BARA's TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse) / autorisations-møder/workshops.
Indhold:

1. Baggrund for TVG-ordningen.
2. BARAs overtagelse og opdatering af TVG-ordningen.
3. Krav til deltagelse i BARAs TVG-møder.
4. TVG-mødernes opbygning og indhold.
5. Kriterier for vurdering og beståelse ved TVG-møderne.
6. Definition og kategorisering af hændelser.
7. Download TVG-information.
8. BARAs første TVG-workshop.


1. Baggrund for TVG-ordningen.

Internationalt anerkendte rope access autorisationer og -certificeringer, der benyttes i Sverige og Danmark, f.eks. IRATA, PRAT® og SPRAT, kræver løbende recertificering inkl. ny fuld eksamen/certificering hvert 3 år.

Gennem de sidste 20 år har PRAT®-udddanelsen og -certificeringen derudover også tilbudt recertificering af PRAT®-Supervisors gennem deltagelse i de såkaldte TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse)s-møder, som bl.a. bygger på, at PRAT®-certificerede rope access arbejdere ikke blot noterer antallet af rope access arbejdstimer i deres logbøger men også noterer og kategoriserer afvigelser fra normal (god) praksis, utilsigtede hændelser* og uheld, så disse erfaringer kan videreformidles ved TVG-møderne.
Da det kræver erfaring at vurdere hændelser og at finde og anvise passende modforholdsregler, har TVG-møderne hidtil været forbeholdt PRAT®-Supervisors.

Dette system til indhentning og videreformidling af hændelser* og erfaringer har bl.a. betydet, at PRAT®-certificeringen er en af verdens sikreste rope access certificeringer.


2. BARAs overtagelse og opdatering af TVG-ordningen.

I maj 2023 overtog BARA rettighederne til TVG-ordningen.

For at give så mange som muligt adgang til fordelene ved TVG-ordningen besluttede BARA at udvide TVG-ordningen, så den fremover også gælder for både SPRAT og IRATA.
Tilsvararende besluttede BARA, at TVG-ordningen fremover også skal være tilgængelig for certificerede Workers (Level I) og Technicians (Level II) i alle disse rope access certificerings-systemer.
Selv om IRATA eller SPRAT kun kræver én Evaluator/Assessor ved deres certificeringer, så kræver BARA, at TVG-møderne og recertificeringerne også fremover skal ledes af mindst to rope access Supervisors, der udpeges og godkendes af BARA. Dette for at sikre en kvalificeret evaluering af hændelser og for at sikre, at delcertificeringerne lever op til både sikkerhedsniveau og certificeringskrav for de relevante rope access-systemer.

Uanset om man allerede er certificeret i IRATA, PRAT® eller SPRAT, er det således nu muligt for BARAs medlemmer at forny deres rope access certificering til professionelt arbejde med rope access i yderligere ét år gennem deltagelse i BARAs TVG-møder.
BARA står inde for recertificeringens faglige og sikkerhedsmæssige niveau til professionelt arbejde med rope access i både Sverige og Danmark.


3. Krav til deltagelse i BARAs TVG-møder/workshops.

TVG-mødet og -recertificeringen er tilgængelig for medlemmer af BARA, der allerede har en TVG-certificering eller en gyldig rope access-certificering fra enten IRATA, PRAT® eller SPRAT.


4. TVG-mødernes opbygning og indhold.

TVG-møderne afholdes som en workshop over én dag og indeholder bl.a.;
- ny viden,
- nye teknikker,
- nyt udstyr,
- ændringer i standarder og certificeringskrav mv.,
- tests af udstyr,
- en gennemgang og formidling af erfaringer fra utilsigtede hændelser*,
samt
- en lodtrækningsbaseret, praktisk, delvis recertificering, hvor hver deltager certificeres i en tilfældig opgave fra certificeringskravene til den relevante rope access standard, som indeholder både opsætning/rigging, gennemførelse af rope access opgave og nødprocedure/redning.

Inden TVG-mødet skal deltageren sende;
- gyldigt certificeringsbevis fra enten BARA-TVG, IRATA, PRAT® og SPRAT samt
- logbog med hændelser* siden sidste certificering.

