RT9 / Allan Stilling Kristensen:


BARA har gennem mange år samarbejdet tæt med ArbejdsTilsynet (AT) om udarbejdelsen af en AT-vejledning for Arbejde i højden/Rope Access.
Denne blev i efteråret, 2016 endelig offentliggjort.
Efter yderligere dialog med AT blev der i efteråret, 2017, udsendt en opdateret/revideret version af AT-vejledningen for Arbejde i højden/Rope Access.


I forbindelse med offentliggørelsen af den nye AT-vejledning, har vi imidlertid desværre måttet erfare, at visse danske rope access aktører, herunder i særdeleshed RT9 v. Allan Stilling Kristensen, der ellers har holdt sig helt ude af både samarbejdet med AT og af udarbejdelsen af AT-vejledningen, nu forsøger at give indtryk af, at de alligevel har været med.
Selv om vi selvfølgelig er glade for, at andre anerkender værdien af det mangeårige vedholdende arbejde, BARA har lagt i den nye AT-vejledning for arbejde i højden/rope access, så fremstår det desværre som et krampagtigt forsøg på give udenforstående et vildledende indtryk af firmaet er optaget af sikkerhed i branchen.

ArbejdsTilsynet udtrykker da også, at de intet kender til dette samarbejde eller for den sags skyld til det pågældende firma. AT skriver således i mail, 5. september, 2017 til BARA bl.a., at:
”Arbejdstilsynet har ikke noget kendskab til RT9 eller Allan Stilling Kristiansen....”

Dertil kommer, at Allan Stilling Kristiansen har lagt en version af AT-vejledningen ud på sin webside, hvori han har ændret ArbejdsTilsynets AT-vejledning og bl.a tilføjet både logo for en bestemt rope access organisation (selv om AT-vejledningen netop ikke omtaler eller anbefaler bestemte rope access uddannelser og -certificeringer) samt logo, links og reklame for hans firma direkte på hver eneste side i AT-vejledningen.
BARA tager skarpt afstand fra dette forsøg på at skabe legitimitet om sit firma og dets sikkerhedsniveau med falske påstande og referencer, ligesom vi tager skarpt afstand fra forsøget på at sammenblande en officiel AT-vejledning med reklamer for et enkeltfirma.


Allan Stilling Kristensens falske påstande om at have medvirket til udarbejdelsen af AT-vejledningen.Allan Stilling Kristensens "udgave af AT-vejledningen for Arbejde i højden/rope access med firmalogo, firmakontaktoplysninger og vildledende reference til en bestemt rope access autorisation i strid med AT-vejldningens generelle ordlyd om "internationalt anerkendte rope access organisationer".