt kombineret indledende bestyrelsesmøde og generalforsamling, torsdag den 26. august.
Da tiden løb fra os til det møde, besluttede vi at fortsætte bestyrelsesmøde og generalforsamling, onsdag, 15. september, 2021.


Alle medlemmer er altid velkomne på vore åbne bestyrelesmøder.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:
Kim F., Christian A, Peter V, Stephan R., Christian Svendsen.
Kim Olesen havde meldt afbud.

1. Referent: Chr. A.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Forslag og dagsorden. Der var ikke indkommet forslag, så dagsordenen blev fulgt.

4. Medlemsstatus. Vi får nu også flere IRATA medlemmer, hvilket vi anser for positivt, da målet altid har været at være en åben brancheforening for alle med en rope access certificering/autorisation, der ønsker at møde andre med en interesse for rope access, uanset, hvilken certificering, de så måtte have.

5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, herunder Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder og Bromødet mv.
Bromødet, som vi ellers var tilmeldt, blev aflyst sidste år pga. Corona.
Vi beslutter at fokusere på at præsentere rope access og BARA via fyraftensmøder.
Christian S. tager kontakt.

6. BARAs sager som rådgiver og konsulent i diverse sager om sikkerhedsforhold...
Vi har gennem årene ydet juridisk og teknisk rådgivning i en række sager.
Disse har vi brugt mange ressourcer på.
Samtidigt har vi også selv lært meget i de processer.
Det er imidlertid vigtigt for vores fremtidige engagement, at dokumentationen i givet fald er overbevisende og med rimelighed kan formodes at føre til synlige resultater, herunder f.eks. offentliggørelse eller dom/domfældelse/straf.

7. I forlængelse af ovenstående har vi modtaget flere eksempler på og dokumentation for, at visse rope access firmaer ikke lader til at forstå eller respektere hverken helt grundliggende krav for rope access arbejde, internationale rope access standarder eller AT-vejledningen..
Vi anser det for særdeles alvorligt, at nogle useriøse aktører påberåber sig at arbejde med rope access uden at følge hverken international eller danske krav.
Vi samler dokumentationen og kontakter en advokat mhp. en vurdering af de juridiske muligheder for en politianmeldelse, jvf. straffeloven.

8. 
Da der, som anført ovenfor, er set eksempler, at rope access firmaer lader til at mene, at man kan benytte rebscootere uden back-up-reb og uden certificering godkendelse mv, er der grund til at spørge, om det er nødvendigt, at sikre, at AT-vejledningen præciserer, at rebscootere selvfølgelig også er omfattet af denne.
Man kunne således spørge:
- Bør AT-vejledningen revideres, så det præciseres, at rebscootere også er omfattede af reglerne samt AT-vejledningen for arbejde i højden ?
- Hvad gør vi for at sikre, at der også er klare krav til brug af disse?
Vi var helt enige om, at rebscootere selvfølgelig er en del af rope access og derfor selvfølgelig også bør omfattet af AT-vejledningen for arbejde i højden.
Vi kontakter derfor AT med henblik på specifikt at få indskrevet rebscootere i AT vejledningen på linje med øvrige rope access værktøjer.

8. Initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Ideen var tidligere fremsat af Davai men afventetede dog et konkret initiativ.
Da Davai havde meldt afbud, afventer vi til næste bestyrelsesmøde for behandling af Davais forslag.

9. Forslag om ansøgning om fondsmidler
Efter en kort diskussion, var vi enige om, at vi af flere årsager foretrækker at være helt uafhængige og fritstående.

10. Evt.
Intet.

11. Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag 17. februar, 2022. Nybro.

Derefter overgik vi til Generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde, 6. oktober, 2020, kl. 16.00, Nybro Kro.

Åbent BESTYRELSESMØDE.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende:
Kim, Dan, Stephan, Christian


1.
Referent: Christian
2.
Ordstyrer: Kim
3.
Forslag og dagsorden. 
Pkt. 5-9 slås sammen. Godkendt
4.
Medlemsstatus:
Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at medlemstallet øges.
5-9.
Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder, Bambussen, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, Byggerimessen, Fyraftensmøder, Bromødet.
Mange af disse initiativer har været på dagsordenen flere gange og afventer fortsat feedback.
Nogle af dem, herunder Brodagen, blev aflyst, og vi overvejer at deltage ved næste lejlighed.
10.
Offentliggørelsen af fakta om og advarsel imod Allan Halberg.
Vi er i dialog med medier og branche om offentliggørelsen af Allan Halbergs mange falske påstande om at være rope access certificeret samt om dementier samt dertil hørende pressemedelser i den forbindelse.
11.
BARAs rolle som rådgiver i sager om bl.a. ulige konkurrence og sikkerhedsforhold på rope access arbejdspladser...
Der er fortsat fuld enighed om, at det er en central opgave for BARA at arbejde for lige vilkår og for at højt fagligt og sikkerhedsmæssigt niveau indenfor rope access.
Konkret er vi siden sidste bestyrelsesmøde bl.a. blevet bedt om at fremkomme med en skriftlig vurdering af sikkerheden ved en given rope acces opgave af en større offentlig organisation.
Da udarbejdelsen af denne vurdering kunne indebære en mulig interessekonflikt med et af vore medlemmer blev sagen behandlet og vurderingen udarbejdet uden involvering af dette medlem.
Organisationen er siden vendt tilbage med supplerende oplysninger, som vi netop nu behandler.
12.
Davais initiativ til og forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Da Davai desværre havde meldt afbud til mødet, udsattes dette punkt til næste møde.
13.
Evt.
Vi fokuserer fremover mere på at støtte medlemmerne i sager om bl.a. arbejdsmiljøsikkerhed ved rope access samt på at promovere autoriseret rope acccess.
14.
Næste møde.
Tirsdag den 19. januar, 2021, kl. 16.00. Nybro Kro.


Tak for god ro og orden.


Bestyrelsen


Bestyrelsesmøde, 3. marts, 2020, kl. 16.00, ScanRope, Hasslarp, Sverige.

Åbent BESTYRELSESMØDE.

Tilstededeværende:
Dan, Nicolai, Eilif, Kim Olesen, Kim Filthuth., Peder, Christian, Stephan, Christian Slesvig, Danny

1. Referent: Chr.
2. Ordstyrer: Kim
3. Gennemgang af forslag og dagsorden.
4. Medlemsstatus: 11 medlemsfirmaer. Fortsat medlemsfremgang.
5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder.
Janus og Bambussen. Afventer fortsat.
Byggerimessen: Dan følger op på mødet næste år.
Det nationnale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA. Janus. Afventer fortsat.
Informations- og fyraftensmøder:
- Tømrerfirma og Cowi. Dan undersøger.
- Rambøll. Kim O. undersøger.
- Bromødet. Vi tilmelder i år og lægger op til at lave præsentation næste år.
6. Offentliggørelsen af fakta om og advarsel imod Allan Halberg.
Pressemeddelser og kontakt til medier og branche mv.
Sagen blev diskuteret, og vi blev enige om nu at tage kontakt til diverse medier, hvortil Allan Halberg har opgivet falske oplysninger om hans rope access baggrund, for at gøre opmærksom på disse.
7. Forslag v. Cresto:
- a. Forslag om at arrangere spisning samt flere workshops og tests i direkte tilslutning til bestyrelsesmøderne.
Cresto var desværre ikke til stede ved mødet, men BARA plejer altid at byde på lidt mad ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger inkl. denne, så vi forstod ikke helt baggrunden for forslaget.
- b. Forslag om at inkludere mere end blot rope access, f.eks. faldsikring og højderedning, i BARA.
Vi diskuterede, om vi også skulle interessere os for og lægge op til at organisere firmaer med fokus på faldsikring og højderedning mv.
Da Cresto ikke var til stede, kunne vi ikke få deres argumenter for forslaget.
Efter en diskussion om fordele og ulemper, besluttede vi, at vi også fremover primært vil fokusere på rope access.
8. Forslag fra Davai:
- a. Forslag om udstyrsdeling/udleje gennem BARA.
Umiddelbart er vi i BARA positivt indstillede.
Nethire havde imidlertid vist sig ikke at være interessant.
BARA er med på at lægge information ud om medlemmer, der har relevant udrustning til leje og modtager samt videreformidler gerne sådan information.
9. Evt. Intet.

10. Næste bestyrelssmøde foreslås afholdt, tirsdag, den 8. september, kl. 16.00 på Nybro Kro, så vi på den måde evt. lige kan koordinere inden brodagen, som jo er blevet flyttet til tirsdag, den 15. september.

Tak for god ro og orden.


Bestyrelsen


Bestyrelsesmøde, 6. november, 2019, kl. 16.00, Nybro.

Referat fra
BARA, Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.

BARA er vært ved et mindre traktement.

1. Referent: Chr.
2. Ordstyrer: Kim.
3. Medlemsstatus: Vi har fået postivie tilkendegivelser og yderligere medlemmer.
Det er meget glædeligt, at vi nu faktisk lader til at vokse i styrke og indfyldelse.
4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder.
a. Janus og Bambussen. Vi afventer svar.
b. Det nationnale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA. Janus. Vi afventer svar.
c. Byggerimessen, Fredericia, den 10.-13. marts, 2020. Vi afventer svar.
d. Fyraftensmøder. Oplæg er afsendt, og Dan vender tilbage.
5. Hjemmesiden er nu opdateret og forhåbentlig gjort mere overskuelig.
6. Offentliggørelsen af fakta om og advarsel imod Allan Halberg.
Der var tilfredshed af offentliggørelsen og enighed om at fortsætte arbejdet med at gøre opmærksom på advarslen imod Allan Halberg.
Pressemeddelser og kontakt til medier og branche mv.
Fremsendelse, af kontaktoplysninger og emailadresser mv. Deadline: 14/11.
Udarbejdelse af pressemeddelelser mv.
Offentliggørelse og udsendelse af pressemedelser mv., 27/11.
7. Forslag.
- a. Forslag om at arrangere spisning i tilslutning til bestyrelsesmøderne.
Vi byder groft set altid på en lettere anretning i forbindelse med bestyrelsesmøderne, såeh...
- b. Forslag om at arrangere flere workshops og tests i direkte tilslutning til bestyrelsesmøderne.
Generelt er vi positive overfor igen at udføre tests, evt. i forbindelse med bestyrelsesmøderne, som vi gjorde for et par år siden.
Disse tests har været meget lærerige, og offentliggørelsen af resultaterne har allerede medført en del ændringer.
Forslaget er fremsat af Michael, der desværre ikke kunne være der i dag.
Videre behandling af forslaget afventer derfor, at Michael kan være med.
- c. Forslag om at inkludere mere end blot rope access, f.eks. faldssikring og højderedning, i BARA.
Forslaget er fremsat af Michael, der desværre ikke kunne være der i dag.
Vi udsatte derfor punktet, til Michael kan motivere og uddybe dette.
9. Evt. Intet.
10. Næste møde.
Hvis aftalerne om fyraftensmøderne bliver gennemført, afholder vi bestyrelsesmøde om dette forinden.
Ellers afholdes næste åbne besyrelsesmøde som kombineret bestyrelsesmøde og generalforsamling, tirsdag, den 3. marts, 2020, hos ScanRope i Hasslarp, Sverige, kl. 16.30.

Bestyrelsen, BARA.


Bestyrelsesmøde, 10. september, 2019, kl. 16.30, ScanRope, Hasslarp, Sverige.

Referat fra
BARA, bestyrelsesmøde.
Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende:
Janus
Kim
Peter
Christian
Dan

1. Referent: Chr.

2. Ordstyrer: Janus

3. Revision og opdatering af dagsordenen. Godkendt.

4. Medlemsstatus:
Vi oplever stigende interesse, og antallet af medlemmer øger nu langsomt.
Vi udsender kontingentopkrævninger.

5. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder.
Janus. har bl.a. fået kontakt med Bambussen omkring et informationsmøde.
Også det nationnale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA, kontaktes.
Peter kontakter og undersøger byggerimessen, Fredericia, den 10.-13. marts, 2020 med henblik på repræsentation der.

6. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv. har fået god feedback.

7. Offentliggørelse af fakta om Allan Halberg og hans baggrund.
Allan Halberg har gennem mere end 12 år systematisk og vedholdende forsøgt at vildlede både myndigheder, medier og kunder omkring sikkerheden i hans firma, ropeaccess.dk.
Dette er især sket med vedholdende påstande om, at han skulle være certificeret af IRATA samt referencer og påstande om at følge f.eks. IRATA Guidelines, IRATA Code of Pratice samt IRATA Requirements.

Desværre har det vist sig, at disse påstande var uden hold i virkeligheden !

Udover, at dette ikke kan undgå at vække alvorlige sikkerhedsmæssige bekymringer, så finder vi som brancheorganisation for erhvervsklatring også, at det medfører en uholdbar konkurrencesituation.
Allan Halbergs kunder lader til blive snydt af hans vedholdende, gentagne, vildledende og falske påstande om hans certificeringbaggrund og hans tilknytning til IRATA.

Da vi samtidigt gennem årene har modtaget talrige henvendelser, både fra bekymrede kunder hos Halberg og fra kunder, der føler sig direkte snydt, finder vi det som brancheforening for autoriseret rope access/erhvervsklatring selvfølgelig glædeligt, at andre er enige i, at certificeringer og autorisationer inden for rope access er en afgørende parameter for at kunne tilbyde sikkert rope access arbejde.

Vi finder det imidlertid stærkt bekymrende og uholdbart, når nogen forsøger at legitimere sikkerheden i deres rope access / erhvervsklatrings virksomhed ved at iklæde sig lånte fjer og tilmed lyve om deres baggrund.

Gennem løbende kontakter med IRATA gennem mere end 12 år har IRATA oplyst os om, at Allan Halberg siden 2007 tilsyneladende end ikke har været certificeret på det laveste niveau (level I).

På den baggrund har vi siden 2007 forsøgt at få Allan Halberg til at bringe sine oplysninger og markedsføring i overensstemmelse med virkeligheden.
Selv om han har lovet at gøre dette, så er det desværre ikke sket, og som vi dokumenterer, så fortsætter Allan Halberg desværre med at forsøge at legitimere sikkerheden i i hans firma med tomme og falske referencer, bl.a. til rope access organisationen, IRATA.

Da Allan Halberg imidlertid ikke har bragt de falske oplysninger i overensstemmelse med virkeligheden og i stedet fortsætter med at forsøge at legitimere sikkerheden i hans virksomhed med falske referencer og påstande, har vi nu besluttet at samle dokumentation for disse gentagne, systematiske og vedholdende forsøg på vildledning samt at offentliggøre denne dokumentation på:
http://www.bara.dk/halberg

Da Allan Halberg tydeligvis ikke vil bringe sine oplysninger i overensstemmelse med virkeligheden, er det vort håb, at vi med denne offentliggørelse i det mindste kan give medier og kunder mulighed for at få adgang til korrekte oplysninger om Allan Halbergs virksomhed, ropeaccess.dk og om hans certificeringsstatus.

Vi offentliggør dokumentationen og kontakter samtidigt Allan Halberg for at give ham mulighed for -inden- for en begrænset periode at fremsætte eventuelle kommentarer.
Derefter vil vi i givet fald offentliggøre disse kommentarer sammen med en egentlig advarsel.
Endvidere vil vi kontakte relevante medier med oplysninger om denne advarsel.

8. For at gøre hjemmesiden mere tilgængelg for certificerede rope access udøvere, uanset certificeringssystem, laver vi en velkomstside, der gør det tydeligt, at vi er en brancheforening, der er åben for alle med en rope access certificering fra et certificeringssystem med offentliggjorte certificeringkrav.

9. Evt.

10. Næste møde.
Næste møde afholdes ...
Onsdag, den 6. november, kl. 16.00 på Nybro Kro.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen, BARA.


Bestyrelsesmøde, 26. marts, 2019, kl. 16.30, Nybro Kro.

Referat fra
BARA, bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Åbent BESTYRELSESMØDE.
Alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende:
Stephan
Kim
Janus
Christian
Dan Blume

1. Referent. Christian
2. Ordstyrer. Kim
3. Medlemsstatus. Stabil udvikling med nye medlemmer.
4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder.
Vi arbejder videre med vores dialog med både ingeniører og arkitekter.
Derudover tager Janus kontakt med relevante arbejdsmiljøorganisationer og vender tilbage snarest muligt.
5. Problemer med inspektører fra ArbejdsTilsynet, som fortsat ikke kender AT-vejledningen for rope access betydningen af denne.
Vi kontakter ArbejdsTilsynet med henblik på at sikre, at deres inspektører er orienterede om og indsatte i den nye AT-vejledning og med henblik på om nødvendigt at kunne afholde yderligere informationsmøder med inspektørerne.
6. Forsøg på at legitimere firmaer med AT-vejledningen.
7. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
Godkendt og offentliggøres nu på:
http://www.bara.dk/certificeringer
9. Forslag. Ingen
10. Evt.
Gennemgang af...:
- et rope access uheld med dødelig udgang, hvor rebene var lagt over glaskant og blev skåret over
- brug af lave punkter/høje punkter på selen til faldsikring
- brug af Shunt som back-up.
11. Næste møde Tirsdag 20. august. 16.30.

Derefter feneralforsamling. Se dagsorden.

For at kunne planlægge bedes du give besked, om du kommer via telefon eller på e-mail.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 25. september, 2018, kl. 16.00, Nybro Kro.

Referat fra
BARA, bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Tirsdag, den 25. september, 2018, kl. 16.00.
Nybro Kro.

Åbent BESTYRELSESMØDE.
BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstededeværende: Christian, Stephan, Janus, Kim

1. Referent. Chistian

2. Ordstyrer. Kim

3. Medlemsstatus. Vi har netop udsendt opkrævninger.
Det ser allerede nu ud til, at alle fortsætter, ligesom der lader til at være endnu flere på vej.

4. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder samt relevante messer mv.
Arbejdet med at arrangere og forberede disse møder fortsætter, og det ser ud til, at vi snart kan gennemføre de første af disse arrangementer.

5. Problemer med inspektører fra ArbejdsTilsynet, som fortsat ikke hverken lader til at kende eller forstå rope access og ikke mindst den nye AT-vejledning for arbejde i højden eller betydningen af denne.
Vi henvender os til AT med et ønske om på ovennævnte baggrund af få afholdt yderligere landsdækkende informationsmøder i forlængelse af og i stil med tidligere møde, så inspektørerne på den måde kan blive opdaterede mht. den nye AT-vejledning, og yderligere unødvendige problemer med uvidende AT-inspektører således kan undgås.
Om nødvendigt er vi entydigt indstillede på at gå videre med sagen.

6. BARAs udgave af AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access:
Vi arbejder videre med en udgave af AT-vejledningen, der bl.a. kan gøre det lettere for aktører i branchen at forholde sig til mulighederne indenfor autoriseret rope access.

7. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
Oversigten er næsten groft set klar og blev præsenteret på mødet, hvor den blev godkendt, ligesom det blev godkendt at gå videre med den endelige offentliggørelse af denne.
Vi mangler stadig svar fra en enkelt aktør.
Vi lægger derfor det foreløbige resultat ud og giver ham derefter en sidste mulighed for at udtale sig, inden vi offentliggør den endeligt.

8. Forslag. Ingen.

9. Evt. En række sager blev diskuteret, og vi må igen glæde os over, at de mange års systemtisk arbejde for at sikre anerkendelse af rope access som en sikker arbejdesform tydeligvis har båret frugt og været indsatsen værd.

10. Næste bestyrelsesmøde foreslås igen lagt som et kombineret bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Mødet foreslås afholdt tirsdag, den 5. februar
.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 4. maj, 2018, kl. 17.00, Nybro Kro.

Åbent bestyrelsesmøde for alle medlemmer.
Åbent BESTYRELSESMØDE.Tirsdag, den 4. maj, 2018, kl. 16.00.
Nybro Kro, Nybrovej.

Tilstededeværende:
Kim, Janus, Christian

1. Referent: Christian.

2. Ordstyrer: Kim.

3. Åbent hus arrangementer, fyraftensmøder og dedikerede informationsmøder for og med diverse fagorganisationer, herunder bl.a. ingeniørforeninger og -uddannelser mv:
Vi beslutter at intensivere og målrette dette arbejde gennem de kommende år.

4. BARAs udgave af AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access:
Efter dialog med Arbejdstilsynet har vi har fået accept af at lave en særlig version af AT-vejledningen, der med grafik viser nogle af de rope access certificeringssystemer med offentliggjorte certificeringskrav, der opfylder AT-vejledningens krav til træning og uddannelse.
På den baggrund besluttede vi at udarbejde en sådan udgave af ATs vejledningen for arbejde i højden (rope access) og offentliggøre denne.

5. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
I forlængelse af tidligere samt ovenstående arbejde vi videre med og førdiggør oversigten over rope access uddannelser, der er tilgængelige i Danmark og, som kan opfylde både kravene i AT-vejledningen og almene krav til en international certificering på et så sikkerhedskrævende område som rope access.

6. Forslag: Ingen.

7. Evt:
Igen havde vi en del debat om konsekvenserne, både i forhold til branchen som sådan og i forhold til de konkrete sikkehedsrisici, af useriøse, inkompetente og ikke mindst ucertificerede aktører i branchen.

8. Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag, den 13. september, kl. 18, Hasslarp, Sverige.

Efter bestyrelsesmødet afholdt vi
Generalforsamling.


Bestyrelsesmøde, 22. marts, 2018, kl. 17.00, Hasslarp, Sverige.

Åbent bestyrelsesmøde for alle medlemmer.
Tilstededeværende: Kim, Christian.

1. Referent. Christian.
2. Ordstyrer.
3. BARA har gennem mange år samarbejdet tæt med ArbejdsTilsynet (AT) om udarbejdelsen af en AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Denne blev i efteråret, 2016 endelig offentliggjort.
Efter yderligere dialog med AT blev der i efteråret, 2017, udsendt en opdateret/revideret version af AT-vejledningen for arbejde i højden/Rope Access.

Vi har i den forbindelse desværre måttet erfare, at visse danske rope access aktører, herunder i særdeleshed RT9 v. Allan Stilling Kristensen, der ellers har holdt sig helt ude af både samarbejdet med AT og af udarbejdelsen af AT-vejledningen, nu forsøger at give indtryk af, at de alligevel har været med.
Selv om vi selvfølgelig er glade for, at andre anerkender værdien af det mangeårige vedholdende arbejde, BARA har lagt i den nye AT-vejledning for arbejde i højden/rope access, så fremstår det desværre som et krampagtigt forsøg på give udenforstående et vildledende indtryk af firmaet er optaget af sikkerhed i branchen.

ArbejdsTilsynet udtrykker da også, at de intet kender til dette samarbejde eller for den sags skyld til det pågældende firma. AT skriver således i mail, 5. september, 2017 til BARA bl.a., at:
”Arbejdstilsynet har ikke noget kendskab til RT9 eller Allan Stilling Kristiansen....”

Dertil kommer, at Allan Stilling Kristiansen har lagt en version af AT-vejledningen ud på sin webside. Heri har han ændret ArbejdsTilsynets AT-vejledning og bl.a tilføjet både logo for en bestemt rope access organisation (selv om AT-vejledningen netop ikke omtaler eller anbefaler bestemte rope access uddannelser og -certificeringer) samt logo, links og reklame for hans firma direkte på hver eneste side i hans "version" af AT-vejledningen.
BARA tager skarpt afstand fra dette forsøg på at skabe legitimitet om sit firma og dets sikkerhedsniveau med falske påstande og referencer, ligesom vi tager skarpt afstand fra forsøget på at sammenblande en officiel AT-vejledning med reklamer for et enkeltfirma.

Vi beslutter på den baggrund at offentliggøre en advarsel samt vor afstandtagen fra denne praksis.

Derudover har vi besluttet, at BARA offentliggør den opdaterede version af AT-vejledningen for arbejde i højden / rope access med referencer til alle relevante, ”internationalt anerkendte rope access organisationer”, der opfylder ArbejdsTilynets krav i AT-vejledningen om ”oplæring og træning”.

Gennemgangen og planlægningen af dette punkt tog så meget tid, at vi måtte beslutte at udskyde både generalforsamligen og behandlingen af de øvrige dagsordenpunkter på bestyrelsesmødet til næste bestyrelsesmøde, der sammen med generalforsamlingen afholdes den 1. maj.

Nedenstående punkter behandles derfor ved den lejlighed:
4. Resultat af tests af reb.
5. Status for mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening og ingeniøruddannelserne mv.
6. Oversigten over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
7. Forslag.
8. Evt.

Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 24. oktober, 2017, kl. 16.00, Nybro.

Åbent bestyrelsesmøde for alle medlemmer.

Tilstededeværende:
Kim, Christian, Stefan, Janus

1. Referent: Christian

2. Ordstyrer: Kim

3. AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Resultatet af høring og revision af AT-vejledningen.
BARA har gennem det seneste år haft yderligere dialog med ArbejdsTilsynet om AT-vejledningen.

Gennem mange år har BARA arbejdet tæt med ArbejdsTilsynet (AT) om udarbejdelse af en AT-vejledning for erhvervsklatring/rope access, og efter en høringsrunde offentliggjorde AT så sidste efterår AT-vejledningen om arbejde i højden fra reb.
I forbindelse med offentliggørelsen af AT-vejledningen var der desværre faldet et enkelt punkt ud af vejledningen, så der kun blevet stillet krav til styrken af ankerpunktet for det ene af de to reb, der skal anvendes, og ikke til det andet.
På den baggrund har BARA gennem det sidste år fortsat dialogen med AT for at få revideret punkt 4.1 i vejledningen, så der også blev stillet krav til styrken af det andet ankerpunkt.
Til vores glæde har AT været lydhøre, og ændringsforslaget har derfor været sendt i høring i løbet af efteråret, 2017 og er nu implementeret i den nye, opdaterede version af AT-vejledningen:
eller her.

Vi har været glade for det mangeårige gode samarbejde med AT, og med den nye AT-vejledning er der nu skabt et godt grundlag for at sikre et minimum af sikkerhed i forbindelse med professionellt arbejde i reb (rope access) i Danmark, som BARA kan bakke op om.

4. Test af reb.
Efter en del arbejde i reb i situationer, hvor der bl.a. benyttes sodium bicarbonat,
forbereder vi nu et reb, der lægges i sodium bicarbonat for siden at måle PH-værdien.
Hvis PH-værdien er kritisk, træktester vi rebet ved næste møde for at måle styrken i forhold til et upåvirket reb.

5. Møde med Ingeniørforening og ingeniøruddannelserne mv.
Vi er fortsat i god dialog, og det ser nu ud til, at møderne snart bliver til virkelighed. 

6. Rope access firma med falske certificeringspåstande og falsk markedsføring mv.
Vi arbejder på en offentliggørelse, som vi regner kan medvirke til at skabe synlighed og mulighed for, at kunder og entreprenører mv. kan gennemskue løse eller falske påstande.

7. Oversigt over Rope Access -uddannelser og -certificeringer mv.
Arbejdet med udarbejdelse af en oversigt er nu sat i gang og vil inddrage alle relevante rope access systemer, som benyttes i Nordeeuropa.
Vi arbejder på indhentning af oplysninger fra diverse aktører og forventer kort derefter derefter at kunne offentliggøre oversigten.

8. Forslag. Ingen.

9. Evt.
A. Vi har modtaget flere rapporteringer om hændelser i forbindelse med godkendelsesmærkning af klatreudstyr.
Det er ironisk, at disse datomærkninger, der principielt er tænkt for at højne sikkerheden, reelt kan have den modsatte effekt.
Vi modtager billeder og beskrivelser og offentliggør advarslen.

B. Vi kontakter rope access leverandører med henblik på at få udarbejdet en brugsanvisning for udstyret, der giver certificerede rope access arbejdere ret til at foretage inspektion og godkendelse af eget rope access udstyr.

10. Næste møde.
Bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Tirsdag den 27. februar.

For at kunne planlægge bedes du give besked, om du kommer via telefon eller på e-mail.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 22. august, 2017, kl. 16.00, Herlev BaseCamp.

Det planlagte møde, 7. juni var udskudt til dette møde.
Tilstededeværende:
Kim, Janus, Stephan, Christian

1. Referent:
Christian

2. Ordstyrer:
Kim

3. Medlemsstatus.
Efter at have udsendt rykkere er vi nu tilbage på vort normale antal medlemmer.
Det glæder os, at vi fortsat har medlemmer fra både Danmark og Sverige.

4. AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
ArbejdsTilsynet har meddelt, at de arbejder at revidere AT-vejledningen for rope access, jvf. vort forslag.

5. Resultat af tests af reb. Testen af kemisikre reb viste alvorlige problemer, særligt omrking friktion, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at ID'en gled på rebene, selv om ID'en var låst.
Rebene blev sendt retur til producenten for analyse. Vi afventer fortsat deres reaktion.

6. Status for mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening og ingeniøruddannelserne mv:
Janus arbejder på sagen, og der er nu begrundet håb om, at det snart bliver til noget.

7. Status for sagen om rope access firmaet med falske certificeringspåstande.
Sagen fortsætter, og vi bliver holdt orienterede.

8. Med baggrund i, at rope access branchen, dens organisationer og deres certificeringssystemer ofte kan forekomme uoverskulige for entreprenører og kunder mv., der let risikerer at blive vildledt, beslutter vi at lave en oversigt over rope access organisationer.
Oversigten forventes eksmepelvis at indeholde oplysninger om, hvornår organisationenerne startede, hvor mange niveauer, der er i hver organisation, hvor mange der er blevet certificerede samt links til organistionernes websider og certificeringskrav etc.

9. Sager om falsk markedsføring og dokumentfalsk.
Stephan gennemgår dokumentationen, hvorefter vi kontakter de relevante myndigheder. Derefter beslutter vi, hvordan vi bedst kan modvirke den form for snyd i branchen og på den måde skabe både lødig information og tillid til denne.

10. Status for sagen om danske skorstensfejere.
Skorstensferne tabte i Højesteret og forventes derfor i fremtiden at være sikrede oppefra, når de er på en skosten...!

11. Forslag.

12. Evt.
ADVARSEL:
Der er blevet rapporteret om eksempler på, at den årlige sikkerhedskontrol af seler til faldsikring med tilhørende årsmærkning i sig selv kunne udgøre et alvorligt sikkerhedsproblem.
Således har vi modtaget flere rapporter om hændelser og et enkelt uheld baseret på, at skiltet med angivelse af inspektionstidspunktet var blevet fastgjort til selens dorsale (rygbaserede) sikringspunkt med en lille rund stålwire.
Denne skabte så et lille øje, der var nogle centimeter stort, og som arbejderen, så siden havde brugt til at fastgøre faldsikringen i vha. en karabin !

Da hverken stålwirens diameter eller den aluminiumsammenklemning, som den var sat sammen med, var egnet eller godkendt til kropsvægt for slet ikke at tale om fald, må der kraftigt advares imod denne praksis, der ironisk nok risikerer at gøre noget, der var tænkt til at højne sikkerheden, til det stik modsatte !

Dette har særlig betydning for de mange, der benytter seler til faldsikring, da brugere af faldsikringsudstyr normalt ikke selv er certificerede til at godkende eller til at lave egenkontrol af seler.
For certificerede rope access arbejdere kan situationen være en anden, da flere internationale rope access systemer certificerer arbejdere til selv at kunne foretage kontrol af deres personlige klatreudrustning inkl. selen.

Read the above
warning of potentially dangerous markings of fall arrest- and climbing harnesses in english.

13. Næste møde:
Tirsdag 24. oktober, kl. 16. Nybro Kro.

Venlig hilsenBestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde og generalforsamling, 7. februar, 2017, kl. 16.00, Nybro Kro.

Tilstededeværende: Peder, Stephan, Peter, Kim, Christian

BARA var vært for en lille servering.

1. Referent. Chr.
2. Ordstyrer. Kim
3. Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse.
-----------------
Velkommen til BARA`s generalforsamling.
Jeg er glad for, at der i år er så mange der er mødt op og jeg håber, vi får en god debat.
Først vil jeg gerne sige velkommen til de nye firmaer der er støt til i årets løb og dernæst igen en stor tak til Christian Almer for hans store indsats i årets løb.
Mødemæssigt har det været et af vore mest aktive år med 8 bestyrelsesmøder, og det har også givet resultater...
Endelig: BARA er næsten kommet i mål med AT-Vejledningen!
Efter mange års kamp har myndighederne nu endelig lyttet til BARA og på de fleste punkter givet os ret i vores holdninger til sikkerhed samt uddannelse for Rope Access personale.
Jeg er blevet kontaktet af flere firmaer samt et uddannelses center som har rost BARA for det store arbejde med AT-vejledningen, og jeg har i den forbindelse forespurgt firmaerne, om de ikke mente, at det var på tide at melde sig ind i foreningen… - intet hørt endnu men jeg håber snart at høre fra dem. 
Det seneste år har igen været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt bestyrelsen samt medlemmerne, og vi kan nu se en positiv tendens i byggebranchen hos rådgivere og byggeledere, når de skal ind tænke nye løsninger samt alternativer til lifte og stilladser.
Det har bl.a. betydet, at den almindelige drift af foreningen igen i år er blevet varetaget
(lidt på vågeblus) af Tordenskjolds soldater.
Sammen med arbejdet med den nye AT-vejledning for rope access, har det bl.a. medvirket til at nogle af de mere strategiske initiativer har måttet udskydes, så som hjemmeside, velkomstfolder, møder med arkitektforeningen og andet.
Min forventning er at efter at vi når vi nu er ved at have afsluttet arbejdet med AT-vejledningen, så kan vi få ro til at give os i kast med de andre ting, vi har gået og pønset på længe.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Formanden.
Kim Filthuth
-----------------
Formandens beretning vedtaget.
4. Status vedr. AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Vi har bedt AT om revidere AT-vejledningen mht. kravet om ankerpunkter, da det selvfølgelig er uholdbart, at der stilles formelle krav til ankerpunktet for det ene reb men ikke til ankerpunktet til det andet.
Vi har forstået, at AT er positivt indstilliede og vil sende revideringen i ny høring.
Vi afventer.
5. Forslag om at gå til ministeriet efter fjernelsen af krav til styrken af ankerpunkterne for sikringsrebet.
Hvis revideringen mod forventning ikke sker indenfor rimelig tid, gives bestyrelsen hermed mandat til at kontakte ministeriet med en klage.
6. Medlemsstatus. Medlemstallet stiger heldigvis. Særligt arbejdet med den nye AT-vejledning har givet resultater.
7. Regnskab. Fremlagt og godkendt.
8. Kontingent. Fastholdes.
9. Valg til og konstituering af bestyrelsen.
Kim Filthuth (Formand)
Christian Almar (Næstformand)
Michael Gullvert
Sephan Rouvillain. Kasserer.
Peter Vilhelmsen. Creative director.
Suppleanter:
Janus Holm
10. Resultat af tests af reb. Vi har fortsat intet hørt fra Beal på resultat af vores test af deres kemiresistente reb og afventer fortsat.
11-12. Status for møder med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening og ingeniøruddannelserne mv.
Vi arbejder videre med sagen og tilbyder bl.a. rådgivere og bygherrer mv. at komme ud og informere om mulighederne med rope access.
Vi opretter et punkt på websiden, hvor vi oplyser om, at vi som brancheforening står til rådighed med både information og viden om rope access.
13. Status for sagen om rope access firmaet med falske certificeringspåstande.
Vi afventer resultat af både retssag og politianmeldelse.
14. Status for sagen om danske skorstensfejere.
Efter at være blevet dømt i både by- og landsret har skorstenfejerfirmaet fået procesbvillingsnævnets tilladelse til at føre sagen for højesteret.
Vi holder kontakt og afventer spændt resultatet.
15. Forslag. Ingen.
16. Evt.
Peter arbejder på en revision af websiden.
17. Næste møde: Tirsdag 7. juni. Nybro.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA.


Ekstraordinært bestyrelsesmøde, 28. november, 2016, kl. 15.00, Herlev.

Tilstededeværende: Kim, Christian, Peder og Michael (fuldmagt).

Mødet var indkaldt for at diskutere vores indstilling til den ændring, som ArbejdsTilsynet (AT) har indført i AT-Vejledningen for Arbejde i højden fra reb (rope access) kapitel 4.1 om "Fastgørelser og forankringer", afsnit 4, hvor der nu står, at "Forankringspunktet for sikkerhedsrebet skal kunne optage en kraft fra et styrt på mindst 12 kN (1.200 kg)."
I samme kapitels afsnit 1, 2 og 6 og andre steder i AT-vejledningen fremgår det, at der skelnes mellem arbejdsreb og sikringsreb.
Både i det oprindelige udkast og i den version, der blev sendt til høring, blev der stillet krav til styrken af ankerpunkterne for både arbejds- og sikkerhedsreb: "Et forankringspunkt skal kunne holde til en statisk belastning på mindst 12 kN (1200 kg)."
Der var altså tale om forankringspunkter for både arbejds- og sikringsreb !
Af høringssvarene fremgik tilmed et ønske om fra DA om, at kravet blev øget til 15 kN for begge reb.
Det er derfor umiddelbart uforståeligt, at der i afsnit 4 i den færdige AT-vejledning nu alene stilles et 12 kN krav til styrken af forankringspunkterne for sikringsrebet og intet krav til arbejdsrebet !
Dette udgør selvfølgelig et problem og var anledningen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Ved mødet gennemgik vi grundigt spørgsmålet.

1. På den baggrund gennemgik og diskuterede vi ændringen i den nye AT-vejledning.
2. Endvidere traf vi på den baggrund en beslutning mht. til vores indstilling til denne.
3. Endelig udarbejdede vi en motiveret udtalelse/anbefaling/udkast til revideret tekst af dette punkt til ArbejdsTilsynet.

1. Diskussion:
A. For det første er det generelt et problem, at der ikke stilles krav til styrken af ankerpunkterne for arbejdsrebet, når der samtidigt stilles et specifikt minimumskrav (12 kN) til styrken af ankerpunkterne for sikringsrebet.
Det er i sig selv meningsløst, potentielt farligt og uacceptabelt, at der ikke stilles specifikke krav til styrken af ankerpunkterne for arbejdsrebet.