Derudover skal hver deltager præsentere mindst;
- én hændelse* med relevans for andre rope access arbejdere fra de seneste to år,
- ét relevant stykke udstyr og dets fordele og ulemper
eller
- ét tema med sikkerhedsrelevans for andre rope access arbejdere.

Endelig skal deltageren gennemgå og bestå en praktisk delcertificering, der består af mindst én opgave fra certificeringskravene i den standard og på det niveau, som deltageren allerede er certificeret indenfor, inkl. både opsætning/rigging, gennemførelse af rope access opgave og nødprocedure/redning.


5. Kriterier for vurdering og beståelse af TVG-recertificerings-møderne.

BARAs TVG-certificering afholdes af mindst to rope access Supervisors, udpeget af BARA, vha. et vurderingssystem, der består af både points (hvoraf man maksimalt må miste 10%), og af sikkerhedskryds, (hvoraf man maksimalt må miste ét).

Der lægges bl.a. vægt på effektivitet, sikkerhed og rutine i både opsætning, gennemførelse af rope access opgave og nødprocedurer samt redninger.

BARA forpligter sig til at registrere certificeringsstatus for de deltagende.

Ved manglende opfyldelse af beståelseskriterierne henvises deltageren enten til ny certicering i det oprindelige certificeringssystem eller til næste TVG-møde.
BARA tilbyder at afholde mindst én TVG-recertificering om året.

Ved opfyldelse af beståelseskriterierne verificerer BARA, at deltageren kan arbejde sikkert med rope access i Danmark og Sverige på en måde, der opfylder alle krav fra f.eks. forsikringsselskaber og myndigheder gennem udstedelse af et certificeringsbevis dokumenterer, at deltageren kan arbejde sikkert med professionel rope access på det niveau, som deltageren allerede var certificeret på, i både Sverige og Danmark, i yderligere ét år.

Beviset opfylder alle myndighedskrav til professionelt arbejde i reb i både Sverige og Danmark.


* 6. Definition og kategorisering af hændelser.

Hændelser defineres som utilsigtede afvigelser fra normal praksis, der påvirker eller kunne have påvirket sikkerheden.
Hændelser KAN også være egentlige uheld, men vil sjældent være det.

Hændelser noteres i logbogen og kategoriseres i alvorlighed fra 1-5 efter nedenstående, vejledende oversigt:
- Kategori 1: En sikkerhedsmæssig afvigelse, der ikke truer sikkerheden (f.eks. én ulåst karabin blandt flere i et system med flere ankerpunkter).
- Kategori 2: En sikkerhedsmæssig afvigelse, som formentlig ikke akut truer sikkerheden (f.eks. en ulåst karabin i det centrale samlingspunkt i et system med flere ankerpunkter).
- Kategori 3: En sikkerhedsmæssig afvigelse, som formentlig truer sikkerheden (f.eks. en ulåst karabin i det bærende værktøj i selen, hvor den er udsat for skiftende påvirkninger, mens der arbejdes).
- Kategori 4: En sikkerhedsmæssig afvigelse, som direkte truer sikkerheden (f.eks. et uopdaget, fejlvendt back-up-værktøj, mens der arbejdes).
- Kategori 5: En sikkerhedsmæssig, alvorlig afvigelse, som akut truer sikkerheden (f.eks. et utilsigtet, overskåret reb, mens der arbejdes).
Et uheld er altid en kategori 5 hændelse.

Hændelser i kategori 4 og 5 kræver, at arbejdet standses, og årsagen til hændelsen identificeres og afjælpes, inden arbejdet kan påbegyndes igen.
Først når den ansvarlige rope access supervisor har godkendt både analyse og modforholdsregler, bør arbejdet kunne genoptages.
Hændelser i kategori 4 og 5 kræver endvidere, at der laves en præcis, skriftlig beskrivelse, der f.eks. kan benyttes ved TVG-møderne.

Det er op til den enkelte rope access arbejder at kategorisere hændelser indenfor ovenstående, vejledende retningslinjer.
Målet med at beskrive hændelser er alene at lære og at give andre adgang til at lære.
Hændelsesbeskrivelser anonymiseres derfor.


Download TVG-information.

Download BARAs TVG-information. ---->


BARAs første TVG-workshop afholdes 5. april, 2024.BARA

Brancheforeningen for Autoriseret Rope AccessBARA, 25. januar, 2024.