BARA er brancheforening for alle med en rope access certificering og interesse for rope access.

Som ny i rope access branchen er du meget velkommen på alle vore bestyrelsesmøder, der afholdes som åbne, hyggelige møder, der kan være din genvej til et stort netværk.
Derudover arbejder vi for rope access branchens interesser, særligt i Sverige og Danmark.
Nedenfor får du et hurtigt overblik over nogle af de mange resultater, som vi har opnået, gennem de seneste år.

VELKOMMEN.Åben ROPE ACCESS WORKSHOP, 5. april, 2024.
Se
invitation.


NYT !

BARA har overtaget TVG
(Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse) -ordningen.

Det betyder bl.a., at BARA nu tilbyder alle medlemmer af BARA at vedligeholde og forny deres rope access certificering ved deltagelse i TVG-workshop-møderne.

Se mere om TVG-workshop-møderne her.

BARAs første TVG-workshop afholdes:
5. april, 2024.

BARA har nu offentliggjort en Oversigt over Rope access uddannelser og certificeringer med relevans for Skandinavien.

Efter 12 års tæt samarbejde og dialog med ArbejdsTilsynet, har vi endelig fået udarbejdet en AT-vejledning for Rope Access.

Læs om den lange proces, der førte frem til AT-vejledningen for rope access.


ADVARSEL imod Allan Halberg.

Allan Halbergs har gennem mange år forsøgt at vildlede både myndigheder og kunder med falske påstande om,
at han skulle være IRATA-certificeret og, at han følger IRATA standarder for erhvervsklatring (rope access).
Se advarslen med dokumentation for hans mange falske påstande gennem mere end 12 år.


BARA Intro-folder.

BARA har nu lavet en opdateret intro-folder på både svensk og dansk.

Se eller download folderen.


BARA har offentliggjort både danske og svenske arbejdsversioner af:
Vejledningen for Rope Access Arbejde på dansk
og
Handledningen för Rope Access arbete på svensk.

I forbindelse medd offentliggørelsen af den nye AT-vejledning for Arbejde i højden / Rope Access er vi blevet gjort opmærksom på, at en aktører hævder at have "...deltaget i tilblivelsen af..." AT-vejledningen uden, at hverken vi eller ArbejdsTilsynet kender noget hertil.
Forholdt disse oplysninger forsøgte han derefter at påstå, at IRATA også skulle have været involveret.
Læs mere om dette her.

12. maj, 2023 deltog
BARA i møde med Arbetsmilöverket fra Sverige om mulig krav om medicinsk kontrol og arbejdsprøvning af professionelle klatrere. Se referatet.

Da vi stadig ikke havde fået de lovede svar og den lovede dokumentation sendte vi 15. februari, 2024 rykker til Arbetsmiljöverket
.


Diverse:
Advarsler:
Teknisk & Tests mv:
Advarsel, januar, 2024. Petzl advarer om problemer med og opfordrer til udskiftning af visse Petzl Grillon.
Se advarslen.
Oversigt over danske og internationale regler for rope access arvejde.. Nyt, oktober, 2023:
Advarsel. Petzl advarer om problemer med og opfordrer til inspektion af Petzl Astro og Petzl Canyon sele.
Se hvordan du kan kontrollere din sele.
NYT:
BARA overtager TVG (Træning, Vedligeholdelse og Godkendelse)-ordningen, der bl.a. indebærer videreformidling af relevante og lærerige hændelser, træning af nye teknikker og værktøjer samt ikke mindst muligheden for løbende at holde sin eksisterende rope access certificering gyldig gennem deltagelse i de årlige TVG-møder.
OBS: Første mulighed for at få fornyet din rope access -certificering i BARAs nye TVG-ordning. 5. april, 2024.
Redegørelse for brug af rebscootere i rope access, jvf. kravene i AT-vejledningen.

Arbejdstilsynet er enige i vores sammenfatning og konklusion af, at brugen af el- og benzindrevne rebscootere bl.a. er omfattet af reglerne og kravene i AT-vejledningen for Arbejds i højden / Rope Access.
Petzl trækker Petzl Zillion, ZigZag og ZigZag Plus tilbage samt advarer imod brug.
Se også - Advarslen imod brug af Petzl ZigZag og ZigZag Plus med Petzl Chicane på på Petzl Flow reb.
Gennemgang af kravene til brug af Ascenders til brug i rope access arbejde.
Fordele, ulemper, risici mv
.
Advarsel vedr. brug af Rocker som back-up-værktøj i rope access.
WARNING. The Rocker
.
Test af back-up værktøjer på belastede reb. New test of back-up tools on loaded ropes.
7. april, 2014 holdt BARA oplæg Se dagsorden.dsTilsynet og deres inspektører.
Læs vores refefrat fra mødet med AT og gennemgangen af reglerne på området.
Advarsel imod visse DMM karabiner.! Test af fald på ascenders.
I forbindelse medd offentliggørelsen af den nye AT-vejledning for Arbejds i højden / Rope Access er vi blevet gjort opmærksom på, at Allan Stilling Kristensen hævder at have "...deltaget i tilblivelsen af..." AT-vejledningen uden, at hverken vi eller ArbejdsTilsynet kender noget hertil.
Han forsøgte derefter påstå, at IRATA også skulle have været involveret.
Læs mere om dette her.
Advarsel imod brug af ISC Red back-up. Test af en Petzl ID, udsat for forskellige fald. Se mere om resultatet af testen her.

BARA har nu offentliggjort
Oplysninger om Allan Halberg og hans falske påstande fra i hvert fald 2007 og frem til 2019 om at være IRATA certificeret samt om at følge div. IRATA-standarder.

 

Advarsel: Risiko for farlig datomærkning af seler !
Read the above
Warning about potentially dangerous markings of fall arrest- and climbing harnesses
.
Petzl ændrer sin vejledning for brug af Shunt til rope access arbejde. Se mere her.
Advarsel ved brug af Barrel knot.
Advarsel vedr. Petzl Croll.


Referat fra bestyrelsesmøde, 5. marts, 2024.
Referat fra generalforsamling, 5. marts, 2024.
Første TVG-møde: 5. april, 2024.

Næste
bestyrelsesmøde, 18. juni, 2024.