B. For det andet indikerer det forhold, at der stilles krav til ankerpunkterne for sikringsrebet og ikke for arbejdsrebet, at kravene til arbejdsrebets ankerpunkter skulle være lavere end for sikringsrebet.
Dette er i sig selv usagligt.
Generelt kræver EN-standarderne, at alt klatreudstyr (undtagen seler) skal holde til min. 22 kN.
For seler er kravet af uforklarede årsager (formentlig endnu et uheldigt udtryk for manglende forståelse og indsigt blandt regelmagerne) blevet nedsat til kun 15 kN.
At man i den nye AT-vejledning kun kræver 12 kN for ankerpunkterne til sikringsrebet er derfor i sig selv betænkeligt. Noget som også Danmarks Arbejdsgiverforening (DA) gjorde opmærksom på i deres høringssvar til udkastet til AT-vejledningen.
At man i den nye AT-vejledning dertil nu end ikke stiller nogle specifikke krav til styrken af ankerpunkterne for arbejdsrebet er selvfølgelig helt uholdbart.

C. For det tredje bygger kravet om 12 kN for sikringsrevet på regler, vedrørende faldsikring, som desværre på visse punkter ligger langt fra virkeligheden og væsentligt under kravene for rope access arbejde.
Det lader fortsat til at være en misforståelse, at regler og krav til udstyr og metoder for faldsikring kan overføres til rope access.
Hvis f.eks. arbejdsværktøjet, arbejdsrebet eller dets ankerpunkter i rope access svigter, og back-up værktøjet og sikkerhedsrebet derfor aktiveres, vil et fald på 30-100 cm. være sandsynligt, afhængigt af bl.a. back-up værktøj.
På den måde kan rope access medføre chockbelastninger, der væsentligt overstiger 12 kN (og nogle gange op til 22 kN), f.eks. blot ved et faktor 1 fald på 60 cm.
Se bl.a. nedenstående test:
http://www.dmmclimbing.com/knowledge/how-to-break-nylon-dyneema-slings
Som det fremgår, så kan selv meget små fald risikere at påvirke udstyret med en kraft, der får udstyr, EN-godkendt til 22 kN, til at knække!
Dette er også medvirkende til, at der i EN-standarderne for ALT klatreudstyr (undtagen seler), kræves, at det skal holde til 22 kN !
Der har i mange år væres evidensbaseret videnskab for. at alle led (udstyr og reb mv.) i sikringskæden, skal kunne holde til min. 22 kN.
Dette afspejles også i EN-standarderne for klatreudstyr, og det er derfor usagligt kun at stille krav om 12 kN.

D. For det fjerde er virkeligheden i rope access, at størstedelen af virkelighedens redningsplaner bygger på såkaldte pick-off redninger.
Dette indebærer bl.a., at sikrings- og redningsreb bytter funktion under redningen.
Dermed risikerer det, der oprindeligt var opsat som arbejdsreb, uden nogle specifikke krav til ankerpunkternes styrke, jvf. AT-vejledningen, risikerer at blive til sikringsrebet under en redning.
Dermed er det tydeligt, at kravene til styrken af arbejdsrebets ankerpunkter minimum bør være de samme som for sikringsrebet.

E. For det femte er det afgørende at forstå, at der ved en pick-off redning vil være tale om to personers vægt, som risikerer at påvirke arbejdsrebet med chokbelastning!
Dermed er det klart, at arbejdsrebet og dets ankerpunkter bør kunne holde til en chokbelastning med faldfaktor 1 med 200 kg.
Dermed er det åbenlyst, at den nuværende AT-vejlednings styrkekrav på 12 kN for sikringsrebet og tydeligvis mindre end 12 kN for arbejdsrebet, dels er utilstrækkeligt, dels potentielt farligt og dels ude af trit både med, hvad EN standarderne for klatreudstyr kræver (22 kN) og med, hvad de enkelte certificerede rope access standarder kræver (17,5 - 22 kN for udstyr i både. PRAT og SPRAT og 15 kN i IRATA).

2. Beslutning:
Vi har tidligere diskuteret både udkastet til AT-vejledning og den færdige AT-vejledning og er generelt positive, både overfor ATs indsats med at få udarbejdet denne vejledning og med resultatet.
Vi havde i vores høringsrunder med AT oprindeligt to kardinalpunkter, som skulle ændres for, at vi kunne bakke op om AT-vejledningen (at rope access ikke skulle være omfattet af tagdirektivet og, at rope access sikkerhedsmæssigt ikke skulle være laveste fællesnævner i forhold til at andre adgangsalternativer).
Disse punkter har AT heldigvis været lydhøre overfor, og vi har derfor også generelt været positive overfor AT-vejledningen.
Da de ændrede krav og den ændrede ordlyd omkring styrkekravene til ankerpunkterne imidlertid ikke har været i høring og er blevet ændret efter høringsrunderne, har vi ikke haft mulighed for at kommentere disse ændringer.
I givet fald ville dette også have været et kardinalpunkt for os !

På baggrund af, at den indførte ændring ikke har været i høring og i ovennævnte fem punkter (A-E), besluttede vi enstemmigt, at vi ikke kan stå bag den nye AT-vejledning i den form, som den har nu, da ordlyden udgør et potentielt sikkerhedsproblem, udtrykker manglende forståelse for rope access arbejde og kravene til certificeret rope access, og da det generelt er usagligt, usammenhængende og dermed uholdbart.
Vi understreger, at det alene er ændringen vedr. styrken af ankerpunkterne, som vi desværre ikke kan være med til.

Dette meddeler vi snarest AT sammen med et forslag til at revidere/ændre dette punkt i AT-vejledningen.
Samtidigt fremsender vi et udkast til revideret tekst af dette punkt i AT-vejledningen.

3. Motiveret udtalelse/anbefaling/udkast til revideret tekst:
Efter moden overvejelse, dedikeret ekstraordinært bestyrelsesmøde og høring blandt medlemmerne, må vi meddele AT, at vi desværre ikke kan stå bag den nye AT-vejledning i den nuværende form.
Generelt er vi meget positive overfor både vejledningen og det arbejde, der ligger bag.
Samtidigt mener vi, at ændringen, er et uheldigt udtryk for en sammenblanding af krav til faldsikring og en grundlæggende manglel på teknisk og praktisk erfaring samt ikke mindst viden om rope access.
Specifikt finder vi, at den umotiverede ændring mht. kravet til styrke for ankerpunkterne for hhv. arbejds- og sikringsreb, er uacceptabelt!

På den baggrund vil vi kraftigt opfordre AT til snarest muligt at revidere dette punkt i AT-vejledningen for Arbejde i højden fra reb (rope access), kapitel 4.1, afsnit 4.
Vi foreslår følgende alternative tekst til det nævnte punkt:
"Alle forankringspunkter til både arbejdsreb og sikringsreb skal kunne holde til en statisk belastning på mindst 1.500 kg og en dynamisk kraft på mindst 15 kN."

Venlig hilsen


Bestyrelsen


Bestyrelsesmøde, 3. november, 2016, kl. 17.30, Hasslarp, Sverige.

Tilstededeværende: Kim, Christian, Michael

1. Referent:
Chr.

2. Ordstyrer.
-

3. Status vedr. AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Efter at have modtaget udkastet til AT-vejledning, havde vi overfor ArbejdsTilsynet (AT) fremsat en række forslag til ændringer ved et særligt møde herom hos AT, den 6. september.
Blandt disse punkter var der især to, som vi b ad om at få ændrede og som for os var kardinalpunkter,, der var afgørende for, om vi kunne godkende og stå bag AT-vejledningen og fortsætte samarbejdet med AT.
Det drejede sig dels om at få fjernet kravet om, at rope access arbejde skulle være omfattet af begrænsningerne i tagdirektivet og dels om få fjernet enhver formulering, der kunne antyde, at rope access skulle være "laveste fællesnævner", som det tidligere har været udtrykt, ellerpå nogen måde opfattes som en mindre sikker adgangsform end andre alternativer, f.eks. arbejde fra stillads eller lift.

AT lod ved mødet til at tage positivt imod vore forslag og efter at have indarbejdet de fleste af vore forslag, herunder vore to kardinalpunkter, sendte AT det reviderede udkast til AT-vejledning til høring hos bl.a. LO og DA.
Høringssvarene er nu kommet tilbge, og vi har begæret aktindsigt i og modtaget høringssvarene samt et par uopfordrede høringssvar fra træklatreorganisationer, hvilket viser hvor vigtigt det er at formulere sig præcist.
I vores forslag til AT havde vi således bl.a.bedt om, at man allerede i overskriften navngav AT-vejledningen:
"Arbejde i højden fra reb/rope access".
Hvis man havde fulgt det, så havde det været tydeligt, at AT-vejledningen ikke er udarbejdet for arbejde i træer.
Uanset, så har AT nu færdiggjort og offentliggjort AT-Vejledningen for Rope Access, der nu er gyldig efter 12 års arbejde.

Vi overvejer i den sammenhæng fortsat at kontakte AMV i Sverige mht. at lave en tilsvarende svensk standard for rope access arbejde.
Gennemgang af betydningen af AFS om arbejde i højden i Sverige v. Michael.
AMV prioriterer ikke en AFS for rope access så højt i øjeblikket og henviser til eksisterende AFS for arbejde i højden.
Når den nye AT-vejledning for rope access er færdig og offentliggjort, sender vi kopi til Michael, der herefter vurderer, hvordan den kan bruges i forhold til AMV.

Michael gennemgik desuden betydningen af ISO-standarderne for rope access og deres muligheder/begrænsninger.
Vi diskuterede, hvilken rolle BARA skal have i forhold ISO-standarden.
Overordnet har standarderne kun en praktisk betydning, hvis der er nogle, der benytter eller refererer til dem.
Da vi ikke har kendskab til nogle, der gør det, vurderer vi for nuværende ikke, at der er grund til at bruge ressourcer på ISO-standarderne for rope access.

4. Evt. henvendelse til ministeriet vedr. AT og deres indstilling til rope access arbejder.
Vi har gennemgået det reviderede udkast til AT-vejledning og med glæde konstateret, at bl.a. kravet om at være omfattet af tagdirektivet og udgangspunktet om, at rope access skulle prioriteres som laveste fællesnævner i forhold til andre adgangsformer, er fjernede.
På den baggrund vurderer vi ikke, at der for nærveærende ikke længere er behov for at kontakte ministeriet.
På den baggrund genoptager vi vores samarbejede med AT, selv om vi stadig mener, at deres forståelse for og ikke mindst viden om rope access er begrænset.

5. Foreningens medlemskonto.
Banken har meddelt, at de for at undgå terror og hvidvask af penge ! vil have underskrifter og referater for, at vi kan få adgang til foreningens konto.
Med baggrund i de logistiske problemer med at opfylde dette krav, beslutter vi at nedlægge foreningens konto og flytte foreningens midler til en dertil særligt indrettet indrettet konto hos et af bestyrelsesmedlemmerne.
Indtil andet besluttes placeres foreningens midler på en særlig konto hertil hos næstformand, Christian.

6. Resultat af tests af varme og kemibestandige reb.
Vi prøver at udføre samme test på alm. reb for at se, om det var reb eller algebehandling, der gjorde rebene for glatte.

7. Status for mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening mv.
Vi flytter planen til næste år.

8. Status for mødet med ingeniøruddannelserne.
Vi flytter planen til næste år.

9. Status for sagen om rope access firmaet med falske certificeringspåstande.
Vi fik en kort opdatering.

10. Status for sagen om danske skorstensfejere.
Skorstensfejeren er nu blevet dømt i by- og landsret.
Vi har været i løbende dialog med oldermanden for skorstensfejerlauget.
De overvejer at tage sagen via procesbevillingsnævnet til højesteret.

11. Forslag.
Ingen.

12. Evt.
Intet.

13. Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling:
7. februar, 2017, kl. 16.00. Nybro.


Venlig hilsen

Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 1. september, 2016, kl. 16, Hasslarp, Sverige.

BARA, Åbent bestyrelsesmøde,
Alle medlemmer er velkomne.

BARA, bestyrelsesmøde, Torsdag, den 1. september, kl. 16, Hasslarp, Sverige.


Tilstededeværende: Chr, Kim, Stephan, Kristian, Michael.

1. Referent: Chr

2. Ordstyrer: Kim

3. Mødet blev indledt med test af kemiresistente reb.
Testen bekræftede delvis den tidligere rapport og viste, at der kunne være problemer med at få værktøjerne til at holde på rebet.
Vi arbejder på at offentliggøre en lille rapport, der viser problemerne.

4. ArbejdsTilsynet har i forlængelse af deres fremsendelse af udkast til AT-vejledning samt vores sidste møde meddelt, at de er postive overfor et møde med os, og vi er på den baggrund igen blevet inviteret til møde om AT-vejledningen.
Mødet afholdes tirsdag, den 6. september.
På den baggrund overgik vi til mere detaljeret gennemgang af ATs nye forslag til AT-vejledning samt af vore ændringsforslag hertil.
Disse renskrives, rundesendes til bestyrelsen og medbringes til mødet.
Vi har en række ændringsforslag, hvoraf især 2 af BARA anses for at være direkte kardinalpunkter for, at vi i brancheforeningen kan acceptere udkastet til AT-vejledning.
Disse fremhæves overfor AT ved det kommende med dem, samtidigt gøres det også klart, at de to ændringer begge er afgørende forudsætninger for, at BARA vil kunne bakke op om AT-vejledningen.

Venlig hilsen


Bestyrelsen


Bestyrelsesmøde, 23. august, 2016, kl. 16, Nybro.

BARA, Åbent bestyrelsesmøde,
Alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende: Chr, Kim, Stephan

1. Referent: Chr

2. Ordstyrer Kim

3. Resultat af samt status for brev til og møde med Beskæftigelsesministeriet vedr. regler for rope access.
AT har nu kontaktet os og fremsendt forslag til AT-vejledning for arbejde i højden/rope access med henblik på at høre vore udtalelser og evt. ændringsforslag.
Vi gennemgik udkastet detaljeret, diskuterede og udarbejdede kommentarer og ændringsforslag.
Vi beder AT om et møde med udgangspunkt i disse kommentarer og ændringsforslag.
Vores kontakt til ministeriet vil afhænge af deres svar og reaktion på forslagene.

4. Forberedelse af tests af reb ved næste møde, 1. september i Hasslarp.
Fra et af vore medlemmer har vi modtaget et reb, udviklet til brug i kemisk aggresive miljøer. Rebet har imidlertid vist sig at kunne give væsentligt problemer ved brug til rope access.
Vi afsætter tid ved næste møde, den 1. september i Hasslarp til at teste dette reb.
Efterfølgende laver vi en beskrivelse af testresultaterne.

5. Status for arbejdet vedr. mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening mv.
Vi fortsætter arbejdet og regner med snart at kunne få samarbejdet i stand.

6. Status for møder med ingeniøruddannelserne.
Vi arbejder fortsat på at kunne afholde møderne.

7. Status for sagen om rope access firmaet med falske certificeringspåstande.
Firmaet er nu stævnet, og vi følger sagen.

8. Brev fra Allan Hallberg vedr. sikkerhed v. rope access.
Vi har modtaget mail med en spørgsmål.
Vi har imidlertid ikke mulighed for at behandle sager om ikke-medlemmer fra ikke-medlemmer.
Vi opfordrer ham på den baggrund til at melde sig ind i BARA.

9. Forslag.
Intet.

10. Evt.

11. Næste møde, 1. september, kl. 16 i Hasslarp, Sverige, hvor vi bl.a. færdigbehandler forslag til ændringer i udkast til AT-vejledning og tester reb.

12. Næste møde:
6. oktober

Venlig hilsen
Bestyrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, 10. maj, 2016, kl. 15, Lyngby.

BARA, Åbent bestyrelsesmøde,
Alle medlemmer er velkomne.

Tilstededeværende:
Kim, Janus, Peter, Christian, Stefan.
Afbud: Mikael.

Kl. 15. Møde med Keld Lützhøft Jensen fra Skorstensfejerlauget med baggrund i dommen over en skorstensfejer og Skorstensfejerlaugets forhold til ArbejdsTilsynet (AT).
Keld fremlagde sagen og byretsdommen samt baggrunden for den.
Endvidere fremlagde han deres planer bl.a. for en anke af dommen til Landsretten.
Vi fremlagde resultaterne af de seneste 12 års forsøg på at samarbejde med AT, vores opsigelse af samarbejdet samt fastslåelsen af ATs tekniske og vidensmæssige inkompence, både i vores korrespondance og ved vort seneste møde med dem.
Derudover diskuterede vi mulighederne i en evt. dialog med AT i fremtiden.

Kl. 16. BARA bestyrelsesmøde.
1. Referent: Christian.
2. Ordstyrer: Kim.
3. Medlemsstatus: 10 medlemmer.
4. Resultat af mødet med skorstenfejerlauget.
Se ovenfor.
5. Resultat af samt status for brev til og møde med AT vedr. regler for rope access.
Vi afventer fortsat svar fra AT mht Kell Gullagers løfte om at gå videre med kontakt til BAR Handel & Service.
Fra mødet noterer vi endvidere, at AT ikke var afvisende overfor at stille krav om særlig uddannelse for rope access arbejde i lighed med, hvad der fremgår af AT vejledningen for skovarbejde.
I lyset af mødet med AT, fastholdt vi endvidere vores beslutning fra tidligere om at kontakte Beskæftigelsesministeriet mhp. på et møde vedr. problemerne med AT og deres faglige og vidensmæssige inkompetence omkring rebunderstøttet arbejde samt vedr. en ændring af bekendtgørelsen.
Peter skriver udkast til brev og sender rundt til kommentarer.
6. Status for arbejdet vedr. mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening mv.
Vi arbejder fortsat videre for at få dette møde i stand.
7. Ligeledes arbejder vi videre for at komme i dialog med ingeniøruddannelserne.
8. Rope access firma med falske certificeringspåstande.
Der kører nu retssag, og vi bliver holdt orienterede.
Politianmeldelser for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bl.a. bedrageri, dokumentfalsk og om at sætte andres i fare forberedes.
9. Forslag. Ingen.
10. Evt. Den evige dialog om uvidenhed og inkompetence fortsatte med yderligere eksempler.
11 Næste møde. Forslag 23. august.
Venligst giv besked snarest, hvis datoen giver problemer.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Møde med ArbejdsTilsynet, 27. april, 2016, kl. 16, Østerbro.

Se det officielle mødereferat her.


Bestyrelsesmøde, 10. april, 2016, kl. 16, Lyngby.

Tilstededeværende: Kim Chr
Afbud: Janus.

Planlægning af mødet med ArbejdsTilsynet, den 27. april, 2016.
Vi fastholder og videreformidlert generalforsamlingsbeslutningerne fra både 2015 og 2016 om, at vi, som allerede meddelt til både ArbejdsTilsynet og Beskæftigelsesministeriet har opsagt samarbejdet med ArbejdsTilsynet.
Vi uddyber og dokumenterer ArbejdsTilsynets inkompentence, både mht. fortolkning af gældende love, regler og direktiver mv. og mht. teknisk viden om, forståelse for og erfaring med rebunderstøttet arbejde/rope access.


Åbent bestyrelsesmøde, Glostrup, 2. februar, 2016, kl. 16, Lyngby.

Tilstededeværende: Peter, Kim Chr
Afbud, Stefan, Sephan, Peter, Janus, Gullvert.

1. Referent. Chr
2. Ordstyrer. Kim
3. Medlemsstatus. Vi har pt. 8 medlemmer.
Der udsendes opkrævninger.
4 Resultat af samt status for brev til og møde med AT vedr. regler for rope access.
Vi fastholder, at vi ikke for nærværende kan acceptere AT som tilsynsmyndighed for autoriseret rope access.
Vi har skrevet udkast til svarbrev.
Brevet blev godkendt.
Hvis vi ikke hurtigt får et kvalificeret svar fra AT, vil vi gå videre med en henvendelse til ministeriet.
5. Status for arbejdet vedr. mødet med Arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening mv.
Vi afventer nyt fra CEAS.
6. Forberedelse af mødet med Ingeniørbranchen.
Vi afventer nyt fra CEAS og Mikkel.
7. Rope access firma med falske certificeringspåstande.
Sagen lader nu til at blive opdelt, dels i civilt søgsmål og dels i politianmeldelser for overtrædelser af straffelovens bestemmelser om hhv. dokumentfalsk, bedrageri og skærpet ansvar.
8. Forslag. Ingen.
9. Evt.
Der er fortsat behov for at arbejde for autoriseret rope access.
Medierne indeholder jævnligt eksempler.
10 Næste møde: Tirsdag 10 maj, 16.00.
Tak for god ro og orden.

Let anretning.


Bestyrelsesmøde, Glostrup, 28. september, 2015, kl. 16.

Tilstede: Kim, Janus, René, Steen, Stefan, Thomas, Christian, Peder

CEAS bød på kaffe og chokolade

1. Referent: Peder
2. Ikke nødvendigt. Mødet gennemført i god ro og orden.
3. Medlemsstatus: Der er 10 medlemmer plus et nyt støttemedlem.
4. AT har svaret på BARA´s brev. AT fastholder at Rope Access er "laveste"sikkerhedsniveau, og at der skal planlægges kollektive foranstaltninger i stedet for Rope Acces. Svaret fra AT er dog skrevet på en sådan måde at der fremkommer flere spørgsmål end egentlige svar på BARA´s brev.
Efter generel snak om hvordan brevet skulle tolkes og hvad betydning det har, var der enighed om at bestyrelsen sender endnu et brev til AT i håbet om at få en konstruktiv dialog.
5. Status for mødet med ingeniørforeningen er, at mødet rykkes på ubestemt tid, ind til Janus og Mikkel har fået færdiggjort et oplæg. Janus og Mikkel arbejder med et oplæg der passer bredt for at kunne vække fleremålgruppers interesse for RopeAcces. Både et kort oplæg til at vække interessen og selve oplægget til foredrag / fyraftensmøde.
Kim sender billeder og film til brug for oplægget.
6. Se punkt 5.
7. Rope Access firma med falske certificeringspåstande:
Stefan har, i sit firma, købt Rope Acces kursus til 4 medarbejdere, med henblik på certificering af disse 4 personer, således at de kan udføre opgaver med eksempelvis vinduespudsning. Desuden booker Stefan Rope Acces udbyderen til at være Supervisor på en aktuel opgave med vinduespolering.
På baggrund af nogle uheldige omstændigheder fatter Stefan mistanke til at udbyderen ikke er certificeret selvom der alle steder på udbyderens hjemmeside henvises til IRATA og deres standarder.
Stefan retter henvendelse til BARA for at få undersøgt sagen. BARA retter henvendelse til IRATA, som oplyser at denne udbyder IKKE har nogen certificering!
Der er en generel snak om hvad Stefan kan gøre og hvordan han skal forholde sig.
BARA rådgiver Stefan til at afvente svar på det brev hans egen advokat har sendt, samt at politianmelde udbyderen.
Stefan holder BARA orienteret om udviklingen i sagen.
8. Ingen indkomne forslag
9. Der har været en artikel i Licitationen om et "certificeret" Rope Access firma. I artiklen nævnes ikke i hvilket system dette firma er uddannet i.
På flere af billederne tilknyttet artiklen ses klatrere der kun er sikret i et punkt, hvilket gav anledning til en god diskussion.
Der var bred enighed om at det på billederne udførte Rope Access arbejde IKKE var sikkerhedsmæssigt forsverligt.
Kim vil kontakte AT for at få en kommentar på billedmaterialet, især på baggrund af AT´s svar på BARA´s henvendelser omkring branchevejledning for RAA.


Næste møde:
Forslag: Tirsdag 8. december, kl. 16 på Nybro Kro.


Bestyrelsesmøde, Glostrup, 6. maj, 2015, kl. 16.

Tilstede: Kim, Janus, René, Steen, Stefan, Christian, Peder
CEAS bød på kaffe og kage
1. Referent: Peder
2. Ikke nødvendigt. Mødet gennemført i god ro og orden.
3. Medlemsstatus: Der er ca. 12 medlemmer.
Der er flere der har tilkendegivet at de vil melde sig ind men det er stadig ikke sket.
Generel snak om hvordan der skaffes flere medlemmer
4. Der er arbejdet videre med brevet til Arbejdstilsynet og ordlyden er klar. Vi mangler nu kun at få læst korrektur.
Enighed i bestyrelsen om indholdet i brevet, samt enighed på mødet om at sende brevet til Arbejdstilsynet. Vi må håbe, at det kan føre til yderligere dialog.
5. Status for mødet med ingeniørforeningen er, at mødet den 9. juni 2015 rykkes til efter sommerferien. Janus og Mikkel arbejder videre med et oplæg der passer bredt for at kunne vække flere målgruppers interesse for RopeAcces.
Både et kort oplæg til at vække interessen og selve oplægget til foredrag / fyraftensmøde.
Kim sender billeder og film til brug for oplægget.
6. Status for arbejdet med en ny rope access standard.
Der arbejdes stadig på standarden.
Indholdet af standarden / uddannelsen er næsten på plads. Nu venter der et meget stort skrivearbejde for at standarden kan blive en realitet. Generel snak om dette arbejde.
7. Eventuelt. Ingen indkomne forslag.
8. Næste møde onsdag den 12. august 2015 kl. 16.00 hos CEAS, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup.
OBS: Flyttet til 28. september. Se dagsorden.


Styrelsessmöte, Glostrup, 6. maj, 2015, kl. 16.

Medverkande: Kim, Janus, René, Steen, Stefan, Christian, Peder
CEAS bjuder på kaffe och kaka.
1. Referat: Peder
2. Ordsyrande: Inte nödvändigt. Mötet genomfördes i god ordning.
3. Medlemsstatus: Vi har för tillfället ca. 12 medlemmar.
Det finns flera som har meddelat, att dom gärne vill vara med, men det är fortfarande inte hänt.
Allmän prat om hur man kan ge fler medlemmar.
4. Det utvecklas ytterligare genom en skrivelse till ArbejdsTilsynet (AT) och ordalyden är klar. Det fattas nu endast korrekturläsning.
Det finns full överensstämmelse i styrelsen för innehållet i brevet.
Dessutom var vi vid mötet överens om att skicka brevet till AT. Vi får hoppas att det kan leda till ytterligare dialog.
5. Status för möte med Ingeniörsföreningen är, att mötet 9 juni 2015 flyttas till efter sommarlovet.
Janus och Mikkel fortsättar att arbeta med ett förslag som passar för att väcka flera målgruppars intresse för Rope Acces.
Både en kort presentation för att väcka intresse och själva presentationen för en föreläsning / after work möte.
Kim skickar bilder och filmer som ska användas för presentationen.
6. Status för en ny rope access standard.
Arbetet fortsätter på standarden.
Innehållet av standarden / utbildning är nästan på plats.
Nu väntar ett mycket stor skrivarbete, till standarden kan bli verklighet. Allmän prat om detta arbete.
7. Övriga frågor. Inga förslag som inkommit.
8. Nästa möte onsdag, augusti 12, 2015 på. 16.00 hoss CEAS Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup.


Bestyrelsesmøde, Lyngby, 3. marts, 2015, kl. 16.

Tilstedeværende: Janus, Frederik, Mikkel, Rene, Kim, Christian.

BARA bød på kaffe og kage.

1. Referent. Christian

2. Fremlæggelse af arbejdet med den nye rope access standard.
Eksisterende rope access certificeringsstandarder kan på flere områder være vanskelige at komme i gang med, både for den enkelte arbejder og for små, og mellemstore virksomheder.
Mange er derfor tilbageholdende med eller forhindres helt i at komme i gang med en egentlig ekstern certificering indenfor rope access.
Med den nye certificeringsstandard, håber vi at kunne skabe et let tilgængeligt, gennemtænkt, gennemarbejdet og ikke mindst sikkert rope access certificeringssystem, der dramatisk vil kunne løfte sikkerhedsniveauet for især mindre firmaer og enkeltpersoner indenfor rope access.

Siden sidste bestyrelsesmøde har Michael og Christian afholdt to møder med henblik på at skabe enighed om grundlag for indførelse af en mulig ny certificeringsstandard for rope access.
Der er opnået enighed om at skabe ny rope access certificeringsstandard, der skal være lettilgængelig for især mindre firmaer og enkeltpersoner uden på nogen måde at sænke sikkerhedsniveauet i forhold til eksisterende rope access certificeringsstandarder. Tværtimod.

Indholdsmæssigt, muliggør standarden, at certificerede rope access arbejdere kan...
- rigge (opsætte) sikre, vægtfordelende rope access ankersystemer,
- arbejde med "lodret" rope access, dvs. ascend og descend,
- placere forhindringer undervejs,
- gennemføre redninger i alle relevante arbejdssituationer (primært ved opsætning af nedsænkbare systemer) og, at de kan...
- plan-, og tilrettelægge ovennævnte arbejde, dvs. udarbejde fungerende og effektive JHA (Job Hazard Analysis) inkl. en effektiv redningsplan, indenfor et givet rope access arbejde igangsættes.
Certificeringen muliggør derved, at to eller flere certificerede rope access arbjedere kan plan-, tilrettelægge og gennemføre rope access arbejde indenfor veldefinerede rammer, som de pågældende, certificerede rope access arbejdere er fuldt bekendt med.

Strukturelt skal ansvaret for den nye standard placeres i en uafhængig, fritstående organisation med demoktatisk valgt bestyrelse, hvor alle, der opfylder de formelle krav til at blive Evaluator, kan optages.
Udover ansvaret for at udarbejde, opdatere og vedligeholde standarden, skal organisationen også have ansvar for administration af certifikater, certificeringer og Evaluators mv.
Ti lat begynde med skal alle kunne uddanne efter den nye standard, mens certificeringen skal gennemføres af organisationens godkendte Evaluators, der dels skal være Supervisor i et eksisterende rope access system og dels skal have fået en særlig godkendelse hertil af organisationen.
Ved en certificering vil det ikke blot være deltagerne på uddannelsen, der skal kunne certificeres.
Også den ansvarlige instruktør vil få mulighed for at blive godkendt, først som midlertidig Evaluator og siden som egentlig Evaluator -ved 3 på hinanden følgende, godkendte certificeringer-, hvis han ønsker dette og iøvrigt opfylder kravene hertil,.
Det er også diskuteret, at en midlertid godkendelse af en instruktør evt. også kan medføre, at en midlertidigt Evaluator-godkendt instruktør selv kan gennemføre sin næste certificering uden, at det er påkrævet, at der er en godkendt Evaluator til stede ved den lejlighed.
Dog skal den næste certificering i så fald gennemføres af en godkendt Evaluator, indtil instruktøren selv er blevet godkendt som Evaluator.
På den måde vil nye Evaluators kunne uddannes og blive godkendt enkelt og uden tidskrævende administration og store omkostninger, uden at sikkerheden bliver kompromitteret.

Der var fuld enighed i BARA om og stor opbakning til, at vi støtter arbejdet med denne standard.
Der var endvidere enighed om, at BARA også gerne vil indgå i den nye organisation.

3. Vort brev til og møde med ArbejdsTilsynet.
Efter en del forberedende arbejde færdiggør vi nu svarbrevet til AT, jvf. forrige bestyrelesmøde.
I svaret forklarer vi, at for nærverende er tvungne til at konkludere, at vi ikke finder grundlag for, at AT kan regulere rope access arbejde med henvisning til de bestemmer, som de hidtil har henvist til.
Endvidere lægger vi på det grundlag op til et møde med AT indenfor den næste måned.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet i god stemning...:o):


Styrelsesmöte, Lyngby, Sverige, 3. mars, 2015, kl. 16.

Närvarande: Janus, Frederik, Mikkel, Rene, Kim, Christian.

BARA serverar kaffe och kaka.

1. Referent. Christian

2. Presentation av arbetet med den nya rope access standard.
Befintliga rope access certifieringsstandarder kan på många områden vara svåra att komma igång med, både för den enskilda arbetera och för små och medelstora företag.
Många är därför ovilliga till eller får helt enkelt inte möjlighet att komma igång med en verklig extern certifiering inom rope access.
Med den nya certifieringsstandard, hoppas vi att kunna skapa ett lätt åtkomligt, genomtänkt genomarbetat och inte minst säkert rope access certifieringssystem som dramatiskt kommer att höja säkerhetsnivån för särskilt små företag och enskilda personer inom rope access.

Sedan förra styrelsemötet har Michael och Christian träffats på två möten i syftet att nå fram till underlaget för införandet av en ny certifieringsstandard för rope access.
En överenskommelse har nåtts om att skapa en ny rope access certifieringsstandard som skall vara lätt åtkomlig, särskilt för små företag och individer utan att på något sätt sänka säkerhetsnivån i relation till existerande rope access certifieringsstandarder. Tvärtom.

När det gäller innehållet,möjliggör standarden, att certifierade rope access tekniker kan ...
- rigga (upsätta) säkera viktfördelande rope access förankringssystem,
- arbeta med "vertikal" rope access, dvs stiga och sjunka,
- placera hinder på vägen
- genomföra räddningar i alla relevanta arbetssituationer (främst genom att placera ut dränk system) och inte minst att de kan ...
- planera och organisera ovanstående arbete, dvs. utveckla funktionella och effektiva APA / JHA (Job Hazard Analysis) inkl. en effektiv räddningsplan inom den givna reparbete påbörjades.
Certifieringen därigenom möjliggöra två eller flera certifierade rope access arbjedere kan planera, organisera och genomföra reparbete inom väldefinerade ramar, som de certifierade rope access arbetare är fullt medvetna om.

Strukturellt ska ansvaret för den nya standarden placeras i en oberoende, fristående organisation med demoktatisk vald styrelse där alla, som uppfyller de formella krav som Evaluators, kan vara med.
Förutom ansvaret att utveckla, uppdatera och underhålla standarden, kommer organisationen också ha ansvaret för administrationen av certifikat, certifieringar och Evaluators, etc.
Till en början ska alla ska kunna träna enligt den nya standarden, medan certifieringen måste utföras en av organisationens godkända Evaluators som ska vara Supervisor i ett befintligt rope access-system, och dessutom måste ha fått särskilt godkänning från organisationen.
Vid ett certifieringstillfälle är det inte enbart deltagarna på utbildningen som ska kunne certifieras.
Också den ansvariga instrukör kommer att ha möjlighet att godkänd, först som temporär Evaluator och sidan som full Evaluator -vid 3 på varandra följande, godkända certifieringar-, om han vill och annars uppfyller kraven.
Det har även diskuteras, att en temporärt Evaluator-godkänd instruktör själva kan genomföra sin nästa certifiering på egen hand utan, att det behövs att vara en godkänd Evaluator på plats vid det tillfälle.
Då måste emellertid i så fall den nästa certifieringen genomförs av en fullt godkändt Evaluator, till instrukören sjælva har blivit godkänd som Evaluator.
vid behov. kan också orsaka regissören kan bedriva sin nästa certifiering utan att behöva använda en godkänd utvärderare på detta.
På så sätt skulle nya Evaluators kunne tränas och godkännas enkelt och utan tidsödande administration och höga kostnader, utan att säkerheten blir kompromitterat.

Det rådde full enighet i BARA om och stort stöd för oss att stödja arbetet i denna standard.
Det fanns också enighet om att BARA också vill vara en del av den nya organisationen.

3. Vårt brev till och mötet med AT (ArbejdsTilsynet).
Efter en del förberedande arbete slutskrivar vi nu svarat till AT, enl. tidigare styrelessmöten.
I svaret förklarar vi, att för närvarende tvingas konstatera att vi inte hittar något underlag för för, att AT kan reglera rope access med hänvisning till vara sig dom natinella eller internationella stadgar, som dom hittills har visat till.
På denna underlag lägger vi desstuom till ett möte med AT inom den närmaste månaden.

Mötet avslutades i gott humör ...: o)


Bestyrelsesmøde, Scan-Rope, Hasslarp, Sverige, 12. november, 2014, kl. 16.

Tilstededeværende:
Christian Almar, Kim Filthuth, Janus Holm, Michael Gullvert, Jakob Ehmsen

Mødet blev indledt med en test af fald på ascenders.

1. Referent. Christian
2. Ordstyrer. -
3. EU-regler og krav, der påvirker nationale krav til rope access arbejde.
Vi har nu nærlæst relevante EU-direktiver på området.
Se f.eks:
http://www.bara.dk/AT

Sammenfatning:
Efter gennemlæsningen må vi bl.a. konkludere, at det er svært/umuligt at finde konkret dokumentation for, at...:
- AT (ArbejdsTilsynet) ikke kan stille krav om egentlig træning/uddannelse i forbindelse med arbejde i højden og i reb. Se bl.a: EU-direktiv 2001/45/EF.
I givet fald må ATs krav om "oplæring" i AT-vejledning D.2.8 fra september, 2002, hvor der bl.a. står, at ansatte skal have "...gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, grundlæggende og udvidet klatring eller lignende oplæring." jo også stride imod disse direktiver.
Her henvises der oven i købet til et bestemt kursus hos en bestemt uddannelsesinstitution!
- AT skulle have hjemmel i EU-direktiverne for den tidligere nævnte, gentagne gange fremsatte, og i Bilag 1 til Bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler nedskrevne påstand om, at rope access er den sidste valgmulighed /laveste beskyttelsesniveau.
Modsat ATs opfattelse, så sidesstilles rope access en række steder i EU-direktiverne med andre adgangsmuligheder, så vidt vi kan se.
Vi må derfor bede om yderligere, udspecificeret dokumentation fra AT, før vi kan acceptere deres påstand om, at det er EU-direktiver, der forhindrer AT i både arbejds-, adgangs- og ikke mindst sikkerhedsmæssigt at sidestille rope access med alle andre arbejds-, og adgangsformer.

