Dagsorden, generalforsamling:




Dagsorden for generalforsamlingen, tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 16.30, Nybro Kro.



Indkaldelse til Generalforsamling i BARA,

Kl. 17.00. Dagsorden:
Velkomst til alle og særligt til mulige nye mdlemmer.
Præsentation af BARA som brancheforening.
Præsentation af nogle af de sager, som vi arbejder med.
Diskussion, ønsker og spørgsmål.
Afholdelse af bestyrelsesmøde. Se dagsorden.


Kl. 17.30. Afholdelse af generalforsamling.
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
4.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.  Valg af suppleanter
7. Indkomne forslag
8.  Fremlæggelse af budget og dermed også arbejdsopgaver for det kommende år
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.


VEL MØDT


Bestyrelsen