Bestyrelsen / Styrelse.

Ved seneste generalforsamling / årsstämma, den 5. marts, 2024, blev følgende bestyrelse valgt / genvalgt:

Kim Filthuth (Formand)
PRAT® Supervisor uddannet og certificeret, 2007 samt SPRAT Supervisor.

Christian Almar (Næstformand)
PRAT® Supervisor siden 1998, SPRAT Supervisor siden 2007 samt SPRAT Evaluator siden 2009.

Christian Svendsen
SPRAT Certificeret.


Suppleant:
Stephan Rouvillain (Kasserer)
PRAT® Worker uddannet og certificeret, 2014, SPRAT level III samt IRATA Level I certificeret__________________
CVR: 33440413