4. Muligheder for enten at ændre ATs syn på rope access eller på at få ændret Bekendtgørelse 1109, bilag 1.
I seneste svar på vores spørgsmål fra AT fremhæver AT særligt Bilag 1 til Bekendtgørelse 1109 pkt. 6.1-6.10 som regulerende for rope access arbejde.
Specielt fremhæver de igen og igen pkt. 6.5 som argumentation / dokumentation for deres påstand om, at rope access skal anses for at være "laveste beskyttelsesniveau" og, at alle andre arbejdsformer skal foretrækkes først.
I pkt. 6.5 hedder det således, at "Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse skal gå forud for foranstltninger til individuel beskyttelse."
AT giver gentagne gange udtryk for, at de på den baggrund mener, at netop denne bestemmelse er deres konkrete hjemmel for, at kræve, at man skal man vælge noget andet (end rope access), hvis det kan lade sig gøre.
AT tillægger altså kort sagt deres fortolkning af indholdet i pkt. 6.5 en overordentlig stor og stærkt begrænsende betydning for brugen rope access arbejde ud fra en tydeligvis subjektive og fejlagtige opfattelse af, at rope access skulle være en mindre sikker arbejdsform end andre alternativer, f.eks. stillads, skylift eller facadehejs.
Ud over, at der mangler juridisk grundlag for denne opfattelse, så er det også objektivt, evidensbaseret forkert, at rope access skulle være mindre sikkert eller farligere end alternativerne.

Når AT vælger at tillægge bestemte dele af et bestemt regelsæt (Bilag 1 i Bekendtgørelse 1109, pkt. 6.1 - 6.10) en særlig betydning som regulerende (og i dette tilfælde begrænsende) for arbejde i reb, så kræver det en dels en god forklaring på, hvorfor AT mener, at netop dette regelsæt skulle være særligt velegnet til at regulere rope access arbejde og dels en forklaring på, hvorfor kun dele af de anførte punkter i nævnte bilag til bekendtgørelsen overhovedet skal tillægges særlig vægt, mens andre er fuldstændigt ubrugelige til at regulere rope access arbejde.
Eksempelvis fremgår det af pkt. 6.4 i nævnte vejledning, at "Det tekniske hjælpemiddel skal altid være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag."
Da vores udstyr selvfølgelig ikke kan være placeret på et jævnt underlag, hvis det skal opfylde sin funktion mht. at sikre vores arbejde, er det evident, at de af AT anførte punkter i bilag 1 til Bekendtgørelse 1109 er komplet uegnede til at regulere rope access arbejde.
Samtidigt må vi konkludere, at der heller ikke lader til at være hjemmel i gældende EU-bestemmelser til at konkludere eller lægge til grund, at rope access skulle have et lavere sikkerhedsniveau end øvrige arbejds- eller adgangsformer.

Handling:
På den baggrund vil vi igen tage kontakt med AT med det formål at få afholdt endnu et møde, hvor vi vil bede dem om at fremlægge den konkrete dokumentation for, at det noget sted i noget EU-direktiv skulle fremgå, at rope access ikke må, kan og skal sidestilles med alle øvrige arbejds- og adgangsformer.
Derudover vil vi på mødet bede AT om at fremlægge deres dokumentation for, at netop Bekendtgørelse 1109, bilag 1, skulle være særligt regulerende for rope access arbejde.
Endelig vil vi, når vi har fået den dokumentation, bede AT om at fremlægge deres dokumentation for, at pkt. 6.5 har en særligt afgørende og begrænsende betydning for rope access arbejde, mens pkt. 6.4 enten udelukker rope access arbejde fuldstændigt eller ikke tillægges nogen betydning over hovedet.
I tilfælde af, at vi ikke kan få et møde AT om disse spørgsmål, eller AT ikke kan eller vil besvare ovennævnte spørgsmål, vil vi først skrive til dem og siden om nødvendigt gå videre til Beskæftigelsesministeriet, Folketingets Ombudmand eller EU.

Konklusion:
Indtil vi har fået klare og acceptable svar fra AT på disse spørgsmål, er vi selvfølgelig tvungne til at konkludere, at ovennævnte bekendtgørelse generelt og ikke mindst de af AT anførte punkter specifikt er uanvendelige til at regulere rope accesss arbejde.
Det er selvfølgelig ikke sagligt at afvise rope access som en mere usikker/farlig arbejdsform end alternativerne med henvisning til en tilfældig bestemmelse i et bilag til en bekendtgørelse, når andre ligestillede bestemmelser i samme bekendtgørelse tydeligvis er fuldstændigt ubrugelige for vores arbejde.
Tilsvarende er det selvfølgelig helt uholdbart at henvise til EU-direktiver mht. at begrænse brugen af rope access, når de samme EU-direktiver tilsyneladende netop ligestiller rope access med andre arbejds- og adgangsformer.

Vi er kort sagt tvungne til at konkludere, at AT fortsat ikke har fremlagt nogen dokumentation for deres hjemmel til at afvise rope access med henvisning til/en påstand om, at rope access skulle have et "lavere beskyttelsesniveau" end alternativerne og dermed for at forsøge at begrænse brugen af rope access.
Tilsvarende er vi også tvungne til at konkludere, at de bestemmelser/bekendtgørelser, som AT heviser til, når det gælder om at regulere og dermed vurdere rope access arbejde og sikkerheden i den forbindelse, tydeligvis ikke er anvendelige for rope access og, at der i øjeblikket derfor ikke findes brugbare, formelle krav til vores arbejde med rope access i Danmark!
Det gælder hverken i reglerne for brug af...:
- Personlige værnemidler,
- Arbejdsudstyr, eller
- Tekniske hjælpemidler.
Hvis man derfor ønsker regler på området -udover den certificerede del af branchens egne certificeringskrav-, så lader der til at brug for særlige regler for rope access arbejde.
Vi har gennem de seneste mange år forsøgt at hjælpe AT med at udvikle formelle krav til rope access arbejde og har i den forbindelse bl.a. udarbejdet forslag til AT-vejledning for rope access og senest også udviklet en egentlig Vejledning for rope access, som har været til godkendelse i hele branchen i både Danmark og Sverige.
Vi mener således, at vi allerede har gjort meget for at hjælpe myndighederne med at få skabt brugbare regler for regulering af arbejde vha. rope access.

Handling og konklusion:
Vi beslutter, at vi endnu en gang tager kontakt med AT, dels for at klargøre for dem, at vi bl.a. på ovennævnte grundlag selvfølgelig ikke kan anerkende de nuværende bekendtgørelser som anvendelige eller regulerende for rope access arbejde, dels for at få anerkendelse af, at reglerne for nuværende ikke er egnede til at regulere rope access arbejde.
I tilfælde af, at AT ønsker regler på området, vil vi samtidigt endnu en gang henvise og opfordre til at implementere vort forslag til AT-vejledning samt vores Vejledning for rope access arbejde.
Alternativt må vi bede bede AT om at udarbejde regler på området.

5. Start af den svenske afdeling af BARA.
Vi vurderer, at der for nærværende ikke er tilstrækkelig interesse blandt vore svenske kolleger for at starte en svensk afdeling af BARA.

6. Forslag til opbygning af en uddannelses- og certificeringsstandard for lettere rope access arbejde.
Michael fremlagde et løst forslag til en "light" uddannelse og ikke mindst certificering for rope access, hvor der bliver lagt mindre fokus på mindre betydende emner og mere fokus på væsentlige emner end det er tilfældet på indgangstrinnet på de fleste eksisterende rope access uddannelser i dag.
Der er i dag en række kursusudbydere, der tilbyder meget kortvarige kurser "uddannelser" på området uden, at der er hverken offentliggjorte certificeringskrav eller egentlig certificering på deres kurser.

Vi havde en længere debat om fordele og ulemper ved evt. at gå ind i arbejdet med en sådan uddannelse og blev principielt enige om, at der kan være behov for en "indgangs-uddannelse" på området.
Konkret diskuterede vi muligheden af nedtone nogle af de uddannelsesmæssigt tidskrævende og lidt mere indviklede teknikker som f.eks. long rebelay og pick-off redninger for i stedet at lægge mere vægt på rigging (opbygning af ankre) med mulighed for redning vha. nedsænkbare systemer samt på at deltagerne lærer at lave en gennemtænkt og fungerende risikoanalyse samt redningsplan og dermed. at de får en præcis forståelse af deres muligheder og deres begrænsninger.
Tilsvarende var der enighed om, at BARA i det pricipielle udgangspunkt kan være et egnet sted at "lægge" en sådan certificering, mens de egentlige uddannelser, der fører frem til certificeringen, kan lægges ud til en række forskellige kursusudbydere.
Dog må vi i givet fald kræve dels offentliggjorte certificeringskrav, dels egentlige certificeringer med godkendte eksaminatorer.

Michael og Christian arbejder videre med dette frem til næste møde.

7. Næste møde.
Vi foreslår at afholde næste bestyrelsesmøde lige inden og direkte op til generalforsamlingen, den 3. marts, kl. 16.00 i København.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Styrelsesmöte, Scan-Rope, Hasslarp, Sverige, 12. november, 2014, kl. 16.

Befintliga:
Frederik, Kim, Peter, Janus, Michael, Christian

Mødet blev indledt med en test af fald på ascenders.

1. Referent. Christian
2. Moderator.
3. EUs regler och krav som påverkar nationella krav för rope access.
Vi har nu noga studerat relevanta EU-direktiv.
Se exempelvis:
http://www.bara.dk/AT

Sammanfattning:
Efter läsningen måste vi konkludera dra slutsatsen att det är svårt/omöjligt att hitta konkret dokumentation för, att...:
- AT (ArbejdsTilsynet) inte kan kräva lämplig träning/utbildning för arbete på hög höjd och i rep. Se till exempel: EU-direktiv 2001/45 / EG.
I sådant fall är ATs krav om "oplæring" (utbildning) i AT-handledning-D.2.8 från September, 2002, där det bla står, att de anställda måste ha "...gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, grundlæggende og udvidet klatring eller lignende oplæring.", naturligtvis även gå emot dessa direktiv.
Här visas det tom till en särskild utbildning på en särskild utbildningsinstitution!
- AT skulle ha underlag i EU-direktiv till ovanstående, upprepade gånger omtalade, och i bilaga 1 till Bekendtgørelse 1109 om användning av tekniska hjälpmedel skriftliga påstående om, att rope access är det sista alternativet/lägsta skyddsnivå.
I motsättning till ATs uppfattning, så jamnställas rope access på en rad platser i EU-direktiven med andra arbets- och åtkomstalternativ, så vitt vi kan se.
Vi får därför be AT leverera specifierat dokumentation, innan vi kan acceptera deras påstående om, att det är EU-direktiv som hindrar AT i båda arbets-, tillgångs- och inte minst säkerhetsmässigt att likställa rope access med alla andra arbets- och tilgångsformer.

4. Möjlighetar för antingen att ändra ATs syn på Rope Access eller på att få en förändring i Bekendtgørelse 1109, bilaga 1.
I senaste svar på våra frågor från AT lyftar AT särskilt fram Bilaga 1 till Bekendtgørelse 1109, avsnitt. 6.1-6.10 som reglerande för rope access arbete.
Specifikt lyftar dom igen och igen avsnitt 6.5 som argumentation / dokumentation för deras påstående om, att rope access ska betraktas som att vara "lägsta skyddsnivå" och att alla andra arbetsformer måste föredras.
I avsnitt 6.5 står det, att: "Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse skal gå forud for foranstaltninger til individuel beskyttelse."
AT upprepar igen och igen, att denna bestämmelse är deras exakta rättsliga grund för deras påstående om, att man måste välja något annat (än rope access), om det kan göras.
Med detta påstår AT, att deras tolkning av innehållet i avsnitt 6.5 ska ha en ytterst stor och restriktiv, begränsande inverkan för användningen av rope access arbete på ett uppenbart
subjektivt och felaktgigt uppfattning av, att rope access skulle vara ett mindre säkert arbetssätt än andra alternativ än tex. exempel byggnadsställningar, skylifts eller facadhiss.
Förutom, att det fattas juridisk underlag for denne uppfattning, så er det också objektivt, evidensbaserat felaktigt, att rope access skulle vara mindre säkert eller farligere än alternativen.

När AT väljer att tillskriva specifika delar av ett specifikt relement (bilaga 1 i Bekendtgørelse 1109, punkt. 6,1-6,10) en särskild betydelse som reglerande (och i detta fall, begränsanda) för rope access arbete, så kräver det både en bra förklaring till, varför AT menar, att just denna uppsättning av regler skulle vara särskilt lämpade att reglera rope access arbete och en bra förklaring på, varför endast vissa av punkterna som anges i bilagan till Bekendtgørelsen bör prioriteras, medan andra är helt omöjliga attanvända för att reglera rope access arbete.
Exempelvis framgår det av sektion 6.4 i ovanståande reglement, att "Det tekniske hjælpemiddel skal altid være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag." Eller, att arbetsutrustningen alltid måste placeras på en plan, stabil yta...!?
Eftersom vår utrustning verkligen inte kan placeras på en plan yta, om den ska fylla sin funktion att säkerställa vårt arbete, är det uppenbart att de AT påstående, att sektion 6.1-6.10 i bilaga 1 till Bekendtgørelse 1109 är särskild reglerande för rope access arbete, i själva verket är fullständigt olämplig att för att reglera rope access arbete!
Samtidigt måste vi konkludera, att det inte heller verkar vara underlag i befintlig EU-lagstiftning för att lägge till grund eller konkludera, att rope access arbete skulle ha en lägre säkerhetsnivå än andra arbets- eller tillgångsformer.

Åtgärd:
Mot denna bakgrund vill vi återigen ta kontakt med AT i syfte att få ytterligare ett möte, där vi vill be dom leverera konkreta bevis för, att det någon stans i något EU direktiv finns någon form av dokumentation för, att rope access inte får, kan och ska jämställas med alla andra arbets- och åtkomsttyper.
Dessutom vill vi på mötet be AT presentera deras dokumentation för, att just Bekendtgørelse 1109, bilaga 1, skulle vara speciellt reglerande för rope access arbete.
Slutligen vill vi, när vi har fått den dokumentation, be AT att presentera sin dokumentation för, att avsnitt. 6.5 har en särskilt avgörande och begränsanda betydelse för rope access arbete, medan avsnitt. 6.4 antingen uteslutar reparbete helt eller inte har någon signifikans över huvud tagit.
I det fall, att vi inte kan få ett möte med AT om dessa frågor, eller AT inte kan eller vill svara på frågorna ovan, vill vi först skriva till dom och sen -om detta behövs- gå vidare till Beskæftigelsesministeriet, Folketingets Ombudmand eller EU.

Slutsats:
Tills vi har fått tydliga och godtagbara svar från AT till dessa frågor, är vi självklart tvungna att dra slutsatsen att den nämnda ordning (bekendtgørelsen) i allmänhet och dom av AT nämnde punkt specifikt är oanvändbara för att reglera rope access arbete.
Naturligtvis är det inte objektivt ell erprofessionellt att avvisa rope access som en mer osäker/farlig arbetsform än alternativen med visning till en tillfäldig sektion i en bilaga till en bekendtgørelse, när andra likstillade bestämmelser i samma bekendtgørelse är helt värdelösa för vårt arbete.
På samma sätt är det naturligtvis helt fel att hänvisa till EU-direktiv i ett försök på att begränsa användningen av rope access, när samma EU-direktiv tydligen likställar rope access arbete med andra arbetssätt.

Kort sagt, är vi tvingna att konstatera, att AT fortfarande inte har givit belägg för sin befogenhet för att avvisa rope access arbete med ett påstående om, att rope access skulle ha en "lägre skyddsnivå" än alternativen och därmed försöka begränsa användningen av rope access arbete.
På samma sätt är vi också tvungna att konstatera att de regler/föreskrifter, som AT hänvisar till, när det gäller att reglera och därmed bedöma rope access arbete och säkerheten i anslutning till det, uppenbarligen inte kan tillämpas för rope access och, att för tillfället därför inte finns livskraftiga, förmella krav till vårt arbete med rope access i Danmark!
Detta gäller varken i reglerna för användning av ...:
- Personlig skyddsutrustning
- Arbetsutrustning eller
- Tekniska hjälpmedel.
Om man därför vill ha regler på detta område -udover den certifierade delen av branschens egna certificeringskrav-, då behövs det särskilda regler för rope access arbete.
Vi har under de senaste åren försökt hjälpa ATT att utveckla formella krav för rope access arbete och har bla, utvecklat förslag till AT-vägledning för rope access arbete och senare också utvecklat ett genuint Handledning för rope access arbete som har varit till godkänning i hela branschen i båda Sverige och Danmark.
Vi tycker därför, att vi redan har gjort mycket för att hjälpa myndigheterna att få fram fungerande regler för reglering av arbetet med rope access.

Hantering och slutsats:
Vi bestämmer att vi återigen tar kontakt med AT, dels för att göra klart för dem, att vi bla med underlag i ovanstående, naturligtvis, inte kan acceptera de nuvarande bestämmelserna som användbara eller tillämpliga för regulering av rope access arbete, dels för att få dom att erkänna att reglerna för närvarande inte är lämpade att reglera rope access arbete.
I händelse av att AT önskar regler på detta område, kommer vi samtidigt ännu en gång att hänvisa till och implementera vårt förslag till AT vägledning samt vår Handledning för rope access arbete.
Alternativt får vi vi, att AT utarbetar föreskrifter på området.

5. Starta om den svenska grenen av BARA.
Vi uppskattar, att det för närvarande inte finns tillräckligt intresse bland våra svenska kollegor att starta en svenska gren av BARA.

6. Förslag att göra en utbildnings- och certifieringsstandard för enklare rope access arbete.
Michael presenterade ett löst förslag om en "lätt" tränings- och inte minst certifiering för rope access, där det läggs mindre fokus på mindre frågor och mer fokus på viktiga frågor än vad som är fallet vid ingångssteget på de flesta rope access utbildningar idag.
Det finns för närvarande ett antal utbildningsleverantörer som erbjuder mycket korta kurser "utbildningar" inom det här utan, att dom har varken publicerade certifieringskrav eller rejäla certifieringar på sina kurser.

Vi hade en längre diskussion om för- och nackdelar med möjligen att gå inn i ett arbete med sådan utbildning och enades i princip om att det kan finnas ett behov av "start-utbildning" inom området.
Specifikt diskuterade vi möjligheten att tona ned några av de läringsmässigt tidskrävande och lite mer komplicerade tekniker som tex long rebelay och pick-off räddningar och istället lägga mer tonvikt på rigging (byggning av ankare) med möjlighet till räddning genom användning av nersänkbara system samt på, att deltagarna lär sig att göra en genomtänkt och funktionell riskanalys och räddningsplan och därmed, att dom får ett precist förstående av deras möjlighetar och begränsningar.
Likaså enades man om, att BARA i pricipielle utgångspunkt kan vara en lämplig plats att "lägga" sådan certifiering, medan dom utbildningar, som ska föra fram till utbildningen kan lägge ut til en rad olika kursarrangörer.
Oavsett vill vi dels kräva, att certifieringskraven publiceras, och dels rejäla certifieringar med ackrediterade examinatorer.
Michael och Christian fortsättar att arbeta med detta till nästa möte.

7. Nästa möte.
Vi föreslår att hålle nästa styrelsesmöte i direkt förlängning av nästa årsstämma, den 3. mars kl. 16.00 i Köpenhamn.

Hälsning


Styrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, Scan-Rope, Hasslarp, Sverige, 23. september, 2014, kl. 17.

Tilstededeværende:
Christian Almar, Kim Filthuth, Janus Holm, Michael Gullvert, Jakob Ehmsen

1. Referent. Christian

2. Ordstyrer. ----

3. Evt. fremtidige møder med/for tilsynsførende fra de øvrige regioner af AT (ArbejdsTilsynet).
AT har givet udtryk for, at de var meget glade for og tilfredse med forløbet af det afholdte møde.
Det var vores klare indtryk, at AT gennem mødet har fået et godt indtryk af BARA og det sikkerhedsniveau, som vore medlemmer lægger for deres arbejde med rope access.
AT meddeler, at de på baggrund af mødet ikke finder, at det for nærværende er nødvendigt at afholde tilsvarende møder med de øvrige AT-regioner.

4. Efter mødet med AT har vi sendt et par spørgsmål til dem vedr. opfattelsen af rope access i forhold til øvrige adgangsmetoder, idet AT har givet udtryk for, at de anser rope access for at være den "laveste fællesnævner", jvf. bl.a. Bekendtgørelse 1109, bilag 1.
Vi har på den baggrund spurgt, hvad der skal til for, at de kan ændre deres opfattelse af rope access i forhold til øvrige adgangs- og arbejdsmetoder, og AT har svaret og bl.a. henvist til, at reglerne er direkte knyttede til diverse EU-direktiver på området.
- På den baggrund beslutter vi at hjemskaffe og gennemgå de direktiver, som AT henviser til, for nøje at undersøge, om der måtte være nogle af disse direktiver, der måtte kunne stille sig i vejen for en revision af de danske bekendtgørelser mv, særligt Bekendtgørelse 1109, bilag 1, så rope access sikkerhedsmæssigt for arbejderen mindst stilles på linje med øvrige adgangsformer.

Tilsvarende ønsker vi at få konkret dokumentation for, påstanden om, at EU-regulativer kan forhindre, at vi kan stille krav om egentlig træning/uddannelse/certificering i forbndelse med arbejde i højden.
I AT-vejledning D.2.8 fra september, 2002 om Fældnings- og skovningsarbejde fremgår det således eksempelvis bl.a. om "Oplæring", at der stilles krav om, at "Topbeskæring og topkapning ved klatring må kun udføres af ansatte, der har gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, grundlæggende og udvidet klatring eller tilsvarende oplæring.".
Det kan på den baggrund forekomme lidt vanskeligt at forstå, at man ikke også skulle kunne stille konkrete krav til uddannelse indenfor f.eks. rope access, og vi savner i hvert fald argumenterne herfor.

5. Forskellene på reglerne for brug af....
- Personlige værnemidler.
- Arbejdsudstyr, og
- Tekniske hjælpemidler.
Der er forskellige regler, der på mange måder lapper ind over hinanden, og som på mange måder alle kan finde anvendelse for eller tolkes ind i brugen af rope access.
Det er således særdeles vanskeligt at skabe et klart overblik over, hvilke bestemmelser, som er relevante for de forskellige dele af rope access arbejde.
Måske er det eneste meningsfyldte at lave særlige regler for rope access arbejde...?
Når vi i vores seneste henvendelse spørger AT til reglerne for erhvervsklatring/rope access henviser AT eksempelvis direkte til..:
”...Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, bilag 1. pkt. 6.1 til 6.10”.
Af pkt. 6.4 i denne bekendtgørelse fremgår det, at..:
”Det tekniske hjælpemiddel skal altid være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag.”
Iflg. AT er vores arbejde i reb altså omfattet af en bekendtgørelse om ”anvendelse af tekniske hjælpemidler”, hvoraf der bl.a. fremgår et KRAV om, at det tekniske hjælpemiddel ALTID SKAL være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag...!
Dette er selvfølgelig indlysende uholdbart, og betyder, at rope access enten alligevel
IKKE er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse
eller, at
Bekendtgørelse 1109 om Anvendelse af tekniske hjælpemidler med bilag ikke er anvendelig for rope acccess arbejde.

Vi beslutter at undersøge grundigt, om rope access overhovedet kan passe ind i de eksisterende regler, bekendtgørelser og direktiver mv.
Hvis det ikke er tilfældet, må vi tage endnu en dialog med AT om evt. at få udarbejdet særlige regler for rope access, da det selvfølgelig er uholdbart, at vore medlemmer risikerer bøder og pålæg for ikke at overholde regler, der tydligvis hverken er lavet for eller egnede til at regulere arbejde i reb.

7. Start af den svenske afdeling af BARA.
Sidste år forsøgte Rope Access Sweden at starte en svensk brancheforening for rope access, hvor der skulle være plads til alle, uanset om de var certificerede eller ikke.
Dette viste sig dog hurtigt, at der ikke var baggrund for en forening på det grundlag, og den findes ikke længere.
Vore svenske medlemmer vurderer, at den svenske rope access branche for nærværende desværre for en stor del består af folk uden autorisationer og, at det på den baggrund kan være vanskeligt at motivere folk for at være med i en brancheforening, der udelukkende optager medlemmer med autorisation.
Vore svenske medlemmer lader således til at være tilfredse med BARA som skandinavisk brancheforening for både svenske og danske medlemmer, selv om reglerne selvfølgelig er noget forskellige i Danmark og Sverige.
Vi udskyder den endelige beslutning om en svensk afdeling af BARA til næste møde.

8. Evt.

9. Næste møde. 12. november, kl. 16, Hasslarp.

Giv venligst besked, om du kommer via telefon eller på e-mail.
Venlig hilsen

Bestyrelsen, BARA


Styrelsesmöte, Scan-Rope, Hasslarp, Sverige, 23. september, 2014, kl. 17.

Befintliga:
Christian Almar, Kim Filthuth, Janus Holm, Michael Gullvert, Jacob Ehmsen

1. Referat; Christian

2 Moderator. ----

3 Möjliga kommande möten med inspektörer från andra regioner i AT (ArbejdsTilsynet/ArbetsmiljöVerket).
AT uttryckte att de var mycket glada och nöjda med avvecklingen av och innehållet på mötet.
Det var vårt intryck att AT genom mötet har fått ett gott intryck av BARA och den säkerhet som våra medlemmar har för sitt arbete med rope access.
AT meddelar att dom mot bakgrund i mötet inte fann att det för närvarande var nödvändigt att hålla liknande möten med andra AT-avsnitt.

4 Efter mötet med AT, har vi skickat några frågor till dom om. uppfattning av rope access jämfört med andra tillgångsmetoder, eftersom AT har meddelat att de anser rope access för att vara den "minsta gemensamma nämnare", jfr Bekendtgørelse 1109, bilaga 1.
Vi har därför frågat vad som krävs för att dom kan ändra sin uppfattning av rope access i jämförelse med andra metoder, och AT har svaret och bla visat till, att reglerna är direkt relaterade till olika EU-direktiv inom området.
- Av den anledningen beslutar vi att skaffa och se över dom direktiv, som AT visar till, för noggrant att undersöka om det kan finnas en nånting i dessa direktiv som skulle kunna stå i vägen för ett översyn av reglerna, särskild Bekendtgørelse 1109, bilaga 1, för på det viset att säkra, att rope accesss säkerhetsmässigt åtminstone kan jämställas med andra arbetsformer.

På samma sätt önsker vi att få konkret dokumentatiom för påståendet om, att EU-regler kan hindra, att vi kan kräva rejäl träning / utbildning / certifiering i samband med arbete på hög höjd.
I AT vejledning D.2.8 September, 2002 om Fällning och loggningsarbete står det tex. om “Oplæring”, att det finns ett krav om, att "Topbeskæring og topkapning ved klatring må kun udføres af ansatte, der har gennemgået Skovskolens kursus i topkapning, grundlæggende og udvidet klatring eller tilsvarende oplæring.”.
Det är mot denna bakgrund verkar lite svårt att förstå att man inte också borde kunna ställa specifika utbildningskrav inom tex. rope access, och vi saknar åtminstone argument för detta.

5. Skillnaderna i reglerna för användning av ....
- Personlig skyddsutrustning.
- Arbetsutrustning och
- Tekniska hjälpmedel.
Det finns olika regler, som på många sätt överlappar över varandra, och på många sätt alla kan användas för rope access.
Det är det oerhört svårt att skapa en tydlig översikt över de bestämmelser som är relevanta för dom olika delarna av rope access arbete.
Kanske den enda meningsfulla att göra särskilda regler för rope access ...?
När vi i vår senaste begäran frågar AT om reglerna för rope acces, visar AT tex. direkt till ..:
"... Bekendtgørelse (meddelande) om anvendelse af tekniske hjælpemidler och här särskilt bilaga 1 avsnitt. 6,1-6,10 ".
I avsnitt. 6.4 i denna förordning framgår det att ..:
"Det tekniske hjælpemiddel skal altid være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag.”
(Arbetsutrustning måste alltid placeras på en plant, fast underlag.)
Enligt AT reguleras vårt arbete i rep av denna förordning...!
Det är naturligtvis självklart ohållbart, och innebär att rope access antingen ändå
INTE är regulerat av ovanstående förordning
eller, att
Bekendtgørelse 1109 om användning av tekniska hjälpmedel med bilaga inte går att använda för rope acccess arbete.

Vi beslutar att grundligt utreda huruvida rope access över huvud tagit kan passa in i dom befintliga regler, föreskrifter och direktiv, osv ..
Om det inte är så, måste vi ta ytterligare dialog med AT om på något sätt att utarbeta särskilda regler för rope access, eftersom det uppenbart är ohållbart att våra medlemmar riskerar böter och böter för inte att följa regler som tydligen inte vara sig är gjort för eller är lämpliga för att reglera rope access arbete.

7 Start av den svenska grenen av BARA.
Förra året försökte Rope Access Sweden att starta en Svensk branschorganisation för rope access arbete, där det borde finnas plats för alla, oavsett om de var certifierade eller inte.
Det visade sig emellertid snabbt, att det inte fanns någon grund för en branschförening på det underlaget, och den finns inte längre.
Våra svenska ledamöter uppskattar att den svenska rope access industrin idag tyvärr för en stor del består av personer utan certifiering och, att det utifrån kan vara svårt att motivera människor att gå med i en branschorganisation som uteslutande berör medlemmar med auktorisation.
Våra svenska medlemmar verkar således vara nöjda med BARA som skandinavisk branschförening för både svenska och danska medlemmar, även om reglerna naturligtvis, är något annorlunda i Danmark och Sverige.
Vi skjuter upp det slutliga beslutet om en svenska grenen av BARA till nästa sammanträde.

8 Möjligt.

9 Nästa möte. 12 november kl. 16 Hasslarp.

Vänligen meddela om du kommer via telefon eller e-post.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, Nybro kro, Lyngby, 3. juni, 2014, kl. 16.

Tilstededeværende:
Kim Filthuth, Tavs Hansen, Christian Almar, Janus Holm, Peder Pedersen.

1. Referent. Christian

2. Ordstyrer. -

3. Medlemmer og kontingenter. (DK og SE).
Med de seneste indbetalinger, er vi nu 10 betalende medlemsfirmaer.
Indbetalingerne blev gennemgået. Vi har en rimelig men ikke prangende økonomi.
Vi ønsker selvfølgelig flere medlemmer, der kan tilslutte sig vore krav vedr. brug af autoriseret rope access.
Således har vi bl.a. flere gange haft inviteret firmaer, der f.eks. reklamerer med, at de følger IRATAs standarder og krav, og ved flere tilfælde har der også været repræsentanter fra disse firmaer med ved vore åbne bestyrelsesmøder.
Desværre har de efterfølgende givet udtryk for, at de ikke mente, at de kunne leve op til BARAs krav.
Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis firmaer på den ene side overfor f.eks. kunder og myndigheder hævder at følge kravene i et givet rope access certificeringssystem og på den anden side alligevel ikke vil stå inde for dette overfor kolleger i branchen.
Vi mener, at man som minimum bør følge kravene i det certificeringsystem, som man evt. hævder at benytte, men vi arbejder for samt håber og tror på, at det med tiden vil ændre sig.
Det er således fortsat vores opfattelse, at BARA er med til at lægge det højeste faglige og sikkerhedsmæssige niveau i branchen.
Vi mener således ikke, at vi bør have så travlt med at få nye medlemmer, at vi går på kompromis med vore krav.

4. Status efter vores oplæg for og møde med ArbejdsTilsynets (AT) tilsynsførende, den 7. april, 2014.
Se referatet her.
Der var enighed om stor tilfredshed med mødet.
Vi oplevede en særdeles positiv indstilling over for vores arbejde, og vi synes, at vi fik skabt forøget forståelse for certificeret rope access som sådan, for BARA som brancheforening for autoriseret rope access samt for, at BARAs medlemmer står for et højt professionelt og sikkerhedsmæssigt niveau.

Fremtidig dialog med myndighederne:

- Er der behov for/ønske om tilsvarende møder med tilsynsførende fra de øvrige regioner.
Christian kontakter AT for at høre, om der er interesse for at vi holder tilsvarende møder med/for ATs øvrige regioner.

- Undersøgelse af EU-regler og krav, der måtte forhindre, at AT kan stille krav om egentlig træning/uddannelse i forbindelse med arbejde i højden.
Kim kontakter AT for at høre konkret, hvilke EU-bestemmelser, som AT refererer til, når de siger, at de ikke må stille krav til egentlig træning/uddannelse i forbindelse med arbejde i højden.

- Evt. ændring af Bilag til Bekendtgørelse 1109.
AT har flere gange tidligere givet udtryk for, at de mente, at rope access var den ”laveste fællesnævner”, dvs. den mindst sikre arbejdsform i forhold til alternativerne, f.eks. krankurv, skylift, facadehejs eller stillads.
I den forbindelse har AT henvist til afsnit 6.45 og 6.46 om rapelling (Rebunderstøttet arbejde) i bilaget til Bekendtgørelse 1109.
I udgangspunktet mener vi imidlertid ikke, at der er noget i bilaget til Bekendtgørelse 1109, der forhinder, at AT kan vælge at betragte rope access som en mindst lige så sikker arbejdsform som f.eks. krankurv, skylift, facadehejs eller stillads.
Vi mener at have evidens for, at rope access er en væsentligt sikrere arbejdsform end alternativerne, og vi mener at have præsenteret denne evidens for AT, men vil nu gøre en særlig indsats for, at dette igen bliver tydeliggjort for AT.

Målet er, at AT anerkender rope access som en på alle måder mindst lige så sikker, effektiv og ønskværdig arbejdsform som alle andre sammenlignelige arbejdsformer.

Alternativt er målet at få ændret/opdateret afsnit 6.45 og 6.46 om rapelling (Rebunderstøttet arbejde), så det afspejler en virkelighed, hvor rope access på alle måder fremstår som en mindst lige så sikker, effektiv og ønskværdig arbejdsform som alle andre sammenlignelige arbejdsformer.

Dette punkt prioriterer vi som et af BARAs væsentligste arbejdsmål det næste år.
Christian kontakter AT med henblik på at få afklaret, hvad der skal til for, at ATs opfattelse af rope access som arbejdsform kan bringes tættere på den evidensbaserede virkelighed eller alternativt for at få ændret bilaget til bekendtgørelsen.

Med bagrund i ATs gennemgang af reglerne på området havde vi derudover en diskussion af forskellene på:
- Personlige værnemidler, når vi f.eks. anvender udstyret som faldsikringsudstyr,
- Arbejdsudstyr, når arbejdet f.eks. kun kan udføres i reb, og
- Tekniske hjælpemidler.
Enten falder rope access helt udenfor ovennævnte bestemmelser, eller også falder vi delvist inden for dem alle.
Kort sagt kan man sige, at bestemmelserne er udfærdiget og tilpasset, før rope access blev en anerkendt og sikker arbejdsform.
Vi ønsker en diskussion og en afklaring af, hvor vi hører hjemme, og hvor bør vi placere os indenfor rope access og brugen af rope access udstyr?

5. Status mht. den svenske del af rope access branchen og den svenske del af BARA.
Forsøget på at starte en yderligere en særlig svensk ”brancheforening” med udgangspunkt i ”reparbejderdagen” lader til at være gået helt i sig selv.
Vi foreslår, at vi i stedet starter en selvstændig del af BARA i Sverige.
VI kontakter vore svenske medlemmer med henblik på at høre om de er interesserede i det, og vi afholder næste møde i Sverige, så de lettere kan være med.

6. Den nye velkomst- og informations-folder.
Der var tilfredshed med den nye brochure, der nu foreligger på både svensk og dansk og kan downloades fra vores webside.

7. ISO-certificering i rope access.
Vi diskuterede, om det var noget, som vi kan og bør kunne tilbyde i BARA?
Michael har tidligere undersøgt, om vi kan certificere i relation til ISO-standarderne for rope access, og der lader ikke til at være nogle formelle hindringer i dette.
Der var enighed om, at vi i BARA for så vi godt kunne etablere et uafhængigt akkrediteringsorgan for ISO-standarderne i rope access.
Der var imidlertid også enighed om, at vi ikke kendte til nogen i branchen, der bruger ISO-standarden til noget som helst og heller ikke til nogen, der kunne være interesserede i at lade sig akkreditere efter denne.
Det er muligt, at svenskerne ser anderledes på dette, så vi venter med at tage endelig stilling til næste møde, så de kan være med til træffe beslutningen, men i udgangspunktet, mener vi ikke, at der er hverken behov eller interesse for ISO-standarder indenfor rope access, og vi mener slet ikke, at der er behov for (yderligere en) akkreditering/certificering.

8. Evt.
Intet.

9. Næste bestyrelsesmøde:
Som anfört ovenfor, vil det være hensigtsmæssigt, hvis næste møde holdes i Sverige.
Det foreslås, at holde mødet i
- Hasslarp, tirsdag den 23. september, kl. 17.

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Styrelsesmöte, Nybro kro, Lyngby, 3. juni, 2014, kl. 16.

Protokoll
BARA, styrelsemöte,
tisdag 3 juni, kl. 16
på Nybro Kro, Lyngby.

Befintliga:
Kim Filthuth, Silent Hansen, Christian Almar, Janus Holm, Peder Pedersen

1 Referat. Christian

2 Moderator. -

3 Medlemmar och kontingent. (DK och SE)??.
Med senaste bidrag är vi nu betala 10 betalande medlemsföretag.
Betalningarna granskades. Vi har en rimlig men inte flashig ekonomi.
Vi önsker naturligtvis fler medlemmar som kan bifalla våra krav, när det gäller användning auktoriserat rope access.
Tex har vi flera gånger bjudit in företag som annonserar, att de följer IRATAs normer och krav, och vid flera tillfällen har de också skickat repräsentanter till våra öppna styrelsemöten.
Tyvärr har dom sen uttryckt, att dom inte menade, att dom kunne leva upp till våra krav.
Det är naturligtvis olyckligt, om företag på ena sidan i relation till tex. kunder och myndighetar hävdar, att dom följar krav i något rope access certifieringssystem och på andra sidan inte vill stå för detta, när det gäller kolleger i branschen.
På så sätt menar vi inte, att vi ska ha så bråttom med att få inn nya medlemmer, att vi kompromissar med våra krav.

