RT9 / Allan Stilling Kristensens påstande om at være stolt af at have været med i tilblivelsen af den nye AT-vejledning for Arbejde i højden / Rope Access:


BARA har gennem mange år samarbejdet tæt med ArbejdsTilsynet (AT) om udarbejdelsen af en AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Efter 10 års ihærdig indsats blev denne AT-vejledning i efteråret, 2016 endelig offentliggjort.
Efter yderligere dialog med AT blev der i efteråret, 2017, udsendt en opdateret/revideret version af AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access.


I forbindelse med offentliggørelsen af den nye AT-vejledning, har vi imidlertid desværre måttet erfare, at en dansk rope access aktør, RT9 v. Allan Stilling Kristensen har forsøgt at give indtryk af, at han skulle have deltaget i tilblivelsen af denne AT-vejledning.

1. Allan skriver således på sin webside om AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access:
"Denne vejledning har RT9har deltaget i tilblivelsen af."!

2. Allan fortsætter med at forsøge at understrege dette ved at skrive:
"Vi er stolte af AT-vejledningen."
Det er selvfølgelig meningsløst at være stolt af AT-vejledningen, hvis man ikke har deltaget i udarbejdelsen af den.

3. Allan fortsatte yderligere med på sin webside at offentliggøre hans egen "version af AT-vejledningen" med både logo fra IRATA samt logo og kontaktoplysninger for hans eget firma.


Da vi i BARA helt fra den spæde start gennem ca. 10 år har været involverede i et tæt samarbejde med ArbejdsTilsynet om udarbejdelsen af AT-vejledningen for Arbejds i højden / rope access og i den forbindelse aldrig havde møde, hørt om eller modtaget nogle henvendelser fra en Allan Stilling Kristensen, undrede vi os over disse påstande.

Vi spurgte derfor ArbejdsTilsynet.
I mail, den i mail, den 5. september, 2017 svarede de os bl.a., at:
”Arbejdstilsynet har ikke noget kendskab til RT9 eller Allan Stilling Kristiansen....” !


Selv om vi selvfølgelig er glade for, at andre anerkender værdien af det mangeårige vedholdende arbejde, BARA har lagt i den nye AT-vejledning for arbejde i højden/rope access, så fremstår det desværre som et krampagtigt forsøg på give udenforstående et vildledende falsk indtryk af, at Allan Stilling Kristensen og hans firma skulle have været involverede i tilblivelsen af den nye AT-vejledning og dermed af overordnede sikkerhedsspørgsmål i branchen..

På den baggrund lagde vi ovenstående information om Allan Stilling Kristensens falske oplysninger ud på vores webside.

Detta affødte bl.a. en email fra Allan, hvori han krævede, at vi fjernede oplysningerne, da han påstod, at hans deltagelse i tilblivelsen af AT-vejledningen bl.a. skulle have bestået af møder med IRATA repræsentanter.
En hurtig henvendelse til IRATA kunne imidlertid også afsløre denne påstand som falsk.
I den forbindelse krævede IRATA ydermere, at Allan Stilling Kristensen fjernede IRATAs logo fra Allans selvgjorte version af AT-vejledningen.

Du kan finde Allan Stilling Kristensens henvendelser og vore svar derpå her.

Desværre kan vi se, at andre allerede er blevet vildledt af Allan Stilling Kristensens forsøg på med falske oplysninger at give indtryk af, at han skulle have deltaget i tilblivelsen af AT-vejledningen, som det bl.a. fremgår af et Facebook-indlæg fra Allan Halberg fra november, 2016.

Bl.a. på den baggrund finder vi fortsat grund til at korrigere Allan Stilling Kristensens fejlagtige og forkerte oplysninger med nærværende information og dokumentation.


Allan Stilling Kristensens falske påstande fra hans webside, RT9 om at have medvirket til udarbejdelsen af AT-vejledningen. 22. august, 2017

:Allan Stilling Kristensens "udgave af AT-vejledningen for Arbejde i højden/rope access med firmalogo, firmakontaktoplysninger og vildledende reference til en bestemt rope access autorisation i strid med AT-vejldningens generelle ordlyd om "internationalt anerkendte rope access organisationer".Allan Halbergs Facebook indlæg fra november 2016, hvori han bl.a. roser Allan Kristensen for "...godt arbejde i kulisserne med de nye regler..."
Derudover fremgår det, at han forsøger at give gode råd til "...unge og håbefulde elementer...", tilsyneladende ud fra den opfattelse, at han skulle være "...højest i sikkerheds-hierarkiet..." og en "...role model...".
Virkeligheden er imidlertid lidt anderledes, som det bl.a. fremgår af vores dokumentation om Allan Halberg.