Dagsorden, generalforsamling:
Dagsorden for BARAs generalforsamling,
- tirsdag, den 27. februar 2024, kl. 18.00, Hasslarp.Generalforsamling i BARA,

Kl. 18.00. Dagsorden:
Velkomst til alle og særligt til nye mdlemmer.
Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.
Afholdelse af bestyrelsesmøde. Se dagsorden.


1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.  Valg af suppleanter
7. Indkomne forslag
8.  Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år
9. Diskussion om BARAs overtagelse af rettigheder til og ansvar for TVG (Træning, Vedligholdelse og Godkendelse) -ordningen med godkendelse af rope access certificeringer fremover.
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.


VEL MØDT


Bestyrelsen