4 Status efter vår presentation för och möte med ArbetsTilsynets inspektörer, den 7 april 2014.
Se referat här.
Vi var överens om, att vi var mycket nöjda med mötet.
Vi upplevde en mycket positiv inställning till vårt arbete, och vi tycker, att vi skapade ökad medvetenhet om certifierat rope access som sådan, för BARA som branschorganisation för auktoriserat rope access och för att Baras medlemmar representerar en mycket hög professionell och säkerhetsmässig nivå .

Framtida dialog med myndigheterna:

- Finns det ett behov av / önska om liknande möten med inspektörer från andra regioner.
Kristian kontakter ArbetsTilsynet för att se om det finns intresse för, att vi håller liknande möten med/för ATS andra regioner.

- Finns det EU-krav, som kan förhindra, arbetsmiljömyndighetar kan kräva träning/utbildning för arbete på hög höjd.
Kim kontakter ArbetsTilsynet för att höra exakt vad dom EU-regler, som AT hänvisar till, när de säger att de inte kan ställa krav på lämplig utbildning för att arbete med rope access.

- Möjlig ändring av bilagan till Bekendtgørelse 1109.
Danska ArbetsTilsynet (AT) har vid flera tillfällen uttryckt, att de kände, att rope access var det "minsta gemensamma nämnare", dvs. de minst säkra metoder jämfört med alternativen, t ex. kran korg, skylift, facadehiss eller byggnadsställningar.
I detta sammanhang hänvisar AT till avsnitt 6.45 och 6.46 om firning (reparbete) i bilagan till Bekendtgørelse 1109.
I utgångspunkt menar vi inte att det finns något i bilagan till Bekendtgørelse 1109, som förhindrar, att AT kan välja att betakta rope access som en lika säker arbetsmetoder som tex. krankorg, skylift, facadehiss eller byggnadsställningar.
Vi menar, att vi har bevis (evidens) för att rope access är ett betydligt säkrare metoder än alternativen, och vi menar, att vi har lagt fram detta bevis för AT, men vi kommer nu att göra en särskild insats för att se till att visa detta tydligt för AT.

Målet är, att AT erkänner, att rope accss på alla sätt är minst lika säkert, effektivt och önskvärd arbetassätt som alla andra jämförbara arbetsmetoder.

Alternativt, är målet att få ändrat/uppdaterat avsnitt 6.45 och 6.46 om firning, så, att det återspeglar en verklighet, där rope access på alla sätt verkar vara minst lika säkert, effektivt och önskvärt att arbeta som alla andra jämförbart arbetsmetoder.

Denna punkt prioriterar vi som en av Baras väsentliga arbetsmål för nästa år.
Christian kontakter AT för att klargöra, vad som behövs för, att AT kan ändra sin uppfattning av rope access, så att den kommer närmare den evidensbaserade verkligheten eller, alternativt, för att ändra bilagan till denna Bekendtgørelse.

Med bakgrund i AT översyn av reglerna på detta område, hade vi också en diskussion om skillnaderna mellan:
- Personlig skyddsutrustning, när vi tex. användar utrustningen som fallskyddsutrustning,
- Arbetsutrustning, ñær arbetet tex. endast kan utföras i repet, och
- Tekniska hjälpmedel.
Antingen är rope access helt utanför ovanstående regler, eller också faller vi delvist inom dem alla.
I korthet kan man säga, att reglerna har skapats och anpassats innan rope access var ett erkänd och säkert arbetssätt.
Vi önsker en diskussion och ett klargörande av var vi hör hemma och var vi ska placera oss inom rope access och användandet av utrustning för rope access?

5 Status när det gäller den svenska delen av rope access industrin och den svenska delen av BARA.
Försöket att starta yterligare en svenskt "branschorganisation" med utgångspunkt i ”reparbetardagen” verkar inte blivit av.
Vi föreslår i stället att starta en självständig del av BARA i Sverige.
Vi kontaktar våra svenska medlemmar för att höra om de är intresserade av det och vi kommer att hålla nästa möte i Sverige, så att de lättare kan delta.

6 Den nya välkomst och informationsbroschyr.
Vi var nöjda med den nya broschyren, som nu finns tillgänglig på både svenska och danska och so mkan laddas hem från vå websida.

7 ISO-certifiering i rope access.
Vi diskuterade om det var något som vi kan och bör erbjuda i BARA?
Michael har tidigare undersökt om vi kan certifiera/ackreditera i förhållande till ISO-standarderna för rope access arbete, och det verkar inte finnas några formella hinder i detta. Vi enades om att vi i BARA iofs skulle skulle sätta upp oss som ett oberoende ackrediteringsorgan för ISO-standarderna inom rope access.
Vi var emellertid också överens om, att vi inte kände någon i branschen som användar ISO-standarden för nånting över huvud tagit, och inte heller till någras, som skulle kunna vara intresserade i att ackrediteras med utgångspunkt i denna standard.
Det är möjligt att svenskarna ser annorlunda på det här, så vi väntar med att fatta ett slutligt beslut till nästa möte, så att dom kan vara med att träffa beslutet., men i grund och botten, tror vi inte att det inte finns något behov eller intresse av ISO-standarder inom rope access, och vi menar inte alls, att det finns ett behov av (ytterligare) ackreditering/certifiering.

8. Möjligt.
Inget.

9. Nästa styrelsessmöte:
Som skrivit oven, bör nästa möte hållas i Sverige.
Det är föreslagit att hålla mötet i
Hasslarp, tisdag den 23. september, kl. 17.

Med vänliga hälsningar,


Styrelsen, BARA


Bestyrelsesmøde, ScanRope, 4. marts, 2014, kl. 16.

Til stede:
Andrew, Frederik, Kim, Tavs, Kristian, Allan

1. Ordstyrer. Kim
2. Referent Kristian.
3. Vi har fået yderligere et svar på vore tests af back-up-værktøjer som diskuterer vores brug af et af disse i vore tests.
Vi mener imidlertid, at der på flere punkter mangler dokumentation bl.a. for, at f.eks. IRATA ikke tillader at lave pick-off rescues på den tilskadekomnes reb.
Vi beder om dokumentation.
Derefter svarer vi.
4. Møde med myndighederne.
Der er aftalt møde med AT om en måned, og vi får dermed en enestående mulighed for at præsentere både BARA og certificeret rope access, for ca. 60 af tilsynsførende, som bl.a. arbejder med bygge- og anlægsbranchen.
Vi aftaler, at vores møde bl.a. skal indeholde...:
A. Præsentation af os, vores firmaer og vores baggrund.
B. Præsentation af BARA og af rope access v. Christian. 10 min.
Grundlæggende gennemgang af krav. 2 rebsystemer. Hvad holder reb til etc.
Sikkerhed. Statistik. Hændelser.
Præsentation af forskellige rope access certificeringssystemer.
Præsentation af omfanget.
AT vejledning om rebunderstøttet arbejde.
Præsentation af BARA.
Præsentation af vores rope access branchevejledning.
Hvorfor det her møde.
10 min.
C. Præsentation af rope access muligheder. Arbejdstyper v. Tavs. 10 min.
D. Ultrakort præsentation af ...:
Back-up værktøjer.
Rigning.
Back-ups.
Descenders.
Ascenders.
APV / JHA.
Redningsplan
mv.
samt ikke mindst af ...
Supervisorens rolle i den sammenhæng. 10 min. Chr.
Vi lægger op til, at inspektion af og kontrol med udstyr er en certificeret rope access supervisors ansvar.
Vi lægger op til, at afsnittet om rebunderstøttet arbejde i AT-vejledningen bør revideres.

Kim laver t-shirts
Vi får lavet brochurer til at lægge ud
Endvidere lægger vi kopier af rope access vejledning

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag den 1. april, kl. 14 hos DanClimb.
Her planlægges og gennemdiskuteres mødet med AT yderligere.

5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde. 1. april hos DanClimb.
7. Eventuelt. Intet.
Christian har udarbejdet en gennemgang vedr. brugen af ascenders i rope access.
Den kan læses på:
http://www.scanrope.eu/download/ascender/AscenderReview.pdf

Tak for god ro og orden.


Styrelsesmöte, ScanRope, 4. mars, 2014, kl. 16.

Styrelsesmöte, Scanrope, 4 mars 2014, kl. 16
Närvaro :
Andrew, Fredrik, Kim, Tavs, Kristian, Allan

1 Moderator: Kim
2 Referent: Kristian .
3 Vi har fått ytterligare svar på våra tester av back-up verktyg för rope-access.
På flera ställen saknas emellertid dokumentation, tex. att IRATA inte skulle tillåta pick -off Rescues på den skadades rep.
Vi begär dokumentation och sen svarar vi .
4 Möte med myndigheterna .
Vi har överenskomnat möte med ArbejdsTilsynet i en månad, och vi har därför en unik möjlighet att presentera både BARA och certifierad rope access, för ca. 60 av myndighetns tilsynsförande för arbete i byggbranschen .
Vi är överens om att vårt möte inkluderar ska omfatta ... :
A. Presentation av oss, våra företag eller vår bakgrund .
B. Presentation av BARA och reop access; Christian. 10 minuter.
Grundläggande genomgång av krav. 2 system. Vad håller rep för etc.
Säkerhet . Statistik . Händelser.
Presentation av olika rope access certifieringssystem.
Presentation av omfattningen.
AT handledning för arbete i höjden.
Presentation av BARA.
Presentation av vår handledning för rope access arbete.
Varför detta möte .
10 minuter.
C. Presentation av möjlighetar med rope acceess. Typ av arbeten. Tavs. 10 minuter.
D. Kort presentation av ... :
Back- up verktyg.
Riggning.
Back- ups.
Descenders.
Ascenders.
APV / JHA.
Räddningsplan
osv .
och inte minst av ...
Supervisorns roll i detta avseende.
10 minuter. Chr.

Vi präsenterar bla, att inspektion och kontroll av utrustning är en certifierad rope access supervisors ansvar.
Vi föreslår, att avsnittet om rope access i AT handledningen bör revideras.

Kim gör t-shirts.
Vi gör broschyr för att lägga fram.
Dessutom lägger vi fram vår handledning för rope access arbete.

Nästa styrelsemöte tisdagen den 1 April kl . 14 hoss DanClimb.
Här planeras och diskuteras i mötet med AT ytterligare .

5 Förslag som inkommit. Inget.
6 Fastställande av nästa styrelsemöte. 1 april på DanClimb.
7 Annat. Ingenting.
Christian har förberett en analys om användning av ascenders i rope access .
Den kan läsas på :
http://www.scanrope.eu/download/ascender/AscenderReview.pdf

Tack för god ordning.


Bestyrelsesmøde, ScanRope, 13. november, 2013, kl. 16-18.

Åbent bestyrelsesmøde, hvor alle medlemmer er velkomne.

Tilstedeværende:
Kim Filthuth, Martin Højer, Frederik Simon, Michael Gullvert, Per-Rune Andersson, Niklaes Nathen, Greger Andersson, Henrik Johansen, Kristian Almar

1. Referent. Christian

2. Ordstyrer. Selvstyrende

3. Medlemmer (DK og SE) Vi er nu 10 medlemmer, og det vokser fortsat.
Der var enighed om, at vi bør forsøge at hverve så mange nye medlemmer som muligt.
Dette kan bl.a. ske på kurser og andre steder, hvor folk bliver introducerede til rope access.
Vi blev enige om at tilbyde medlemsskab (støttemedlem) til nye medlemmer for kr. 100,- det første år.

4. Status mht. Workshops/møder med ArbejdsTilsynet for inspektører etc.
Vi er i dialog med de fire tilsynschefer fra de forskellige regioner og venter svar efter, at de har haft møde med punktet på dagsorden i dag.
Gullvert tilbyder også at være med på et evt. møde i Danmark.

5. Webside og nyt webnavn.
http:wwwbaras.nu
er bestilt.
Vi var enige om at lave en svensk version af websiden med dette webnavn.

6. Velkomst- og informations-folder
Brochure oversættes til svensk.
Brochuren sendes til Niklaes til oversættelse.
Derefter trykkes den.

7. Det foreslås, at næste bestyrelsesmøde afholdes i København, da det formentlig primært vil dreje sig om samarbejdet med ArbejdsTilsynet i Danmark.
Foreløbigt foreslås den 22. januar.
Her vil generalforsamligen så også kunne planlægges.

8. Evt.
Gullvert undersøger, om man kan certificere i relation til ISO-standarden for rope access

Venlig hilsen


Bestyrelsen, BARA


Styrelsesmöte, ScanRope, 13. november, 2013, kl. 16-18.

Referat:

Öppet styrelsemöte där alla medlemmar är välkomna .
Närvarande :
Kim Filthuth , Martin Höjer , Frederick Simon , Michael Gullvert , Per - Rune Andersson , Niklaes Nathen , Greger Andersson , Henrik Johansen , Kristian Almar

1. Referent . Christian

2 Moderator. Ingen

3 Medlemmar ( DK, SE ) ??Vi är nu 10 medlemmar, och det växer fortfarande.
Vi enades om att vi bör försöka att rekrytera så många nya medlemmar som möjligt.
Detta kan tex göras i samband med kurser och utbildningar där människor introduceras till reparbete.
Vi enades om att erbjuda medlemskap (stödjemedlem) till nya medlemmar för SEK. 100, - under det första året .

4 Status avseende Workshops / möten med ArbejdsTilsynet för inspektörer , etc.
Vi är i dialog med de fyra tillsyns chefer från dom olika regioner och inväntar svar efter, att de har möte med den punkt på dagordningen i dag.
Gullvert erbjuder också att vara på en möjligt möte i Danmark.

5 Webbplats och nytt webbnamn:
http://www.baras.nu
är beställt
Vi var överens om att göra en svensk version av webbsidan.

6 Välkommen och informationsbroschyr
Broschyr översattas till svenska
Broschyren skickas till Niklaes til oversættelse.
Se tryckas den.

7 Det föreslås att nästa möte ska hållas i Köpenhamn , när den formellt kommer främst att fokusera på samarbete med det danska ArbejdsTilsynet i Danmark.
Preliminärt den 22 januari.
Här kan även årsstämman planeras .

8 Annat.
Gullvert kollar, om man kan certifiera i förhållande till ISO- standard för reparbete

Med vänliga hälsningar...


Styrelsen , BARA
Bestyrelsesmøde, 12. juni, 2013, kl. 17.

Mødet blev afholdt hos DanClimb.

Til stede:
Kim Filthuth, Andrew Green, Christian Almar

1. Referent:
Christian

2. Ordstyrer:
Unødvendig

3. Medlemmer (DK og SE):
Der er indkommet betalinger fra yderligere 3-4 medlemmer, men vi mangler desværre fortsat nogle betalinger...!

4. Referat fra mødet, den 28. maj.
Godkendt.

5. Säkerhetskomiten og arbejdet med ISO 22846 om rope access. Skal vi gå med?
Siden sidste møde har vi skrevet til SIS (Svenska Säkerhets Institutet) og bedt dem om at sende en kopi af ISO 22846 om rope access, så vi kan tage stilling på et oplyst grundlag til, om vi ønsker at medvirke i det videre arbejde med standarden.
SIS har nu svaret og meddelt, at vi ikke må modtage en kopi af den standard, ISO 22846, for rope access arbejde, som var årsagen til, at vi evt. skulle indgå i arbejdet.

Vi finder det ikke hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt at stille vores viden, erfaring samt arbejdsindsats og tid til rådighed for et arbejde, som vi end ikke kan få lov til at se indholdet af.
Derudover finder vi det også forkert og helt omvendt, at vi i givet fald forventes at skulle betale ca. SEK. 20.000,- / år for at bidrage med vores erfaring og viden og for at udføre dette arbejde.
Endnu mere uholdbart finder vi det, at rettighederne til arbejdet derefter til og med ejes af andre (ISO og SIS mfl.), der derefter forventer at tjene penge på at sælge arbejdet til interesserede (ISO-standarder kan kun læses, hvis man køber en kopi af standarden).
Ydermere har vi svært ved at se, hvilket sikkerhedsmæssigt formål en ISO standard for rope access arbejde skulle kunne opfylde, som ikke langt bedre kan opnås gennem offentliggjorte, internationalt godkendte og udbredte sikkerhedsstandarder og certificeringskrav indenfor rope access som f.eks. IRATA, PRAT eller SPRAT.
Således er vi tilbøjelige til at mene, at en ISO-standard kan være direkte kontraproduktivt for sikkerheden ved rope access arbejde, idet hvem som helst i og for sig kan påberåbe sig at følge denne uden, at dette på nogen måde bliver kontrolleret.

Vi beslutter på den baggrund at meddele SIS, at vi ikke umiddelbart kan eller vil betale for at indgå i arbejdet med en rope access standard uden tilknyttede certificeringskriterier, som andre til og med efterfølgende får ekskusivret til at sælge og dermed tjene penge på.
I stedet meddeler vi SIS, at vi evt. er indstillede på at stille vores viden og vore erfaringer med rope access samt vores tid til rådighed som konsulenter på området mod betaling.

Endvidere beslutter vi at rette henvendelse til de større certificeringsorganer for rope access for at høre om deres indstilling til ovennævnte.
Hvis der også her lader til at være bekymring over de sikkerhedsmæssige konsekvenser af en certificeringsfri ISO-standard for rope access, er vi indstillede på at udfærdige en advarsel imod denne.

6. Forberedelse af Workshops for inspektører etc.
Vi planlægger 2 workshops...:
- En for inspektører m.fl. fra ArbejdsTilsynet.
- En for ingeniører og repræsentanter fra industrien mv.

Forslag til:
Program for Workshop for inspektører planlægges til afholdelse i løbet af efteråret, den 22. oktober, 2013, evt. kl. 9-12.30:
///////////////////
- A. Presentation/velkomst.
Hvad er BARA?
Hvilke opgaver arbejder vi med i BARA?
- Eksternt: Information, standarder, tests og diverse offentliggørelser
- Internt: Informationsformidling, kontakter,
Kort præsentation af deltagerne.

- B. Præsentation af certificeret rope access / erhvervsklatring.
Hvad er Rope Access (RA)?
Hvad bruges RA til. Hvilke opgaver?
Hvor mange arbejder med RA?
Internationale RA certificerings systemer i Danmark og iøvrigt.
Gyldighed og kontrol af RA certificeringer
Sikkerhed.
Mindst et 2-rebs system.
Mindst to RA arbejdere på alle opgaver
RA supervisoren og dennes opgaver (APV (Arbejdsplan, risiko -identifikation og -analyse, risikoafhjælpning og redningsplan mv.)
Redningsplan
Udstyr. Certificeringer, godkendelser mv.

- C. Demonstration. Værktøjer og deres brug.
Evt. demonstration af
- simpel op/ned klatring (for at demonstrere grundlæggende brug af primærsystem/sekundærsystem)
- lang rebelay (for at demonstrere nogle af mulighederne ved mere komplekse opgaver)
- nedsænkbar redning (for at demonstrere en enkel med effektiv redningsform).

Kort pause.

- D. Implementering. Eksempler. Film, Billeder.
Præsentation af nogle af mulighederne.

- E. Gennemgang af sikkerhedsmæssigt relevante emner at være opmærksom på, ved inspektioner.
Afspærring
To-rebs system
2 certificered rope access medarbejdere
Ansvarlig, certificeret Rope Access Supervisor.
APV (Arbejdsplan, risiko analyse, risiko afhjælpning, redningsplan).

- F. Spørgsmål.

- G. Debat.

- H. Diskussion.

- I. Frokost.

Workshoppen foreslås umiddelbart afholdt hos DanClimb,
- tirsdag, den 22. oktober, kl. 9 -12.30.
Vi forsøger også at få et eller to svenske medlemmer med.

Action points:
A. Invitation. Kontakt AT. Kim & Chr.
B. Brochure. Chr.
C. Film/billeder Vi bringer alle film og billeder inkl. billeder fra en række konkrete rope access arbejdsopgaer med rope access inkl. film og fotos fra træning mv.) til næste møde.
D. Mad og drikke. Andrew.
E. Program for dagen. Chr.

////////////////////////
7. Tests af rope access back-up værktøjer.
Vi arbejder fortsat med at udlægge de sidste resultater.

8. Webside. og nyt internationalt webnavn.
CA laver en liste med forslag på navne.
bfara?

9. Velkomst- og informations-folder
Christian Almer laver forslag.

10. Fastsættelse samt planlægning af næste bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 5. september, 17.00. Hasslarp.

11. Evt.
Christian Almer aflyser skriftlige kontoudtog til Kim. Burde være effektueret.

Tak for god ro og orden.
Venlig hilsen


Bestyrelsen
BARA


Board-meeeting / Bestyrelsesmøde / Styrelsesmöte, 28. maj, 2013.


Minutes, BARA Board, 28th of may '13.
The meeting was held at Scan-Rope in Hasslarp, ??Sweden.
Open Board Meeting
All members are welcome. We hope that you will help to shape the future of rope access in Scandinavia.

Present:
Michael Gullvert
Andrew Green
Chris Parkin
Christian Almar
Not present with notice:
Kim Filthuth
Greger Andersson

1 Rapporteur:
Christian.

2 Moderator:
Unnecessary.

3 Members (DK, SE):
We have just sent out annual renewal fee requests, and we have already got new members.

4 Constitution of the Board.
Chairman: Kim Filthuth
Vicechair: Christian Almar
Andrew Green
Michael Gullvert
Treasurer: Henrik Johansson

5 Säkerhetskomiten in SIS (Swedish Industrial Standard) and the work of ISO 22846-2 for rope access. Should we participate?
We have had contact with SIS concerning possible entry into Säkerhetskomiten, who ao. is working with ISO standard 22846-2 for rope access work.

We provided information and had quite a lot of discussion about the meaning and usefulness of an ISO standard for rope access.
Initially, we are of course positive about everything that can maintain or increase the safety of rope access work
SIS have explained that the work on the ISO standard for rope access work is roughly at a standstill at the moment, but we believe that with our background in international certified rope access it is obvious that we should contribute with our knowledge and experience in a such work.

However, SIS announced that in such a case we must pay SEK. 2-4000, - to join in the work and approx. SEK. 17.000, - a year participate in the work!


ISO is a voluntary standard, and ISO does not certify to it themselves.
In priciple, SO certification can thus can be done by anyone, although there are companies and individuals who specializes in the certifying, according the most common ISO standards, for example. ISO 5000, for ao. documentation and management.
However, we do know of certification bodies for ISO standards, regarding rope access.

All material from ISO and from SIS are also copyright protected.
This means that the minutes of Säkerhetskomitens meetings neither may be published nor forwarded to anyone.
It also means that ISO standards are "secret" in the sense that they are neither publicly available nor may they be copied or forwarded.
An ISO standard can therefore only be acquired as a personal copy by purchasing it for a approximately 3-500 Euro per. standard.

Against this background, it is of course interesting to look at the members of the Safety Committee and what their background is.
We have asked SIS about this, but they refused to answer.
Instead we have received a list of the current 12 members of the Safety Committee and seemingly it is only 1-2 of those that has some background in rope access and particularly within certified rope access.
The vast majority has no apparent background in rope access.
Some have a background in fall protection, but that offers no or at best a very limited background in and knowledge of professional rope access.
We find it very worrying if people with limited or no knowledge and experience in a highly security demanding field such as rope access is trying to develop, transform, or change standards within that area.

It seems even more alarming that the work with and the possibilities to influence this standard is limited to a completely closed circle of people without any particular skills or experience in the field and without real opportunities for the outside world to gain insight into commenting or affecting the work.

SIS claims that there is an opportunity for everyone to comment on SIS's "Kommentera" page.
However. This assumes, of course, first and foremost, that is possible to review the standard, which of course is basically impossible, firstly because it is not published until it has been completed and secondly because it can not be read, downloaded, copied or passed on when it is finished .
When we tried to comment on SIS's "Kommentera" page, unfortunately it turned out, that this option still did not exist in reality, since there was no standard to comment on ...!
Based on this, we approached SIS once again,a nd they now replied that the possibility to comment only existed for a short period when the standard was completed written and out in the so-called "draw".

To be able to make informed decisions on whether we find it worth the time, the money and the effort to enter the committee to work with the ISO- standard for rope access, we of course find it essential, that at least the board of BARA gets the necessary information in advance.
We therefore want an opportunity to read the draft of a new standard for rope access work before we can decide whether we want to contribute with our knowledge and experience to the work for a possible new standard for rope access work and also to whether we want to pay for this.

Against this background, we decided to write to the SIS and ask them to send a copy of ISO 22846-2 for rope access to each of the members of our board, so we can get an impression of what it is that we are expected to participate in (and pay for).

Overall, we are faced with having to determine whether ...
- We want to participate in the work with an ISO standard for rope access
and ...
- We believe that the ISO standard is use, if it will increase safety and if it will benefit our members, in short, if it is worth the time and the money.
In this context, the experiences below with ISO certifications might be of interest:
http://decayonnet.blogspot.dk/2006/03/this-blog-is-not-iso-certified.html
http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=264770
http://www.linkedin.com/groups/ISO-9000-Scam-Dysfunctional-Registrars-3752569
https://groups.google.com/forum/ #! topic/misc.industry.quality/zPzYM-x1crY

We assume that we will have received the draft ISO standard for rope access work at the next meeting where we on that basis then decide whether we want to participate in the work.

6 Contact with the authorities concerning the organization of workshops for inspectors, etc.
We proceed with our plans to inform the authorities and their inspectors about what it is important to be aware of regarding the inspection of rope access work.
Board and planning meeting, Wednesday, 12th of June 14-17, Bådehavnsgade 44B, Copenhagen.
After this we will contact the authorities so that the workshop can be held in the autumn.

7 Possible Swedish trade association for rope access work.
Swedish Rope Access tries to start a swedish tradeassociation for rope access.
Our attitude towards a Swedish trade association is positive.
However, we suggest either a merger or at least a cooperataion, as it will probably be difficult for the authorities to relate to two different industry representatives.

8 Tests of rope access back-up tools.
The results of our recent testing of back-up tools loaded rope are under development and should soon be ready for publication together with the previous tests.
In this context, we also hope to announce a comparison of different rope-access back-up tools with their different advantages and disadvantages.

9 Website. and new international webname.
Due to the late hour was this point was postponed to the next board meeting.

10 Welcome and Information booklet
Due to the late hour was this point was postponed to the next board meeting.

11 The next board meeting
Wednesday 12 June at. 14-17, Bådehavnsgade 44B, Copenhagen.
Please let us know if you plan to attend, either by phone or email.

12 Other stuff.
Michael had tested the strength in a clove hitch.
At two repeated tests, it proved to be approx. 1000 kg. on 10 mm. rope, which means a reduction in the strength of more than 50%.


Looking forward to seeing you all again...
Sincerely,The board of BARAReferat, BARA bestyrelsesmøde, 28/5'13.

Mødet blev afholdt hos Scan-Rope i Hasslarp, Sverige.
Åbent bestyrelsesmøde
Alle medlemmer er velkomne.
Vi håber, at du vil være med til at forme fremtiden for rope access i Skandinavien.

Tilstedeværende:
Michael Gullvert
Andrew Green
Chris Parkin
Christian Almar
Afbud:
Kim Filthuth
Greger Andersson

1. Referent:
Christian.

2. Ordstyrer:
Unødvendigt.

3. Medlemmer (DK og SE):
Vi har netop udsendt kontingentopkrævninger og har allerede fået nye medlemmer.

4. Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Kim Filthuth
Næstformand: Christian Almar
Andrew Green
Michael Gullvert
Suppleant og kasserer: Henrik Johansson

5. Säkerhetskomiten i SIS (Svensk Industri Standard) og arbejdet med ISO 22846-2 for rope access. Skal vi gå med?
Vi har haft kontakt med SIS vedr. evt. indtrædelse i Säkerhetskomiten, der bl.a. arbejder med ISO standard 22846-2 for rope access arbejde.

Vi fremlagde oplysninger og havde en del diskussion om betydningen og brugbarheden af en ISO standard for rope access.
I udgangspunktet er vi selvfølgelig positive overfor alt, hvad der kan fastholde eller forøge sikkerheden ved rope access arbejde
SIS har forklaret, at arbejdet med ISO standarden for rope access arbejde ligger groft set ligger stille i øjeblikket, men vi mener, at det med vores baggrund i international certificeret rope access er oplagt vi er med og bidrager med vores viden og erfaring i et sådant arbejde.

Imidlertid har SIS meddelt, at vi i givet fald dels fald skal betale SEK. 2-4.000,- for at indtræde i arbejdet og dels yderligere ca. SEK. 17.000,- for at være med pr. år !


ISO er en frivillig standard, og ISO certificerer ikke selv efter den.
ISO-certificering kan således i princp udøfres af hvem som helst, selv om der findes firmaer og enkeltpersoner, der har specialiseret i at certificere efter de mest almindelige ISO-standarder, f.eks. ISO 5000 for bl.a. dokumentation og virksomhedsledelse.
Vi kender derimod ikke til certificeringsorganer for ISO standarderne for f.eks. rope access.

Alt materiale fra ISO og fra SIS er endvidere copyright beskyttet.
Det betyder bl.a., at referaterne fra Säkerhetskomitens møder ikke hverken må offentliggøres eller videresendes.
Det betyder også, at ISO standarderne er "hemmelige" i den forstand, at de hverken er offentligt tilgængelige, må kopiere eller videresendes.
De kan således alene erhverves som en personlig kopi ved at købe dem til nogle tusinde kroner pr. standard.

På den baggrund er det selvfølgelig interessant at se på, hvem der sidder i Sikkerhedskomitéen og, hvad deres baggrund er.
Vi har spurgt SIS om dette, men det ville de ikke svare på.
Vi har i stedet modtaget en liste over de nuværende 12 medlemmer i Sikkerhedskomiteen, og tilsynelande er det kun 1-2 af disse, der har en vis baggrund inden for rope access og i særdeleshed indenfor certificeret rope access.
Langt flertallet har således tilsyneladende ingen baggrund inden for rope access.
Nogle har en baggrund fra faldsikring, men det giver ingen eller i bedste fald en yderst begrænset baggrund indenfor og viden om professionel rope access.
Vi finder det yderst betænkeligt, hvis mennesker med begrænset viden om og erfaringer på et stærkt sikkerhedsbetonet og krævende område som f.eks. rope access er med til at udarbejde, bearbejde eller blot påvirke standarder på området.

Endnu mere betænkeligt forekommer det, at arbejdet med og mulighederne for at påvirke denne standard begrænses til en helt lukket kreds af mennesker uden specialkompetencer eller -erfaringer på området og uden reelle muligheder for omverdenen til at få indblik i, kommentere eller påvirke arbejdet.

SIS påstår, at der skam findes en mulighed for alle til at gå ind og kommentere på SIS' "Kommentera"-side.
Det forudsætter selvfølgelig først og fremmest, at man har mulighed for at gennemlæse standarden, hvilket jo i udgangspunktet er umuligt, da den dels ikke er offentliggjort, før den er færdig, og dels ikke kan læses, hentes, kopieres eller videreformidles, når den er færdig.
Da vi så forsøgte at kommentere på SIS¨"Kommentera" side, viste det sig desværre, at denne mulighed alligevel ikke eksisterede i virkeligheden, da der ikke var nogen standard at kommentere på...!!!
Vi henvendte os på den baggrund igen til SIS, der nu svarede, at den mulighed kun eksisteret i en kort periode, når standarden var færdigskrevet og ude i såkaldt "remis".

For på oplyst grundlag at kunne tage stilling til, om vi synes, at det er tiden, pengene og ulejligheden værd at gå ind i arbejdet med en ISO standard for rope access, finder vi det selvfølgelig afgørende, at vi i bestyrelsen på forhånd kan tage stilling på oplyst grundlag.
Vi ønsker derfor at få mulighed for at læse udkastet til ny standard for rope access arbjede, inden vi kan tage stilling, dels til om vi ønsker at bidrage med vores viden og erfaringer til arbejdet for en mulig ny standard for rope access arbejde og dels til, om vi ønsker at betale for denne mulighed.

På den baggrund besluttede vi at skrive til SIS og bede dem om at sende en kopi af ISO 22846-2 for rope access til hvert af medlemmerne af vores bestyrelse, så vi på forhånd kan danne os et indtryk af, hvad det er, som vi forventes at deltage i samt betale for).

Overordnet står vi overfor at skulle afklare om...
- vi skal gå ind i arbejdet med en ISO standard for rope access
og om...
- vi mener, at ISO standarden er nyttig, vil øge sikkerheden samt vil gavne vore medlemsvirksomheder, kort sagt om det er tiden og pengene værd.
I den forbindelse kan nedenståede erfaringer med ISO-certificeringer være interessante:
http://decayonnet.blogspot.dk/2006/03/this-blog-is-not-iso-certified.html
http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=264770
http://www.linkedin.com/groups/ISO-9000-Scam-Dysfunctional-Registrars-3752569
https://groups.google.com/forum/#!topic/misc.industry.quality/zPzYM-x1crY

Vi går ud fra, at vi vil have modtaget udkastet til ISO standard for rope access arbejde ved næste møde, hvor vi på det grundlag så vil tage stilling til, om vi ønsker at gå med i arbejdet.

6. Kontakt med myndighederne omkring afholdelse af Workshops for inspektører etc.
Vi går videre med planerne om at få informeret myndighedernes inspektører om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med inspektion af rope access arbejde.
Bestyrelses- samt planlægningsmøde onsdag, den 12. juni, 14-17, Bådehavnsgade 44B, København.
Derefter vil vi kontakte myndigheder, så workshoppen kan afholdes til efteråret.

7. Mulig svensk brancheforening for rope access arbejde.
Swedish Rope Access forsøger at starte en svensk brancheforening for rope access.
Vi er i udgangspunktet positive til en svensk brancheforening.
Dog vil vi opfordre til, at man slår sig sammen eller i det mindste til et samarbejde, da myndighederne formentlig vil have vanskeligt ved at forholde sig 2 forskellige repræsentanter for branchen.

8. Tests af rope access back-up værktøjer.
Resultaterne af vore seneste tests af back-up værktøjer på belastede reb er under udarbejdelse og skulle snart være klar til offentliggørelse sammen med de tidligere tests.
I den forbindelse håber vi også at kunne offentliggøre en sammenligning af forskellige rope-access back-up værktøjer med deres forskellige fordele og ulemper.

9. Webside. og nyt internationalt webnavn.
Pga. det fremskredne tidspunkt blev punktet skudt til næste bestyrelsesmøde.

10. Velkomst- og informations-folder
Pga. det fremskredne tidspunkt blev punktet skudt til næste bestyrelsesmøde.

11. Næste bestyrelsesmøde
Onsdag, den 12. juni, kl. 14-17, Bådehavnsgade, 44B, København
Giv gerne besked, om du kommer, enten på telefon eller e-mail.

12. Evt.
Michael havde lavet test af styrken i et dobbelt halvstik.
Ved 2 gentagne tests viste den sig at være ca. 1.000 kg. på 10 mm. reb, hvilket betyder en reduktion i styrken på mere end 50%.

Vel mødt -og god fornøjelse...
Venlig hilsen


Bestyrelsen
BARAProtokoll, BARA styrelsesmöte, 28/5'13.
Mötet hölls på Scan-Rope i Hasslarp, ??Sverige.
Öppet styrelsemöte
Alla medlemmar är välkomna. Vi hoppas att ni kommer att hjälpa till att forma framtiden för rope access i Skandinavien.

Närvarande:
Michael Gullvert
Andrew Green
Chris Parkin
Christian Almar
Avokat:
Kim Filthuth
Greger Andersson

1 Referat:
Christian.

2 Moderator:
Onödig.

3 Medlemmar (DK, SE):
Vi har precis skickat kontingopkrævning och har redan fått nya medlemmar.

4 Konstitution av styrelsen.
Ordförande: Kim
Ordförande: Christian
Andrew Green
Michael Gullvert
Vice och Kassör: Henrik Johansson

5 Säkerhetskomiten i SIS (Svenska Industrial Standard) och arbetet med ISO 22846-2 för reparbete. Ska vi gå med?
Vi har haft kontakt med SIS om. om det möjligt inträde i Säkerhetskomiten, där man bl.a. arbetar med ISO-standard 22846-2 för rope access.

Vi lämnade uppgifter och hade en hel del diskussioner om innebörden och nyttan av en ISO-standard för rope access.
Inledningsvis är vi naturligtvis positiva till allt som kan fasthålla eller öka säkerheten för rope access.
Vi har besked från SIS, att det inte händer mycket med arbetet med ISO-standard för rope access för tillfället, men vi tror att vi med vår bakgrund inom internationell certifierad rope access är uppenbart att vi är med och bidrar med vår kunskap och erfarenhet i en sådant arbete.

Dock meddelade SIS att vi i så fall skulle betala SEK. 2-4.000, - för att gå inn i arbetet och ytterligare ca. SEK. 17.000, - för att vara med per år!


ISO är en frivillig standard och ISO certifierar inte själva enligt standarden.
ISO-certifiering kan alltså princp göras av alla, även om det finns företag och privatpersoner som har specialiserat sig på certifiering av de vanligaste ISO-standarder, till exempel. ISO 5000, som gäller bla dokumentation och förvaltning.
Vi känner dock inte till certifieringsorgan för ISO-standarder för tex. rope access.

Allt material från ISO och från SIS är dessutom upphovsrättsligt skyddad.
Detta innebär att protokollen från de Säkerhetskomitens varken får offentliggöras eller vidarebefordras.
Det innebär också, att ISO-standarder är "hemliga" i den meningen att dom varken är offentligt tillgängliga eller får kopieras eller vidarebefordras.
De kan därför endast förvärvas som ett personligt exemplar genom att köpa dem för ett par tusen SEK. per. standard.

Mot denna bakgrund är det naturligtvis intressant att titta på vem som sitter i säkerhetskomiten och vad deras bakgrund är.
Vi har frågat SIS om detta, men dom vill inte svare på det.
Vi har i stället fått en lista över dom 12 ledamöter i säkerhetskommitén och till syns har endast 1-2 av dessa, som har någon bakgrund inom rope access och särskilt inom certifierade rope access.
De flesta har inte någon tydlig bakgrund inom rope access.
Vissa har en bakgrund inom fallskydd, men det ger ingen eller i bästa fall en mycket begränsad bakgrund i och kunskap om professionell rope access.
Vi finner det mycket oroande att människor med begränsad kunskap och erfarenhet i ett starkt säkerhetskrävande fält som rope access, håller på att utveckla, förändra, eller bara påverka krav inom rope access.

Ännu mer alarmerande tycks det vara, att arbetet och möjligheterna att påverka denna standard är begränsad till en sluten krets av personer utan specialkunskaper inom området och utan rejäla möjligheter för omvärlden att få insikt i, kommentera eller påverka arbetet.

SIS säger att det finns en möjlighet för alla att gå in och kommentera SIS på "deras Kommentera" sidan.
Detta förutsätter emellertid naturligtvis först och främst att man har möjlighet att se över standarden, vilket naturligtvis i princip är omöjligt eftersom den, för det första inte publiceras, förrän den är slutfört och dessuom inte läsas, laddas ner, kopieras eller spridas när den är klar .
När vi försökte att kommentera på SIS' "kommentera"-sida, visade det sig tyvärr att detta alternativ ändå inte existerar i verkligheten, eftersom det inte fanns någon standard för att kommentera ...!
Vi återvända på den bakgrund till SIS, som nu svarade att möjligheten att kommentera endast existerar under en kort period när standarden har skrivits färdig och gar skickats ut i så kallat "remis".

För att vi på informerat underlag kan avgöra om vi tycker att det är tiden, pengarna och mödan värt att gå in i arbetet med en ISO-standard för rope access, tycker vi självklart, att det är viktigt, att styrelsen i förväg kan ta ställning på uppgifter.
Vi önsker därför möjlighet att läsa utkast till en ny standard för rope access arbete innan vi kan ta ställning, om vi vill bidra med vår kunskap och erfarenhet till arbeta med en eventuell ny standard för rope access arbete och, om vi vill betala för detta alternativ.

Mot denna bakgrund beslutade vi att skriva till SIS och be dem att skicka en kopia av ISO 22.846-2 för rope access till var och en av ledamöterna i vår styrelse, så att vi kan bilda oss ett intryck av, vad det är, att vi förväntas delta i (och betala för).

Sammantaget står vi inför att bestämma om ...
- Vi vill gå in i arbetet med en ISO-standard för rope access
och om...
- Vi tror att ISO-standarden är användbar, vill öka säkerheten och kommer att gynna våra medlemmar, kort sagt, är den tiden och pengarna värt.
I detta sammanhang kan nedenståede erfarenheter med ISO-certifieringar vara av intresse:
http://decayonnet.blogspot.dk/2006/03/this-blog-is-not-iso-certified.html
http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=264770
http://www.linkedin.com/groups/ISO-9000-Scam-Dysfunctional-Registrars-3752569
https://groups.google.com/forum/ #! topic/misc.industry.quality/zPzYM-x1crY

Vi antar att vi kommer att ha fått förslaget till ISO-standard för rope access vid nästa möte, där vi utifrån detta sedan kan avgöra om vi vill gå med i arbetet.

6 Kontakt med myndigheterna om workshops för inspektörer etc.
Vi kommer att gå vidare med planerna på att få välinformerade myndighetsinspektörer, när det gäller vad som är viktigt, när det gäller kontroll av rope access arbete.
Styrelse och planeringsmöte på onsdag, 12 Juni 14-17, Bådehavnsgade 44 B, Köpenhamn.
Sen kommer vi att kontakta myndigheterna så att workshoppen kan hållas i höst.

7 Möjlig Svensk branschorganisation för reparbete.
Svensk Rope Access försöker starta en branschorganiskation.
Vi är i udgagnspunktet positiva till en svensk branschorganisation.
Dock vill vi uppmana till, att vi går samman eller åtminston arbetar tillsammans, därför, att myndigheterna annars troligen kommer att ha svårt att relatera till två olika branschföreträdare.

8 Tester av reparbete back-up verktyg.
Resultaten från vår senaste undersökning av back-up verktyg på laddade rep är under utveckling och bör snart vara klar för publicering tillsammans med de tidigare testerna.
I detta sammanhang hoppas vi också att presentera en jämförelse av olika rope access back-up verktyg med sina olika fördelar och nackdelar.

9 Webbplats. och nytt internationellt webbnamn.
Pga den sena timmen fick punktet flyttas till nästa styrelsemöte.

10 Välkomst och Informationsbroschyr.
Pga den sena timmen fick punktet flyttas till nästa styrelsemöte.

11 Nästa styrelsemöte
Onsdag 12 Juni. 14-17, Bådehavnsgade 44, Köpenhamn.
Lämna gärna besked, om du kommer, antingen per telefon eller e-post.

12 Möjligen.
Michael hade testat styrken i en dubbelt halvslag.
I 2 upprepade tester, visade styrken sig vara ca. 1000 kg. på 10 mm. rep, vilket innebär en minskning av styrkan på mera än 50%.

Med vänliga hälsningar,


Styrelsen BARA

Bestyrelsesreferat, 15. november, 2012, kl. 17.00 hos Scan-Rope..

Til stede:
Niklaes Nathen, Per-Rune Andersson, Michael Gullvert, Unni Jepsen, Steen Pedersen, Henrik Johansen, Eigil Christiansen, Christian Almar, Kim Filthuth


1. Referent. Christian.

2. Ordstyrer. Kim.

3. Medlemmer (DK og SE). VI har nu 9 medlemmer, både fra Danmark og Sverige, og flere er på vej.

4. Konstituering af bestyrelsen.
Torben Frederiksen træder ud af bestyrelsen og dermed også fra posten som kasserer.
Michael Gullvert trådte ind som suppleant ind i Torbens sted.
Henrik Johansen blev valgt som ny kasserer.
Tak til begge.

5. Adgang til bankkonto mv.
Svenskerne foretrækker at bruge den danske konto indtil videre.
Vi afventer derfor med at oprette en særlig svensk konto.
Vi beslutter at Kim, Henrik og Christian skal have adgang til kontoen.
Bestyrelsen underskrev fuldmagt, som Christian sender til banken med anmodning om adgang via netbank.

6. Videre arbejde med den nye Vejledning for Rope Access Arbejde.
Kontakterne med de danske myndigheder omkring implementering af den nye Rope Access Vejledning har været meget positive og har allerede givet flere resultater.
Samarbejdet med de danske myndigheder fortsætter og udvides.
Der var endvidere enighed om, at vi også bør indlede samarbejde med de svenske myndigheder.
Niklaes tilbød indledningvis at finpudse den svenske oversættelse af Rope Access Vejledningen.
Christian sender word-kopi af denne til Niklaes.
Derefter vil vi også færdiggøre en svensk version af websiden og siden tage kontakt til de svenske myndigheder.
Michael har nogle kontakter, som han vil spørge til råds mht., hvordan vi bedst kommer videre med det.

7. Workshop samt diskussion og præsentation af back-up-værktøjer samt afprøvning og test af alternativer efter, at Petzl har trukket deres anbefaling af Shunt som backup værktøj til rope access arbejde tilbage og SPRAT Board of Directors har meddelt, at SPRAT-evaluators fremover SKAL tildele en Discrepancy per tilfælde både, hvis en Shunt bruges på en lanyard og, hvis den flyttes ved at trække i snøren.
Da bestyrelsen i SPRAT endvidere har meddelt, at der fremover også SKAL tiledels en Discrepancy per tilfælde, hvis andre værktøjer benyttes i strid med producentens anvisninger, indebærer det også, at Petzl ASAP heller ikke længere må bruges tættere end 5/6 meter på jorden, hvilket gør den ubrugelig i de fleste undervisningssammenhænge.

Workshoppen startede kl. 13 med 9 deltagere.
Vi testede dels Petzl ASAP med Absorbica, dels Kong Back-up, dels Troll Rocker og dels ISC Red.
Testen indebar drop af 80 kg. vægt med faldfaktor 2 i back-up-værktøjets normalkonfiguration.
Vi havde adgang til et dynanometer, så vi kunne måle belastningen.
Testen var på flere punkter lærerig.
I forbindelse med testen tog vi en række billeder og film, som Michael har lovet at forsøge at sammensætte en lille film om testen af.
Når vi har færdiggjort testrapporten, vil den blive offentliggjort på BARAs webside.
Et af testresultaterne var imidlertid så frygtindgydende, at vi nu har valgt at offentliggøre en advarsel imod brug af ISC Red back-up.

8. Webside. Indtil videre er vi tilfredse med den nuværende webside, men på sigt vil vi gerne opgradere denne grafisk, ligesom vi sigter imod også at få en svensk version.

9. Mulig svensk afdeling af BARA.
Det svenske rope access marked er splittet, og mange opererer slet ikke med egentlige certificeringer.
Vi arbejder på, at få flere til at indse nødvendigheden af autoriseret rope access og arbejder fortsat på at kunne samle de forskellige aktører også i den svenske del af branchen i BARA.

10. Velkomst- og informations-folder.
Kim modtog eksemplarer af både den danske og svenske gamle version, og han ville udarbejde og fremsende forslag til ny folder.

11. Fastsættelse samt planlægning af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde skal lægge op til generalforsamligen i februar eller marts.
Der er fremsat forslag til, at bestyrelsesmødet afholdes tirsdag, den 5. marts.

12. Evt.
Intet.

Der blev takket for god ro og orden.

Det var dejligt med det store fremmøde og den store opbakning.
Vi har allerede fået flere positive tilbagemeldinger på både workshop og møde

Vel mødt -og god fornøjelse.
Venlig hilsen


Bestyrelsen
BARA


Bestyrelsesreferat, 11. juni, 2012, kl. 17.00, Hasslarp, Sverige..

1. Referent. Chr.
2. Ordstyrer. Kim
3. Medlemmer (DK og SE). Vi er nu 8 medlemmer, hvoraf flere er svenske, og medlemstallet lader til at stige i øjeblikket, og vi har kontakt med flere, der også gerne vil være medlem.
Vi tager kontakt til dem og sender dem en invitation.
4. Konstituering af bestyrelsen. Kim overtager kassererfunktionen indtil videre.
5. Adgang til bankkonto mv. Kim får en kopi af fuldmagten og kontakter Jyske Bank med henblik på at få adgang til konto og netbank.
6. Præsentation af den nye Vejledning for Rope Access Arbejde.
Vejledningen for Rope Access Arbejde er nu færdig og kan hentes eller læses på:
http://www.bara.dk/vejl
En af vore næste opgaver er nu at tage kontakt til alle relevante myndigheder i både Danmark og Sverige for at gøre opmærksom på vejledningen og betydningen af denne med det formål at skabe en større forståelse for rope access som en sikker arbejdsform.
Vi er enige om, at kontakten til de svenske myndigheder primært skal varetages af de svenske medlemmer, og vi afventer deres forslag til kontakter.
Vi beslutter at kontakte de danske myndigheder, herunder i første omgang Arbejdstilsynet med henblik på dels at orientere dem om den nye vejledning, dels at få revideret den nuværende vejledning for arbejde i højden, evt. med en reference til den nye vejledningen.
Kim konttakter ArbejdsTilsynet med henblik på at få et møde i stand.
7. Petzl Shunt og alternativer.
Petzl har desværre trukket deres anbefaling af Shunten til brug under Rope Access arbejde under særlige forhold tilbage.
Vi havde en diskussion af dette og af mulige alternativer samt af, om vi skal lave en anbefaling / vejledning desangående.
Vores indstilling er, at Shunten på en række områder fortsat er det sikreste alternativ.
Samtidigt er vi opmærksom på de problemerne, der kan være forbundet med at trække den efter os i snøren og dermed i strid med producentens anbefalinger.
Vi arbejder derfor på at udarbejde en samlet oversigt, der enkelt stiller fordele og ulemper samt risici ved de forskellige back-up-værktøjer op overfor hinanden.
Christian laver et forslag.
8. Webside. Vi fastholder indtil videre siden, som den er.
Evt. vil Tavs komme med et forslag til en ny webside.
9. Velkomst- og informations-folder. Tavs kommer med et forslag.
Christian sender et ex. af den gamle folder til Tavs.
10. Mulig svensk afdeling af BARA.
Det var opfattelsen, at vi fortsat er bedst tjent med en samlet forening/afdeling, da problemerne generelt er de samme, mens mulighederne for at blive hørt vokser, jo flere vi er og jo større geografisk område, vi repræsenterer.
11. Fastsættelse samt planlægning af næste bestyrelsesmøde.
Mandag, den 15. november, kl. 17.00 hos Scan-Rope.
12. Evt.

Mødet sluttede i god ro og orden.
Venlig hilsen


Bestyrelsen
BARA


Bestyrelsesreferat, 8. maj, 2012, kl. 19.00.

BARA Bestyrelsesmøde, tirsdag, den 8. maj 2011, kl. 19.00. Telefonmøde.

Mødeleder: Kim Filthuth.
Referent: Christian Almar

Eneste dagsordenpunkt var færdigbehandling af Vejledningen for Rope Access Arbejde.

Efter udsendelse af vejledningen til høring blandt alle synlige rope access aktører i Danmark og Sverige havde vi fået et antal svar og forbedringsforslag tilbage.

Disse blev gennemgået og behandlet på forrige bestyrelsesmøde, og næsten samtlige punkter blev indarbejdet i den reviderede udgave af Vejledningen for Rope Access Arbejde.
Denne blev derefter udsendt til endelig udtalelse hos de parter, som var indkommet med forbedringsforslag i den første høringsrunde.

Efter de indførte forbedringer, var der kun en enkelt, der vendte tilbage med yderligere forbedringsforslag.
Tilbagemeldingen var positiv, men indeholdt dog et forslag på et enkelt punkt omkring formuleringen vedr. styrken i de centrale fastgøringspunkter i selen.

Vi diskuterede spørgsmålet og nåede frem til, at de formuleringer, som vi havde indskrevet i den reviderede vejledning, også dækkede ønskerne i den fremsendte tilbagemelding.

Overordnet drejer spørgsmålet sig om, hvorvidt Vejledningen for Rope Access Arbejde alene og kun skal beskrive de for tiden gældende krav i Europa, eller om vejledningen skal beskrive, hvordan vi i rope access branchen mener, at kravene for professionelt arbejde bør være i det omfang, at de skærper og forhøjer de nuværende krav.
Generelt lægger en række Europæiske og særligt amerikanske krav op til, at alle dele af vor sikkerhedsudrustning skal holde 22 kN.
Dette underbygges af mere end 100 års erfaringer med klatring med sikkerhedsudstyr og ikke mindst af en række uafhængige tests, der viser, at belasningerne sagtens kan komme op i den størrelsesorden.
På den baggrund forekommer det både uholdbart og i hvert vanskeligt at forstå, at kravene i f.eks. EN 358 og 361 lægger op til, at selen kun behøver at kunne holde 15 kN.
For alligevel at imødekomme alle, har vi besluttet at skrive, at:
"Alle rope access arbejdere skal være sikrede med en sele, der opfylder gældende krav, dog bør den mindst holde 22 kN i det forreste indbindingspunkt."
Da de gældende krav i Europa er 15 kN og i USA 22 kN, er det disse krav, der kommer til at styre minimumskravet, mens vi stadig lægger op til, at selen minimum bør holde 22 kN, ligesom alle øvrige led i vores sikringskæde og ligesom kravene er i f.eks. USA.

På den måde mener vi, at vi har taget højde for alle indvendinger og forbedringsforslag, som vi iøvrigt har været meget glade for.

På den baggrund færdiggjorde vi Vejledningen for Rope Access Arbejde, og den er nu offentliggjort.
Derudover er den på vej til at blive sendt til diverse relevante myndigheder.

Det er vort håb, at vejledningen på den måde kan hjælpe de enkelte rope access virksomheder til at synliggøre, hvordan vi arbejder med rope access og, hvilke krav vi stiller i den forbindelse, overfor f.eks. kunder og myndigheder.
Tilsvarende håber vi, at myndighederne med vejledningen får et værktøj til at forstå, hvordan vi i brancheforeningen læggerop til, at rope access arbejde kan udføres sikkert og i overnsstemmelse med alle krav.


Vi vil nu tage kontakt med myndighederne med henblik på afholdelse af et eller flere møder omkring den nye Vejledning for Rope Access Arbejde.

Disse kontakter med myndighederne planlægger vi på næste bestyrelsesmøde, der afholdes, den 6. juni i Hasslarp, Sverige.
Alle medlemmer er velkomne på vore bestyrelsesmøder.


Næste møde afholdes hos ScanRope, mandag, den 11. juni, kl. 17.00.

Venlig hilsen


Bestyrelsen
BARA


Bestyrelsesreferat, 26. april, 2012, kl. 17.00.

Åbent BARA Bestyrelsesmøde, torsdag, den 26. april 2011, kl. 17.00 hos DanClimb, Bådehavnsgade 44D, 2450 Kbh. SV. Danmark.
Dagsorden.
1. Referent. Chr.

2. Nye medlemmer. Vi har nu ialt 9 medlemmer, og vores mål om at blive flere lader således til at være godt på vej.
Medlemsoversigten på websiden er opdateret med de nye medlemmer.

3. Indkomne forslag til AT - vejledning.
Der var indkommet 4 forbedringsforslag, 1 fra Danmark og 3 fra Sverige.
Forslagene var generelt positive overfor vejledningen.
Vi gik grundigt igennem dem alle og har så vidt muligt forsøgt at indpasse forslagene i den endelige vejledning.

Nogle af forbedringsforslagene var gennemgående.

Disse drejede sig især om...:
a. Kravet til styrke i indbindingspunkterne på seler.
Gennemgående var spørgsmålet, om vi i Europa skal kræve, at alle led i sikringskæden, herunder også selen, skal holde 22 kN, som det f.eks. kræves i USA, som vi har lagt op til i vejledningen.

Det forekommer fortsat logisk uforståeligt, at der er et enkelt led i vores sikringskæde (det centrale indbindingspunkt i selen), hvor myndighederne i Europa gennem CE og EN kun kræver, at det holder 15 kN, mens alle øvrige punkter (reb, slynger, karabiner mv.) skal kunne holde til 22 kN.
At dette ikke kun er en akademisk forskel, understreges af mange tiårs erfaringer med og afprøvninger af klatreudstyr, der tydeliggør, at belastninger ved selv meget små fald let kan overskride 15 kN.
Et tydeligt eksempel på dette kan bl.a. ses af DMMs test af nylon og Dyneema slynger.
http://dmmclimbing.com/knowledge/how-to-break-nylon-dyneema-slings/
Her fremgår det bl.a., at selv meget små fald på 60 cm. kan generere mere end 15 kN og, at godkendt klatreudstyr kan briste ved fald af den størrelse.
Vi mener således fortsat, at det må skyldes en logisk tankefejl, at de europæiske standarder i dag medfører, at kravene til styrke i et enkelt led i sikkerhedskæden er markant lavere end kravene til alle de øvrige led i sikkerhedskæden.
Tilsvarende mener vi fortsat, at der en overvældende og entydig evidens for, at al vor udrustning bør holde minimum 22 kN.
Alligevel besluttede vi at ændre kravet om 22 kN i alle punkter til, at alle punkter ”bør” holde 22 kN.

b. I det hidtidige forslag benyttede vi udtrykket ”statiske reb” om alle reb, der ikke var dynamiske.
For yderligere at skabe klarhed og præcisering ændres udtrykket nu til ”statiske eller semistatiske” reb.

c. Vejledningen ændres, så der åbnes for muligheden af anvende førstemandsklatring, hvis man har fået særlig uddannelse heri.

d. I den hidtidige vejledning havde vi lagt op til, at diameteren på arbejds- og sikkerheds-rebene skulle være 10-11 mm.
Selvfølgelig findes der også både dynamiske og statiske/semistatiske reb med lavere diametre, som også kan holde de nødvendige 22 kN.
Det er imidlertid ikke brudstyrken i sig selv, der har medført kravet til en diameter på 10-11 mm men i stedet de værktøjer, som vi anvender, der for størstedelen af værktøjernes vedkommende helt enkelt ikke virker på reb, der han en diameter, der er mindre end 10 mm.
Vi fastholder derfor i udgangspunktet dette krav, men indfører dog en åbning ved nu at skrive, at det bør være 10-11 mm.

e. Vi havde lagt op til, at rebet skulle nå fra toppen og hele vejen ned.
Vejledningen er nu ændret, så det fremgår, at dette krav undtagelsesvis kan fraviges, hvis arbejdet eller sikkerheden nødvendiggør dette.

f. Derudover er der tilføjet visse referencematerialer.

4. Videre arbejde med samt kontakt til myndigheder vedrørende AT- vejledning.
De sidste ændringer bliver indføjet i den reviderede vejledning og markeret med rødt, hvorefter den sendes til de, som har bidraget med ændringsforslag for at høre, om ændringerne medfører, at vejledningen nu møder deres indvendinger.
Vi beder om svar indenfor 8 dage.

Derefter vil mødes igen og færdiggøre vejledningen.

Når det er sket, vil den blive offentliggjort.
Endvidere vil vi tage kontakt til relevante myndigheder med henblik på at møde, der skal præsentere vejledningen for myndighederne.

5.Fastsættelse samt planlægning af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag, den 8. maj kl. 17.


Bestyrelsesreferat, 10. november, 2011, kl. 17.00.

Åbent BARA Bestyrelsesmøde, torsdag, den 30. november 2011, kl. 17.00 hos Scan-Rope, Kontorsgatan 5, 26039 Hasslarp, Sverige.

Tilstedeværende:
Rami Farajallah
Alexander Carlsson
Jonas Isinger
Frederik Simon
Michael Gullvert
Christian Almer
Kim Filthuth

1.      Referent: Christian.

2.      Godkendelse af sidste referat: Godkendt.

3.      Medlemmer (DK og SE):
Fortsat ingen ny opdateret medlemsliste.
Kim skaffer til næste møde.

4.      Igangværende sager (RopeAccess vejledning).
Det forslag til RopeAccess Vejledning, som vi bearbejde ved workshoppen, den 30. september, er nu blevet færdigbearbejdet og udsendt til gennemlæsning inden dette mødet.
Dette affødte yderligere et par kommentarer og forbedringsforslag, som vil blive indarbejdet i vejledningen.
Medlemmerne af BARA får nu lejlighed til for sidste gang at gennemlæse og kommentere Vejledningen.
Særligt link med vejledningen er sendt til medlemmerne.
Vi sætter en sidste frist for kommentarer til 30. november.
Kommentarer sendes på mail.
Alle kommentarer er meget velkomne.

Derefter færdiggøres vejledningen.
Ydermere oversættes den til svensk.
Rami har tilbudt at sørge for oversættelse til svensk.
Alternativt har Alexander også tilbudt at hjælpe til med en svensk oversætteselse.
Vi forventer, at både den danske og svenske version af vejledningen er færdige og klar til udsendelse, den 31. dcecember.
I den forbindelse opfordres alle medlemmer, der kender til rope access firmaer, til at sende os information om disse, så de kan komme med på maillisten.

Når vi har fået, samlet og inkoopereret alle kommentarer sender vi vejledningen ud til alle relevante rope access firmaer mv. i Danmark og Sverige til kommentarer.
Vi giver en svarfrist på 2 måneder.
Derefter inkoopererer vi eventuelle forbedrings- og ændringsforslag så godt som muligt og færdiggør BARA vejledningen.

Den færdige vejledning sendes til sidst til relevante svenske og danske myndigheder, og vi lægger derefter op til et samarbejde med myndighederne om fukd anerkendelse af rope access på det grundlag.

5.      Henvendelser
Ingen.

6.      Økonomi.
Vi beslutter at ændre foreningskontoen tilbage en konto, som den vi havde tidligere, hvor kassereren har adgang til kontoen uden særlige fuldmagter mv.
Kim tager allersnarest kontakt til banken herom.

7.      Dato for Generalforsamling
Torsdag, den 23. februar, kl. 17 hos DanClimb.

Evt.
a. Tavs arbejder fortsat på revideret webside.

b. TEST AF ID.
Lige inden mødet havde vi i forbindelse med det årlige PRAT®-TVG-møde benyttet faciliteterne hos Scan-Rope til at teste en Petzl ID’20.
Iflg. rope access Certification Requirements mv. fra forskellige certificeringssystemer, er det et krav, at descenderen (her Petzl’s ID’20) er låst, hvis bremserebet slippes.
Iflg. erfaringerne fra f.eks. hændelsesrapporteringer er det imidlertid ikke sjældent, at håndtaget enten glemmes i åben tilstand eller, at tilfældige bevægelser skubber håndtaget fra låst og op til åben position uden, at dette dog lader til at have givet problemer i praksis.

Det forekom derfor relevant at gennemføre en konkret test af, om og i givet fald, hvor meget en ID med åbent håndtag ville holde til ved forskellige chokbelastninger.
Inden bestyrelsesmødet gennemførte vi derfor et par test af en ID med åbent håndtag, udsat for to forskellige fald.
- Dels et fald med en længde på ca. 120 cm. i et reb af samme længde (120 cm). Altså et faktor 1 -fald.
- Dels et fald med en længde på ca. 240 cm. i et reb med en længde på ca. 120 cm. Altså et faktor 2 -fald.
Måske lidt overraskende viste disse tests, at ID’en ikke gled, når den havde åbent håndtag, både ved et fald med en belastning på faldfaktor 1 og faldfaktor 2.
Testene blev filmet, Michael har behandlet resultatet, og filmen fra testen af ID kan derfor allerede nu ses her.
eller på:
http://www.bara.dk/idff2
Tak til Michael for indsatsen.

Tak til alle for god ro og orden....:o)

Bestyrelsen ved Christian


Bestyrelsesreferat, 30. september, 2011, kl. 10.00.

Åbent bestyrelsesmøde d. 30. september 10.00 samt workshop om Vejledning for Rope Access Arbejde hos DanClimb.

Formål: At afholde bestyrelsesmøde samt at få færdiggjort udkastet til Vejledning for Rope Acces Arbejde.

Mødeleder: Kim Filthuth

Referent: Tavs Hanen

Dato: 30/9-2011

Varighed: 10.00 ­ 17.00

Tilstedeværende:
Kim Filthuth (KF)
Christian Almer (CA)
John Clausen (JC)
Torben Frederiksen (TF)
Rami Farajallah (RF)
Jakob Hevald (JA)
Tavs Hansen (TH)

Fraværende:
Michael Gullvert (MG)

Referent:
Tavs Hansen

Bankforbindelse
BARA har nu en foreningskonto i Jyske Bank med KF og TF som kontaktpersoner.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver fuldmagt samt udpeger, hvem der har adgang til kontoen.
KF og TF har adgang.
Der underskrives et ny fuldmagt årligt ved generalforsamlingen.
TF, ASAP

Medlemmer (DK & SE):
Der er pt. 6 medlemmer.
Der er stadig C medlemskab, så medlemskabsmulighederne ser sådan ud:
A-medlemskab for firmaer med 2 stemmer v. generalforsamlingen. Pris: DKK 5000,-
B-medlemskab for enkeltpersoner og mindre firmaer med 1 stemme v. generalforsamlingen. Pris DKK 1000,-
C-medlemskab for støttefirmaer/personer uden stemmeret vedgeneralforsamlingen. Pris DKK 500,-

Når Rope Access vejledningen er på plads vil bestyrrelsen opsøge øvrige Rope Access firmaer, som fortsat ikke er medlemmer, dels for at give dem mulighed for og tilbud om at få indflydelse på Vejledningen for Rope Access og dels for at invitere dem til at gå med i BARA.
CA færdiggør udkastet til Vejledning i Rope Access.
CA laver liste over firmaer, man kan kontakte.

Hjemmeside
TH laver oplæg til ny hjemmeside, ultimo
2011.
TH

Velkomst- og informations-folder
TH laver udkast til ny folder, når hjemmesiden er færdig, primo 2012.

Fastsættelse samt planlægning af næste generalforsamling
Fastsættes til næste bestyrelsesmøde.
KF

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Næste møde 10 Nov 2011 kl 17.00 i Hasslarp.
KF

Evt.
Der skal laves en optælling af totale antal timer i reb og de arbejdsskader, der har været, af de firmaer, der er i BARA.
Desuden skal et udvalg af klatrere med min. 2000 timer i reb efter aftale stille til en test ved arbejdsmedicinsk institut for at få testet deres krop for tegn på nedslidning mv.
Dette kan være med til at synliggøre, at rope access ikke nedslider rope access arbejdere og til, at AT får et mere nuanceret og realistisk syn på nedslidning og sikkerhed i forbindelse med Rope Access arbejde.
Alle reagerer med forslag ved bestyrelsesmødet, den 10 nov. 2011.

Justering af Rope Access vejledning
Det første udkast til en vejledning blev ændret og rettet igennem.
CA laver en renskrivning, der sendes rundt til gennemlæsning.
CA

Tak til DanClimb for at stille med lokaler til afholdelse af workshop og bestyrelsesmøde.


Bestyrelsesreferat, 11. marts, 2011, kl. 10.00.

Bestyrelses møde d. 11. marts 10.00 hos DanClimb.

Fremmødte;

Torben Frederiksen(Ax-s),
John Clausen (Danclimb),
Christian Almar(KlatreCenteret),

Referat:

1. Referent: Christian

2. Bankforbindelse mv.
Torben har nu etableret foreningen med et CVR-nummer.
Torben overtager kassererposten og skaffer oplysninger fra Niels, der giver adgang til eksisterende konto hos Jyske Bank.

3. Medlemmer i DK & SV.
Mulige nye svenske medlemmer er interesserede og er allerede inviteret til velkomstmøde i Hasslarp i forbindelse med workshop og generalforsamling, den 7. april.
Vi laver en introduktion af foreningen til disse nye medlemmer ved mødet.
Denne indeholder bl.a en præsentation af det igangværende arbejde med vejledning for rope access.
Endvidere vil Tavs vise et par videoer fra nogle af deres projekter.

Potentielle nye danske medlemmer inviteres også.
John står for dette.

Når arbejdet med Vejledning for Rope Access er færdigt og fremlagt for ArbejdsTilsynet, indkaldes endvidere til et særligt åbent hus -arrangement / Workshop for mulige nye danske medlemmer i Danmark.

4. Hjemmesiden.
Der lægges nu logoer oog links ud til alle medlemsfirmaer.
Alle sender logo i jpg., 72 DPI til Christian.
Der arbejdes videre med nyt design på hjemmesiden.

5. Velkomst- og informationsfolder.
Vi skal sprogrevidere vore brochurer.
Dette gøres efter generalforsamlingen, forhåbentlig med hjælp af vore nye svenske medlemmer.

6. Generalforsamling og workshop / velkomst for nye medlemmer.
Der er allerede udsendt invitation til flere svenske medlemmer.
John udsender invitation tli potentielt nye danske medlemmer.

Vi præsenterer BARA.
DanClimb viser film og medbringer projektor.
Diskussion af den dansk/svenske struktur i fremtiden..
Diskussion af Vejledning for Rope Access.
Diskussion af planerne om auditering af rope access firmaer.

Derefter bestiller vi mad, som vi kan spise inden generalforsamlingen.
DanClimb og AX-S tager vand med.

Efter maden afholdes generalforsamligen.
Kim afholder formandsberetning.
Torben fremlægger regnskab.
I budgetudkastet skal der være råd til brochurer, ny hjemmeside samt Rope Access Workshop.
Kontingentet foreslås derfor fastholdt.

7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Fastsættes i forbindelse med generalforsamlingen.
Punkt til dette møde: Rebknallerter, sikkerhed, redningsplaner og deres rolle relation til rope access og vejledningen herfor.
Mødet kobles til endnu en Workshop om udkastet til Vejledning for Rope Access, hvor samtlige punkter i udkastet diskuteres grundigt og en enighed herom forsøges færdigformuleret.

8. Evt.
Forslag.
Når medlemmerne afslutter større rope access projekter, så foreslås det, at enten de eller BARA laver en kort opsummering af arbejdet mht. f.eks. antal arbejdstimer og antal hændelser med henblik på at kunne dokumentere arbejdets sikkerhedsmæssige karakter.
Formålet er bl.a. at skabe dokumentation for det sikkerhedsniveau, der er knyttet til professionel rope access.
Det foreslås at anonymisere disse rapporter.

Til sidst blev forslaget til Vejledning for Rope Access arbejde diskutetet.
Der var bl.a. enighed om, at vejledningen skulle tillade, at daglig inspektion af udstyr af kvalificeret person (typisk certificeret rope access personale, herunder i særdeleshed den ansvarlge Rope Access Supervisor, opfyldte professionelle krav og tilmed var at foretrække frem for f.eks. individuel mærkning og logning af hver udstyrsdel.
En række andre punkter til Vejledningen for Rope Access blev diskuteret, men tiden trak ud, og det blev besluttet at fortsætte arbejdet ved et særligt forlænget bestyrelsesmøde næste gang.

BARA bød på arbejdsfrokost, og mødet i god ro og orden kl. 14.15.


Bestyrelsesreferat, 5. oktober, 2010, kl. 18.00.

Bestyrelses møde d. 5. oktober 18.00 hos DanClimb.

Fremmødte;

Torben Frederiksen(Ax-s),
Kim Filthut(Danclimb),
Frank Madsen(Ax-s),
Christian Almar(KlatreCenteret),
Niels Mortensen(Siemens)

Referat:

1. Ordstyrer
Ingen.

2. Referent
Niels

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

4. Punkter til dagsordnen.
Hovedsigtet med dette bestyrelsesmøde er at få lagt en køreplan og få sikret at de nødvendige ressourcer er tilstede eller kan etableres.

5.Fremtidsperspektiver for BARA:
a. Der tilstræbes at udarbejde et oplæg til AT vejledning for Rope Access i DK.
Workshop er aftalt i uge 49, d. 07-12-2010 kl. 09.30 (hele dagen).
b. Der skal vælges ny kasserer da Niels Mortensen er fratrådt posten.
c. Der tages kontakt til potentielle Svenske medlemmer.

6. Skal BARA oprettes med et CVR Nr.
Grundlag uafklaret. Siemens kan pt. ikke indmeldes i BARA uden.

7. Skal BARA overgå fra privat netbank til erhvervs netbank.
Da Niels Mortensen aftræder som kasserer undersøger Kim Filthut muligheder for oprettelse af anden erhvervsnetbank til foreningen i egen bank.
Når ny foreningsnetbank med dokumentation er oprettet overføre Niels indestående i Jyske Banke til ny foreningskonto.
Girokort til bestalling af kontingent i fremtiden er irrelevant. Det køre tilfredsstillende gennem netbank.

8. Næste møde.
Næste møde blev aftalt som workshop. Se ovenfor.
Dagsorden og invitation udarbejdes af Kim og tilgår.
Workshop: Vejledning-Rope Access i DK
- Workshop er aftalt i uge 49, d. 07-12-2010 kl. 09.30 (hele dagen).
- Hver deltager medbringer relevante materialer, a.c.o.p og andet på et USB stik!
- Tilmelding til Kim NLT uge 47.

9. Evt.
Intet.
Mødet overgik derefter i en almindelig diskussion af muligheder og planlægning af diverse.


Bestyrelsesreferat, 5. januar, 2010, kl. 17.00, 2010.

Telefon-bestyrelses møde d. 5. januar 17.00.

Fremmødte;

- Christian Almar
- Niels H Mortensen

Referat:

1. Ordstyrer
Ingen.

2. Referent
Niels

3. Godkendelse af referat fra sidste møde med CA ændringsforslag.
Godkendt ved sammenskrivning af kommentarer under mødet.

4. Punkter til dagsordnen.
Ingen

5. Invitation til workshop / workshop.
Lars har udsendt materialer,
Workshop udsættes.

6. Nye opgaver.
Se noteark, rundsendt til bestyrelsen.

7. Næste møde.
Næste møde bliver generalforsamling d. 9. marts, 2010 kl. 16.00 i KBH hos DanClimb.
Dagsorden udarbejdes af Lars og tilgår.

8. Evt.


Bestyrelsesreferat, 7. december, 2009, kl. 17.30.

Referat af BARA bestyrelsesmøde.

Bådehavnsgade 44 D (Danclimbâs lokaler).

Fremmødte;
- Kim Filthut
- John Clausen
- Lars Christensen
- Torben Bjerg
- Christian Almar
- Niels H Mortensen

1. Referent
Niels H Mortensen

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

3. Fremtidsperspektiver for BARA
Motivationen for at drive BARA videre er klart til stede.
Folk har dog meget travlt så tingene skal være målrettet.
Medlemskredsen skal øges hvis der skal blive mere aktivitet!
Der er bred enighed i at en workshop kan give BARA opmærksomhed med henblik på at hverve medlemmer og formidle Rope Access & ideologi!

4. Seminar
Man vil forsøge at iværksætte et seminar.
Foreløbigt planlagt dato; 5. marts 2010 kl. 10 ö 14, i Hasslarp, ScanRope - Svensk workshop
Foreløbigt planlagt dato; 28. maj 2010 kl. 10 ö 14, i KBH, DanClimb - Dansk workshop
Folk skal møde op dagen før med henblik på forberedelse.
Eventuelle opgaver;
- plancher
- konkurrencer
- lidt foredrag
- test af udstyr
- afprøvning af nyt udstyr

Aftalte opgaver og initiativer: Se note.
Note sendt rundt til alle bestyrelsesmedlemmer.

5. Velkomstfolder
Se ovenfor under opgaver!

6. Hjemmeside
Lars sætter ny hjemmeside i gang. Spørger om David vil lave en meget enkelt og let opsætning.
Ny hjemmeside bør ligge sig op ad BARA ö folder med både tekst, logo og farver/layout.

6A. Regnskab / Medlemskab; - hvornår skal det gælde til og fra hvis man betaler eks. 7 md henne i en periode?
Niels fremlage BARA's regnskab / Regnskab godkendt.
Alle betalte medlemskaber fra 01-01-2009 gælder til 01-07-2010.
Ny opkrævning udsendes umiddelbart efter general forsamlingen i foråret 2010.

6B. Næste møde
Tlf. møde d. 5. januar 17.00 ö ring 4x90 og tryk kode; 24 24 24 24 ö send varsel!
Niels sender varsel vedr. kode.
Dagsorden tilgår!

7. Evt.


Tak for høj effektivitet samt god ro og orden!


Bestyrelsesreferat, 25. august, 2009, kl. 17.00.

Møde afholdt som telefonmøde.

Deltagere.
- Tilmeldte: Danclimb, Klatre Centeret, Klätter Service, Siemens Wind Power.
- Afmeldte: Torben Frederiksen(Ax-s), Global stilladser, Stennevad.


Dagsordnen blev enstemmigt redigeret kort før mødet fordi det blev afholdt som tlf. møde.
Ny dagsorden som herunder:

Dagsorden:

1. Referent - Niels

2. Punkter til dagsordnen (SKAL være vigtige)
a. Ingen supplerende. Enighed om effektivitet.

3. Opkrævninger, kontingent og medlemskartotek.
a. Der blev talt medlems indmeldelse. Alle har travlt så vi lavet opsøgende arbejde i efteråret.
b. Der blev kort talt regnskabs staturs.

4. Hvad nu? + Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
a. Enighed om at drøfte refleksioner om fremtid og primær fokus på næste bestyrelsesmøde.
b. Enighed om at arrangerer en workshop/Olympic/seminar for diverse interessenter, medlemmer oa. Eksempelvis en fredag fra kl. 10. Fredag som en god dag. Indholdet kunne være en "rope access olympiade", debatter, oplæg, middag kl. 12 på nærved liggende restaurant. Stedet kunne være Scanrope, Danclimb, SWP Brande.
c. Enighed om at reflekterer på indhold til punkt b. Refleksioner mailes til Lars som samler trådene. Han videresender et samlet debatgrundlag til Christian som vedhæfter dette til næste dagsorden.
d. Niels sender godkendt referat til Christian.
e. Christian uploader dagsorden samt debatgrundlag til hjemmesiden.
f. Folk med opgave ansvar melder nødvendig deadlines ud i god tid!
g. Næste bestyrelsesmøde: d. 26-10-2009 kl. 17.00 i Hasslarp hos Scanrope.

5. Evt.
a. Intet supplerende.

Tak for høj effektivitet samt god ro og orden!


Bestyrelsesreferat, 22. april, kl. 17.30, 2009

Mødet blev afholdt hos Scan-Rope i Hasslarp.


Deltagere:
Torben Frederiksen
Lars Christensen
Christian Almar
Niels H. Mortensen

Afmeldinger:
- David Norrel

Dagsorden.
1. Referent: Niels.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling:
Godkendt med følgende ændring:
- Under evt.: - BARA's generelle holdning er at vi følger gældende standarder.
Afvigelser herfra skal ske i skærpende retning.
- Regnskabet er ikke revideret jf. vedtægter. Generalforsamlingen har godkendt dette. Dette giver anledning til sanering af vedtægter ved årets afslutning.

4. Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Lars Christensen
Næstformand: Christian Almar
Kasserer: Niels H. Mortensen
Bestyrelsesmedlemmer: Torben Frederiksen og David Norrel.
Suppleant: Kim Filthut
Vi takker mange gange for Christian Almar's store indsats for at få BARA op at stå og håber fortsat, at han vil bidrage med sin utrættelige vilje og viden i BARA som næstformand.
Vi ønsker ligeledes Lars Christensen tillykke med posten som formand og håber, at han vil trives på posten. Han har alles opbakning.

5. Opkrævninger, kontingent og medlemskartotek.
Niels udsender opkrævning af kontingent.
Niels skriver tilmeldingsblanket på dansk og sender ud til bestyrelsen til godkendelse.
Certifikat er umiddelbart nedprioriteret.

6. Ejerskabet af aktiver i BARA, heri hjemmeside, logo, brochure mm. - evt uploadning på grouocare, sharepoint med alle bestyrelsesmedlemmer som administratorer.
CA havde tage en kopi af alle info, dok., hjemmeside mm. CD ligger v. Niels. Der arbejdes på løsning vedr. anden hjemmeside. Domæne betales af BARA.
CA er naturligvis velkommen til opkræve betaling af BARA for udgifter vedr. nuværende webside.
Fælles intranet/delested er umiddelbart nedprioriteret.

7. Skal der være et standart punkt på dagsorden som hedder "ændringer til dagsorden"?
Nej. Forslag skal sendes ind før mødet.

8. Håndtering af dokumenter i BARA, heri godkendelse af referater og efterfølgende uploadning af disse til web.
Håndtering af bestyrelsesreferater.
Skal godkendes før uploadning på web.
Det sendes ud til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har 1 uge til at godkende. Herefter bliver det lagt op på hjemmesiden.

9. Hjemmeside.
Torben arbejder på at få program som kan tage backup at helt ny hjemmeside.
Lars kontakter Kim vedr. tidligere hjemmeside.

10. Velkomst- og informations ö folder.
Der var fejl i DK versionen. Vi afventer afklaring/udlevering af det originale dokument fra Reklame fabrikken i SE.

11. Kontakt til myndigheder mv.
Vi fortsætter dialog med myndighederne.

12. Vejledning og regler for Rope Access.
Vi fortsætter dialog med myndighederne.

13. Forsikring til og for medlemmer.
Intet nyt. Lars tager fat i Kim F.

14. Resultat af dialog med svensk dykkerorganisation.
Intet nyt. CA tager fat i David.

15. Presse-meddelelse.
Afventer dansk brochure samt afklaring vedr. evt. workshop.

16. Fordeling af arbejdsopgaver.
Alt fordelt.

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
25. august hos Siemens Wind Power.

18. EVT:
David udtrykker: Vedr. program for log, kontrol og certificering, send mail til David så for David sendt et link til jer.
Ax-s har mødt nye test vedr. backup værktøjer. Der undersøges på sagen, og vi afventer dokumentation.
Torben orienterer vedr. Ax-s initiativ til Europæisk SPRAT komite.
Denne skal være helt uafhængig af BARA.

Mødet sluttede i god ro og orden.


Bestyrelsesreferat, 29. januar 2009

Mødet blev afholdt hos DanClimb i København.


Deltagere:
Kim Filthuth
Torben Frederiksen
David Norell
Christian Almar

Lars Henrik Christensen
Niels Mortensen
Torben Bjerg
Rasmus Juul Nielsen
Lars Jepsen

Dagsorden.
1. Referent: Christian.

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Resultat af undersøgelse af forsikringer.
Det havde været svært at få ordentlige svar mht. at forsikre Baras medlemmer.
Kim mener imidlertid, at der er muligheder hos deres forsikringsselskab, og han kontakter dem for at høre om mulighederne der.

4. Opkrævninger, kontingent og medlemskartotek.
2 nye støtte-medlemmer
Vi har en god økonomi, og medlemstallet øger pænt i øjeblikket.

5. Medlemmer och sponsorer
Christian tager kontakt til endnu en mulig sponsor.

6. Logo og ret til at bruge logo.
Logoet er klart og ligger til download og brug på hjemmesiden for alle medlemmer.
Medlemmerne opfordres til at bruge logoet i deres brochure- og reklameaterialer mv. og ikke mindst til hurtigst muligt at lægge det på deres hjemmeside med link til BARA.
Endvidere opfordres alle til snarest at sende deres logo til Chr., så det kan blive lagt ud på hjemmesiden sammen med logoer for andre medlemmer.

7. Introfolder / mail til nye medlemmer lægges på to-do list.
Evt. benyttes en revideret tekstversion fra Klatre-Centerets efter-kursus-materiale til at maile til nye medlemmer.

8. Hjemmeside.
Dokumentationsmateriale lægges ud, primært som links.
Alle mailer relevante links til Chr.

9. Velkomst- og informations -folder
Den danske version er groft set færdig.
Der var enighed om, at brochuren var fin.
Evt. tekstforbedringsforslag sendes til Chr. indenfor en uge, dvs. senest, den 5. februar.
Chr sender derefter videre til David.
Alle opfordres til at sende gode billeder til brochuren til David.
David færdiggør derefter både svensk og dansk version af brochuren og sender den så til trykning.
Chr. henter hos trykker i slutningen af februar.
Derudover sender David både lav- og højopløste pdf-versioner af brochuren til Chr, der lægger dem ud på hjemmesiden.
De lavopløste lægges på den almene del af hjemmesiden, og de højopløste lægges på en særlig medlemsside til download, så de enkelte melemmer og melemsvirksomheder kan hente dem her og printe ud eller sende videre til deres trykker.

10. Kontakt til myndigheder mv.
Fortsat god kontakt. Vi fortsætter dialogen.
Vi forsøger at udvikle en lignende dialog med de svenske myndigheder.

11. Resultat af dialog med svensk dykkerorganisation vedr. godkendelser.
Hjemmesiden er lukket.
David undersøger igen.
Robert har iøvrigt lavet et program, der kan tagge og logge udstyr.
BARAs medlemmer tilbyder at være BETA-testere.
Til gengæld tilbydes Robert mulighed for at reklamere med, at BARA i givet fald, at medlemmerne er tilfredse, har godkendt programmet.
David formidler kontakt.

12. Diskussion af foreningens holdning til andre udbydere, der ikke er autoriserede eller benytter autorisationer.
Vi ønsker fortsat, at deres eksamenskrav er offentliggjort for, at de kan være med i BARA.
Derudover ønsker vi for alvor en åben indstilling til og en dialog med alle relevante parter.
Vi lægger på den baggrund op til at afholde et åbent seminar om rope access for hele Skandinavien indenfor et år.
Diskuteres og planlægges videre ved næste bestyrelsesmøde.

13. Offentliggørelse af hændelser og mulighed for indrapportering mv.
Efter TVG møder foreslås en kortfattet konklussion nedskrevet og udlagt på BARAs hjemmeside.
Chr laver og sender rundt med forslag til, hvad der skal offentliggøres efter næste TVG-møde i marts.

14. Fastlæggelse af dato for samt planlægning af generalforsamling
23. marts hos DanClimb, kl. 18.30.
- a. Ændring af vedtægter vedr. medlemskategorier.
Chr laver forslag til vedtægtsændringer.
Niels sender opdateret medlemsmailliste til Chr.
Invitationer udsendes af Chr.
Dagsorden laves af Chr. og sendes efter godkendelse af øvrig bestyrelse til medlemmerne.

15. Presse-meddelelse.
Afventer resten af materialerne.

16. Fordeling af arbejdsopgaver.
Er fordelt.

17. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Aftales ved generalforsamlingen.

18. Evt.
Mødet sluttede kl. 22 i god ro og orden.
Snakken fortsatte ud på natten.
Tak til DanClimb for anretning og brug af lokaler.


Bestyrelsesreferat, 6. november 2008

Mødet blev afholdt hos Scan-Rope i Sverige.

Tilstedeværende:
Christian Almar, Klatre-Centeret
David Norell, Klätterservice
Torben Frederiksen, Ax-s

Fraværende:
Kim Filtuth, DanClimb

Til stede iøvrigt:
Niels Mortensen, Siemens Windpower

1. Referent:
- David Norell, Klätterservice

2. Godkendelse af forrige mødes referat
- Godkendt

3. Opkrævninger, kontingent og medlemskartotek.
- Intet nyt, sidste inbetalningen gjort af Ax-s.
- Medlemmerne opfordres til at sende opdaterede kontaktoplysninger til Niels på:
nh@nh-natur.dk

4. Medlemmer och sponsorer
- Da DanClimb ikke var til stede, kunne vi ikke få at vide, hvordan det var gået for dem med deres sponsorsamtale.
ICM havde takket nej og ville se tiden an.
Iøvrigt intet nyt.

- Vi havde fået en ny forespørgsel fra en person med SOFT-niveau 1-uddannelse.
Da SOFT på trods af gentagne henvendelser herom fortsat ikke vil offentliggøre sine eksamenskrav og kriterier for beståelse, kan vi desværre ikke optage ham som fuldgyldigt medlem.
Dette bliver meddelt ham, og han opfordres i stedet ti at gå med som støttemedlem.
Vi blev enige om, at Niels til næste møde skal gennemgå vedtægterne for at se på de præcise krav, som BARA stiller vedr. autorisation for, at et medlem kan optages i foreningen.


5. Logo og ret til at benytte logo
- Arbejdet med logo skal prioriteres, og vi skal have et forslag klar til næste møde.
Ansvarlig Torben F.

6. Hjemmeside
- Kim har lavet en ny version, der ser fin ud.
Det er imidlertid et problem at få flyttet indholdet over i et andet program.
Indtil videre beholder vi den, som vi har.
Flere synes dog, at vi skal have en smartere hjemmeside.

7. Velkomst- og informationsfolder
- David havde lavet et forslag til folder, som vi blev enige om at benytte som udgangspunkt.
- Når logoet er klart, skal det også i brochuren.
- Billeder efterlyses med f.eks. vinduespudsning og vindmøller mmm.
Mail billeder til David.
- Christian oversætter til dansk
- For traditionelle metoder skal stillads også nævnes.

8. Kontakt med myndigheder mv
- Vi har fortsat gode kontakter med myndighederne, og vi har fået nye kontaktpersoner.

9. Presse-meddelelse
- Pressmeddelelse kommer, når vi har logo, hjemmeside, brochure og nyheder klar.

10. Fordeling af arbejdsopgaver
- Kim fortsætter med sponsorjagt og har det klart till næste møde
- Når broshuren er klar trykker vi 50 svenske och 50 danske (David)
- Torben F har ansvar for at logoet blir klart

11. Forsikring til og for medlemmer
- Torben har snakket med med et forskiringsselskab.
De er interesserede i et samarbejde.
Torben försøger til næste møde at lave en oversigt over Rope Access-forsikringer og snakker med det pågældende forsikringsselskab, om de er interesserede i at lave en forsikringspakke till BARAs medlemmar.

12. Næste møde hos DanClimb, Bådehavnsgade i Københamn den 29 januari 2009 kl 18.30

13. Evt.
- David kontaktar Yrkesdykarnas Branschförening i Sverige for at høre, hvordan de forholder sig til EN-norm krav til udstyr mv.


Bestyrelsesreferat, 17. september 2008

Mødet blev afholdt hos Scan-Rope.
Alle mødt på nær Jan Rosiak.

Mødet blev indledt med en række tests af forskellige værktøjer udsat for fald.
Testene understregede igen, at ascenders, jumars, crolls, basics etc. er aldeles uegnede til at opfange selv små fald.
Samtidigt gav testene et overbevisende indtryk af shunten som back.up værktøj, selv når den blev udsat for fald med en høj faldfaktor.

Dagsorden
1. Referent
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Status opkrævninger
4. Status vedr. medlemmer og sponsorer
5. Status på logo og ret til at bruge dette
6. Status på hjemme side
7. Status vlkomst og info folder
8. Kontakt til myndigheder
9. Pressemeddelelse
10. Fordeling af arbejdsopgaver
11. Fastsættelse af næste best.møde
12. Evt.

Ad 1, Referent
Lars-Henrik Christensen blev valgt.

Ad 2, Konstituering af bestyrelsen
Jan Rosiak ikke længere i bestyrelsen af formelle årsager.

Bestyrelsesmedlemmer i BARA er valgt personligt.
Som bestyrelsesmedlem i BARA repræsenterer de således ikke den erhvervsvirksomhed hvori deres professionelle rope access aktiviteter udføres.

Ad 3, Status opkrævninger
Medlemskategorier
Kategorierne i medlemsregistreringen ønskes ændret fra kategorierne 1 og 2 til A og B.

Kategori 1 ændres til kategori B
Kategori 2 ændres til kategori A

Da kategoriseringen er en del af foreningens vedtægter gennemføres ændringen ikke straks, men bestyrelsen søger forholdet rettet på næste generalforsamling.

Medlemslisten
Det blev aftalt, at medlemslisten ligges på hjemmesiden.

4. Status vedr. medlemmer og sponsorer
Nyt medlem
Der er kommet anmod om medlemskab fra en person, der er autoriseret i SOFT (Samarbeidsorganet for Tilkomstteknikk).

For at kunne acceptere et medlem som værende autoriseret, må vi dels krave dokumentation for autorisationen men også kræve at standarder/kriterier for den aktuelle autorisation er kendt.

Da SOFT systemet ikke har offentlige kriterier for certificering kan de umiddelbart accepteres. Der rettes henvendelse til SOFT, med henblik på at få deres certificeringskrav udlevet.

David skriver til Norsk standard som administrer SOFT.

Christian skriver tilbage med afslag om optagelse som fuldt medlem, indtil forholdene omkring SOFT er afklaret.

Nye medlemmer - generelt
Det blev drøftet hvilke potentielle medlemmer vi ser til BARA.

Der har i den forbindelse været kontakt til enkelte virksomheder.

Sponsorer
Der skal være link på hjemmesiden til sponsorerne.

Der skal på hjemmesiden være en sektion med oplysninger om de firmaer der er bag BARA.

LOGO sendes i JPG max 200*400 DPI, samt tlf. og korrekt web-adresse.

Der arbejdes med en række mulige sponsorer - John Clausen har opgaven med at tage kontakt.

5. Status på logo og ret til at bruge dette
Der ligger ikke et brugbart forslag endnu.

Kravene til logoet er, at det skal have format og størrelse, som er anvendelig på både brevpapir og hjemmeside.

Torben Frederiksen har materiale liggende der kan anvendes til inspiration. Dette sendes til Christian.

Christian og David udarbejder et logoforslag.


6. Status på hjemmeside
Christian mener vi skal holde hjemmesiden simpel og bruge kræfterne på at forbedre og udbygge det faglige indhold.

Der mangler beskrivelser af SPRAT og IRATA. Det skal gøres systematisk, således at vi ender med et materiale der kan sammenligne/sætte systemerne op mod hinanden. Christian vil starte arbejdet hermed.

Der skal være præsentation af medlemsfirmaerne. Firmaerne sender selv deres præsentation.


7. Status velkomst- og infofolder
Christian har lavet version 1 til en folder omkring BARA.

Til brug for folder (og hjemmeside m.f.) ønsker David at modtage 3-4 bedste klatrebilleder fra hver deltager.

Den endelige folder skal opsættes professionelt og trykkes af et trykkeri. David har kontakt med et firma der kan løfte opgaven.

Folderen laves ikke færdigt før det endelige logo er lavet og godkendt.

8. Kontakt til myndigheder
Vi har kontakt med Arbejdstilsynet.
De vender tilbage med en melding om de vælger at gøre en indsats på området nu.

9. Pressemeddelelse
Skal først laves når der er nyheder/reelt budskab til interessenterne.

En konference for alle vi ser som interessenter i Rope Access sammenhænge vil være mere givtigt.

10. Fordeling af arbejdsopgaver
Sket under de tidligere punkter.

11. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. nov. 2008 kl. 19:00 i Hasslarp.

12. EVT
Vi ønsker en mulighed for at medlemsvirksomhederne får adgang til at tegne en fordelagtig erhvervsforsikring.

Vi tilstræber at bestyrelsesmøderne holdes åbne (under behørig respekt for personfølsomme oplysninger)


Bestyrelsesreferat, 10. juni 2008

Tilstedeværende: Kim Filthuth, David Norell, Christian Almer
Afbud: Torben Frederiksen,
Fraværende uden afbud: Jan Rosiak.

Pkt. 1: Valg af referent: Kim Filthuth

Pkt. 2: Status vedr. opkrævninger, kontingent og medlemskartotek

Nils har sendt opkrævninger og info ud til alle på mail, det er meningen at Nils skal sætte en dato for betaling men han er i USA og kommer først hjem om 10 dage så vi venter da han har mail listen til alle

Pkt. 3: Status vedr. medlemmer og sponsorer
sponsorerer kontaktes af:
Scanlico, Friluftsland og Stennevad kontaktes af Kim Filthuth
ICM Kontaktes af Christian Almer
Addnatura.SE kontaktes af David

Pkt. 4: Status Vedr. logo og ret til at bruge logo.
De tilbydes fast logo og link på hjemmeside Pris. 5000 Kr.
Der arbejdes forsat på logo, og når det kommer, må alle, der er egentlige medlemmer, bruge logoet samt linke til det.

Pkt. 5: Status vedr. Hjemmeside
Der er billeder på vej.
De er sendt til Christian og kommer på siden snarest.
Målet for hjemmesiden er inden for et par måneder, at hjemmesiden bland andet skal indeholde en oversigt over ropeaccess uddannelse, der har et offentligt tilgængeligt pensum. (en liste / en beskrivelse og link til de forskellige udd) Christian modtager gerne forslag til tekst

Pkt. 6: Status vedr. velkomst- og informationsfolder
David arbejder med en oversættelse til SE samt en SE hjemmeside

Pkt. 7: Status vedr. kontakt til myndighederne
De gode kontakter til myndighederne foresættes og udvides

Pkt. 8: Status vedr. presse-meddelelse
Presse-meddelelse udfærdiges når medlemssammensætningen er klar

Pkt. 9: Status vedr. fordeling af arbejdsopgaver
Bestyrelsen arbejder på at finde yderlige suppleanter
Kim overtager som kontaktperson til BARA

Pkt. 10:
Næste bestyrelsesmøde afholdes samme dag som PRAT, TVG møde, dvs.
den 17. september i Hasslarp, kl. 19.00.

Pkt. 11:
Aftenens store samtalepunkt lå under evt.


Bestyrelsesreferat, 22. april 2008

Tilstedeværende: Kim Filthuth, David Norell, Christian Almer
Afbud: Torben Frederiksen, Jan Rosiak.

1. Valg af referent.
Christian.
Bestyrelsesreferater oplæses og godkendes på hvert bestyrelsesmøde.
Derefter udlægges referatet på hjemmesiden.

2. Konstituering,
Formand: Christian
Næstformand: David
Kasserer: Kim
Det blev besluttet at indføre suppleanter.
Bestyrelsen foreslår i første omgang Niels.
Niels accepterer posten.
Foreningens adresse er: Gyngemose Parkvej 15, 2860 Søborg.

3. Bestyrelsen takker ja til Niels' tilbud om at fungere som bogholder, herunder passe medlemskartotek, regnskab og opkrævning samt oprette og drive foreningens konto.
Bestyrelsen giver ham samtidig bemyndigelse til på BARAs vegne at varetage disse funktioner på vegne af og i direkte samarbejde med foreningens kasserer, Kim.
I forbindelse med oprettelse af den nye konto vedtager bestyrelsen en “Præcisering af vedtægterne vedr. tegningsregler og hæftelse for BARA”, som vedlægges dette referat som bilag.
Det er tanken at indholdet i denne præcisering senere indføjes i vedtægter.
Indtil da har præciseringen gyldighed, som var de en af disse.

4. Bestyrelsen takker ja til Johns tilbud om at fungere som kontaktperson.

5.
a. Alle opfordres til at komme med forslag til, hvem der kunne være interesserede i foreningen og til at sende forslagene til bestyrelsen hurtigst muligt.
Derudover kontaktes enkeltpersoner og firmaer telefonisk med opfordring til indmeldelse.

b. Sponsorer.
Det er aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne retter forespørgsler til deres kontakter og spørger, om disse kunne være interesserede i at bidrage med beløb mod, at en annonce for deres firma vises på hjemmesiden.
Også alle andre opfordres til at rette henvendelse til evt. interesserede.

6. Niels udsender invitationer til medlemsskab og kontingentopkrævninger.
Ansøgere om medlemsskab bedes om at medindsende kopi af dokumentation for deres rope access aurtorisation, jvf foreningens vedtægter.

7. Logo og ret til at bruge logo.
Med medlemsskab følger retten til at bruge foreningens logo.
Med brugen af logo følger pligt til at linke eller til at skrive foreningens hjemmesideadresse,
Kim indhenter forslag til logo.
Alle andre opfordres til også at indsende forslag til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen ønsker, at BARA indgår i logoet og, at brancheforeningens navn og websidenavn står i forbindelse med logoet.
Det er hensigten at få udarbejdet logo hurtigst muligt.

8. Webside.
Det er planen, at hjemmesiden skal være færdig ved næste bestyrelsesmøde.
Det er planen både at få både en dansk og en svensk version af hjemmesiden.
Hjemmesiden bør forsynes med et antal billeder, så den bliver mere tilgængelig.
Alle opfordres til at sende gode rope access billeder til bestyrelsen, så siden kan blive mere levende.

9. Velkomst- og informationsfolder.
Det er besluttet, at der skal udarbejdes en introduktionsbrochure, der dels
skal beskrive rope access som sådan og dels skal beskrive de forskellige autorisationer på området i kort form.
Der arbejdes videre på brochuren til næste gang.

10. Kontakt.
Der tages kontakt til Arbejdstilsynet med information om foreningen, så snart hjemmesiden er på plads..

11. Pressemeddelelse.
Der udarbejdes pressemeddelelse, som udsendes, når hjemmeside og folder er på plads,

12. Se tidligere vedr. fordeling af arbejdsopgaver.

13. Evt.
a. Der oprettes en emailadresse med tilhørende webmail.
Foreningens mailadresse bliver: info@bara.dk.
Alle i bestyrelsen modtager kopi af indgående post, hvis det er teknisk
muligt.
Christian koordinerer opgaverne i forhold til de indkommende mails.
Al udgånde korrespondance skal være godkendt af mindst 2 personer.

b. Det blev diskuteret at foreslå en vedtægtsændring til generalforsamlingen næste år, hvoraf det fremgår, at "Firmaer med særlig interesse for rope access men uden egentligt autoriserede folk, skal kunne indgå som firmamedlemmer i en ny kategori 3 med én stemme og fuld firmabetaling betaling mod til gengæld at få reklame / bannerannonce pqa hjemmesiden."

14. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 10. juni kl. 19.00, formentlig i Hasslarp.
Mødet sluttede i god orden kl. 24.

Referatet oplæst og godkendt.
Vedtaget ved betyrelsesmødet, den 22. april 2008.


Bestyrelsen f. BARA
Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access


Tillæg til og præcisering af vedtægterne vedr.
tegningsregler og hæftelse for
BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
:

Nedenstående præcisering skal ses som tillæg til vedtægternes § 3 og er vedtaget på bestyrelsesmødet, den 22. april med gyldighed minimum 1 år, hvorefter det indføjes i vedtægterne:


§ 3. Tegningsregler og hæftelse

Stk. i. BARA har en konto i foreningens navn (BARA - "Brancheforeningen for Autoriseret Rope Acces") i Nordea/Jyske Bank.
Kontonummeret er: xxxx - xxxxxxxx

Stk. j. Foreningen tegnes i forbindelse med betalinger og brug af kontoen af kasserer og den af bestyrelse udnævnte bogholder i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. k. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk. l. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse der har tegningsretten jf. stk. 1., af fuldmagter til foreningens konto i Nordea/Jyske Bank!

Stk. m.
Bestyrelsen har efter valg af kasserer retten til at ophæve fuldmagten tilhørende den netop afgåede kasserer og overføre denne ret til den nye kasserer.Vedtaget ved betyrelsesmødet, den 22. april 2008.


Bestyrelsen f. BARA
Brancheforeningen for Autoriseret Rope AccessGeneralforsamlingsreferater:


2024:
Generalforsamling, 5. marts, 2024.

2023:
Generalforsamling, 31. januar, 2023.

2022:
Generalforsamling, 8. juni, 2022.

2021:
Generalforsamling, 26. august og 15. september, 2021.

2020:
Generalforsamling, 3. marts, 2020.

2019:
Generalforsamling, 26. marts, 2019.

2018:
Generalforsamling, 4. maj, 2018.

2017:
Generalforsamling, 7. februar, 2017.

2016:
- Generalforsamling, den 2. februar, 2016.

2015:
- Generalforsamling, den 3. marts, 2015.
- Årsstämma, den 3. mars, 2015.

2014:
- Generalforsamling, den 4. mars, 2014.
- Årsstämma, den 4. mars, 2014.

2013:
- Generalforsamling, den 9. april, 2013.
- Årsstämma, den 9. april, 2013.

2012:
- Generalforsamling, den 23. februar, 2012.

2011:
- Generalforsamling, den 7. april, 2011, Dansk.
- Årsstämma, den 7. april, 2011, Svensk.

2010:
Generalforsamling, den 16. marts, 2010.

2009:
Generalforsamling, den 23. marts, 2009.

2008:
Generalforsamling, den 10. marts, 2008.


Referat fra BARAs Generalforsamling, 5. marts, 2024, kl. 17, Nybro.

Efter bestyrelsesmødet afholdt vi Generalforsamling.

Tilstededeværende:
Stephan, Sebastian, Kim, Chr

1.  Valg af dirigent: Kim

2.  Valg af referent : Chr

3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning:
odkendt.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Godkendt

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg

6.  Valg af suppleanter
Genvalg

7. Indkomne forslag
Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Ingen forslag.

8. BARAs overtagelse af rettigheder til og ansvar for TVG (Træning, Vedligholdelse og Godkendelse) -ordningen med godkendelse af rope access certificeringer fremover
.

9.  Budget og arbejdsopgaver for det kommende år.
Med det nuværende antal medlemmer har vi en rimelig kapital.
Da TVG-møderne groft set er selvfinancierende

10. Fastsættelse af kontingent
På den baggrund fastholdes budgetet.

11. Eventuelt
Intet.

Tak for god ro og orden.


Referat fra BARAs Generalforsamling, 31. januar, 2023, kl. 17, Nybro.

Efter bestyrelsesmødet afholdt vi Generalforsamling.

Vel mødt. Bestyrelsen, BARA.
Dagsorden for BARAs generalforsamling,
- tirsdag, den 31. januar 2023, kl. 17.00, Nybro.

Generalforsamling i BARA,

Kl. 17.00. Dagsorden:
Velkomst til alle og særligt til mulige nye mdlemmer.

Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.
Afholdelse af bestyrelsesmøde.

1. Valg af dirigent. Kim.
2. Valg af referent. Christian.
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Fremlagt mundtligt og godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Vi har en god økonomi, og regnskabet blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen og suppleanter blev genvalgt.
7. Indkomne forslag
Ingen.
8. Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år.
Som det fremgår af seneste bestyrelsesreferat, vil der blive fremsat forslag til afstemning ved næste bestyrelsesmøde om, at BARA overtager rettigheder til og drift af TVG-ordningen.
Der må forventes udgifter hertil, men det vurderes, at vores økonomi rækker uden gennemførelse af kontingentforhøjelse.
9. Fastsættelse af kontingent.
På den baggrund besluttes det at fastholde kontingentet.

Tak for god ro og orden.


Referat fra BARAs Generalforsamling, 8. juni, 2022, kl. 14, Nybro.

BARA var vært ved et mindre traktement.

Til stede og repæsenterede: Kim, Christian A, Stefan, Peter, Peder, Christian S.

Velkomst.
Præsentation af BARA.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.

1.  Valg af dirigent. Kim.
2.  Valg af referent: Christian A.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
////////////////////
Formandsberetning, BARA, 8. juni 2022:

"Velkommen til BARA`s generalforsamling.
Jeg er glad for, at der er så mange der støtter op om BARA og vores arbejde.
Jeg håber, vi får en god debat.
Først velkommen til de nye medlemmer. Dejligt, at I også vil støtte op om vores arbejde for at fremme Rope Access.

Efter regeringens nedlukning af landet, hvor måtte afholde de fleste møder på telefon og email mv., er det dejligt, at vi igen kan mødes.

I det forgangne år har vi bl.a. arbejdet videre med sagen efter en faldulykke i efteråret, 2020.
I den forbindelse har vores gode dialog med Arbejdstilsynet igen været en hjælp.
Sagen er nu næsten afsluttet.
De ansvarlige blev i marts, 2022 dømt i byretten.
Dertil kommer, at Arbejdstilsynet har meddelt, at de på den baggrund overvejer også at lave et tilsyn af arbejdsforholdene for de ansatte på stedet.

Samtidigt lader det desværre fortsat til, at de tilsynsførende fra AT visse steder fortsat lader til at lide af den vildfarelse, at rebunderstøttet arbejde ikke bør eller må finde sted og således heller ikke kender eller forstår AT-vejledningen for Arbejde i højden.
Det er noget, som vi i BARA fortsat vil arbejde på at få ændret gennem vores dialog med AT.

I BARA oplever vi desværre fortsat jævnligt useriøse aktører, der f.eks. ikke har nogengyldig autorisation, arbejder uden hjelm eller blot arbejder i et reb.
Da useriøs og uansvarlig opførsel let kan medføre alvorlige uheld og desuden ramme hele branchen, er det noget, som vi ser på med stor alvor og er klar til at skride ind overfor med bl.a. anmeldelser.

Vi arbejder endvidere på en opdatering af AT-vejledningen, så denne også specifikt nævner rebscootere på linje med andre rope access værktøjer.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Formanden, Kim Filthuth."

////////////////////
Formandsberetningen godkendt.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Regnskab godkendt uden forbehold.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 500,- for støttemedlemmer, kr. 1.000,-for individuelle medlemmer og mindre firmaer, kr. 5.000,- for større firmaer.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen konstituerer sig selv uden ændringer.
7.  Valg af suppleanter: Stephan.
Vi takker.

8.  Fremlæggelse af budget og dermed også af arbejdsopgaver for det kommende år.
Bestyrelsens fokus forventes at ligge på:
- Konsulentfunktioner i forhold til sikkerhed
- Opdatering af AT-vejledning
- Mulig politianmeldelse af useriøst rope access firma
- Gøre det endnu mere attraktivt for nye medlemmer at blive/være medlem i BARA
- Fyraftensmøder med information om rope access generelt og BARA specifikt.


9. Indkomne forslag:
Ingen.

10. Eventuelt.
Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16.30.
Tak for god ro og orden :o)


Referat fra BARAs Generalforsamling, 26. august, 2021, kl. 17, Hasslarp, Sverige & 15. september, 2021, kl. 17, Nybro.

Med baggrund i hysteriet omkring Covid/Corona flyttede vi det ellers planlagte møde, den 4. marts, så der i stedet blev afholdt kombineret indledende bestyrelsesmøde og generalforsamling, torsdag den 26. august.
Da tiden løb fra os til det møde, besluttede vi at fortsætte bestyrelsesmøde og generalforsamling, onsdag, 15. september, 2021.


BARA var vært ved et mindre traktement.

Tilstedeværende:
Kim F., Christian A, Peter V, Stephan R., Christian Svendsen.
Kim Olesen havde meldt afbud.

Velkomst til alle og særligt til mulige nye medlemmer.
Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.

1.  Valg af dirigent. Kim.
2.  Valg af referent: Christian A.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Formandens beretning er indkopieret her nedenfor:

Formandsberetning, BARA, 15. september 2021.

Velkommen til BARA`s generalforsamling.
Jeg er glad for, at der igen i år er så mange der er mødt op.
Jeg håber, vi får en god debat.
Først velkommen til de nye medlemmer, dejligt med nye ansigter og dejligt, at I (fortsat) vil støtte op om det arbejde, som vi i BARA laver for at fremme Rope Access.
Efter Covid-19 og regeringens nedlukning af landet, er det desværre nogen tid siden, at vi afholdt fysiske møder, hvilket bl.a. har givet udslag i en del mindre aktivitet end ønsket.
Vi må også sande, at der pga. nedlukningen kom en del mere gang i byggeriet, så de
medlemmer, der sidder i bestyrelsen, har været en del mere hængt op, hvilket selvfølgelig også har spillet ind på aktivitetsniveauet i bestyrelsen.
Dog har vi i bestyrelsen afholdt en del møder om aktuelle sager pr. telefon.

I august, 2020 besluttede vi at annocere i Alt om Teknik, hvilket vi brugte kr. 5.000,- på.
Selv om vi fik en del interesse og et par henvendelser, så er det ikke vores vurdering, at vi bør fortsætte med at benytte vore midler på ikke-målrettet annoncering.

Bestyrelsen blev desuden kontaktet den 8. november 2020 af et medlem, som havde nogle tekniske spørgsmål til BARA om en faldulykke dagen inden.
Da medlemmet havde personligt interesser i sagen, besluttede vi, at vedkommende ikke skulle have noget med sagen at gøre, og sagen styres af Christian A.
I korte træk, så faldt en person 16 meter ned med store skader til følge.
BARA har i den forbindelse brugt mange timer på at udarbejde skrivelser til pressen samt advokater, og der har været indslag i tv2, og diverse middagsblade har skrevet om historien.

Derudover har vi i løbet af året behandlet flere henvendelser fra medlemmer, der har haft besøg af ArbejdsTilsynet, der til dels stadig ikke lader til at kende eller forstå AT-vejledningen for Arbejde i højden og således bl.a. fortsat lader til at lide af den vildfarelse, at rebunderstøttet arbejde ikke bør eller må finde sted...!!!

Ydermere er BARA inden for de seneste uger blevet kontaktet af flere medlemmer, som er
bekymrede for et rope access firma, som lader uuddannede personer benytte rebscootere samt hænge udklædt, uden hjelm i blot 1 reb (uden back-up), som det ellers er foreskrevet af samtlige rope access organisationer og af AT i AT-vejledningen.
Dette er noget vi ser med stor alvor på i bestyrelsen, da useriøs og uansvarlig opførsel som denne alt for let kan medføre alvorlige uheld og desuden ramme hele branchen.
Vi mener, at ovenstående på flere punkter bør føre til overvejelser over, om der skal indgives politianmeldelse i sagen.

Vi arbejder endvidere på en opdatering af AT-vejledningen, så denne også specificerer rebscootere på linje med andre rope access værktøjer.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Formanden, Kim Filthuth.
Beretningen godkendt.
4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Regnskab godkendt uden forbehold.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på kr. 500,- for støttemedlemmer, kr. 1.000,-for individuelle medlemmer og mindre firmaer, kr. 5.000,- for større firmaer.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Slesvig og Dan ønsker at udgå af bestyrelsen. Vi takker for indsatsen.
Christian S. indtræder i stedet i bestyrelsen. Vi takker.
7.  Valg af suppleanter: Stephan. Vi takker.
8.  Fremlæggelse af budget og dermed også af arbejdsopgaver for det kommende år.
Bestyrelsens fokus forventes at ligge på:
- Konsulentfunktioner i forhold til sikkerhed
- Opdatering af AT-vejledning
- Mulig politianmeldelse af useriøst rope access firma
- Gøre det endnu mere attraktivt for nye medlemmer at blive/være medlem i BARA
- Fyraftensmøder med information om rope access generelt og BARA specifikt.
9. Indkomne forslag:
Ingen.
10. Eventuelt.
Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.
Tak for god ro og orden :o)


Referat fra BARAs Generalforsamlingøde, Hasslarp, Sverige, 3. marts, 2020, kl. 17.

Velkomst.
BARA var vært ved et mindre traktement.
Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Præsentation af de fremmødte og deres firmaer.

Tilstededeværende:
Dan, Nicolai, Eilif, Kim Olesen, Kim Filthuth., Peder, Christian, Stephan, Christian Slesvig, Danny.

1.  Valg af dirigent. Kim.
2.  Valg af referent. Chr.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning...:
--------------
Velkommen til BARA`s generalforsamling.


Først velkommen til de nye medlemmer, dejligt med nye ansigter og dejligt at i vil støtte op om det arbejde BARA laver for at fremme Rope Access.

Igen i år har der været stor travlhed hos alle i bestyrelsen, og derfor har det været sparsomt med bestyrelsesmøder.
Igen i år er flere af møder er derfor afholdt som telefonmøder, og jeg ser ikke nogen grund til at dette ændres, da vi alle har travlt.

Det skal dog siges, at der er blevet arbejdet på en liste over Rope Access uddannelser som for nylig er blevet offentliggjort, således at man som ny i branchen hurtigt kan danne sig et overblik over hvilke uddannelser man kan vælge.
En stor tak igen igen til Christian Almer for hans store indsats i årets løb.

Vi har siden udgivelsen af at AT-vejledningen desværre også måttet sande, at vejledningen bliver brugt til at fremhæve sig uden at være en del af dem der har bidraget. Vi har haft kontakt til disse firmaer og prøvet at skabe dialog dog uden held.

Som sidste år har bestyrelsen ikke prioriteret den almene drift så højt, men med flere nye medlemmer så håber jeg, at vi endelig kan komme i gang med velkomstfolder, hjemmeside og flere møder med diverse foreninger.

Min forventning er, at vi efter at have afsluttet arbejdet omkring Allan Halberg, og advarslen er offentliggjort, kunne komme videre. Desværre ser det dog ud til, at Allan stadigvæk ikke forstår, hvordan man udfører arbejde i reb efter gællende standarter.

Derudover forholder det sig stadigvæk sådan at, end ikke ATs egne tilsynsførende kender til AT-vejledningen, så vi må desværre nok påregne igen i år at skulle bruge tid på også at udbrede kendskabet til denne AT-vejledning - ironisk nok også til AT selv.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formanden.
Kim Filthuth

--------------
Beretningen godkendt
4.  Fremlæggelse og godkendelse af budget og regnskab
Regnskabet ser godt ud.
Budget.
Vi har råd til deltagelse i diverse arrangementer i det kommende år.
5. Fastlæggelse af kontingent.
På baggrund af ovennævnte fastholdes kontingentet.
6.  Valg af bestyrelse
Kim, Chr, Dan, Christian Slesvig
7.  Valg af suppleanter
Stephan.
8. Indkomne forslag
Forslag om yderligere dialog med ArbejdsTilsynet
Vi retter en indirekte henvendelse til AT om muligheden for at holde flere møder med de tilsynsførende.
9. Eventuelt

Tak for god ro og orden...

Bestyrelsen


Referat fra BARAs Generalforsamling, Lyngby, 26. marts 2019, kl. 17.

Kl. 17.00. Dagsorden:
Velkomst til alle og særligt til mulige nye mdlemmer.
Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.
BARA er vært ved et mindre traktement.
1.  Valg af dirigent Kim.
2.  Valg af referent. Christian.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning Se nedenfor. Godkendt
4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. Godkendt.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer Kim, Chr, Janus, Dan Blume
6.  Valg af suppleanter Stephan
7. Indkomne forslag. Ingen.
8.  Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år
Udover møderne, besluttet i ivenstående bestyrelsesmøde, så regner vi også med trykke flere brochurer.
9. Fastsættelse af kontingent Kontingentet fastholdes.
10. Eventuelt. Intet.

Tak for god ro og orden.

Bestyrelsen
////////////////////////
Formandens beretning, 26. marts 2019.

Velkommen til BARA`s generalforsamling.

Jeg er glad for, at der i år er så mange, der er mødt op og jeg håber, vi får en god debat.

Først velkommen til de nye medlemmer, dejligt med nye ansigter og dejligt at i vil støtte op om det arbejde BARA laver for at fremme Rope Access.

Igen i år har der været stor travlhed hos alle i bestyrelsen, og derfor har det været sparsomt med bestyrelsesmøder. Flere af møder er derfor afholdt som telefonmøder, og jeg ser ikke nogen grund til at dette ændres, da vi alle har travlt. Det skal dog siges, at der arbejdes på en liste over Rope Access uddannelser som snarlig bliver offentliggjort, således at man som ny i branchen hurtigt kan danne sig et overblik over hvilke uddannelser man kan vælge.
En stor tak igen igen til Christian Almer for hans store indsats i årets løb.

AT-Vejledningen!
I årets løb har medlemmer gentagne gange stødt på inspektører fra Arbejdstilsynet, som desværre dels har afsløret, at de end ikke kendte til den nye vejledning, og dels mente, at rebunderstøttet arbejde end ikke bør finde sted !
Alle de gange, som medlemmerne er blevet antastet, har AT s tilsynsførende dog til sidste måttet sande, at vi har ret til at arbejde i reb, og at vi ikke overtræder arbejdsmiljøloven.

Vi har desværre også måttet sande, at så snart vejledningen var offentliggjort begyndte andre at drage glæde af den, og det er jo dejligt.
Dog måtte vi med beklagelse erfares specielt et firma forsøgte at tage æren for AT-vejledningen, selv om ArbejdsTilsynet end ikke kendte til denne person, ligen han misbrugte AT-vejledningen ved at udgive den med logoer fra både AT, hans eget firma og og fra IRATA uden hverken IRATAs eller ATs tilladelse.
Bestyrelsen har haft en længere samtale med både myndighederne og Irata om denne sag, ligesom vi har forsøgt at få en dialog med firmaet om dette og årsagerne hertil.
Desværre uden nævneværdigt resultat.
Vi offentliggør derfor oplysningerne i sagen, så man selv kan tage stilling.

Som sidste år har bestyrelsen ikke prioriteret den almene drift så højt, men med flere nye medlemmer så håber jeg, at vi endelig kan komme i gang med velkomstfolder, hjemmeside og flere møder med diverse foreninger.

Min forventning er, at vi efter at have afsluttet arbejdet med AT-vejledningen nu kan få ro til at give os i kast med de andre ting, som vi har gået og pønset på længe.
Da der, som nævnt, desværre har vist sig et tydeligt billedet af, at end ikke ATs egne tilsynsførende kender til AT-vejledningen, så må vi desværre nok påregne at skulle bruge tid på også at udbrede kendskabet til denne AT-vejledning - ironisk nok også til AT selv.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formanden.
Kim Filthuth


Referat fra BARAs Generalforsamlingøde, Lyngby, 4. maj, 2018, kl. 17.

Velkomst.
Præsentation af BARA og nogle af de sager, som vi arbejder med.

1.  Valg af dirigent: Kim.

2.  Valg af referent: Christian.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning:
"Velkommen til alle. Dejligt at se at der stadigvæk er så mange gode kræfter der støtter op om foreningen.
Mødemæssigt har der været 3 bestyrelsesmøder samt et hav af telefonmøder.
Bestyrelsen er bl.a. ved at lave en oversigt over hvilke erhvervsklatreruddannelser med offentliggjorte certificeringskrav, som tilbydes i Norden, som er ved at være færdig, og som vi forventes udgivet snarest.
Vi kan se at der er kommet uddannelser til, som vi ikke kender.
Da vi ønsker, at ovesigten bliver så fuldstændig som muligt, har vi spurgt og bedt om pålysninger, men vi har desværre fortsat ikke fået svar bl.a. om bl.a. certificeringsstandarder.
Efter, at Arbejdstilsynet har udgivet den opdaterede vejledning for Rebunderstøttet arbejde, har vi set, at flere er begyndt at pynte sig med lånte fjer, de påstår at de har været med til at udfærdige vejledningen dog uden, at Arbejdstilsynet eller BARA kender til dem, en enkelt har sågar udgivet vejledningen med deres eget logo på uden at få tilladelse fra Arbejdstilsynet.
Igen i år har vi oplevet at det er Tordenskjolds soldater der holder foreningen i gang, jeg håber på, at der i det nye år vil træde flere kræfter til, for der er så meget mere, vi kan gøre i foreningen for at fremme Rope Acces.
Bestyrelsen håber at vi kan finde hænder til at hjælpe med hjemmeside og den nye velkomstfolder, så vi er helt klar til at mødes med relevante organisationer i løbet af dette og næste år.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Formanden.
Kim Filthuth."
- Beretningen blev godkendt med applaus.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af BARAs økonomi og regnskab:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

5.  Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år:
Foreningens økonomi er god, og selv om vi det kommende år for udgifter til både foldere, posters og andet informationsmateriale samt evt. også revideret webside, så vurderedes det, at vi ikke behøver at hæve kontingentet.
- Budgettet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fastholdes på den baggrund.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Janus stillede op, blev valgt og erstatter Peter Vilhelmsen.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.

8.  Valg af suppleanter:
Peter blev i stedet valgt som suppleant.

9. Indkomne forslag:
Ingen

10. Eventuelt:
Intet.

Tak for god ro og orden.
Bestyrelsen


Referat fra BARAs Generalforsamlingøde, Lyngby, 2. februar, 2016, kl. 17.

Tilstedeværende: Kim, Peter, Chr.
1. Valg af ordstyrer. Kim
2. Valg af referent. Chr
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning. Godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. Godkendt.
Vi har pt. ca. 27.000,-. Vores udgifter er begrænset til moder og kørsel.
5. Fastsættelse af kontingent. Fasholdes.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen genvalgt.
7. Indkomne forslag. Ingen
8. Eventuelt. Intet.

Tak for god ro og orden.


Referat fra BARAs Generalforsamlingøde, Lyngby, 3. marts, 2015, kl. 17.

Tilstedeværende: Janus, Mikkel, Rene, Kim, Christian

BARA bød på en let anretning.

1. Valg af ordstyrer. Kim.

2. Valg af referent. Christian.

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
Regnskab:
Vi er for nærverende:
1 A-medlem.
9 B-medlemmer
2 C-medlemmer
INDTÆGTER IALT: kr. 15.000,-.

Udgifter: Brochurer, AT-møde: kr. 1.306,25
Udlandsbetaling: 2 stk. a kr. 30,- = kr. 60,-
ScanClimb, div. udgifter: kr. 3.179,15
Div arbejde, ny standard + Produktion & udlæggelse af tests + internet server mv. kr. 5.246,-
UDGIFTER IALT: 9.791,40.

OVERSKUD: kr. 5.208,60

Regnskabet godkendt.

Budget:
Vi regner med et øget antal medlemmer og med begrænsede udgifter, f.eks. til afholdelse af oplysningsmøder.
Budgettet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
På grundlag af ovennævnte budget foreslås det, at budgettet fastholdes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valgt enstemmigt til bestyrelsen:
Kim, Christian, Gullvert, Mikkel
Valgt enstemmigt som suppleanter:
René, Janus.

7. Forslag.
A.
I forlængelse af vores møde med inspektører fra ArbejdsTilsynet, foreslås det også at afholde informationsmøder om rope access for diverse organisationer og firmaer.
Forslaget blev meget vel modtaget.

a.
I første omgang blev det vedtaget at arrangere og invitere til et informationsmøde for ingeniørbranchen, både firmaer og organisationer inden sommer.
Det blev aftalt at forsøge at afholde mødet, den 9. juni hos CEAS, der velvilligt tilbød at stille lokaler til rådighed.
Janus kontakter diverse firmaer.
Mikkel koordinerer.

b.
Dernæst vil vi forsøge at afholde et møde for arrangørgruppen i Dansk Ingeniørforening.
Jamus har fået en invitation til at fortælle om rope access for dem og foreslår, at BARA kommer og fortæller.
Janus vender tilbage med svar.

c.
Vi snakkede endvidere om at afholde tilsvarende møder for f.eks. bygningskonstruktører
og arkitekter.
Vi har aftalt at gøre dette til efteråret, når vi har fået nogle erfaringer med afholdelsen af ovenstående møder.

B.
Der blev fremsat forslag om at lave en præsentation af de forskellige håndværk, som er repræsenterede i vores brancheforening.
Alle opfordres til at sende BARA en præsentation af alle relevante kompetencer.
Vi kan derefter lave en liste og lægge den på vores webside for at synliggøre, hvilke kompetencer, som vi repræsenterer.

9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde: Onsdag 6. maj, kl. 16.
CEAS, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup.

10. Eventuelt.
Intet.

Tak for god ro og orden samt en særdeles positiv og konstruktiv indstilling.

Bestyrelsen, BARA, Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access www.bara.dk:


Formandens beretning, 2014-15.

Jeg vil indlede denne beretning, der hvor man normalt slutter: Med et stort tak! Tak til jer, der er med til at gøre BARA til en pulserende og fagligt stærk forening. Vi har brug for hver og en af jer, hvis vi som forening skal kunne gøre en forskel, overfor myndighederne og overfor kvaliteten af dem der klatrer i Danmark.

Årsberetningen giver anledning til at se tilbage, men også til at pege på kimen til det nye år i det forgangne. 2014 var præet af en udbredt travlhed hos vores medlemmer og i bestyrelsen, så også 2014 har været en udfordring for at få alle ender til at mødes, det er dog blevet til 6 bestyrelsesmøder og også et møde med Arbejdstilsynet samt test at klatrerværktøjer, alt i alt et år med travlhed også i BARA, det forgangne års aktiviteter vil også være en del af 2015 da det er her vores styrke ligger.

Arbejdstilsynet havde i April inviteret BARA til at holde et oplæg om Rope Access over en time for ca. 60 tilsynsførende indenfor Byggeri og Anlæg.
Vi fik lejlighed for at vise i billeder og film hvordan vi arbejdede og hvor højt vores sikkerheds niveau er, derefter var der spørgsmål fra salen, der var en god dialog om hvordan vi arbejde med rope access og sikkerheden herom, der ligger dog stadigvæk et stort arbejde overfor os da AT henviser til nogle Bekendtgørelser som vi på ingen måde kan arbejde under, så der er allerede taget første spade stik til et nyt møde.

Efter flere test af Back-up værktøjer er der nu begyndt at komme reaktioner både i Danmark men også fra udlandet. Bestyrelsen har flere gange skrevet og forklaret hvorfor og hvordan vi har lavet disse tests, Stor tak til Christian for det flotte arbejde med besvarelse af de mange henvendelser.

2014 har budt på flere rope access firmaer og bestyrelsen tager kontakt til dem løbende for at opfordrer dem til at støtte op omkring BARA, året har også vist en øget vækst i branchen det virker til at Byggeriet endelig er ved at vende til fordel for rope access.

Det var ordene fra mig, jeg glæder mig til at tage fat på endnu et arbejdsår i BARA, tak alle sammen for jeres engagement og opbakning det forgangne år. Jeg håber det gode samarbejde
fortsætter også i det kommende år, det vil jeg i hvert fald gøre mit til. God vind til alle og tak til alle endnu engang. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formanden.
Kim Filthuth:

Protokoll, BARA Årsstämma, Lyngby, 3. mars, 2015, kl. 17.

Närvarande: Janus, Mikkel, Rene, Kim, Christian

BARA bjöd på att lätt måltid.

1. Val av ordförande. Kim.

2. Val av referent: Christian.

3. Framläggande och godkännande av ordförandens rapport.
Godkänd.

4. Presentation och godkännande av räkenskap och budget.
Redovisning:
Vi är nærverende:
1 En medlem.
9 B-medlemmar
2 C-medlemmar
. INTÄKTER TOTALT: kr 15.000, -.

Kostnad: Broschyrer, AT-möte:. Kr 1,306.25
Utländsk Betalning: 2. en kr 30, -. = kr 60,. -
ScanClimb, div. kostnader:. kr 3,179.15
Div arbete, ny standard + Produktion & utbetalande av tester + Internet server mm kr 5,246,. -
KOSTNADER: 9791,40.

ÖVERSKOTT:. Kr 5,208.60
Räkenskaperna godkändes.

Budget:
Vi förväntar oss ett ökat antal medlemmar och med begränsade kostnader, till exempel. för att hålla informationsmöten.
Budgeten godkändes.

5. Årskontingent.
Baserat på ovanstående budget föreslås att hålla afgift för medlemsskap på samma nivå.

6. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen:
Kim, Christian, Gullvert, Mikkel
Suppleanter:
René, Janus.

7. Förslag.
A.
I förlängning av vårt möte med inspektörer från ArbejdsTilsynet, föreslås det att även hålla informationsmöten om rope access för olika organisationer och företag.
Förslaget mottogs mycket väl.

a.
Det beslutatades att organisera och bjuda in till ett informationsmöte för ingeniörsbranschen, både företag och organisationer före sommaren.
Vi avtalede att försöka hålla mötet den 9 juni på CEAS, som vänligt erbjöd att ställa lokaler till förforgenhet.
Janus kontaktar olika företag.
Mikkel koordinerar.

b.
Därefter försöker önsker vi även ett möte i organisationsgruppen Dansk IngeniørForening.
Jamus har inbjudits att tala om rope acceess för dom och föreslår att BARA kommar och berätta.
Janus återvänder med svar.

c.
Det blev diskuterat att även hålla liknande möten till exempel för Byggningskonstruktører
och arkitekter etc.
Vi enades om att göra detta i höst när vi har fått en erfarenhet med ovannämnda möten.

B.
Det föreslogs att göra en presentation av de olika hantverk som finns representerade i vår branschförening.
Alla uppmanas att skicka BARA en präsentation av alla relevanta färdigheter.
Vi kan sedan göra en lista och lägga den på vår webbsida för att lyfta fram den kompetens som vi representerar.

9. Fastställande av nästa sammanträde: onsdagen den 6 maj på. 16.
CEAS, Ejby Industrivej 80, 2600 Glostrup.

10. Övriga frågor.
Inget.

Tack för god ordning och en särskilt positiv och konstruktiv attityd.
Styrelsen, BARA, Brancheforeningen för Auktoriserat Rope Access


2014:
Referat fra BARAs generalforsamling, den 4. mars, 2014, kl. 17.30, hos DanClimb:


Tilstedeværende:
Andrew, Frederik, Kim, Tavs, Kristian, Allan

1. Valg af ordstyrer. Kim.
2. Valg af referent. Christian.
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning. Godkendt.
Se nedenfor.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. Godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent. Fastholdes.
Vi udsender kontingentopkrævninger på mail.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kim, Christian, Andrew, Gullvert
7. Indkomne forslag. Ingen.
8. Eventuelt. Intet.

Tak for god ro og orden.

Bestyrelsen, BARA
Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access
www.bara.dk
////////////////////
Formandens beretning.
Velkommen til BARA`s generalforsamling.

Grundet megen travlhed fra Bestyrelsen igen i år, afspejler denne beretning også dette.
Jeg vil her prøve kort at beskrive hvilke opgaver der er blevet løst i det for gangende år, og hvilke opgaver / udfordringer vi forventer i 2014.
Vi fik afleveret vores svar på en "vejledning" vedrørende Rope Access. Med god respons fra AT.
Vi fik lavet test af sikrings enheder som gav en del henvendelser.
Vi fik talt en del omkring ISO standarter for rope access og omkring involvering i samme.
Vi synes generelt, at det meget mere vigtigt, at de, der arbejder med Rope Access, er certificerede.
Vi har haft en del ontakter til AT vedr. vores møde med dem omkring rope access, som nu endelig bliver til noget her i 2014.
Set som en helhed var 2013 igen et år med god aktivitet og vi forventer også 2014 bliver et år hvor der er megen aktivitet i BARA
Der er i det forgangne år dukket flere nye firmaer op både i Sverige og Danmark, vi håber stadigvæk på at kunne brobygge til de Irata firmaer som arbejder i DK og SE, og denne generalforsamling er et eksempel på, at det er ved at ske.

Til sidst en stor tak til bestyrelse for et godt samarbejde, i det forløbne år. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

Kim Filthuth

Protokoll från Baras årsstämma den 4 mars , 2014 kl. 17,30, DanClimb :

Närvarande:
Andrew, Fredrik, Kim, Tavs, Kristian , Allan

1 Val av ordförande. Kim.
2 Val av . Kristian.
3 Ordförandens rapport. Godkänd.
Se nedan.
4 Godkännande av räkenskaper och budget. Godkänd.
5 Betalning av medlemsavgifter. Hålles på samma nivå.
Vi skickar på e - post.
6 Val av styrelseledamöter och suppleanter: Kim, Chrstian, Andrew, Gullvert
7 Förslag som inkommit . Ingen .
8 Möjligen . Ingenting .

Tack för god ordning .

Styrelsen , BARA
The Association of Certified Rope Access
www.bara.dk
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Ordföranden har ordet .
Välkommen till BARA `s möte .

Åter igen har styrelsen hatt mycket att göra.
Här kommer jag att försöka att kortfattat beskriva de uppgifter som har lösts under året, och vilka uppgifter/utmaningar vi förväntar oss under 2014.
Vi lämnade in Hanledning för Rope Access . Med god respons från myndighetarna.
Vi gjorde tester av back-up verktyg, och vi fick mycket positiv respons av den anledningen.
Vi fick snackat en del om ISO-standarder för rope access.
Vi tycker, att det är mycket mera viktigt. att de, som arbetar med Rope Access, är certifierade.
Vi har hatt en del möten med arbetsmiljömyndigheten i Danmark betr. mötet om rope access, som nu äntligen blir av här i början 2014.
Sett som en helhet, blev 2013 ännu ett år med god aktivitet, och vi förväntar oss, att 2014 blir ett år där det finns mycket aktivitet i BARA.
Under det senaste året har många nya företag till, som arbetar med rope access, både i Sverige och Danmark, hoppas vi ändå att kunna överbrygga byggnad till de IRATA företag som arbetar i Danmark och Sverige, och detta styrelsesmöte visar, att det håller på att hända nu.

Slutligen ett stort tack till styrelsen för ett gott samarbete under det gångna året . Med dessa ord jag lämnar rapport till årsstömman.

Kim Filthuth


2013
Referat fra BARAs generalforsamling, den 9. april, 2013, kl. 17.00, hos ScenRope:


Tilstedeværende:
Kim Filthuth
Kristan Almar
Per-Rune Andersson
Andrew Green
Tore Rønstad
Bjarte Sollesnes
Adam Wainwright
Jonny Magnusson
Aske Munksgaard
Anders Frederiksen

Afbud:
Tavs Hansen
Henrik Johansen
Michael Gullvert
Bo Sander

REFERAT:
Rope access workshop.
Vi startede kl. 12.30.
Vi testede DMM Catch, Camp Goblin og SafeTec Duck-R med 100 kg. belastning i rebet og hhv. 50 kg og 100 kg som faldvægt. Vi målte chokbelastning samt den distance, som back-up værktøjet gled ned ad rebet i forbindelse med de forskellige fald.
Testresultaterne bliver offentliggjort sammen med vore tidligere tests af back-up værktøjer til rope access arbejde på:
http://www.bara.dk/RABUtest
Undervejs viste vejret sig fra sin pæne side, og vi kunne tænde op i grillen udenfor Scan-Rope og byde på pølser.
I løbet af testen kunne BARA endvidere byde på håndsmurte sandwiches og diverse vand. Tak til Kim.
Udover gennemførslen af tests, så gav dagen også god lejlighed til at møde ligesindede og udveksle erfaringer mv.

Generalforsamlingen startede kl. 17.
1. Ordstyrer: Kim
2. Referent: Kristian
Mødet blev indledt ved, at to repræsentanter for SOFT i Norge fortalte om baggrund for opbygning af og certificeringssystemet i SOFT.
SOFT certificering styrer certificeringerne.
SOFTs certificeringskrav ejes i dag af Norsk Standard og er således ikke offentlige tilgængelige uden, at man køber dem. Der er fire standarder. En for hvert niveau.
Der skulle findes mulighed for at konvertere fra IRATA til SOFT, men der findes ikke procedurer fra øvrige certificeringssystemer.
Tilsvarende er det heller ikke muligt at konvertere fra SOFT til andre rope access certificeringssystemer, hvilket sikkert hænger sammen med, at SOFT ikke er internationalt kendt eller anerkendt og, at deres certificeringsstandarder ikke er offentligt tilgængelige.
Det er således heller ikke umiddelbart muligt at arbejde med SOFT udenfor Norge.
Den manglende åbenhed og offentlighed om indholdet i SOFTs certificeringskrav og det forhold, at Norsk Standard ejer retten til certificeringskravene gør det vanskeligt at ændre på dette.
SOFT er godt klar de problemerne det medfører, ikke mindst for folk med SOFT-certificering, der ønsker at arbejde i udlandet, og selv om der måtte være ønske om det, så er det svært at ændre på det nu, hvor Norsk Standard ejer certificeringskravene og disse derfor ikke kan blive offentlige.
3. Formandens beretning. Se nedenfor. Godkendt.
4. Regnskab og budget. Godkendt.
5. Kontingent. Fastholdes.
6. Valg af bestyrelse.
GL. Kim, Kristian, Gullvert, Henrik. (John suppleant).
Ny: Kim, Kristian, Gullvert, Henrik, Andrew Green
7. Respons på tidligere tests af back-up-værktøjer.
8. Møde med workshops for myndigheder.
Vi går videre med vores dialog med Arbejdstilsynet, bl.a. om at få sat deres inspektører bedre ind i gældende krav og standarder mv.
Vi stiler bl.a. imod at kunne holde workshops i Danmark i september og senere også med de svenske myndigheder i Sverige.
9. Indkomne forslag. Ingen.
10. Faslæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Tirsdag 28. maj i Hasslarp, kl. 17 i Hasslarp.
Videre dialog og workshops planlægges.
11. Evt.
a. Hjemmeside, BARA
Nyt internationalt, svensk og dansk domæne.
Ny webside på engelsk.
b. Møde i Tekniska Komitén, torsdag, 11. april om ny ISO standard for rope access.
Vi finder ud, hvem der er er ordførende og, hvordan vi evt. kan være med i Tekniska Komiten.
c. Svensk brancheforening.

Mødet sluttede i god ro og orden, kl. 20.30.
Tak til alle.

Formandens beretning.

Indledning.

Endnu en gang er vi samlet til BARA`s generalforsamling, denne gang hos Scan-Rope.
Det er en glæde, at det er muligt, og der skal lyde en stor tak til Kristian Almar for gæstfrit at lægge lokaler til denne begivenhed.
Nu er vi nået til det tidspunkt på året, hvor vi skal fortælle om, hvad vi har lavet det sidste år i BARA og ligeledes, hvad vi forventer i 2013.

2012 har været et begivenhedsrigt år for BARA med et fastholdt fokus på at få færdiggjort og afleveret foreningens forslag til en Vejledning for Rope Access Arbejde, som vi har arbejdet på gennem flere år.
Desuden har foreningen udført en række tests af Backup værktøjer, ligesom vi har færdiggjort vores nye folder.
Det seneste år har igen været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt bestyrelsen samt medlemmerne.
Der er også fortsat et højt aktivitetsniveau i branchen selvom krisen kradser, og selvom vi stadigvæk kæmper for at få rope access anerkendt og accepteret som en sikker og effektiv arbejdsform af både myndigheder og erhvervsliv.

Rope Access Vejledning.
BARA`s forslag til en Vejledning for Rope Access Arbejde været længe undervejs.
Mod afslutningen af arbejdet afholdt vi bl.a. en stor høringsrunde, hvor samtlige kendte aktører i branchen blev opfordret til at komme med kommentarer til udkastet til vejledning, inden det blev endeligt godkendt og færdigskrevet.
Forslaget er siden blevet formidlet videre tl myndighederne, herunder bl.a. til Arbejdstilsynet ( herefter AT), som bl.a. inviterede til et møde inden sommerferien.
Her deltog Kim Filthuth og Kristian Almar sammen med to medarbejdere fra AT som har med "rebunderstøttet arbejde" at gøre.
Ved mødet gav AT bl.a. udtryk for, at de i fremtiden vil gøre brug af vores vejledning, når de er ude på tilsyn hos virksomheder eller byggepladser mv., hvor der benyttes rebunderstøttet arbejde.
Vi er dog et stykke vej fra, at AT ser os på lige fod med andre håndværksgrupper, men dialogen mellem BARA og AT er god, og de giver udtryk for, at det vil hjælpe i fremtiden, at der er en brancheforening a føre dialog med.

Test af Back-up værktøjer.
Efter at Petzl i januar, 2012 bekendtgjorde, at de trak deres hidtidige godkendelse af Shunt som back-up værktøj til rope access arbejde tilbage, har store dele af branchen forsøgt at finde en brugbar erstatning.
Dette har bl.a. medført, at en lang række producenter har forsøgt at komme med ”det gyldne svar”, der ville kunne erstatte Shunt’en.
Desværre har det vist sig vanskeligt.
Nogle værktøjer kan noget, andre noget andet.

Efter vi det sidste år har hørt fra flere medlemmer samt kontakter i udlandet, at forskellige backup værktøjer ikke virkede efter hensigten og i nogle tests tilmed havde fejlet, besluttede Scen-Rope ved det årlige møde for PRAT folk at teste forskellige back-up værktøjer til rope access på belastede reb, som det f.eks. er tilfældet under en ”pick-off rescue”, som jo b.a. trænes talrige gange under al rope access træning indenfor de anerkendte rope access systemer.
Testene viste, at adskillige af back-up værktøjerne slet ikke ville holde på belastede reb.
Dette var et så chokerende resultat, at BARAs bestyrelse besluttede at afholde en særlig test af beck-up-værktøjer på belastede reb, den 13 dec. 2012.
Ved testen testede vi fem forskellige backup værktøjer, og resultatet af de indledende tests blev desværre bekræftet, idet flere af værktøjerne viste sig ikke at kunne fungere trygt på belastede reb.
Siden bearbejdede vi resultaterne og lagde resultaterne inkl. testfilm op på vores webside.
Det kom der en del reaktioner ud af fra store dele af verden.
Nogle af reaktionerne kom fra producenterne af disse værktøjer, og nogle af dem havde svært ved overhovedet at forstå, at der kunne være et problem eller, hvad problemet var.
En stor tak til Christian for at føre en længere dialog med nogle af dem for at få dem til at forstå problemet samt dets omfang og konsekvenser.

Dialogen har bl.a. være med til, at en producenterne, ISC har ændret brugervejledningen til deres værktøj, RED, og påført vejledningen en advarsel imod at bruge RED’en på belastede reb.

Generelt viser testen, at det kan være afgørende, om det back-up værktøj, som man bruger, fungerer på et belastet reb og, at man af den grund skal gøre sig grundige overvejelser over, hvilke backup værktøjer man bruger og, hvilke reb, man benytter det på.

Medlemmer.
Selv om bygge- og anlægsbranchen er mærket af de økonomiske krisetider, så er vi i løbet af året blevet flere medlemmer.
Derudover er der flere, der på det sidste har ytret ønske om medlemskab, og det er vi selvfølgelig glade for.
Jo flere vi er om at synliggøre både sikkerheden i og kvaliteterne ved certificeret rope access, jo bedre er det for hele branchen.
Vi håber, at medlemstilgangen også betyder at der er flere der har lyst til at indgå i bestyrelsen og gøre et arbejde der.

BARA håber desuden, at endnu flere firmaer og enkeltpersoner, der benytter rope access, vil lade sig repræsentere af BARA.
BARA er både en forening for forbedringen af vilkårene for Rope Access i almindelighed og ikke mindst for at forbedre vilkåren for og kontakterne mellem medlemmerne.

Bestyrelsen.
Året, der er gået, har budt på flere udfordringer, færdiggørelse og aflevering af Rope Access Vejledning, kontakt til myndighederne samt vore mange tests og deraf følgende diskussioner om disse.

Stor tak til Per Rune og Kristian for at lægge lokaler og udstyr til og for den indsats I har leveret gennem det sidste år. Vi er mange, der påskønner det.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt i alt 6 møder.
I perioden har samtlige bestyrelsesmedlemmer uden undtagelse haft ekstra opgaver, og jeg har kun mødt en stor velvilje overfor at gøre en ekstra indsats på trods af jeres funktion i jeres respektive virksomheder.


Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

De bedste hilsner


Kim Filthuth.

-------------------
2013:
Protokoll från BARAs årsstämma, den 9. fapril, 2013, kl. 17.00, hos ScanRope:


Närvarande:
Kim Filthuth
Christan Almar
Per-Rune Andersson
Andrew Green
Tore Rønstad
Bjarte Sollesnes
Adam Wainwright
Jonny Magnusson
Aske Munksgaard
Anders Frederiksen

Avbokade:
Tavs Hansen
Henrik Johansen
Michael Gullvert
Bo Sander

PROTOKOLL FRÅN DAGEN:
Rope Access Workshop.
Vi började kl. 12.30.
Vi testade DMM Catch, Camp Goblin och Safetec Duck-R med 100 kg. belastning på repet och respektive 50 kg och 100 kg som fallvikt.
Vi mätte chockbelastningen och avståndet som back-up verktygen gled ner repet i olika fall.
Testresultaten kommer att publiceras tillsammans med våra tidigare tester av back-up verktyg för rope access:
http://www.bara.dk/RABUtest
Vädret visade sig från sin goda sida, och vi kunde tända grillen utanför Scan-Rope och bjuda på korv.
Under dagen erbjöd BARA också handgjorda smörgåsar och diverse dryckar. Tack till Kim.
Förutom genomförandet av testen, gav dagen även goda möjlighetar att träffa kolleger och utväxla erfarenhetar.

Årsstämman började kl. 17.
1 Odförande: Kim
2 Protokoll: Kristian
Mötet initierades av två representanter från SOFT i Norge, som berättade om bakgrunden för och byggnaden av certifieringssystem inom SOFT.
SOFT certifiering kontrollerar certifieringar.
Softs certifieringskrav ägs nu av det Norsk Standard och är på sätt inte tillgängliga för allmänheten utan att man får köpa dem om vill veta, vad som gäller.
Det finns fyra standarder. En för varje nivå.
Som vi förstod skulle det gå att konverter från IRATA till SOFT, men det finns ingen procedyr för konvertering från andra certifieringssystem.
Likaså är det inte möjligt att konvertera från SOFT till andra rope access certifieringssystem, vilket troligen är relaterat till det faktum att SOFT inte är internationellt känd och erkänd, och, att deras standarder för certifiering inte är tillgängliga för allmänheten.
Det är derför inte omedelbart möjligt att arbeta med SOFT utanför Norge.
Bristen på insyn och offentlighet om innehållet i SOFTs certifieringskrav och dessutom det, att Norsk Standard äger rätten till certifieringskraven gör det svårt att ändra på detta.
SOFT är väl medveten om de problem det orsakar, särskilt för personer med SOFT certifiering som vill arbeta utomlands, och även om det kan vara ett önske om att ändra på det kan det vara, när Norsk Standard äger rätten certifieringskraven och dessa därför inte kan bli offentliga.
3 Ordförandes årsberätning. Se nedan. Godkänd.
4 Redovisning och budget. Godkänd.
5 Betalning för medlemsskap. Ändras inte.
6 Val av styrelseledamöter.
Gamla. Kim, Kristian, Gullvert, Henrik. (John suppleant).
Nya: Kim Filthuth, Kristian Almar, Michael Gullvert, Henrik Johansen, Andrew Green
7 Reaktioner på dom tidigare test av back-up verktyg.
8 Möte med workshops för myndigheterna.
Vi går vidare med vår dialog med den danska ArbejdsTilsynet, bla om att säkra att deras inspektörer blir bättre på att förstå gällande krav och normer, osv.
Vi syfter på att kunne hålla workshops i Danmark i september och senare även med de svenska myndigheterna i Sverige.
9. Inkomna förslag. Nej.
10. Nästa styrelsemöte.
- Tisdag 28 May, kl. 17, Scan-Rope.
Ytterligare dialog och workshops planeras.
11 Möjligen.
a. Webbplats, BARA
Ny Internationellt svensk och dansk domän.
Ny hemsida på engelska.
b. Möte i Tekniska Kommitén, torsdag, 11 April om den nya ISO-standard för rope access.
Vi tar reda på vem som är ordförande, och hur vi möjligen kan vara med i Tekniska Kommitté.
c. Svensk branschorganisation.

Mötet avslutades i god ordning, kl. 20.30.
Tack till alla.

Ordförande rapport.

Inledning.

Återigen är vi samlade till BARA`s möte, denna gång på Scan-Rope.
Det är ett nöje att det är möjligt, och det ska ett tack till Christian Almar för att lägga lokaler för detta evenemang.
Nu har vi nått den tid på året där vi ska tala om, vad vi har gjort det sista året i BARA och vad vi förväntar oss under 2013.

2012 har varit ett händelserikt år för BARA med ett fortsatt fokus på att få färdigställt och skickat föreningens förslag till Handledning för Rope Access, som vi har arbetat med under dom senaste åren.
Dessutom har föreningen genomfört en rad tester av back-up verktyg för rope access, och vi har avslutat vår nya introduktionsbroschyr.
Det gångna året har återigen präglats av en hög grad av kommersiell verksamhet inom styrelsen och dess medlemmar.
Det finns också fortfarande en hög aktivitet i branschen även i dessa kristider, och även om vi fortfarande kämpar för att få rope access erkänd och accepterad som ett säkert och effektivt arbetssätt av både myndigheterna och näringsliv.

Rope Access handledning.
BARA`s förslag till Handledning för Rope Access har varit på väg länge.
Mot slutet av arbetet hade vi, bland annat, en stor höring, där alla kända branschaktörer uppmanades att lämna synpunkter på förslaget till Handledning för Rope Access arbete innan den slutligen godkännt och färdigskriven.
Förslaget har sedan skickats till myndighetar, inklusive ArbejdsTilsynet (nedan AT), som bla erbjöd till ett möte om handledningen innan sommaren.
Här deltog Kim Filthuth och Christian Almar tillsammans med två AT- mearbetare som har med rope access att göra.
Vid mötet, däribland uttryckte AT bla., att de i framtiden kommer att använda sig av vår handledning, när de är ute på tillsyn på företag och byggarbetsplatser., som använder rope access arbete.
Vi är fortfarande en bit ifrån, att AT ser på oss på lika villkor med andra hantverkare grupper, men dialogen mellan BARA och AT, och dom säger, att det kommer att hjälpa i framtiden att det finns en branschförening att föra dialog med.

Testa av Back-up verktyg.
Efter att Petzl i januari, 2012 meddelade, att de återkallade sitt tidigare godkännande av Shunt som back-up verktyg för rope access arbete, har stora delar av branschen försökt att hitta en fungerande ersättning.
Detta har, bland annat, lett till, att ett stort antal tillverkare har försökt att komma med ”det gyllene svaret" som skulle ersätta Shunt'en.
Tyvärr har det visat sig svårt.
Vissa verktyg kan nånting, andra kan något annat.

Efter under det senaste året att ha hört från flera medlemmar och kontakter i utlandet att olika baclk-up verktyg för inte fungerade som avsett och i vissa tester till och med hade misslyckats, beslöt Scean-Rope på Prat årsmötet att testa olika back-up verktyg för rope access på belastade rep som det tex. är fallet under "pick-off rescue", som jo bla tränes igen och igen i samband med udbildningar indom rope access.
Testerna visade att ett antal back-up verktyg inte skulle ville hålla på belastade rep.
Detta var ett så chockerande resultat att BARAs styrelse beslöt att hålla ett särskilt test av beck-up verktyg på belastade rep, den 13 december 2012.
I testet, testade vi fem olika back-up verktyg för rope access och resultaten av de inledande testerna blev tyvärr bekräftade. Flera av verktygen visade sig inte att fungera säkert på belastade rep.
Sedan bearbetade vi resultaten och la upp resultat inkl. testfilmar på vår hemsida.
Detta resulterade i en del reaktioner från stora delar av världen.
Några av dessa reaktioner kom från tillverkarna av dessa verktyg, och några av dem hade svårt över huvud tagit att förstå att det kunne vara ett problem eller vad problemet var.
Ett stort tack till Christian för att hålla en lång dialog med några av dem för att få dem att förstå problemet och detts omfattning och konsekvenser.

Dialogen har bl.a. lett till, att producenten, ISC har ändrat användarhandinstruktionen för sitt verktyg, RED, och inskrivat en varning mot att använda RED'en på belastade rep.

Generellt visar testet att det kan vara avgörande om det back-up verktyg som du använder, fungerar på ett belastat rep och, att man av den anledningen måste göra en noggrann bedömning av vilka backup verktyg man använder och vilka rep, man använder det på.

Medlemmar.
Även om byggbranschen präglas av den ekonomiska krisen, har vi under året blivit flera medlemmar.
Dessutom finns det flera som den senare tiden har uttryckt önska om medlemskap, och det är vi självklart glada för.
Ju fler vi är om att synliggöra både säkerheten i och kvaliteten av certifierade rope access, desto bättre är det för hela branschen.
Vi hoppas att tillgången av nya medlemmar också innebär, att det finns fler som vill ingå i styrelsen och göra ett jobb där.

BARA hoppas dessutom att ännu fler företag och individer som använder rope access kommer att låta sig representera av BARA.
BARA är både en sammanslutning för förbättring av villkor för Rope Access i allmänhet och inte minst för att bättra villkor för och kontakter blant sina medlemmar.

Styrelsen.
Året som gått, har bjudit på flera utmaningar, färdigställande och inlämning av Rope Access Handledning, kontakta till myndigheter och våra många tester och avledda diskussioner om dessa.

Stort tack till Per Rune och Christian för att ge utrymme och utrustning och för det arbete Ni har levererat under det senaste året. Vi är många, som uppskattar det.

Styrelsen har under året haft sammanlagt sex möten.
Under perioden hade alla medlemmar utan undantag extrauppgifter, och jag har bara träffat en stor välvilja för att göra en extra insats på trots av era funktioner i respektive bolag.


Slutligen, ett stort tack till styrelsen för ett gott samarbete under det gångna året.
Med dessa ord lämnar jag min årsrapport till årsstämman.

Allt det bästa!


Kim Filthuth.


2012:
Referat fra BARAs generalforsamling, den 23. februar, 2012, kl. 17.00, hos DanClimb:


Tilstedeværende:
Torben Frederiksen, AX-S
Kim Filthuth, DanClimb
Christian Almer, Scan-Rope
Rami Farajallah, IceHeat

1. Valg af ordstyrer.
Chr.

2. Valg af referent.
Chr.

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Kim fremlagde beretning, der fremgår her nedenfor:
BARA, formandsberetningen, 2012.

“Velkommen til BARA`s generalforsamling.
Jeg er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og jeg håber, vi får en god debat.
Det seneste år har ”igen” været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt Bestyrelsen samt medlemmerne, grundet det er indsatsen i foreningen stadigvæk  meget begrænset.
Vores længe ventede Workshop med “AT-vejledning” gik godt og vi har snart en færdigt udgave klar som vi kan præsentere for AT,
Jeg har haft en lang snak med en tilsynsførende fra AT (John Hansen) som var på uanmeldt tilsyn hos DANCLIMB. Og det haster med at få afleveret BARA`s vejledning til AT da de stadigvæk ser Ropeaccess som ”Laveste fællesnævner og tydeligvis ikke har noget konstruktivt at bidrage med.
Til sidst en stor tak til bestyrelse for et godt samarbejde, i det forløbne år. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Formanden. Kim Filthuth.”

Beretningen godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnkab og budget.
Torben fremlagde regnskab og budget.
Regnskabet og budgettet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fastholdes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Efter opstilling og valg består bestyrelsen af:
Kim Filthuth, formand
Christian Almar
Rami Farajallah
Torben Frederiksen
John Clausen
Bortset fra formanden, så konstituerer den resterende del af bestyrelsen sig ved næste bestyrelsesmøde, den 11. juni.

7. Indkomne forslag.
Ingen.

8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Torsdag, den 26. april, kl. 17 hos DanClimb.
Her behandles alle indkomne forslag til ændring af Vejledning for Rope Access arbejde.

Øvrigt punkter:

A. Diskussion af den nu næsten færdige Vejledning for Rope Access arbejde.
Rope Access Vejledning (RAV) færdigoversættes til svensk inden 3 uger, dvs senest. torsdag, den 15. marts.
Alle sender emailadresser på rope accessfirmaer til Chr., senest den 23. marts.
Vi udsender Rope Access vejledning til kommentarer hos alle berørte firmaer mv. med svarfrist, senest 25. april.
Derefter færdigredigeres Rope Access vejledningen endeligt på både dansk og svensk, og vi tager kontakt til relevante mynigheder i både Danmark og Sverige med henblik på at fortælle om vejledningen, sikre at myndighederne kender til den samt at indlede en dialog om brug og accept af rope access som arbejds- og adgangsmetode på lige fod med øvrige arbejds- og adgangsmetoder.

B. Ny brochure laves.
Når Rope Access Vejledningen er færdig, får Kim lavet en ny BARA-brochure, der også inkluderer en henvisning til Rope Access Vejledningen.

C. Diskussion af konsekvenserne af Petzl's ændrede vejledning for brug af Shunt som back-up værktøj ved rope access arbejde samt diskussion og afprøvning af alternativer.
Formålet er bl.a. at få lavet en BARA-vejledning vedr. brug af back-up værktøj til rope access arbejde, der bl.a. påpeger forskelle samt fordele og ulemper ved de forskellige værktøjer.
I den forbindelse er en af de vigtige forskelle, om værktøjet skal flyttes på rebet (f.eks. Kong med lås, Yates Rocker med lås) eller Petzl Shunt), eller om det følger med af sig selv (self-trailing) (f.eks. Kong uden lås, Rocker uden lås eller ASAP).
Kim har iøvrigt 4-5 hændelser, der stammer fra brug af ASAP.
Kim sender disse hændelsesrapporter videre til bestyrelsen snarest.
Det er iøvrigt fortsat BARAs indstilling, at det Petzl Shunt er et sikkert back-up værktøj til rope access arbejde, hvis det bruges af personer, der har modtaget særlig træning i korrekt anvendelse heraf, herunder bl.a., at...:
- rebet bør være af den rette diameter (11 mm., opmålt).
- lanyarden maksimalt bør være en meter lang, at
- man bør holde snøren mellem 2 fingre, f.eks. tommel og pegefinger, at
- snøren ikke bør være mere end 3 mm. i diameter og, at
- der ikke bør være knude på snøren.

Faktisk mener vi i BARA, at Shunten under disse forudsætninger er sikkerhedsmæssigt fordelagtig frem for et ”self-trailing” værktøj, hvor man i realiteten skal falde hurtigere end værktøjet for, at det låser.
Denne usikkerhed ved back-up-værktøjer, der er tænkt til automatisk at skulle følge arbejderen uden, at denne flytter værktøjet er iøvrigt kratigt underbygget i rapporten fra RopeWorks / Bureau of Reclamation fra 2002.

9. Eventuelt.
Intet.

Mødet sluttede kl. 19.30, og der blev takket for god ro og orden.

Bestyrelsen
BARA
www.bara.dk BARA, formandsberetningen, 2012.

Velkommen til BARA`s generalforsamling.
Jeg er glade for, at der igen i år er så mange der er mødt op og jeg håber, vi får en god debat.
Det seneste år har ”igen” været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt Bestyrelsen samt medlemmerne, grundet det er indsatsen i foreningen stadigvæk  meget begrænset.
Vores længe ventede Workshop med “AT-vejledning” gik godt og vi har snart en færdigt udgave klar som vi kan præsentere for AT,
Jeg har haft en lang snak med en tilsynsførende fra AT (John Hansen) som var på uanmeldt tilsyn hos DANCLIMB. Og det haster med at få afleveret BARA`s vejledning til AT da de stadigvæk ser Ropeaccess som ”Laveste fællesnævner og tydeligvis ikke har noget konstruktivt at bidrage med.

Formanden. Kim Filthuth.

Til sidst en stor tak til bestyrelse for et godt samarbejde, i det forløbne år. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

2011 :
Referat fra BARAs generalforsamling, den 7. april, 2011, kl. 17.00, hos ScanRope:


1. Velkomst til alle og særligt til mulige nye medlemmer.

2. Præsentation af de tilstedeværende:
David Norell, Sebastian Sindby, Torben Frederiksen, Kim Filthuth, Jes Bering, Michael Gullvert, Jonas Isinger, Rami Farajallah, Alexander Karlsson, Christian Almer.

3. Præsentation af BARA som brancheforening.

4. Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med, bl.a. viderebearbejdelse af Forslag til Vejledning for Rope Access arbejde.
Der var enighed om, at dette arbejde bør have høj prioritet.

5. Diskussion, ønsker og spørgsmål:
BARAs mål inden for det næste år er primært,
- at vi får udarbejdet en RA-vejledningen på dansk og svensk og sendt den i remis / høringsrunde.
I forbindelse med høringsrunden skal der også angives plan for implementering og offentliggørelse af RA-vejledningen.
Derudover arbejder vi også på, at...:
- få lagt en pdf-brochure om BARA på websiden
- lægge logos og links for alle medlemsvirksomheder ud på websiden.
Dette er allerede gjort. Hvis du er medlem, og dit logo ikke er med på websiden, bedes du sende dette med mail til bestyrelsen.
- lave en svensk version af websiden
- få flere medlemmer. Mål: Være 10 medlemsfirmaer indenfor det næste år.

BARA bød på aftensmad.
Mødet blev afbrudt for at indtage denne.

6
Valg af dirigent.
Kim.

7. Valg af referent.
Chr.

8. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning*
Se nedenfor. Godkendt.

9. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Der er ca. kr. 35.000 på kontoen.
Vi er pt. 6 medlemsfirmaer, og yderligere mindst 3 firmaer har givet klart udtryk for, at de også vil være med i BARA.
Vi har fået CVR-nummer: 33440413
Torben opretter en dansk firmakonto.
Regnskabet ikke frremlagt men foreløbigt godkendt på grundlag af Torbens gennemgang.
Torben sender regnskabet til Christian, så det kan blive udlagt sammen med referatet.
Desværre er dette fortsat ikke modtaget, så det må vi sende ud senere.
Torben sender IBAN og SWIFT-oplysninger, så de svenske medlemmer også kan betale ind.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Torben Frederiksen, Kim Filthuth, Christian Almer, Rami Farajallah

11. Valg af suppleanter.: John Clausen. Michael Gullvert.

12. Indkomne forslag
Forslag til diskussion: Skal BARA deles op i de forskellige lande? (Danmark, Sverige og Norge osv.)
- Argumenter for opdeling:
Store firmaer kan kræve særlige forhold omkring en dansk konto.
Der kan findes danske firmaer, som er forsigtige, hvis visse andre firmaer er med.
- Argumenter imod opdeling:
Vi er en lille forening. Det gælder om at samle kræfterne.
Et av vore hovedmål det kommende år er at få færdiggjort Vejledningen for Rope Access, og siden at få denne implementeret i både Sverige og Danmark.
Dette arbejde kræver en samlet indsats.
Konklussion: Vi fortsætter og arbejder som en international, primært skandinavisk, forening med både svenskere og danskere.
Det udelukker ikke, at det på sigt kan blive nødvendigt at have en nationale underafdelinger af foreningen, men vi har for nærværende hverken tilstrækkeligt ressourcer eller størrelse.
Det er formentlig også hensigtsmæssigt at nationale underkommitteer, der kan varetage de spørgsmål, der er knyttet til hvert enkelt lands lovgivning.

13. Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år
Med de opgaver, som medlemmerne ønsker løst i år (se under pkt. 5), så forventes der at være dækning i de penge, som vi allerede har og får i medlemskontingenter i år.

14. Fastsættelse af kontingent
Fastholdes af ovenævnte årsager som det er.

15. Eventuelt
Arbejdsopgaver for det kommende år:
- AT-vejledning.
- Kontakt med myndigheder i begge lande.
- Ny brochure
- Revision af webside
Der var en diskussion af, hvilke opgaver, der skulle pririteres højst og, hvordan de skulle løses.

16. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Her udarbejdes ..

Forslag til RA-vejledning.
Tirsdag, den 31. maj, 10.00 hos DanClimb.

Mødet sluttede i god ro og orden.
Tak for godt fremmøde.
Bestyrelsen
Referent Christian Almer

---------------------------------
Formandens beretning, april, 2011.

Velkommen til BARA`s generalforsamling.

Vi er glade for, at der i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.
Først en stor tak til Christian Almer for at vi kan mødes hos ham,
Dernæst en særlig velkomst til de kommende nye medlemmer og medlemmer, der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.
Det seneste år har været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt bestyrelsen samt medlemmerne.
Grundet det har indsatsen i foreningen været meget begrænset.
Det har betydet, at den almindelige drift af foreningen er blevet varetaget (på vågeblus) men nogle mere strategiske initiativer har måttet udskydes, så som hjemmeside, velkomstfolder og vores længe ventede Workshop med AT-vejledning.
De udeblevne indmeldinger fra medlemmer i Danmark har bevirket at foreningen i dag reelt ikke er som den oprindeligt var tænkt. Det er afgørende vigtigt at der skabes sammenhæng mellem forventninger og realiteter og at foreningen gives en holdbar form således, at vi kan agere stærkere over for evt. myndigheder og firmaer der måtte have spørgsmål til foreningen, både i Sverige og Danmark.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formanden.
Kim Filthuth.


2011 :
Referat fra BARAs generalforsamling, den 7. april, 2011, hos ScanRope:


Protokoll från
Årsstämma
Bara,
Branschföreningen för Auktoriserad Rope Access.
Torsdag 7 April 2011, kl. 17,00 i
Scanrope.


Agenda:
1. Välkommen till alla och särskilt för potentiella nya medlemmar.

2. Presentation närvarande personer:
David Norell, Sebastian Sindby, Torben Frederiksen, Kim Filthuth Jes Bering, Michael Gullvert, Rami Farajallah, Jonas Isinger, Alexander Karlsson, Christian Almer.

3. Presentation av BARA som branschorganisation.

4. Presentation av några av de saker vi arbetar med, bland annat utarbetandet av utkastet till riktlinjer för Reparbete till AV.
Man enades om att detta arbete bör prioriteras.

5. Diskussion, önskemål och frågor:
BARAs mål inom det närmaste året är främst
- Att vi har utvecklat en RA-vägledning på danska och svenska, och skicka ut det i remiss till berörda organisationer företag.
I samband med samrådet ska det även anges plan för implementering och publicering av RA manualen.
Dessutom arbetar vi också med att ...:
- Placera en pdf broschyr på webbsidan BARA
- Sätta logotyper och länkar till alla medlemsföretag på webben.
Detta har redan gjorts. Om du är medlem, och ditt logo inte finns med, skicka då på e-post till styrelsen.
- Göra en Svensk version av hemsidan
- Att få fler medlemmar. Mål: Var 10 medlemsföretag inom det närmaste året.

BARA bjöd på middag.
Mötet avbröts för måltiden.

6
Val av ordförande.
Kim.

7. Val av justeringsman.
Chr

8. Presentation och godkännande av årsberättelse*
Se nedan. Godkänd.

9. Framläggande och godkännande av räkenskaperna.
Det finns ca. DK 35.000 på kontot.
Vi är för närvarande. 6 medlemsföretag, och minst 3 företag har gjort klart att de också kommer att vara i Bara.
Vi har skatte-ID (CVR): 33440413
Torben skapar ett danskt företagakontot.
Räkenskapet inte visat, men temporärt godkänt på bakgrund av Torbens genomgång.
Torben skickar räkenskaper till Christian, så det kan skickas ut tillsammans med protokollet.
Tyvärr har detta fortfarande inte kommut fram, så det får vi skicka ut senare.
Torben skickar IBAN och SWIFT information så att de svenska medlemmarna också kan betala in.

10. Val av styrelseledamöter.
Torben Frederiksen, Kim Filthuth, Christian Almer, Rami Farajallah

11. Val av suppleanter. John Clausen. Michael Gullvert.

12. Inkomna förslag
Förslag till diskussion: Ska BARA delas upp i olika länder? (Danmark, Sverige och Norge, etc.)
- Argument för segregation:
Stora företag kan kräva speciella omständigheterna kring en danskt bankkonto.
Det kan finnas danska företag som är försiktiga, om vissa andra företag är inblandade.
- Argument mot uppdelning:
Vi är en liten förening. Tanken är att kombinera styrkorna.
Ett av våra huvudmål nästa år är att göra en vägledning för Rope Access, och sedan implementera detta i både Sverige och Danmark.
Detta arbete kräver en övergripande strategi.
Slutsats: Vi fortsätter att arbeta som en internationell förening, främst skandinavisk, tillsammans med både svenskar och danskar.
Detta betyder inte att det så småningom kan bli nödvändigt att ha en nationell underavdelningarna av föreningen, men vi har för närvarande varken tillräckliga resurser eller storlek.
Det är förmodligen också mer ändamålsenligt att ha nationella kommitteer som kan hantera de frågor som arbetar med frågor som rör det egna landets lagar.

13. Presentation av budget och därmed arbetsprogram för det kommande året
Med de uppgifter som medlemmarna genomföra i år (se punkten. 5), förväntas de pengar vi redan har och får från medlemsavgifter i år räcka.

14. Fastställande av medlemsavgift
Fastställs av ovan nämnda orsaker till samma som förra året.

15. Övrigt
Uppgifter för det kommande året:
- Vägledning till AT/AV
- Kontakt med myndigheter i båda länderna.
- Ny broschyr
- Översyn av webbsidan
Det fanns en diskussion om vilka uppgifter som bör pririteres högsta och hur de har lösts.

16. Nästa möte.
Utveckla

underlag och förslag till RA vägledning.
Tisdagen den 31 Maj, 10.00 i DanClimb.

Mötet avslutades i god ordning.
Tack för god mötesordning.
Styrelsen
Referent Christian Almer

---------------------------------
Formandens beretning, april, 2011.

Velkommen til BARA`s generalforsamling.

Vi er glade for, at der i år er så mange der er mødt op og vi håber, vi får en god debat.
Først en stor tak til Christian Almer for at vi kan mødes hos ham,
Dernæst en særlig velkomst til de kommende nye medlemmer og medlemmer, der ikke tidligere har deltaget i den årlige generalforsamling.
Det seneste år har været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau blandt bestyrelsen samt medlemmerne.
Grundet det har indsatsen i foreningen været meget begrænset.
Det har betydet, at den almindelige drift af foreningen er blevet varetaget (på vågeblus) men nogle mere strategiske initiativer har måttet udskydes, så som hjemmeside, velkomstfolder og vores længe ventede Workshop med AT-vejledning.
De udeblevne indmeldinger fra medlemmer i Danmark har bevirket at foreningen i dag reelt ikke er som den oprindeligt var tænkt. Det er afgørende vigtigt at der skabes sammenhæng mellem forventninger og realiteter og at foreningen gives en holdbar form således, at vi kan agere stærkere over for evt. myndigheder og firmaer der måtte have spørgsmål til foreningen, både i Sverige og Danmark.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Formanden.
Kim Filthuth.


2010 :
Referat fra BARAs generalforsamling, den 16. marts, 2010, hos DanClimb:


Fremmødte:
Lars Henrik Christensen
Kim Filthuth
Christian Almar
Niels Mortensen
David Norrel
Torben Frederiksen
John Clausen

- F

1.       Valg af dirigent
Kim Filthuth

2.       Valg af referent
Lars Christensen

3.       Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Det seneste år har været præget af et højt erhvervsmæssigt aktivitetsniveau
blandt medlemmerne, med den følge at indsatsen i foreningen har været
begrænset. Det har betydet, at den almindelige drift af foreningen er blevet
varetaget men nogle mere strategiske initiativer har måttet udskydes.   
Den udeblevne indsats fra medlemmernes side har bevirket at foreningen i dag
reelt ikke er som den oprindeligt var tænkt. Og af denne årsag er
foreningens eksistens sat på dagsordenen. Det er afgørende vigtigt at der
skabes sammenhæng mellem forventninger og realiteter og at foreningen gives
en holdbar form således, at målopfyldelse kunne blive en realitet.

4.    Forslag til opdatering af vedtægter
Det stillede forslag om at ophøre med brugen af statsautoriseret revisor
blev vedtaget.

Ændringen medfører at § 5 (vist i udklip) affattes således:
§ 5. Foreningens struktur, generalforsamlinger og bestyrelsesarbejde.
....
- f). Ved den ordinære generalforsamlingen fremlægges og godkendes formandens
beretning samt foreningens regnskab, påtegnet af foreningens revisor.
...
- p). Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen. Revisor vælges for en
periode på 1 år.

- q). Foreningen opløses, hvis der på forhånd er stillet skriftligt forslag
herom til den ordinære generalforsamling, og det vedtages med 3/4 flertal.

5.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Godkendt uden bemærkninger

6.       Forslag om opløsning af foreningen
Forslaget blev nedstemt.  Foreningen er således fortsat en realitet.
I debatten om forslaget blev den kommende bestyrelse pålagt at arbejde med
at give BARA en præsentabel og informativ facade. Generalforsamlingen ønsker
der sker følgende:
1. En beskrivelse af de i norden og europa anvendte RopeAsccess standarder,
med henblik på at få skabt et samlet og let tilgængeligt materiale om
standarderne.
2. Der laves en område på hjemmesiden hvor medlemmerne kan udstilles med
logo, link og evt. en kort beskrivelse.
3. Arbejdet i punkt 1 og 2 samles med indholdet på den eksisterende
hjemmeside til en ny hjemmeside.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Som nye bestyrelse blev valgt:
Kim Filthuth
Christian Almer
Niels Mortensen
David Norrel
Torben Frederiksen

8.       Valg af suppleanter
John Clausen

9.       Fastsættelse af kontingent
De nuværende kontingentsatser fastholdes, hhv. 1.000 for B-medlemmer og
5.000 kr. for A-medlemmer.

10.   Fremlæggelse af budget for det kommende år

Den eksisterende beholdning på ca. 26.000 forventes påvirket af kontingent
indbetalinger på ca. 8.000 kr. og udgifter til nyt hjemmeside design på ca.
20.000 kr. Der er således budgetteret med et underskud på ca. 12.000 kr.

11.   Indkomne forslag
Ingen

12.   Eventuelt
Ingen punkter

Bestyrelsen valgte umiddelbart efter generalforsamlingen at konstituere sig.
Formand, Kim Filthuth
Næstformand, Christian Almer
Kassererer, Niels Mortensen
David Norrel
Torben Frederiksen

Af de opgaver som bestyrelsen har fået under punkt 6 påtog David sig at
skrive om de forskellige standarder. Mens Christian påtog sig at samle de
informationer som skal blive til indholdet i den nye hjemmeside.

MVH

BARA´s bestyrelse.
Lars Henrik Christensen
Maj, 2010.
2009 :
Referat fra BARAs generalforsamling, den 23. marts, 2009, kl. 18.30 hos DanClimb:


Fremmødte:
- Frederik Juhl Simon -
- John - Danclimb
- Kim Vitrupp - Stennevad
- Rasmus Nielsen - Siemens
- Torben Bjerg - Ax-s
- Torben Frederiksen - Ax-s
- Frank Madsen - Ax-s
- Lars - Danclimb
- Kim Filthuth - Danclimb
- Niels H. Mortensen - Siemens
- Christian Almar - Klatrecenteret.

1) Valg af ordstyrer
- Niels

2) Valg af referent
- Niels

3) Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
- Godkendt

4) Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Godkendt.
- Budget - Hvad skal indestående bruges til.
- Skal vi bruge penge på hjemmeside: - priser på hjemmeside skal findes / der er stor stemning og bred enighed om at hjemmesiden skal have nyt layout. Pænere layout vil tiltrække flere medlemmer.
- Der foreslås at der skal vi skal give os mere fokus gennem og opmærksomhed på hjemmeside så BARA får mere opmærksomhed.
- Skal vi honorere folk - det er en god ide - men hvordan aflønner vi folk - på sigt, måske inden for 2 år. Vi taler honorering ikke aflønning.
- kontingent falder umiddelbart efter generalforsamling.

5) Fastsættelse af kontingent
- Kategori A - 5000,-
- Kategori B - 1000,-
Kontingent satser fastholdt!

6) Valg.
Der var ikke umiddelbart bestyrelsesmedlemmer på valg.
Derimod ønskes et nyt bestyrelsesmedlem.
Ligeledes var der ønske om en suppleant.
Kandidater til begge poster skulle melde sig på forhånd.

- Kim meddelte at han trak sig. Der skulle hermed vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.
- Niels Mortensen havde meldt sig - Enstemmigt stemt ind.
- Lars Henrik Christensen havde meldt sig - Enstemmigt stemt ind.
- Kim F stillede op som suppleant - Enstemmigt stemt ind.
Bestyrelsen konstitueres ved næstekommende bestyrelsesmøde.

7) Forslag til opdatering / ændring af vedtægter.
- nedenstående vedtægtsændring blev vedtaget.

§3:
Tillæg til og præcisering af § 3, vedr. tegningsregler og hæftelse :
Nedenstående vedtægtspræcisering blev vedtaget på bestyrelsesmødet, den 22. april, 2008, med gyldighed minimum 1 år, hvorefter det skulle indføjes i vedtægterne, hvilket der derfor hermed fremsættes forslag om:

i). BARA har en konto i foreningens navn (BARA - "Brancheforeningen for Autoriseret Rope Acces") i Nordea/Jyske Bank.
Regnr.:                         5099
Kontonr.:                      123509-9
j). Foreningen tegnes i forbindelse med betalinger og brug af kontoen af kasserer og den af bestyrelse udnævnte bogholder i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer.

k). Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

l). Det er den til enhver tid siddende bestyrelse der har tegningsretten jf. stk. 1., af fuldmagter til foreningens konto i Nordea/Jyske Bank!

m).
Bestyrelsen har efter valg af kasserer retten til at ophæve fuldmagten tilhørende den netop afgåede kasserer og overføre denne ret til den nye kasserer.

§ 4
- Kategori 1 medlemmer kaldes fremover B-medlemmer, og har 1 stemme.
- Katergori2 medlemmer kaldes fremover A-medlemmer, og har 2 stemmer.


8) Indkomne forslag
- ingen

9) Eventuelt
- Skal vi lave om på medlemssystemmet/kontingent. - Bestyrelsen ser på sagen obs.
- Ansøgningsskema iværksat og skal nok blot ændre en smule for at virke efter hensigten.
- Udarbejdelse af et medlemsbevis var der opbakning til. Skal have en udløbsdato samt fungere som kvittering for betalt kontingent.
- Politik vedr. EN-standarder - BARAs generelle holdning er, at vi bør følge gældende standarder. Christian Almer mener dog, at der kan være grund til strengere krav på visse områder, f.eks. seler.
- Der er stor enighed om at BARA skal have fokus på at AT skal udarbejde specifik vejledning til Rope Access.
- Foreningens nye adresse er: - Opfattede ikke at det blev afklaret! - Diskuteres og ændres næste bestyrelsesmøde. - Kunne være en postboks.
- Den danske version af vores velkomstfolder blev ikke godkendt pga. af en række fejl,
Der skal udarbejdes ny udgave af denne.

MVH

BARA´s Bestyrelse.
Niels H. Mortensen

---------------------------------
Formandsberetning, BARA, v. generalforsamlingen, den 23. marts, 2009.

BARA har nu eksisteret et år
Det forgangne år har bl.a. vist, at det grundige og demokratiske forarbejde, omkring og inden stiftelsen af brancheforeningen har båret frugt.

Miljøet omkring skandinavisk rope access er i dag mere aktivt end nogensinde.
BARA har allerede tiltrukket langt de fleste seriøse aktører inden for rope access i Danmark.
Tilsvarende har vi også allerede flere svenske medlemmer, og yderligere medlemmer er på vej.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og vi har i løbet af året holdt ialt 5 bestyrelsesmøder og desuden haft en række løbende telefonkontakter i bestyrelsen.

Både på disse bestyrelsesmøder og mellem disse er der blevet arbejdet på en række forskellige opgaver.

1. Kontakt m myndigheder.
Vi har løbende haft kontakter med forskellige myndigheder og brancheforeninger, bl.a omkring udarbejdelse af vejledninger for rope access.
Eksempelvis er vi i dialog med Dansk Industri om sagen.
Vi har haft diskussion om, hvorvidt det er ønskeligt, at DI udbejder vejledninger på området, da det i givet fald bl.a. vil medføre krav om, at rope access uddannelser skal udbydes via AMU-centrene.
Dette er vi ikke udelt begejstrede for, da vi både indenfor faldsikring og højderedning mv. har set en række uheldige eksempler på deres sikkerheds- og uddannelsesniveau.
Vi arbejder videre ad flere spor.

2. Hjemmeside.
Vi har i løbet af året opdateret hjemmesiden, der i dag bl.a. giver adgang til information om BARA, herunder alle vore referater.
Et af vore mål er også at få lavet en svensk version af hjemmesiden.
Alle opfordres fortsat til at bidrage med f.eks. billeder og historier for dermed at gøre siden mere levende.

3. Sponsorer.
Vi har løbende haft kontakt til forskellige mulige sponsorer, men interessen har ikke været overvældende, og vores ihærdighed på det område har måske heller ikke været den største.

4. Logo.
Vi har i løbet af året udarbejdet logo for foreningen, og dette pryder nu både vores hjemmeside og vores velkomstfolder.

5. Velkomstfolder.
Vi har fået lavet en velkomstfolder, der er trykt i 125 eksemplarer (75 danske og 50 svenske).
Folderen bliver udlagt som pdf-fil på hjemmesiden til downlad, både i en lavt opløst udgave og i en højt opløst, som medlemmerne kan hente og printe eller få trykt.

6. Kontakt med andre rope access autorisationer.
Vi har bl.a. fået anmodninger om medlemsskab fra personer med SOFT-godkendelser.
Vi har på den baggrund skrevet flere gange med deres repræsentanter med begæring om at kunne modtage kopi af deres normer og certificeringskrav.
Dette er desværre blevet os nægtet med henvisning til, at de ikke var offentligt tilgængelige.
På den baggrund har vi desværre ikke kunnet optage SOFT-godkendte personer, jvf. vores vedtægter.
Vi er siden blevet kontaktet af en person fra SOFT-Styrelsen om dette.
Vi bad igen om at måtte få adgang til deres certificeringskrav, og svarede iøvrigt positivt på deres ønske om et møde.
Imidlertid har vi intet hørt siden.

7. Pressemeddelelse.
Vi har i løbet af året flere gange vendt dette spørgsmål og kommet frem til, at vi først har villet have logo, hjemmeside og velkomstbrochure på plads, inden vi går i gang med dette arbejde.
Dette bliver formentlig en af det kommende års væsentlige opgaver.

8. Åbne bestyresesmøder.
Vi har holdt åbne bestyrelsesmøder med det formål at inddrage medlemmerne mest muligt.
Dette har gennem året betydet, at møderne har været godt besøgt, og særligt det seneste møde havde rigtigt godt besøg.
Vi regner med at fortsætte denne tradition og opfordrer alle til at deltage, både i møderne og med at gøre BARA endnu bedre.

9. Sammenligning af rope access autorisationssystemer.
Vi arbejder på at lave en sammenligning af forskellige rope access systemer med offentliggjorte certificeringskrav.

10- Tilmedingsskema.
Vi arbejder på at lave et tilmeldingsskema.

Venlig hilsen


Formanden
Christian Almer
23. marts, 2009.


2008 :
Referat fra stiftende generalforsamling, den 10. marts, 2008:

Brancheforeningen for Autoriseret Rope Access, BARA.


Deltagere:
David Norell, Klatterservice
Knud Hebsgaard, privat
Jacob D. Madsen, Beredskabsstyrelsen
John Clausen, Danclimb
Tom Jacobsen, Danclimb
Kim Filtuth, Danclimb
Christian Almer, Klatre-centeret
Torben Fredriksen, Siemens Wind Power
Jørgen Stephanseen, Amu-vest
Torben Bjerg, Siemens Wind Power
Jan Kragsig, Makogpar
Jan Rosiak, Protrainteam

1. Torben Frederiksen byder velkommen

2. David Norell referent, Christian ordstyrer.

3. Referat fra sidste møde godkendt. Ingen indkomne forslag.

Der var åben diskussion om følgende:
- Med udgangspunkt i erfaringerne fra SPRATs oranisation, jvf. f.eks. IRATA, er det overordentligt vigtigt med åbenhed, både i administrationen og overfor nye ideer mv.
- Er folk villige til at påtage sig ansvar og arbejdsopgaver? Umiddelbart lader det til at være tilfældet.
- Præsentation av alle.
- Hvordan skal foreningens økonomi se ud og blive holdbar?
- Hvem skal styre papirarbejdet?
- Hvem skal holde diverse information opdateret.
- Hvad skal foreningen fokusere på og, hvad skal hjemmesiden indeholde? Ej direkte registrering af autoriseringer men i stedet mere generel information om disse med links
- Hvordan skal indflydelsen fordeles i relation til medlemsskabet?
- Skal der være forskellige medlemmarsafgifter?
- Skal der være et firmamedlemsskab?
- Kan vi acceptere og bruge midler fra fonde mv.? Fördele og ulemper derved
- Hvem skal have ret til at bruge foreningens logo
- Hvem skal have ret til at ligge på foreningens hjemmeside me dlink osv., og under hvilke forudsætninger?
- Auditering
- Jørgen S foreslår diskussion om EU-direktiv ang arbejde i højden.
- Hvordan skal stemmeret fordeles?

4. Vedtægter!!
Diskussion om ændringar i vedtægterne
Vedtægterne blev færdigtdiskuterede og vedlægges dette referat, ligesom de kan læses og downloades på foreningens hjemmeside:
http://www.bara.dk

5. Bestyrelsen
Efter afstemning valgtes følgende til bestyrelsen:
Torben F
Christian
David
Kim
Jan Rosiak

6. Arbejdsopgaver det kommernde år:
- Søga medlemmer och sponsorer
- Opkræve kontingent
Kontingenssatserne for medlemmer sættes til kr. 1.000,- for enkeltmedlemmer og 5.000,- for firmamedlemmer. Interessemedlemsskab sættes til kr. 500,-.
- Lave hjemmeside med kortfattet information
- Lave enkel velkomst og informations -folder
- Meddele myndighederne, at vi eksisterer
- Lave presse-meddelelse, når hjemmesiden og informationsfolder er klar.
- Arbejdsopgaver forsøges uddelt af bestyrelsen.

7. Ingen punkter under evt.

Ordstyrer takkede Siemens for husly og deltagerne for god ro og orden.


13/04/08
Således opfattet af David Norell.